На головну

Культура

сторінка 36

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Суспільно-політичне життя і національний рух в Західній Україні на поч. ХХ ст.
Освіта і наука
Різноманіття форм сучасного сервісу. інфраструктура обслуговування
Орієнтація на клієнта
Показання для забору матеріалу НА дифтерії
християнство
Якість послуг сервісної діяльності
Тематичність атестація №2
Формування, підтримання та зміна організаційної культури
Дерево цілей і функції управління
функції менеджменту
Постачальники матеріальних і природних ресурсів
ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВО. 2 сторінка
Практичне заняття № 6. контрастивної фразеостілістіка.
The arrangement of sentence members.
Виконання роботи
TQM проти авторитарного стилю управління
Збирання зернових культур.
Методика проведення звукового и звукобуквенного АНАЛІЗУ
Види орфографічніх вправо
Науково-пізнавальних статей
Виконання роботи.
Культура Давньої Русі
Змістовій модуль 2
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ лінгвістичного АНАЛІЗУ ТЕКСТУ
додаток
Тема 7. Переговорний процес як спосіб вирішення конфліктів.
Теми контрольних робіт
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи
Кафедра філософії
Тема: Європейська та російська культури ХІХ - першої половини ХХ століть
Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, Які винен засвоїті студент при підготовці до заняття
Самостійна організація і проведення заходів щодо створення оптимального рухового режиму (фізкультурний свято).
Паспорт установи (бази виробничої практики)
Практична робота 18
Цілі заняття
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 4 сторінка
ЗАВДАННЯ № 5
Функції, стильові і мовні риси наукового стилю
протитуберкульозний хіміотерапія
Виявлення туберкульозу Шляхом скрінінгової флюорографії або мікроскопії мазка среди групи ризику у дорослих
Результатом ДІЯЛЬНОСТІ учнів при вівченні шкірного блоку обов'язкової для Вивчення складової програми має буті віріб, а будь -якого варіатівного модуля - проект.
Освіта і вживання дієприкметників 3 сторінка
Контрольно-тренувальні вправи
Світова література
Тема 6. Закони організаційного розвитку
Жиццёви и Творча шлях В.Бикава. Асаблівасці творчасці пісьменніка.
Рама І.Шамякіна «Криніци», пенталогия «Тривожнае шчасце" (на вибар): ідейна-Мастацкая змест, жанрава
розмовний стиль
види СКОРОЧЕННЯ
науковий стиль
аудиторних робота
аудиторних робота
У студентів 36 і 37 гр. фізико-математичного ф-ту кінцева форма контролю - залік.
Українська культура ХІІІ - Першої половини ХVІ ст.
Тема: Культура українського народу в период Другої Світової Війни.
стоколос безостий
ярий ячмінь
Критерії контролю успішності навчальної роботи студентів
Визначення вологості повітря за допомогою аспіраційного психрометра Ассмана
Мікроорганізми і навколишнє середовище. Екологія мікроорганізмів. Мікроорганізми як симбіотичні партнери: мутуалістіческіе і антагоністичний симбіоз. 2 сторінка
Психоаналіз З.Фройда та его Вплив на літературознавство
Мікроорганізми і навколишнє середовище. Екологія мікроорганізмів. Мікроорганізми як симбіотичні партнери: мутуалістіческіе і антагоністичний симбіоз. 1 сторінка
Вивчення морфологічніх ознака ґрунтів
Структура ДП (МДР)
Визначення річного обсягу робіт тракторів і складних с.-г. машин
Етнічна стратифікація в СРСР і на пострадянському просторі
Правову безвихідь: право народів на самовизначення або принцип територіальної цілісності?
Для студентів 6 курсу педіатричного факультету 3 сторінка
Тема 3. Управління якістю сільськогосподарської продукції
Перелік вимог до заліку
Розвиваюча виховна система і її проектування
Для чого смороду потрібні?
Вікові Особливості обміну у дітей. Складання порівняльніх таблиці для різніх вікових груп.
Колискова для малят
Палеоліт
Епоха бронзи
Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні. Відновлення церковної православної ієрархії
Повстання 90 - х рр. ХVІ ст.
Морські походи козаків. Участь козацтва у Хотінській війні
Ліквідація автономних прав України
Розвиток культури
Заснування дерло колоній. Їх структура, побут, господарство
Кіммерійці
Культура і мистецтво міст-колоній
Становище українських земель
Позитивні та негатівні Наслідки сучасної глобалізації
метод Метчета
Встановлення влади Діректорії: відродження УНР
Гетьманський переворот. Проголошення Української держави
Включення українських земель до складу Російської імперії. Адміністративно-територіальний поділ
Початок промислового перевороту в Україні. Розвиток торгівлі
Український національний рух напрікінці 40-х рр. ХІХ ст. Кирило-Мефодіївське братство
Війна радянської России та УНР. Проголошення незалежності УНР. Брестська світ
Розвиток культури у першій половіні ХІХ ст.
Боротьба Діректорії за Збереження государственной незалежності України
Посилення українсько-польського противостояние. поразка ЗУНР
Актівізація білогвардійського руху. Денікінській режим в Україні
Друга радянсько-українська війна. Утворення УРСР
Встановлення націстського окупаційного режиму
Права і обов'язки суб'єктів в галузі бібліотечної справи.
Характеристика інформаційних ресурсів в області права. Особливості поширення офіційної правової інформації.
Індивідуальна соціальна мобільність
Функції держави в условиях глобалізації
Відмінність между Національними й корпоративними інтересами
Проблеми глобальної регулюючої системи
Лідерство і конфлікт в організації: аспекти сутності
ПРОГРАМА. 4 сторінка
Туризм як фактор розвитку регіону
Специфіка організації дозвілля дітей та підлітків у літньому оздоровчому таборі
Дозвілля як пріоритетна сфера СКД
Культурно - просвітня робота в роки Великої Вітчизняної війни
Історія культурно - дозвіллєвої діяльності
Приклад розрахунку пріпустіміх концентрацій забруднюючою Речовини у виробничих стічних водах, что скідаються в системи каналізації населених пунктів
характеристики створу
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
Корисні поради по запису лекції
Особливості типологізації суспільств
ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ
Структура випускної кваліфікаційної роботи
Теорія мови
подготовки учнів початкової школи
ДСТУ ISO 9000-2001 с.6
Своєрідність Ірландського Літературного Відродження
Методика Вивчення прикметник в початкових класах.
Звукові, звуко-буквені аналітичні, аналітико-Синтетичні та Синтетичні праворуч.
Умови успішного формирование орфографічніх Дій (умінь та навічок) у молодших школярів. Методика опрацювання Орфографічного правила.
Додаткова література
Обладнання уроків трудового навчання
Ономатопея - це наслідування звуків природи, тварин, оточуючого світу, людей и т.п. с помощью создания слів, что нагадують ЦІ звуки за звучанням.
Київський територіальний центр
V. МІЖНАРОДНІ Книжкові ЯРМАРКУ І форум
Експортні ринкі Франции
Розбір рішень типового залікового завдання
результативність мотивації
Життєвий цикл працівника як об'єкт управління
Ділова оцінка персоналу
Витрати бюджету на науку
Комунікативні Функції мови. Вивчення розділу «Мова і мовлення».
Словниковий робота на уроках читання в початкових класах.
Навчання і підготовка кадрів
Рекламні комунікації в урбаністичної культури античності. Особливості періоду.
Функції глашатаїв і діяльність герольдів.
Від буденного розуміння культури до наукового
Напрямки розвитку реклами в Німеччині в 19 ст.
Реклама в російській газеті.
Дайте відповідь на тестові завдання
Дайте відповідь на тестові завдання
Визначення сили Президентський повноважень К. Армінгеона та Р. Кареї
Вивчення стану навічок читання молодших школярів. Причини відставання, шляхи Усунення.
Зламал гілка.
Утворіті склад з двох звуків: [л], [а] - [ла], [л '], [а] - [л'а].
Цінності як основний елемент корпоративної культури.
Методи зміни корпоративної культури.
варіант
Навчально-методичне забезпечення
I семестр
Форма 10 ЛХ.
Етика і мораль службових відносин
Мета вивчення іміджу підприємства
Імідж підприємства як довгострокову конкурентну перевагу
Особливості кожного з типів організаційної культури
Імідж коледжу як фактор профорієнтаційної роботи
Україна, г. Симферополь
Порядок розрахунку МТА
Спрощення у групах пріголосніх.
Пріголосній л та его зміна.
Фонологічна система слов'янських мов.
Розвиток лексічніх, фонетічніх, и граматичний спільнослов'янськіх форм у слов'янських мовах.
Праслов'янських мова, основні фонетічні и генетичні характеристики. Праслов'янських спадщина.
Синтаксична організація простих речень у слов'янських мовах: Спільне и відмінне
Роль вітчізняної філологічної науки и вірішенні проблем порівняльно-історічного мовознавства.
Порівняльна граматика слов'янських мов як наукова дисципліна. Предмет, завдання курсу.
Історично-наукове Вивчення слов'янських мов. Учені-Лінгвісти и їх проблематика.
Перепишіть текст, розкривши дужки і вставивши, де необхідно, пропущені букви. Розставте пропущені розділові знаки.
Вставте пропущені букви, розставте розділові знаки, виправте мовні помилки.
Правила адресата
II. Проведення серологічного дослідження по виявленню антитіл до пропонованого збудника в сироватці крові обстежуваного з підозрою на хронічну форму дизентерії
ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Характеристика про проходження практики
MONEY SUPPLY
THE SOUTH SEA BUBBLE
V. Before reading the text, discuss these questions. Then read the text.
IV. Deals
ПРОЕКТУВАННЯ
Бібліографічній описание Електрон ресурсов
Багаторічних бобових трав
Зустрічаються в сіні природних кормових угідь
Багаторічні злакові трави
Тема 5. Зернові культури
Основні вимоги до змісту курсової роботи
ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА
Типи інформаційно-поведінкових підсистем
В) Основні складові досягнення ефективного управління та їх тендецію
В) адаптація людини до організаційного оточення і зміна його поведінки. у вигляді навчання
З позиції організації, що включає в себе індивідів. У цьому випадку організація як ціле є вихідною точкою розгляду.
внесення коректив
ВІМОВА І НАПИСАННЯ ПРЕФІКСІВ
Висновок
Острозька та Дерманська друкарні.


перша | Попередня | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати