На головну

література

сторінка 81

Каталог - Література на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Бджільництво
конярство
Літературні об'єднання та журнали російського зарубіжжя 9 сторінка
Літературні об'єднання та журнали російського зарубіжжя 10 сторінка
Літературні об'єднання та журнали російського зарубіжжя 8 сторінка
Літературні об'єднання та журнали російського зарубіжжя 7 сторінка
Літературні об'єднання та журнали російського зарубіжжя 5 сторінка
Літературні об'єднання та журнали російського зарубіжжя 6 сторінка
Літературні об'єднання та журнали російського зарубіжжя 11 сторінка
Літературні об'єднання та журнали російського зарубіжжя 4 сторінка
Літературні об'єднання та журнали російського зарубіжжя 3 сторінка
конструктивізм
Серапіонові брати
імажинізм
Л.П. Єгорова, П.К. Чекалов
перевал
Пролеткульт
Літературні об'єднання та журнали російського зарубіжжя 1 сторінка
Літературні об'єднання та журнали російського зарубіжжя 2 сторінка
доля ВОКП
Інші групи ВАПП
Quot; Кузня "і ВАПП
Актуальні проблеми журналістики через призму Олімпійських ігор. (Даша Д)
Згідно розділу III.
Захист курсового проекту
Оформлення пояснювальної записки до курсового проекту
Мета і завдання практики
Вимоги до оформлення звіту
Рекомендований для ознайомлення і вивчення
Організація і проведення практики
Технологія проходження практики
Терміни та бази практики
по навчальній практиці
Структура курсового проекту
ВИКОРИСТАННЯ ДЕТАЛЕЙ
ПОСТАВКИ
ТИП МЕБЛІВ
ВСТУП
Мета і завдання курсового проектування
Теми курсових проектів
АНОТАЦІЯ
ВСТУП
Правила генерації таблиць по ER-діаграмі
РЕГІОН КАТАННЯ
Необхідний рівень ПІДГОТОВКИ
Аналіз і оцінка ефективності системи управлінського обліку
ТЕМАТИКА кваліфікаційних РОБІТ
Глава 3 Сутність аудиту логістичних послуг у зовнішньоекономічній діяльності
Глава 2 Методика формування консолідованої звітності
додаток
Глава 1 Технології бюджетування в управлінні бізнесом
Загальні вимоги до оформлення подаються на конкурс робіт
глава 2
Додаток 10.
Вимоги до оформлення індивідуальних робіт
Мінськ 2013
Завдання № 5
Мінськ 2009
Вимоги до оформлення індивідуальних робіт
Підбір і розрахунок підшипників вихідного вала
Попередній розрахунок валів
Вступ
Порядок виконання індивідуальних робіт
схема кінематична
Розрахунок геометричних розмірів
Перевірочний розрахунок необхідної потужності двигуна
схема кінематична
МЕХАНІЗМ ПОВОРОТУ РУКИ РОБОТА З черв'ячні передачі
схема кінематична
Самостійна робота № 13.
Самостійна робота № 14 -15.
Поезія А. А. Фета
Головні герої.
Самостійна робота № 6.
Самостійна робота № 7.
Самостійна робота № 16.
Самостійна робота № 20.
Самостійна робота № 26.
Риси нової драми
Прочитати глави 1-6 першого тому
Основні дати в задумі
Історія створення.
Трагедія Катерини.
Самостійна робота № 4
Порівняльна характеристика Піскарьова і Пирогова
Самостійна робота № 3
Перелік видів самостійної роботи
Пояснювальна записка
Самостійна робота № 28.
Головні герої повісті
Зображально-виражальні засоби
Самостійна робота № 55-56.
Самостійна робота № 53 - 54.
Вірші про Батьківщину і природі
Вірші останніх років життя поета
Самостійна робота № 38.
Самостійна робота № 33.
Конфлікт.
Самостійна робота № 43.
Мандельштам і акмеїзм.
Вірші про поетичну майстерність
Жанрова своєрідність поеми.
Самостійна робота № 48
Самостійна робота № 46- 47.
Самостійна робота № 45.
Підготовка випускної кваліфікаційної роботи до захисту.
Зразок ілюстрації (схема)
РЕЦЕНЗІЯ
Завдання етапів і проводяться заходи при керівництві підготовкою випускної кваліфікаційної роботи
календарний графік
Вибір студентом теми кваліфікаційної роботи
Всіх форм навчання
ВСТУП
Процедура проведення державного іспиту.
ГЛАВА 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ
Критерії оцінки відповіді студента
Етапи написання кваліфікаційної роботи
Призначення наукового керівника кваліфікаційної роботи
Третя глава кваліфікаційної роботи.
Неформальне опис відмінних рис нових процесів від існуючих
Ідентифікація проблемної області
Вступ
Перша глава кваліфікаційної роботи.
зразок
Підбір і вивчення літературних джерел і нормативних актів. Складання списку літератури.
Характеристика структурних елементів кваліфікаційної роботи
Терміни виконання та надання реферату
А.Н. Бурлуцький
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методи статистичної перевірки гіпотез
Рішення.
КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Графік емпіричної функції розподілу
кумулята
Полігони частот. Вибіркова функція розподілу і гістограми.
ДОДАТКИ
у напрямку 050100.62 Педагогічна освіта
ПІДСУМКОВА ОЦІНКА ПРИ ЗАХИСТІ дипломного ТВОРИ
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Процедура захисту. захисна промова
передзахист
Уважно прочитайте ці 10 пунктів,
Рецензування дипломної роботи
Складання рівняння номінальних розмірів розмірної ланцюга.
Вибір методу досягнення заданої точності вихідної ланки.
Складання схеми розмірної ланцюга.
Встановлення граничних значень осьового зазору вала тихохідної ступені редуктора.
Призначення допусків на відносне розташування отворів під опори валів тихохідної ступені в корпусі редуктора
Визначення посадок при установці підшипників кочення на вал тихохідної ступені і в корпус редуктора.
Рішення лінійних розмірних ланцюгів методами повної взаємозамінності.
Радіуси заокруглень, фаски і допуски на неспряжуваних розміри
Визначення виду сполучення зубчатих коліс тихохідної ступені редуктора
Для двоступеневого редуктора
Завдання на курсове проектування
Початкові дані
реферат
Курс заочної форми навчання
Курс заочної форми навчання
Курс заочної форми навчання
Основна частина
додаток
Вступ
Можливі три тактики вибору теми.
Теоретична частина дипломного проекту
Етапи роботи над творчим дипломним проектом
ВСТУП
З Про Д Е Р Ж А Н І Е
вибір теми
Бесіда, інтерв'ю
ГЛАВА II. РЕЦЕНЗІЯ У РАДЯНСЬКОЇ ПРЕСИ 70-х РОКІВ
Обсяг, формат і оформлення заголовків
Там же.
Документально-художні жанри радіожурналістики.
Аналітичні жанри радіожурналістики
Радіообозреніе
Розробка технологічної схеми виробництва.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
Оформлення і захист звіту по практиці
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Торгово-посередницьких структур)
Практики (для промислових підприємств)
Інформаційні технології в комерційній діяльності
Вимоги до змісту звіту
додаток 3
Приклад опису книг ресурсів Internet
Пояснювальна записка
Вимоги до змісту, обсягу і оформлення контрольної роботи
Основні написи
Нумерація аркушів документа
Вимоги до змісту структурних елементів пояснювальної записки
ілюстрації
таблиці
Продовження таблиці Д.1
НА СУГМУТСКОМ РОДОВИЩІ
Додаток 5
Примітка - ________________________________________________
Нормативні документи
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
Пояснення до роботи
Регулюючим елементом (Файл SKSN)


перша | Попередня | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати