На головну

Педагогіка

сторінка 32

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


III. Рішення виразів.
VII. Підсумок уроку.
III. Закріплення знання виведення про зв'язок між сумою і доданками.
IV. Рішення виразів.
I. Каліграфічний хвилинка.
III. Віднімання з чисел 6, 7, засноване на зв'язку між сумою і доданками.
VII. Підсумок уроку.
III. Вивчення нового матеріалу.
VII. Підсумок уроку.
III. Вивчення нового матеріалу.
VII. Підсумок уроку.
IV. Порівняння чисел і виразів.
III. Закріплення вміння додавати і віднімати числа 1, 2, 3, 4, 5 і застосовувати переместітельний закон складання при вирішенні виразів.
Підготовча робота до вирішення завдань в два дії.
VI. Підсумок уроку.
VII. Підсумок уроку.
Продовжіть ряд чисел, дотримуючись закономірність.
V. Підсумок уроку.
Розбір і рішення задач вивчених видів.
сценарій уроку
VIII. Підсумок уроку.
сценарій уроку
V. Підсумок уроку.
II. Аналіз зразка і лист цифри 9.
Вправа в умінні визначати порядкове місце вивчених чисел.
V. Підсумок уроку.
Підготовка до сприйняття нового матеріалу.
IV. Формування уявлення про те, що якщо з числа відняти його саме, вийде нуль.
Додавання числа з нулем і віднімання з числа нуля.
II. Аналіз зразка і лист цифри 0.
II. Вправа в збільшенні (зменшенні) числа на 1.
Вправа в вимірі довжини предметів.
V. Підсумок уроку.
Аналіз зразка, лист цифри 8.
Знайомство з багатокутниками.
II. Повторення складу вивчених чисел.
III. Порівняння виразів і чисел. Формування навички в правильному написанні знаків порівняння.
I. Організаційний момент.
VI. Підсумок уроку.
Складання коротких оповідань з використанням знаків дії.
VI. Підсумок уроку.
сценарій уроку
V. Підсумок уроку.
Читання рівностей різними способами.
сценарій уроку
III. Робота з геометричним матеріалом.
сценарій уроку
I. Вивчення нового матеріалу.
сценарій уроку
III. Самостійна робота.
сценарій уроку
III. Робота з геометричним матеріалом.
V. Підсумок уроку.
II. Закріплення знання таблиці додавання і віднімання числа 3. Встановлення взаємозв'язку чисел при додаванні і відніманні.
II. Встановлення взаємозв'язку чисел при додаванні і відніманні.
I. Закріплення знання складу чисел.
III. Складання таблиці додавання і віднімання числа 3.
сценарій уроку
сценарій уроку
Пояснення нових понять.
Читання рівностей з використанням нових термінів.
Складання розповідей за малюнками з виділенням, що відомо і що потрібно дізнатися.
Формування вміння додавати до числа 2 і віднімати з числа 2.
VI. Підсумок уроку.
VII. Підсумок уроку.
II. Відпрацювання вміння додавати і віднімати число 2.
II. Робота з геометричним матеріалом.
I. Закріплення знань учнів.
сценарій уроку
сценарій уроку
Знання, вміння, компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни
Виховання працьовитості, свідомого, творчого ставлення до освіти, праці і життя, подготовкак свідомого вибору професії
Тема 1. Педагогіка як наука, основні категорії педагогіки
Критерії та показники оцінювання компетенцій на різних етапах їх формування
Місце дисципліни в структурі ОП ВПО
шкала оцінювання
Типові контрольні завдання
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
документи
Тема 1. Важливість педагогічної професії для соціально-економічного розвитку країни. Ціннісні основи професійної діяльності в сфері освіти
ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗА формованих знань, умінь, компетенцій
Цілі і завдання освоєння дисципліни
завдання індивідуальні
Завдання для контролю і самоконтролю
завдання групові
завдання групові
Завдання для контролю і самоконтролю
Завдання для контролю і самоконтролю
Завдання для контролю і самоконтролю
завдання групові
Перелік основної та додаткової літератури, необхідної для освоєння дисципліни
Тема уроку. Повітря. Прилади прірододослідніка. (Спробуйте создать моделі до тими).
Користуючися підказкою виконан следующие завдання.
Допоміжна література.
література
Освітня галузь «Природознавство».
В.О. Сухомлинського ПРО ЗНАЧЕННЯ природничо НАВЧАННЯ В початковій школі.
Започаткувати сворення НАКОПІЧУВАЛЬНОЇ теки
Література основні.
Додаткова
Історичний розвиток методики викладання природознавства.
Основна література
Схема звіту керівників (методистів) про педагогічній практиці
МЕТОДИКА Вивчення ЗМІСТОВНОЇ ЛІНІЇ "РУХ І ВЗАЄМОДІЯ".
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ФЕНОЛОГІЧНІХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ учнів ПРИ ВІВЧЕННІ Природознавство.
Оцінка виховної роботи
Зразкові критерії оцінок уроків студентів-практикантів
Педагог: Ємельянова Катерина Валеріївна.
Педагог: Якупова Ельвіра Рафаеловна, Андріанова Ірина Євгенівна.
Педагог: Васильєва Дарина Олександрівна, Сергєєва Олександра Олександрівна, Андріанова Ірина Євгенівна.
Заняття проводять: Прокоп'єв Кирило Артурович - 2-х кратний чемпіон Європи, срібний призер чемпіонатів світу, багаторазовий призер чемпіонатів Росії з карате Фудокан.
Групи формуються відповідно до рівня знань дитини, який визначається тестуванням.
завдання програми
Практична робота 2. Проектна діяльність на уроках природознавства
література
Практична робота Методична Різноманітність проблемних завдання
Робоча програма навчальної дисципліни
Ігрова ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ Природознавство ЯК засіб РОЗВИТКУ пізнавальних ІНТЕРЕСІВ.
Центр творчого розвитку Джем тел.38-14-88,38-10-88, сайт www.djem21.ru
організація занять
Основи загальної і спеціальної дошкільної педагогіки як навчальна дисципліна
ПРОГРАМА ІСПИТУ
Додаткова
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ
Денна форма отримання освіти
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Тема 1. Основи загальної і спеціальної дошкільної педагогіки як навчальна дисципліна
Пояснювальна записка
Пояснювальна записка
Пояснювальна записка
ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО екзамену
ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО екзамену
Пояснювальна записка
Керівництво практикою, права і обов'язки практиканта.
Права і обов'язки магістрантів-практикантів.
Цілі і завдання практики.
Терміни і тривалість практики.
Структура практики.
Загальні вказівки.
Критерії оцінки діяльності магістрантів за педагогічну практику.
МІНІ-ТРЕНІНГИ
Підбіття Підсумків практики
Вимоги до оформлення Звіту про практику
Зміст педагогічної части практики
Зміст науково-дослідніцької части практики
Критерії оцінювання результатів практики
З науково-дослідніцької та педагогічної ПРАКТИКИ
Організація проведення практики
Мета та завдання науково-дослідніцької части практики
Методи валеологічного виховання
Необходимость формирование оздоровчого світогляду у майбутніх фахівців.
Завдання ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ дошкільного профілю
Хали??а Білім берудегі ?Р "Білім турали" за?ини? м?ні.
Педагогікали? зерттеу ?дістері
Д?ріс2. Педагогіка - адам турали ?илимдар ж?йесінде.
Білім беру ж?йесіні? міндеттері.
Р ?здіксіз Білім берудегі Білім берудегі дамитуди? негізгі факторлари мен ?а?ідалари.
Та?ириби: Жо?ари Мектеп педагогікасини? ?діснамаси
Д?ріс 6. Дидактика: О?иту ж?не Білім беру теоріяси
Вступ
В СТРУКТУРІ ООП ВПО
КОМПЕТЕНЦІЇ навчати, що формуються в РЕЗУЛЬТАТІ ПРОХОДЖЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ (ПЕДАГОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИЦІ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ (ПЕДАГОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ
ФОРМИ ПРОМІЖНОЇ атестації (ЗА ПІДСУМКАМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ)
Підготовка наукової публікації
Рекомендації по організації науково-дослідницької практики і підготовки звіту про практику
Міністерство освіти і науки Російської федерації
Загальна характеристика методів опитування.
Бесіда та інтерв'ю як методи дослідження.
Надійність та інформатівність тесту.
Додаток 4.
Додаток 7
Додаток 3
Додаток 10.
Додаток 11.
Додаток 12
Основна література
І. Пояснювальна записка
Індивідуальна робота
Тема 15. Оформлення результатів дослідження
Зміст практичних зайняти
Основні батьківські приписи
Питання 7. Моделі педагогічного спілкування.
Педагогічний вплив в навчальному та виховному процесі.
Психологічні бар'єри спілкування.
Комунікативні прийоми пед. спілкування. Вербальні та невербальні ср-ва спілкування. Типи впливів педагога.
Історія становлення педагогічної соціальної психології.
Виховання, як процес формування соціальних установок особистості.
Психологічна структура та функціональні компоненти педагогічної діяльності.
Псих. аналіз уроку.
Питання 13. Проблема формування стилю педагогічної діяльності.
Питання 12. Поняття успішності та ефективності педагогічної діяльності.
Психологічні моделі педагогічної діяльності
Проблеми мотивації навчання
Питання 19. Психологічні причини неуспішної навчальної діяльності.
Основні ідеї диференційованого навчання.
Розшіфруй
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА


перша | Попередня | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати