На головну

Педагогіка

сторінка 36

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Обов'язки керівника практики від ІППО
Завдання навчальної практики (розосереджених)
Орієнтовна програма вивчення особистості школяра, (збір матеріалу для психолого-педагогічної характеристики)
Орієнтовна схема психолого-педагогічного аналізу виховного справи
Схема аналізу заняття гуртка.
Про І Т
Аналіз класного журналу
Основні напрямки роботи
завдання практики
Технології проектного навчання основам безпеки життєдіяльності в умовах реалізації ФГОС нового покоління
додаток
IV. Контроль і оцінка роботи студентів. Підведення підсумків педагогічної практики.
Тема 6. Проектування форм організації виховної роботи
Тема 4. Педагогічні технології допрофільної підготовки школярів
Тема 1. Законодавство Російської Федерації про освіту
Тема 11. Педагогічна підтримка учнів, які перебувають в різних життєвих ситуаціях
Тема 12. Аналіз власної діяльності педагога
Тема 13. Діагностика оцінки навчальних досягнень школярів
Уральськ, 2014 р
I. Навчально-педагогічна практика студентів 3 курсу (2 тижні)
Прийом дітей, огляд, ігри, ранкова гімнастика
Підготовка до прогулянки, прогулянка
ЦІЛІ ОСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Природа, джерела, перетворювачі, носії (2 години)
Інформації людиною (2 години)
Для студентів заочної форми навчання
Для студентів денної форми навчання
МІСЦЕ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (МОДУЛЯ) У СТРУКТУРІ ООП ВПО
З використанням ПЗ Audacity (4 години)
Семінарські (практичні) заняття
Аудіовізуальні технології навчання
Приклад завдань для тесту
Денна форма навчання
ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
З використанням ПЗ Audacity (2 години)
Приклад самостійної роботи
Тематика курсових робіт.
Титульна сторінка
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (МОДУЛЯ)
Рекомендації щодо виконання практичних контрольних робіт
Рекомендації щодо виконання самостійної роботи
Побажання до вивчення окремих тем дисципліни
Орієнтовна програма написання характеристики дошкільника
На дитину дошкільного віку
Цілі і завдання вивчення навчального курсу)?
Обов'язки студента-практиканта
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ.
Самоаналіз за підсумками переддипломної практики
організація практики
Національна освітня ініціатива
Тема 2.Освітні стандарти.
Тема 2 Освітні стандарти.
Змістовій модуль 1. Стандартизація освіти в Україні
Ключові ПОНЯТТЯ ТА Терміни
Методи контролю
Допоміжна
Відповідність балів до шкали оцінювання
Приклад тестових завдань для модульного контролю
Зміст лекційного курсу
Зміст практичних зайняти
Структура заліковіх кредитів дисципліни
Назва дисципліни: Технологія викладання методики рідної мови
Інтегровані вимоги до знань и вмінь з навчальної дисципліни
список літератури
Критерії оцінювання знань и вмінь студентів з дисципліни «Технологія викладання методики рідної (української) мови
Практичне заняття №1
Пояснювальна записка
Робоча навчальна програма
Хто візначає район обслуговування пожежно-рятувальна підрозділу?
Який час збору Особова складу пожежно-рятувальних підрозділів з моменту Отримання сигналу "Збір аварія"?
Для проведення вхідного / віхідного контролю знань практікантів
Черкаси - 2014
Мета та завдання стажування
Права та обов'язки практікантів
вкладиш
ЩОДЕННИК
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Стажування на посаді заступника начальника ДПРЧ (ДПРП) ГУ (У) ДСНС України в областях, АР Крим, містах Києві та Севастополі
Організаційно-виховний етап
Складання методичної розробки заняття
дослідницький етап
Освітні, науково-дослідні та науково-виробничі технології, використовувані на педагогічній практиці
Вимоги до результатів проходження практики
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення педагогічної практики
Матеріально-технічне забезпечення педагогічної практики
Місце педагогічної практики в структурі ООП
Програма педагогічної практики
на I семестр 2015-2016 н. р.
ТЕМА: Порушення кримінальної справи
Тема: Загальні умови попереднього розслідування
Тема: Попереднє розслідування
ТЕМА: Залучення в якості обвинуваченого
ТЕМА: Закінчення попереднього розслідування
ТЕМА: Призупинення та відновлення попереднього розслідування
Короткий опис дисципліни
Тема 10. Використання прогресивних елементів народної педагогіки в навчально-виховному процесі загальноосвітніх установ
Тема 9. Сучасне функціонування народної педагогіки
Тема 8. Естетичне і інтелектуальне виховання в народній педагогіці
глосарій
Методичні рекомендації СР
політика курсу
Критерії виставлення оцінок
Тема 2. Генезис Етнопедагогіческіе ідей в історії розвитку людства.
Тема 3. Мета виховання в етнопедагогіки
Тема 7. Трудове і фізичне виховання в народній педагогіці
Тема 6. Духовно-моральне і цивільно-патріотичне виховання в народній педагогіці
Тема 5. Національні звичаї і традиції народів Республіки Казахстан як основи народного виховання
Тема 4. Методи і засоби виховання в етнопедагогіки
Методи контролю
методичне забезпечення
Баяндама: ?аза? ханди?ини? ??рилуи мен ни?аюи
соціальний притулок
Основні складові соціально-педагогічної допомоги сім'ї
Досвід соціального виховання в країнах Європи і США
Соціальний захист дітей в роки радянської влади.
Види соціально-педагогічних технологій. Класифікація соціально - педагогічних технологій
Методи соціальної педагогіки
Педагогічні та соціальні відхилення від норми в соціальній педагогіці
Виховання селянських дітей в контексті соціальної педагогіки
Робота соц. педагога з важкими підлітками.
Сутність Професійної діяльності соціального педагога і її особливості
Поняття пенітенціарної педагогіки
Дитячі притулки. Прогресивна роль В. Ф. Одоєвського в створенні дитячих притулків
Професійна компетентність соціального педагога
Етапи розвитку піклування дітей в Росії.
Передумови виділення соц педагогіки з вітчизняної педагогіки в 19 поч 20 ст.
Зв'язок соціальної педагогіки з іншими науками про людину
Історія розвитку соціальної педагогіки за кордоном
Норми професійної етики соціального педагога.
Вимоги до особистості педагога
Нормативно-правове регулювання захисту дитинства в Росії
Християнське виховання в системі соціального виховання
Піклування дітей-сиріт в сучасних умовах.
Реабілітаційний рівень соц-пед. тех-і роботи з неблагополучною сім'єю.
Сутність і особливості соціально-педагогічної діагностики.
Специфіка соціально-педагогічної діяльності з прийомною сім'єю
Соціальна педагогіка міждисциплінарна галузь наукових досліджень
Загальна характеристика основних принципів соціальної педагогіки та їх вимоги
Предмет, функції, завдання соц. педагогіки
Додаток Д
Організаційно-методичної практики
Ресурси
Додаткова
Пояснювальна записка
ВІКОРІСТАНІ ДЖЕРЕЛА
Звітність про проходження практики.
Зміст практики
Навчальний заклад
Які типи уроків відображають специфіку навколишнього світу як об'єкта вивчення?
Типи уроків навколишнього світу
Чому комбінований урок не може бути пріоритетним при вивченні навколишнього світу?
Урок навколишнього світу: типи і структура
Урок-спостереження
Урок-пошук
ДОДАТОК
Ці різні, різні двері
Урок-гра
Тема 2. Фізичний розвиток дошкільника - напрямок розвитку дитини і складова частина освітнього процесу дошкільної освітньої організації
Тема 3. Соціально-комунікативний розвиток дошкільника - напрямок розвитку дитини і складова частина освітнього процесу дошкільної освітньої організації
Тема 1. Цілісний освітній процес дошкільної освітньої організації
Тема 4. Пізнавальний розвиток дошкільника - напрямок розвитку дитини і складова частина освітнього процесу дошкільної освітньої організації
Тема 5. Мовний розвиток дошкільника напрямок розвитку дитини і складова частина освітнього процесу дошкільної освітньої організації
Тема 3. Проектування і рішення педагогічних завдань, спрямованих на засвоєння дитиною позицій суб'єкта в різних видах діяльності, творчої індивідуальності
Тема 2. Педагогічна підтримка та супровід розвитку дитини в освітньому процесі дитячого садка
Тема 6. Художньо-естетичний розвиток дошкільника напрямок розвитку дитини і складова частина освітнього процесу дошкільної освітньої організації
сформовані традиції Організації або Групи.
Тема 6. Сучасні освітні програми дошкільної освіти
Тема 5. Педагогічна концепція цілісного розвитку дошкільника
Тема 4. Психолого-педагогічні основи формування готовності дитини до школи
Тема 5. Педагогічна діагностика як засіб оцінки досягнень дитини дошкільного віку
Резолюція, написана на документі відповідним посадовою особою включає в себе
Тема 6. Взаємодія ДОП з сім'єю, педагогічне консультування батьків
Тема 3. Дошкільна освіта як педагогічна система
Тема 1. Педагогічні умови і засоби розвитку дитини в період дошкільного дитинства
Тема 2. Гра як провідний вид діяльності в дошкільному дитинстві
Тема 1. Дошкільна педагогіка як галузь педагогічної науки
Тема 4. Спілкування дошкільнят, його особливості, організація і керівництво
Тема 3. Праця (продуктивна діяльність) дошкільнят як засіб розвитку дошкільників
Чарівна розпис »(в світі візерунків) - виставка дитячих творчих робіт.
Критерії показників рівневого освоєння програми
педагогічна доцільність
Педагогічні технології, форми занять і методи навчання
Завдання курсу.
Розділи курсу.
Практичне заняття № 8. Дизайн одягу та аксесуарів.
Практичне заняття № 9. Декорування та стилістика дитячих ЗАХОДІВ.
Практичне заняття № 7. Ландшафтний дизайн.
Практичне заняття № 6. фітодизайн
Практичне заняття № 5. Технології декорування предметів та виробів.
Практичне заняття № 10.Дізайн інтер'єрів та архітектурний дизайн.
ТИМИ рефератів
ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
ЛІТЕРАТУРА Основна
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Форма контролю: залік
Практичне заняття № 4. Робота з тканини.
Практичне заняття № 3. Робота з викидними матеріалом (побутовим непотрібом).
Структура залікового кредиту курсу
ТИМИ практичність ЗАЙНЯТИ
Порушення усного мовлення


перша | Попередня | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати