На головну

Інформатика

сторінка 36

Каталог - Інформатика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Командні кнопки.
Поле введення.
Практична робота №3. Запуск програм. Основні елементи вікна програми.
Посилання на літературні джерела, наведені в робочій програмі дисципліни
шифрування інформації
Несанкціонований доступ до ресурсів ІС
Поняття загрози безпеки інформації
Інформаційні інфекції як різновид загроз
Алгоритм симетричного шифрування даних
Алгоритм шифрування даних з відкритим ключем
Електронний цифровий підпис
Комбінований метод шифрування
Вказівка ??критеріїв відбору
запити
Класифікація СУБД
Функції систем управління базами даних
Посилання на літературні джерела, наведені в робочій програмі дисципліни
Третя нормальна форма
Друга нормальна форма
СУБД MICROSOFTACCESS
Структура вікна Access
Елементи управління форми
Сортування і фільтрація даних
Посилання на літературні джерела, наведені в робочій програмі дисципліни
Тип даних
створення таблиць
нормалізація відносин
Операції над даними в реляційній моделі
драйвери
Програмно-інструментальні засоби
Операційна система ПК
Перспективи розвитку сучасних комп'ютерів
Пристрої введення
покоління ЕОМ
Прикладне програмне забезпечення
Термінологія
Локальні обчислювальні мережі і завдання, які вирішуються за їх допомогою
Тимчасова локальна мережа
Топологія комп'ютерної мережі
Класифікація комп'ютерних мереж
Накопичувачі на DVD-дисках
Жорсткий диск
Принципи побудови ЕОМ
Персональний комп'ютер
Склад і робота комп'ютерної системи
оператор DECLARE
Передача параметрів за посиланням (імені) і за значенням
Корпус системного блоку
Системна (материнська) плата
Оперативна пам'ять
Постійний запам'ятовуючий пристрій
Посилання на літературні джерела, наведені в робочій програмі дисципліни
багатоядерність
процесор
Мережеві операційні системи
модель OSI
Архітектура інформаційної системи
Термінологія баз даних
Інформаційні системи
Пошукові системи
служба WWW
Види взаємозв'язків між об'єктами предметної області
Трирівнева модель БД
Реляційна модель даних
Фундаментальні властивості відносин
Мережева модель даних
Ієрархічна модель даних
Посилання на літературні джерела, наведені в робочій програмі дисципліни
Мережеві новини, або телеконференції
Електронна пошта
Прикладний рівень (Application Layer)
Способи комутації і передачі даних
Канальний рівень (Data-Link Layer)
інкапсуляція даних
Взаємодія рівнів моделі OSI
Ethernet
Засоби захисту від несанкціонованого доступу по мережі
Доменне ім'я
Поняття гіпертексту і гіперпосилання
Протокол IP (InternetProtocol) - протокол міжмережевої взаємодії
Історія виникнення мережі Інтернет
межсетевое екранування
Функції, що визначаються програмістом
Висновок масивів на екран
Основні об'єкти та методи вивчення науки інформатики
Носії інформації. Види і властивості інформації
Вступ
Поняття системи числення
Двійкова система числення
Засоби програмування алгоритмів, що розгалужуються
Поняття логічного виразу
Посилання на літературні джерела, наведені в робочій програмі дисципліни
Засоби програмування алгоритмів лінійної структури
Арифметичні вирази і вбудовані функції
УсловнийоператорIF ... THEN
Оператор множинного вибору SELECT CASE
Оголошення масиву в програмі
Заповнення масивів значеннями
Оператор умовного циклу DO ... LOOP
Логіка виконання оператора циклу з параметром
Види циклічних алгоритмічних структур
Типи даних і способи їх визначення
алфавіт мови
Машинні коди чисел
Дії над числами в природному стані
Нормальнаяформачісла
Природна форма даних
Переклад цілого числа із двійкового числення в десяткове числення
Етапи виконання завдання за допомогою комп'ютера
Поняття алгоритму, властивості алгоритму, засоби запису алгоритму
логічне програмування
поняття транслятора
Функціональне (аплікативного) програмування
Мови програмування
Структурний підхід до програмування
Unit I. Information-Dependent Society
Лабораторна робота № 2 Опис діяльності та ранжування рішень
Лабораторна робота № 3 Прийняття рішень на основі методів оптимізації
Лабораторна робота № 1 Загальні поняття системного аналізу та теорії прийняття рішень
Вступ
Красноярськ 2013
Лабораторна робота № 4 Вероятностное моделювання динаміки систем на основі ланцюгів Маркова з дискретним часом
Вихідні дані до роботи
умови завдання
Умовні позначення в таблиці 6.1
цілі роботи
цілі роботи
індивідуальні завдання
індивідуальні завдання
Приклади розв'язання задач
індивідуальні завдання
Створення користувальницької форми
Приклад розробки програми
Dim k As Integer, p As Integer
індивідуальні завдання
Приклади виконання робіт
Тема: Порівняльний аналіз гнучких і жорстких магнітних дисків
Тема: Підключення приводів магнітних дисків і компакт-дисків
Симптом 2. Жорсткий диск виглядає життєздатним, але комп'ютер з нього не завантажується
Симптом 6. Диски накопичувача розкручуються, але система не може його розпізнати
Тема: Енергозберігаючий режим роботи монітора
Роз'єми звукових плат.
Установка звукової плати.
Тема: Порівняльний аналіз характеристик ЕЛТ і РК-моніторів
Тема: Тестування монітора за допомогою тестової програми Nokia Monitor Test
Тема: Складання алгоритму діагностики несправностей жорсткого диска
Симптом 1. Жорсткий диск не подає ознак життя
Підключення стереосистеми.
Типові налаштування акустичної системи.
Акустичні системи.
Підключення акустичної системи і завершення установки звукової плати.
АНОТАЦІЯ
Основні характеристики шини
Тема: Підключення периферійних пристроїв до ПК
додаткове завдання
індивідуальні завдання
Блок операторів 1
індивідуальні завдання
Короткі теоретичні відомості
індивідуальні завдання
Короткі теоретичні відомості
Короткі теоретичні відомості
Омськ 2008
Вирази, записані на мові Visual Basic
Результат виконання розрахунково-графічної роботи
індивідуальні завдання
End Sub
індивідуальні завдання
теоретичні відомості
теоретичні відомості
End Function
теоретичні відомості
Option Explicit
теоретичні відомості
Типи даних VBA
Option Explicit
індивідуальні завдання
додаткове завдання
Уфа 2011
Перевірка і чищення решти елементів ТК
Тонер-картриджі HP C3903A і HP 92274A
Воронеж 2012
МЕТА курсового ПРОЕКТУВАННЯ
СКЛАД І ОБСЯГ курсової роботи
Контроль за виконанням КУРСОВИХ
Порядок розбирання ТК
Мікрофони.
Друк частини документа
Порядок поводження з порошком тонера
Друк без допомоги Word з Windows
Основні характеристики, які беруться до уваги при виборі типу і моделі сканера.
Тема: Вивчення принципів роботи клавіатури, підключення та налаштування параметрів клавіатури
Апаратний і програмний інтерфейси сканерів.
Порядок заправки кольорових картриджів LEXMARK
Тема: Конструкція миші і її обслуговування. Підключення і настройка параметрів миші
практичне завдання
Редагування звіту за допомогою Конструктора
Створення детального звіту
Створення звіту по згрупованим даними
Заправка ТК тонером


перша | Попередня | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати