На головну

Культура

сторінка 32

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Кіслотні Дощі.
Парниковий ефект.
Зразки теоретичного вопросам, Які віносяться на модульні (контрольні) роботи
Мова, пісемність, освіта, наукові знання та література Галицько-Волинського князівства.
Легенда про турецький болото
Список використаних джерел та літератури
Сьогоденння села Новий Дорогинь
ЗМІСТОВНІЙ модуль 1.
IV. практична робота
транспорт
ЗМІСТОВНІЙ модуль 3.
Розвиток освіти в селі Новий Дорогинь
Звичаї и традиції села
ЗМІСТОВНІЙ МОДУЛЬ 4.
Б) апейрон
велічнічністю.
Мені Вже ставало зле, від тієї абсурдної реальності, в Якій я Раптовий опинивсь, за
Ну що вам треба ?.
Основні положення сінтетічної Теорії еволюції Головна
Класифікація показніків, что Використовують в економічному аналізі
Проблеми розвитку муніціпальніх позик в Україні
Вплив факторів на організм
Іонійські натурфілософі
Софісті
становлення РЕАБІЛІТАЦІЇ
Образ козацтва у мировой та українській культурі
Міжбюджетні відносини: передумови Виникнення та Особливості организации
Розділ І. Теоретичні основи розвитку історічного мислення на уроках історії.
Засоби формирование мислення на уроках історії
Особливості использование інтернет-ресурсів для розвитку мислення на уроках історії
Формування навічок критичного мислення учнів в процесі использование інтернет-ресурсів на уроках історії
Висновок
Особливості організації фінансів дорожнього господарства
Шляхи удосконалення місцевого оподаткування
Проблеми ефективного управління Кошта місцевіх бюджетів
ВІСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ
Перехід під владу Австрії
Трипільська культура: Ознака, характерні РІСД, Особливості та місце в культурній спадщіні українського народу.
Прімхліва фортуна
Встановлення радянської влади
Тема 2. Запорозька Січ та ее значення в історії українського народу.- 2 рік.
Тема 2. Зародження державності на землях України.- 4 рік.
Відбудовчій период
Село в 50-і - 60-і роки
ВІДПОВІДІ на контрольні
Українська діаспора Почаїв формуватіся- з 1880р., Сан-Франциско, США.
Національний характер - це Інтегральний феномен, Який містіть Такі СКЛАДОВІ: ментальність, етнічну, соціальну.
Найдавніші племена и держави на территории України.
Візантія
Схоластика та ее Вплив на Зміст и методику навчання.
Культура епохи бронзи и заліза
семантика
Діяльність ОУН-УПА в 1941-1945 pp.
III. Педагогічні Висновки та пропозиції
Тема: Чіслівнік и займеннік у професійному мовленні
Микола Куліш «Мина Мазайло» - пєса.
Б 2в 3г 4а
Мораль, моральність і етика в суспільстві. Різніця между мораллю і етика
Скульптура як вид мистецтва.
ТЕМА 9. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917 - 1920 рр.
Політика «воєнного комунізму» .НЕП в Україні Зміст та Наслідки.
Психологічний аналіз ділового спілкування
Місце релігійності и духовності у жітті (сусп.).
Методи лікування простатиту, сучасні та народні методи лікування простатиту
Мілетська школа
Невербальні спілкування. Его Особливості.
Прибуток: економічна сутність, види та фактори, что его визначаються.
Загальна характеристика пост структуралізму М.Фуко.
варіант 21
Політичні товариства українців у першій половіні ХІХ ст.
Політика воєнного комунізму та НЕП в Україні.
Політичне життя у незалежній Україні.
Соціальні Функції та структура релігії
Особливості сучасної релігійної ситуации в Україні
Філософські Ідеї Шопенгауера и Ніцше
Філософське вчення про людину
Філософія и наука.
Ред.] Промисловість и торгівля
справедливість
варіант 24
Війни за "за галицьку спадщину". Данило Галицький
ДОГОВОРИ, угіддя, УНІЇ
Головні ПРИНЦИПИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ.
Двавіді - туристичних потреб людини та спожи туриста.
Національний склад населення України
В якому Із направлений східної філософії стверджується, что буття - це страждань?
Хто Із філософів, розробляючі вчення про необходимость и свободу Зробив Висновок про ті, что свобода є пізнана необходимость?
Соціальний контроль. Его види та функції
Глобалізаційні процеси. Глобальні соціальні Зміни.
Тема: Україна напередодні, во время и после
Тема: Історія України 20 ст.
ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Тема: Українська культура у ІІ пол. 19 ст.
Тема: Кримська війна і Україна.
Українська діаспора: історія та сучасність.
Політичне становище в незалежній Україні
Трипільська культура.
Теріторію якіх колішніх воєводств охоплювала Українська Гетьманська держава за Зборівськім договором ;?
Тема 2. Розвиток українських земель у добу заліза. Стародавні слов'яни
Семінарське заняття № 8
Вимоги до написання рефератів
Семінар №2. Влада та Владні отношения. Політична опозиція
Семінар №5. Політичні еліти та політичне лідерство
Міжбюджетні відносини у зарубіжніх странах
Зарубіжній досвід місцевого оподаткування
Місцеві фінансові органи та їх Функції
Проблеми вдосконалення міжбюджетних отношений в Україні
Інструменти міжбюджетних отношений
Система місцевіх фінансів, їх Функції
Принципи формирование доходів місцевіх ОРГАНІВ власти
Глава I. Специфіка антропонімічній системи німецької мови та функції антропонімів.
Семінарське заняття № 5
Відновлення могутності Київської держави та князівської влади за Володимира Мономаха
Семінар 2
Україна у міжвоєнну добу. Друга Світова війна.
односкладні антропонімів
Соціально-політичне становище Західної України в складі Польщі (1921-1939 рр.).
Виникнення Центральної Ради та ее законодавчий діяльність.
Які основні положення соціальної Теорії марксизму?
До У Л Ьт У Р А Г-В Д.
Абсентеїзм: Поняття, ознака, форми.
Правова держава та громадянське суспільство.
Сутність спілкування, его мета и моральний сенс.
Етнічна ідентічність.
Критерії оцінювання контрольних завдання студентів
Література.
Екологічна культура як галузь людської духовності
Стародавня та Середньовічна культура України
Кому належить віслів "Я мислі - отже, я існую"?
ВИВЧЕННЯ ДОКУМЕНТА. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДОКУМЕНТУВАННЯ.
II. Мобільні кормороздавачі.
Дескриптивні, нормативна, теоретична етика.
Етико-філософське вчення Григорія Сковороди.
Галичина - «укр. П'ємонт ». Переміщення центру національно-кульрутного руху в Галичину у второй половіні XIX ст.
Освіта та наука в Україні в 1920-1930
Занепад української автономії у XVIII ст. за часів П. Полуботка та Д. Апостола.
Події революції 1905 - 1907 рр. на Україні.
Значення творчості Сковороди для розвитку Укр. Культури.
РУКОСТІСКАННЯ
Поняття "совість", "сором" та "провина", їх співвідношення.
Політична влада: ее сутність, структура, Функції.
Художня культура України найдавнішіх часів.
Лекція 2. Час та шляхи первісного заселення ЛЮДИНОЮ территории України.
Створення Німецької Імперії - 1871 рік
Історичні аспекти становлення ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Економічний аналіз у добу Середньовіччя
Основні етапи розвитку вітчізняного економічного аналізу
Правове регулювання підприємництва
Ялта - курортно-туристична столиця Криму.
Початки політічного плюралізму в Україні 80 - 90 рр. ХХ століття
Показники, что характеризують стан розвитку роздрібної торгівлі
Ліцензування природокористування
Правова відповідальність за екологічні злочини
Поясніть суть и необходимость екологізації виробництва.
Доведіть залежність організмів від температурного фактору.
Мистецтво ХХ століття
ВІСВОНОК
Охорона природи
Українська культура в роки Великої Вітчізняної Війни
Методичні рекомендації студентам относительно подготовки семінарського заняття
II. Про предмет етики
Мистецтво Стародавньої Греції та Стародавнього Риму
прибуток
Лисяк-Рудницький Іван. Історичні есе. - Т.1. - С. 189.
Організація обліку витрат і роботи ремонтних майстерень.
Заняття 7. Виробництво та аналіз вершкового масла
Тема 2.12. Культурні та національні традиції, краєзнавство, звичаї і свята.
Методичні вказівки
зразок акту
Завдання практичного заняття
Харчова та біологічна Цінність яєць та яєчніх продуктов
Основні терміни: інформація, дані, знання
Народна музика (музичний фольклор)
ЗАВДАННЯ 3
Існують следующие Прийоми и методи інтенсівного спостереження.
8 сторінка
Л.Глібов
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення
Religijnya poglady Siryi i Finikii
Agulnaa charaktarystyka kultury Starazytnaga Egipta
Моновакцини проти Hib-інфекції
Про силу й красу слова
Пліснява: особливості будови і розмноження, умови життєдіяльності, ознаки систематики. Роль цвілевих грибів у виробництві та зберіганні харчових продуктів.
ОРГАНІЗАЦІЇ З внутрішнього ринку
Доній Олександр Сергійович
Тенденції та основні проблеми розвитку
VII. ДЕРЖАВНЕ Й Самоврядна УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІМ розвитку СІЛА І Сільських ТЕРИТОРІЙ
Обліку пульсових даних уроку фізичної культури
Продуктивність и оплата праці
Сероідентіфікація
Біологічна характеристика риккетсий
Схема мікробіологічного дослідження на сифіліс
Дерев'янко А.П., Маркін С.В., Васильєв С.А. Палеолітоведеніе: Ведення та основи. Новосибірськ, 1994. 288 с.
Забарвлення по Граму
Особливості противірусного імунітету
Природні і напівсинтетичні антибіотики
Базові структурні елементи культури (4 години).
Культурна динаміка. Основні закономірності (4 години).
Додатки до заняття 3.


перша | Попередня | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати