Головна

Математика

сторінка 32

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


програма роботи
Підготовка до роботи
Схема електричного кола
Пояснення до роботи
Визначення стійкості лінійних багатовимірних систем.
методичний приклад
Система буде стійка, якщо перехідні процеси xп (t), викликані збуреннями, будуть затухаючими, тобто якщо з плином часу xп (t) буде прагнути до нуля.
Критерій стійкості Рауса-Гурвіца
Поняття про стійкість
Квадратурні формули Гаусса і Ньютона-Котеса
лінійна
Рішення крайової задачі методом пристрілки
Рішення лінійної крайової задачі методом кінцевих різниць
Метод Рунге-Кутта-Фельберга
крайовий
ітерація
однокроковим
Оцінка похибки рішення за правилом Рунге
Модифіковані методаи Ейлера
обчислення інтегралів
Рішення задачі Коші
Рішення лінійної крайової задачі методом пристрілки
РІШЕННЯ КРАЙОВОЇ ЗАВДАННЯ
завдання 1
завдання 2
завдання 3
завдання 4
завдання 5
завдання 7
завдання 7
завдання 5
Визначення переміщень за допомогою інтеграла Мора.
заочної форми навчання
Правила оцінки знань в групі ДОП -14 в 2014-15 уч. році з математики
ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА
Визначники.
Практичне заняття 1.
Практичне заняття 2
СТРбз-151, СТРбз-152, СТРбз-153, СТРбз-154, СТРбз-155
Вимоги до проведення контрольних робіт з математики.
З математики.
Основна мета уроків
Завдання для домашньої контрольної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних завдань
ГЕОМЕТРІЯ 9-синип
АЛГЕБРА Ж?НЕ АНАЛІЗ БАСТАМАЛАРИ
ГЕОМЕТРІЯ
Прототип № 27450
Короткі теоретичні відомості
Порядок виконання роботи
Вступ
додаток
Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи
Методичні вказівки по виконанню роботи
Рішення
Рішення
завдання 3
Рішення
Рішення
Рішення
завдання 7
завдання 6
завдання 3
завдання 5
завдання 2
Правила виконання і оформлення контрольної роботи
ВСТУП
ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КРЕСЛЕНЬ
НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ
ТЕМА 1. ТОЧКА, ПРЯМА, ПЛОЩИНА
Точка належить площині, якщо вона лежить на прямій, що належить цій площині.
Як побудувати неправильний багатокутник
ТЕМА 4. ВЗАЄМНЕ ПЕРЕХРЕЩЕННЯ ПОВЕРХОНЬ
ТЕМА 3. ПЕРЕХРЕЩЕННЯ багатогранників площиною і ПОБУДОВА РОЗГОРТКИ
ТЕМА 2. МЕТОД ЗАМІНИ площини проекцій
А) дві площини перетинаються, якщо вони мають одну загальну пряму (лінію перетину).
Аналітична геометрія. Пряма лінія на площині.
Автоматичне форматування таблиць.
Використання діалогового вікна Властивість таблиці.
Редагування таблиць.
цілі роботи
цілі роботи
Створення основних графічних об'єктів за допомогою панелі малювання.
Використання автозаміни.
Автоматичний режим перевірки правопису.
Форматування сторінки.
Налаштування властивостей лінії і фону.
Взаємодія об'єкта з навколишнім текстом.
Текст Word Art. Створення художніх заголовків.
Вставка картинок і малюнків, створених в інших прикладних програмах.
Вирівнювання і розподіл об'єктів.
Управління порядком проходження об'єктів.
Групування.
Встановлення відступів.
Копіювання заданого формату.
Форматування символів.
Використання меню Формат.
Тема 1.1. Ознака і показник
Екстремуми ф-ций. Ознаки існування екстремуму. Найбільше і найменше значення ф-ції 1й змінної.
А) Приватна похідна ф-ції кількох змінних. б) Приватний і повний диференціали.
Теорема Лагранжа.
Диференціал ф-ції і його геометричний сенс. Св-ва диференціала.
Завдання, що призводять до поняття похідної. Визначення похідної і її геометричний сенс.
Екстремуми ф-ції кількох змінних. Необхідні і достатні ознаки екстремуму ф-ції 2х змінних.
Визначення меж послідовності і ф-ції. Осн. св-ва меж ф-ції 1ої змінної.
Загальна ур-е прямий лінії на площині. Його окремі випадки.
Взаємне розташування площин.
Канонічне рівняння прямої в просторі.
Змішане твір векторів і його властивості.
Декартова прямокутна система координат. Базис.
Вектори. Дії над векторами.
ЧАСТИНА II
ЧАСТИНА I
Дубовик Л. В.
частина 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
вступ
Опис навчальної дисципліни
Мета і завдання навчальної дисципліни
методичне забезпечення
Тими практичних занять
Структура навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни
Основні елементи статистичних графіків
Дні тижня
Питання № 2. Види статистичних таблиць
Нівеліри і робота з ними. Повірки нівелірів.
ISBN ХХХ-Х-ХХХХ-ХХХХ-Х
Перша частина включає сім розділів.
І змінного струму Вступ
ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Приклад.
завдання
Тоді комплексна потужність
синусоїдального струму
Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії.
Контрольно-графічна робота №3
Косокутна фронтальна диметрий
Перпендикулярність геометричних образів
сліди площини
Положення прямої щодо площин проекцій
типи ліній
комплексний креслення
Спосіб заміни площин проекцій
Спосіб плоскопараллельного переміщення (спосіб обертання)
Перетин поверхні площиною
Перетин прямої з поверхнею
поверхні обертання
КРИВІ ЛІНІЇ І ПОВЕРХНІ.
визначення кутів
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
ВЗАЄМНЕ ПЕРЕХРЕЩЕННЯ ПОВЕРХОНЬ
Методичні вказівки
оформлення
геометрії
ГРАФІЧНІ ЗАВДАННЯ з нарисної геометрії
Система площин лінійної перспективи
У різних частинах простору
суть методу
Москва 2009
прямої лінії
прямих ліній
тінь точки
Тінь прямій лінії
загальні поняття
Методичні вказівки до вправи 13.
Перспектива складних геометричних форм
Тінь плоскої фігури
Метод зворотних променів
Словник термінів
тіні багатогранників
Методичні вказівки до вправи 12.
перспектива кулі
Малювання куба в перспективі
Методичні вказівки
Основи перспективного малюнка
перспективи
орієнтування картини
Методичні вказівки
приклади постановок
Методичні вказівки до вправи 8
Циліндр в перспективі
Методичні вказівки до вправи 7
Методичні вказівки
Приклад виконання завдання
Перелік основної та додаткової літератури
Навчально-методична карта
Мета викладання дисципліни
З навчальної дисципліни
Частина 3. Дослідити збіжність числового ряду
З вищої математики для потоку
Частина 1. Знайти невизначені інтеграли, використовуючи таблицю невизначених інтегралів і основні правила інтегрування
ЗММ, ЗМР
Частина 2. Знайти вказані межі (не використовуючи правило Лопіталя)
Знайти значення табличних інтегралів
Засобами векторної алгебри знайти
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ


перша | Попередня | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати