На головну

Інформатика

сторінка 32

Каталог - Інформатика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


ГЛАВА 11. Функції користувача
декларація функції
Приклад програми роботи з файлом структур
Перший рівень складності
Позиціонування в файлі
Запис-читання інформації
ГЛАВА 14. Файли в мові Сі
Другий рівень складності
лінійні списки
формування черги
Додавання елемента в чергу
Структура даних ЧЕРГУ
Алгоритм формування стека
Структура даних СТЕК
бітові поля
масиви структур
рекурсивні функції
Параметри командного рядка функції main
Передача аргументів на функцію
Виклик функції
Тіп_результата ID_функціі (список параметрів)
Класи пам'яті об'єктів в мові програмування С
Статичні і зовнішні змінні
Другий рівень складності
Другий рівень складності
Скласти програму, вирішальну зазначену нижче завдання.
Поради з програмування
Область дії змінних
Перетворення типів операндів арифметичних операцій
арифметичні операції
Графічне опис алгоритму
Приклад найпростішого лінійного процесу
Словесний опис алгоритму
складність алгоритму
поняття алгоритму
Приклад циклічного процесу
Ідентифікатори і ключові слова
Використання модифікаторів при декларації похідних типів даних
Операції, вирази
Дані символьного типу (char)
декларація об'єктів
найпростіша програма
Батура, М. П.
History of computers
Characteristics
Processing hardware floppy disk
Common Motherboard Items
Hard disc
Motherboard
The Central processing Unit, Control Unit, Arithmetic-logical Unit, Memory or Main storage
Hardware and software
OPTICAL
WHAT IS A MODEM AND HOW DOES IT WORK?
Developing an Effective Antivirus Strategy
Client-server application software
Sending and receiving an email
The Internet: layered communication architecture
MODULATION & DEMODULATION
INTRODUCTION TO TELEPHONY
WHAT WILL REPLACE SILICON?
WILL EVERYTHING BE DIGITAL?
E-mail Viruses
What Is A Macro Virus?
What is a computer virus?
A bit of history
Windows XP
Бастауиш синип о?ушиларини? псіхологіяли? ерекшеліктері
Бастауиш синипта інформатікани е?гізуді? ?ажеттілігі
Дістемелік к?ралди? мазм?ни.
Бастауиш синипта інформатікани о?иту
Питання: Загальні принципи запису звуко- і відеосигналів на цифрові носії інформації
Двоїстий симплекс-метод
Штучне початкове рішення
Стандартна форма запису задачі лінійного програмування
Якщо для змінних x1, x2, ..., xn виконуються обмеження
Рішення
САПР-конструктор
конструктивне моделювання
САПР-художник
Основні підходи до автоматизації виконання конструкторських робіт. Різновиди САПР-конструктор
Вимоги до САПР одягу
Завдання проектування одягу, які вирішуються із застосуванням САПР
Виконання градації лекал
САПР-розкладка лекал
Можливі недоліки САПР одягу
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ САПР
Переваги впровадження САПР одягу
Деякі АРМи АСУП
САПР технолога швейного цеху
Види забезпечення САПР
Структура САПР одягу
Розробка систем тривимірного проектування одягу
ВСТУП: А, Б
функціонування агрегатів
АНОТАЦІЯ
Список використаних скорочень і позначень
Б. Елементи теорії множин, операції над множинами, квантори
Перелік базових операцій над множинами
Області визначення функцій
Формалізація об'єкта і парадигми
Подання композиції відносин матрицями і графами
Міра і нечітка міра
Методах представлення знань
УПРАВЛІННЯ У ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ДІАГНОСТИКИ
Опис вихідної інформації на мові розмитих множин
Методологія уявлення агрегату у вигляді комплексного механізму
Формалізація діагностичного експерименту і вимоги до вимірювань
OPTIMIZATOR підсистеми діагностики стану енергоустановок SKAIS
пояснення
АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ І ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ МЕХАНІЗМІВ
ОЦІНКИ ПОХИБОК ИЗМЕРЕНИЙ І СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СТАНОМ АГРЕГАТІВ
ПРИКЛАД РЕАЛІЗАЦІЇ І рішення задачі певного мінімуму ФУНКЦІЇ ЦІЛІ В СЕРЕДОВИЩІ MATHCAD
Метод градієнтного спуску
Результат розв'язання задачі мінімізації функції мети
Сумісність і нечітке очікування
нечітка статистика
Спостереження над об'єктом і стану природи об'єкта
Створення Бази знань: постановка, семантика, прагматика
Нечіткі обчислювальні технології
Нечіткі відносини: пряма і зворотна задачі
Нормировка функцій в теорії нечітких множин
Зіставлення об'єктів: постановка, семантика, прагматика
Розпізнавання об'єктів: постановка, семантика, прагматика
Нечіткі ієрархічні відносини
Природність операцій max та min
нечітка алгебра
Нечіткі безлічі: суб'єктивність і неточність
Управління процесом подання знань
ВПЛИВ ПОХИБОК вихідних даних НА ПОХИБКИ ДИАГНОЗА
Переробка і використання інформації в реальних умовах функціонування агрегатів
заходи невизначеності
Заходи можливості і необхідності
Традиційні моделі неточності і невизначеності
Невизначеність і неточність
Алгоритм налаштування нейронної мережі
Можливість і ймовірність
Мови і технології логічного програмування PROLOG, LISP
OPTIMIZATOR підсистеми діагностики стану енергоустановок, SKAIS, для вирішення завдань технічного обслуговування
Вступ
Штучна життя, мозок, пізнання, розум, пам'ять і мислення
Експертні системи нового рівня
технологій інформатики
Метод зворотного поширення помилки
Навчання нейронних мереж
ФОРМАЛІЗАЦІЯ рішення задачі ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ
ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЮ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРЕГАТУ
ПОДАННЯ НА КОРИСТУВАННЯ точних і «розмитість» ЗНАНЬ В МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ АГРЕГАТІВ, НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Тоді безліч діагностичних ознак G також буде нечітким
УПРАВЛІННЯ І ІДЕНТИФІКАЦІЯ НА ОБ'ЄКТІ в умовах невизначеності ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ ЗНАНЬ, ОТРИМУВАНИХ ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Введення в генетичні та еволюційні алгоритми
Порівняльний аналіз еволюційних алгоритмів
Імітація нервових клітин
Математична модель нейрона
Алгоритми їх навчання і еластичні нейро-нечіткі системи
Перспективні напрямки розвитку ДП
генетичне програмування
Приклади РЕАЛІЗАЦІЇ І рішення задачі певного мінімуму ФУНКЦІЇ ЦІЛІ В СЕРЕДОВИЩІ MATHCAD
Роль штучного інтелекту в архітектоніці урбанізованого простору
ВИСНОВОК
ТТК-Сибір, 2015 рік.
Метод побудови мережі.
урок 27
Пояснення нового матеріалу.
Пояснення нового матеріалу.
урок 25
урок 24
Практична робота №5. Виконуємо обчислення за допомогою програми Калькулятор, с.148-150.
урок 29
Резерв навчального часу
урок 33
урок 31
урок 30
урок 23
урок 22
Способи оплати.
їх умовні скорочення.
Блокування доступу.
ТТК-Агент.
Плюси і мінуси динамічного і постійного IP-адреси.
урок 15
Найбільші алмази
урок 14
Хід уроку
Як розуміти сигнали домовляються заздалегідь.
Завдання №3 с.41 (підручник).
урок 17
урок 20
урок 21
урок 19
Практична робота №6, с.151-154.
урок 18
Хід уроку
Схема процесу передачі інформації
зауваження
Групи клавіш
зауваження
Клавіатурний тренажер в режимі гри.
Практична робота №2. Освоєння миші.
Повторення матеріалу, вивченого в I чверті.
урок 10


перша | Попередня | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати