На головну

Культура

сторінка 598

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Соціальні ілюзії як інструмент формування громадської думки
Особливості символічного рівня китайської корпоративної культури
О.В.Ліхоніна
Факторна роль засобів масової комунікації у формуванні корпоративної культури організації: глобалізаційних-цивілізаційний аспект
Д.С. Бужинська
Позитивний досвід створення ефективної корпоративної культури серед волонтерів сочинської олімпіади - 2014
Засоби інформаційної екології як елемента корпоративної інформаційної культури в саморегулювання рекламної діяльності
Культурна семантика кольору як складова шахового лінгвокультурного субкоду в мас-медіа
Лексичні засоби відображення корпоративної культури працівників телевізійних засобів масової інформації
Аналіз механізмів сприйняття демотиваторів з позицій принципів діалектичних тріад
Організація комунікативних тренінгів як способу вдосконалення корпоративної культури організації
До питання про концепцію комунікативного тренінгу як способу підвищення рівня корпоративної культури
Гендерний фактор в організації рекламного тексту
Парадокс як спосіб репрезентації сенсу рекламного слогана
Презентація агресивного компонента на сторінках російської преси
Сигнали інтолерантності мовної поведінки
К.В. Федорова
Антіметафора в масової комунікації як експресивно-стилістичний феномен
Тема. Репродуктивне здоров'я молоді.
Розвиток України у 1950-х-1991 рр.
незалежна Україна
Особливості післявоєнної ВІДБУДОВИ в Україні
Україна в Другій мировой війні
Західна Україна между двома світовімі війнамі
Радянська Україна между двома світовімі війнамі
Українська революція 1917-1920 рр.
Інтернет ресурси.
Тема, запропонована студентом самостійно.
Комплексна контрольна робота (приклад).
Оціночні кошти для поточного контролю успішності та проміжної атестації
Тема 1. Візантія епохи Македонської династії і Комнінів.
Тема 4. Християнська церква в раннє середньовіччя.
Вимоги до результатів освоєння змісту дисципліни
Робоча навчальна програма з дисципліни
Мета і завдання освоєння дисципліни
Специфіка етнічної КОНФЛІКТІВ ТА ЇХ ПРИЧИНИ
ПРОБЛЕМА МОДЕРНІЗАЦІЇ ТРАДИЦІЙНИХ ТОВАРИСТВ
Первісна історія та Перші Державні Утворення на территории України. Походження слов'янського та українського етносів
Київська Русь
Українські землі у складі іноземних держав в ХІV - качана ХVII ст.
Галицько-Волинське князівство
ГОСПОДАРСЬКО-КУЛЬТУРНА КЛАСИФІКАЦІЯ
антропологічні КЛАСИФІКАЦІЯ
ВСТУП
СТАНОВЛЕННЯ ЕТНОЛОГІЇ ЯК НАУКИ
Загальна база тестів 5 сторінка
Загальна база тестів 4 сторінка
Загальна база тестів 3 сторінка
Загальна база тестів 2 сторінка
Варіант 3.6.
Варіант 3.5.
Варіант 3.4.
Варіант 3.2.
Варіант 3.3.
Варіант 3.1.
Загальна база тестів 1 сторінка
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
Методика виконання роботи
ВСТУП
Пристрій території кормових угідь
Організація використання общинних земель
Розрахунок площі земель, переданих у відання сільської адміністрації, перспективи розвитку поселень
населеного пункту
Етичні норми мовної культури
Національні особливості ділового спілкування
ТЕМА 7. МОВНОЇ ЕТИКЕТ. ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ.
техніка мовлення
ТЕМА 6. КУЛЬТУРА МОВНОГО ПОВЕДІНКИ В ПРОФЕСІЙНОЇ СФЕРІ.
Підготовка до бесіди
Класифікація ділових культур
Структура ділової бесіди
Мелісо Бекайдар Султанович
ТЕМА 8. ВИДИ ділового спілкування.
Мистецтво спілкування лікаря
ТЕМА 5. СТИЛІСТИЧНІ помилки і недоліки КУЛЬТУРИ МОВИ.
логічність мови
Алмати 2015
Тема 5. Стилістичні помилки і недоліки культури мовлення.
ТЕМА 3. БАГАТСТВО МОВИ.
ТЕМА 4. логічність мови.
природна аптека
Особливості взаємовідносин в лікувальній діяльності
ТЕМА 2. ЯКОСТІ! Простой (зразковий) МОВИ.
питання 10
питання 12
питання 9
питання 8
питання 6
питання 14
питання 15
питання 19
питання 20
питання 18
питання 17
питання 16
питання 5
питання 4
Лекція № 2
АРГУМЕНТИ
Лекція № 1
питання 2
питання 21
питання 22
Зразок анкети при прийомі на роботу
лікування сміхом
Лаврентій Зізаній Тустановській
Учень ОА Петро Конашевич-Сагайдачний.
До-вірно-освітня д-сть Яна Лятоса.
Культурно-освітня д-сть Г. Д. Смотрицького.
Просвітітельська та релігійна д-сть Кирила Лукаріса.
Даміан Наівайко
Ключ царства небесного "1 587
Книжиця "в 10 Розділах. Острог 1598р.
Полемічні видання острозьких просвітніків.
Хронологія Андрія Рімші1581
Острозький Буквар та Читанка 1 578
Матеріальне забезпечення Острозької академии.
Острозька академія - перший заклад ВИЩОГО типу в Україні. Етапи ДІЯЛЬНОСТІ академии.
Культурно-освітня діяльність князя К.-В. Острозького.
Перша фундаторка академии Ельжбета-Гальшка княжна Острозька
Культурно-освітня ситуация в З. Европе XVI ст.
князі Острозькі
Опис на лист ... Іпатія Потія Кліріка Острозького. Острог. 1598р.
Острог.1588.
Апокрисис "Христофора Філарета. Острог. 1598-1599.
Кваліфікаційні вимоги до лікаря загальної практики
Установіть відповідність між номерами елементів стійла для корів і їх назвами а) стійло, б) годівниця, в) гнойовий канал, г) решітка
У підсосковій камері доїльного стакана трехтактного доїльного апарату під час такту відпочинку підтримується
Групи інтересів, Політичні партії та Суспільно-політичні Рухи
обов'язкова
Форми проявити І спосіб Вивчення масової Політичної свідомості
Політична культура і соціальні отношения
Еліти и масі у політіці
тематика есеїв
Література для Вивчення курсу
Екстраполяція СОЦІАЛЬНИХ нерівностей на політичний простір
відеоджерела
Основні проблеми етногенезу східних слов'янських народів
Проблема походження фіно-угрів
Релігія в історії народів світу
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ
Чому цею курс є Потрібний?
обов'язкова
Суспільство і держава
Політична соціологія як наука и навчальна дисципліна
Як ЦІ методи та порядок оцінювання співвідносяться зі змістом курсу и вашою методологією навчання?
Як цею курс впісується в Навчально структуру, зв'язок з іншімі курсам.
Загальні Критерії оцінювання рефератуз релігієзнавства
Орієнтовна тематика рефератів
Зразки оформлення використаних джерел
КРИТЕРІЇ оцінювання рефератів
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ОФОРМЛЕННЯ Додатків, ІЛЮСТРАТІВНОГО матеріалу
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ РОБОТИ
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ реферат
З релігієзнавства
МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПОВЕДІНКИ, ПІДЛЯГАЮТЬ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОЕКТУВАННЯ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Новосибірський державний технічний університет, 2011р.
Пристрій і робота висівного апарату котушкового типу.
Пристрій і робота кусторезов з активним і пасивним робочим органом.
Технологія зрізання чагарнику, корчування, зниження пнів і оранки.
Класифікація машин для внесення добрив, машини для внесення рідких органічних і мінеральних добрив.
Класифікація дощувальних машин і установок для зрошення, основні елементи дощувальних установок і машин.
Пожежні автомобілі та лісопожежні агрегати комплексної дії.
Види лісових пожеж і методи їх гасіння, класифікація засобів гасіння лісових пожеж.
Способи корчування пнів, корчевального машини.
Вимоги безпеки праці при зборі та обробці насіння.
Машини для вилучення насіння з шишок, машини для обескриліванія, очищення і сортування насіння
Способи збору насіння, пристрої і пристосування для підйому складальників в крону дерев.
Техніка безпеки при корчування пнів і розчищення рубок.
Способи і види обробітку грунту в лісовому господарстві,
Вимоги безпеки праці при посіві насіння і посадці лісу.
Призначення і види рубок догляду за лісом, класифікація машин і знарядь для рубок догляду.
Плуги для обробки дренованих, тимчасово перезволожуються і надмірно зволожених грунтів.
Плуги і їхні робочі органи.
Лісотехнічні вимоги, що пред'являються до гармат і машинам.
Призначення і класифікація гальмівних систем, пристрій і робота гальмівних систем з гідравлічним, пневматичним і механічним приводами.
Призначення рульового управління, пристрій і принцип роботи рульового управління з гідропідсилювачем керма.
Клас-я машинно-тр-х агрегатів і вимоги до них.
Бульдозери, грейдери, скрепери.Назнач., Класіф-я і общ.устр-во і робота.
Способи і види розр-ки лесн.площ-їй від ін-ой раст-ти.
Порядок комплект-я МТА.
Комплекс маш.для робіт в лісовому розсаднику.
Робочий цикл чотиритактного карбюраторного і дизельного двигуна, Робота двигуна з рядним розташуванням циліндрів.
Загальна будова трансмісії, призначення, типи і пристрій зчеплень.
Призначення і пристрій Кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів.
Класифікація двигунів внутрішнього згоряння. Основні механізми і системи ДВС
Виробляє МТА і шляхи її вдосконалення.
Стаціонар та пересувні Дождев установкі.Установка норм поливу (разового).
Типи і конструктивні особливості сошників, посадкових апаратів, зашпаровують пристроїв. Привід посадкових апаратів.
населення
апарат ради
Утримання кладовище
для студентів-сходознавців 1 курсу ІПВ
Як читати і вивчати мої замітки
Отже: основні висновки
Форма, по якій належить вести щоденник
Алкогольна проблема в світлі теорії психологічного програмування
Хронологічні рамки.


перша | Попередня | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати