На головну

література

сторінка 36

Каталог - Література на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Опис електронних ресурсів
Сёрнікузяин сюр?са юк?д'яс
Сёрнікузяин содтана юк?д'яс
Паськ?дт?м та паськ?д?ма сёрнікузяяс
Лов'я лов
Гор?дана сёрнікузяяс
Шуанног вежлал?м?н лиддьись?м. Логіческ?й наголос
Содтанпас
Т?дч?данпас
Тсяма юк?д'яс бердин ?тувтан кив'яс
Ши?дч?м
Сёрнікузяин ?тсяма юк?д'яс
Подув так содтана юк?д'яс »тема винсь?д?м вил? удж'яс
Ногапас
Ю?ртана, юалана, чуксалана
Сёрнікузя артм? веж?ртас?н, граматика боксянь, шуанног?н йітч?м кив'ясись. Сёрнікузя?н вісьтавсь? помась?м м?вп.
З ?д кидз артмил?!
Комі сёрнісікас'ясин панидасьлись аслисп?л?слун'яс
Сёрнісікас'яс туялан наука шусь? діалектологія?н.
Комі сёрні.
Ouml; ти сёрнітo - мoд кивзo. Ми кивзам, і міянoс кивзoни
Текст - сій? веж?ртас?н та тема?н йітч?м кик ліб? некимин сёрнікузяа вомгора ліб? гіж?м сёрні (вісьтал?м).
Коді тай??
Кивтечас
Кивтечас?н оз лони подувпас та ю?рпас. Подувпас та ю?рпас - сёрнікузяин сюр?са юк?д'яс, сёрнікузял?н подув.
Чушканзі
Еджид лебачьяс
Текст-м?впал?м
Пунктуація пас'яс?н.
Пр?ст?й та сложн?й сёрнікузяяс
Морта-Морт сёрні. діалог
Больгись к?ч
К?ні каньпіянис?
Веськид сёрні
Сложн?й сёрнікузя артм? кик ліб? некимин пр?ст?й сёрнікузяись.
Шарик та катшаяс
Сёрні візь. Сёрні ЕТШ
Кив та сёрні
Exercise 7. Number this jumbled conversation in the correct order.
Exercise 9. Read the following extract from a report of the meeting. Fill in the spaces with the right form of the verb in brackets
Exercise 5. Thomas and Maria have to arrange a meeting. Rewrite the underlined phrases using the words in brackets. Do not change the original meaning
Complete the note below to a colleague who missed the meeting because of a trip abroad. Report the three suggestions and the conclusion. Use the verbs below
Exercise 10. Read the following dialogue. Then write a short memo to a colleague telling her what you have discussed
Memorandum
Exercise 6. Put in the right endings to the underlined words.
Exercise 2. Match the Holidays with their Russian equivalents.
Exercise 1. Answer the questions about Alexandra.
Exercise 7. Match the words from the three columns below to make sentences. Transform the names of the countries into adjectives.
Exercise 5. Translate the words and make a few sentences with them.
Exercise 7. Here are some expressions connected with work. Make a few sentences with them.
Exercise 11. This is part of a conversation with a teacher about her job. Write the missing questions.
Exercise 2. Translate into Еnglish
Exercise 3. Answer the questions
Use the words below to complete the letter. Use each item once only.
Exercise 10. Translate into Еnglish
Exercise 8. Complete the following letter using the correct word or phrase from the list below.
Відзев оланнид, нивкаяс та зонкаяс!
Велoдчан небoгo пиртoм дженьид пас'яс
Сёрнікузя
Отсасьись.
Чужа кив йились
Коміа-Роча термін'яс
Exercise 3. Complete the sentences using the following words.
Exercise 4. Translate the words and make a few sentences with them.
UNIT 4. APPEARANCE .. 15
Exercise 5. Match the word with its definition.
Москва 2006
Exercise 2. Say whether these sentences are true or false and explain why.
Exercise 5. Match the English words with their Russian equivalents.
Exercise 3. Mark the explanation nearest in meaning to the word or phrase in italic.
Exercise 8. Translate the statements and give your opinion.
Exercise 8. Say whether these sentences are true or false. Change the false sentences to make them true.
Exercise 6. Form adjectives from the nouns.
Exercise 2. Match each word with a word from the line to make compound words.
Exercise 1. Write down the questions for the answers.
Exercise 5. Complete these sentences with a suitable word.
PART II.
Exercise 1. Answer the questions.
Exercise 2. Match the nouns as they are used in the UNIT and make sentences with them.
Exercise 1. Write down the questions for the answers.
Exercise 6. Find the English equivalent to the Russian verb.
Exercise 4. Match the words as they are used in the UNIT.
Exercise 1. Answer the questions.
Exercise 1. Find the Russian equivalent.
Exercise 1. Answer the questions.
Exercise 7. Match the words with their definitions.
Exercise 5. Say whether these sentences are true or false and explain why.
Exercise 5. Complete the sentences.
Exercise 1. Answer the questions.
Exercise 5. Insert the preposition where needed.
Exercise 2. Say whether these sentences are true or false and explain why.
Exercise 6. Write down the Russian equivalents. Make a few sentences with the verbs.
Exercise 5. Match the words with their definitions.
Exercise 6. Match the English words with their Russian equivalents.
Exercise 11. Insert the correct preposition.
Exercise 2. Match the word with its definition.
Exercise 4. Find the synonyms.
Exercise 7. Translate into English.
Exercise 13. Insert the preposition where needed.
Exercise 5. Write down the questions for these answers.
Exercise 2. Match the figures and the words as they are used in the UNIT.
Exercise 6. Find the antonyms.
додаток
Виконання завдання 4
Виконання завдання 5
Виконанні завдання 2
Виконання завдання 1
МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ
загальні вказівки
СТРАХОВА СПРАВА
ВСТУП
Вибір теми курсової роботи
При виборі теми слід враховувати, що в одній навчальній групі можуть писати роботу на одну і ту ж тему не більше 1 учень.
Примірний перелік ТИМ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Проблеми та шляхи вирішення.
Вимоги до оформлення курсової роботи
Написання курсової роботи
Збір та обробка фактичного і статистичного матеріалу
Тема 12 Сутність і особливості страхування підприємницьких ризиків.
Тема 16 Особливості обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності перевізника перед пасажирами
КУРСОВА РОБОТА
Тема 29 Роль і значення перестрахування в умовах ринкової економіки
Тема 24 Медичне страхування, його сутність і особливості
Як готуватися до практичних і лабораторних занять
Кореляційний момент і коефіцієнт кореляції.
Коррелированность і залежність випадкових величин.
Залежні і незалежні випадкові величини.
Умовні закони розподілу неперервних випадкових величин, що мають безперервний спільний розподіл
жанрової СИСТЕМА
Нормальний закон розподілу на площині.
Лінійна среднеквадратическая регресія. Прямі лінії середньо квадратической регресії.
Стандартні методи отримання точкових оцінок.
Загальна схема перевірки статистичних гіпотез.
Порівняння вибіркової середньої з гіпотетичною середньої нормальної сукупності.
Інтервальні оцінки невідомих параметрів.
Оцінка дисперсії випадкової величини.
Поняття точкової оцінки та основні вимоги, до неї пред'являються.
Контрольні завдання для СРС
Лінійна кореляційний залежність.
Порівняння виправленої вибіркової дисперсії з гіпотетичною генеральною дисперсією нормальної сукупності.
Порівняння двох дисперсій нормальних генеральних сукупностей.
Критерій згоди Пірсона хі-квадрат.
Приклади РІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ
Приклади РІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ
ПРИКЛАД РІШЕННЯ КРАЙОВОЇ ЗАВДАННЯ методу скінченних різниць
Приклади РІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ
Тема лекції №11. Основні колориметрические системи
Тема 2. Методи аналогії, засновані на гідродінамічніх залежних.
Визначення водопрітоків у гірські виробки.
Гірські виробки.
Бістревській Ю.І., Кошляков О.Є., Мокієнко В.І., Фіалко О.Й.
Додаткова 4 сторінка
Додаткова 3 сторінка
Додаткова 1 сторінка
Додаткова 2 сторінка
частина II
частина I
ВСТУП
Тема 4. Визначення водопрітоків до відкритих гірськіх виробок в условиях розробки.
Метод фільтраційніх опорів).
Тема 7. Використання статистичних методів
Вертикальні гірські виробки
III. Інтернет ресурси
Курсова робота з дисципліни
Основні етапи роботи і вимоги, що пред'являються до курсових робіт
х у д о ж е з тонн на е зв зв и е т е к с т и
Uuml; Спиридонова Л.А. М. Горький: діалог з історією. М., 1994..
ТЕМИ ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ
ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ
коледж
Вступ
Порядок виконання роботи
Мета роботи
Порядок виконання лабораторної роботи
Порядок виконання роботи
Меню програми «Electronics Workbench».
Загальні відомості
Ланцюг з активним опором в ланцюзі синусоїдального струму
Порядок виконання роботи
Порядок виконання роботи
Порядок виконання роботи
Порядок виконання роботи
Лабораторна робота 9.Тема: Резонанс напруг
Порядок виконання роботи
Структура курсової роботи
Курсова робота
Порядок захисту та оцінка курсової роботи
Оформлення курсової роботи
Тема 5. Контроль роботи цифрового автомата
Тема 4. Складання чисел на довічних суматорах
На довічних суматорах
Коми, на довічних суматорах
Тема 3. Прямий, зворотний і
У цифровому автоматі
Тема 1. Системи числення
Переповнення розрядної сітки
Модифікований зрушення вправо і вліво
Тема 1. Системи числення
Тема 3. Прямий, зворотний і додатковий коди
Перевірка на наявність помилки


перша | Попередня | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати