На головну

інше

сторінка 104

Каталог - Інше на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


ІНВЕСТІЦІЙ
Облік ФІНАНСОВИХ інвестіцій за собівартістю з урахуванням Зменшення їх корисності
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТІЦІЙ ЗА МЕТОДОМ участия В Капіталі
Exercise 15. Designing a television commercial.
A) cigarettes b) cars c) chocolates d) washing powder e) ice-cream f) coffee
Gordon Martin on TV
Writing task: Answer the following questions about yourself. Use them to discuss the topic "Television in my life".
Exercise 6. You are watching TV with a friend. What could you say in each of the situations below?
Exercise 5. Read the information below and learn the essential vocabulary by heart.
Артисти на весілля в стилі Оскар
Конкурси на весілля в стилі Оскар
Дрес-код для гостей
Весільна сукня і костюм нареченого на весілля в стилі Оскар
Запрошення на весілля в стилі Оскар
Класифікація витрат виробництва
Unsere Familie
Необхідні матеріали та інструменти
Вправи на розтягування основних груп м'язів
Необхідні матеріали та інструменти
Необхідні матеріали та інструменти
Т-тригер
Назва клієнта
Завдання 4. Створення запитів
Завдання 3. Найпростіші операції пошуку і фільтрації даних
Завдання 1. Створення таблиць БД
Оцінка коефіцієнтів асиметрії та ексцесу за допомогою програми «Статистика».
Перевірка статистичних гіпотез.
Аналіз форми емпіричного розподілу.
Оцінка парної лінійної зв'язку між змінними c допомогою коефіцієнта кореляції Спірмена в додатку Статистика.
Оцінка рангового коефіцієнта кореляції Спірмена в додатку Excel.
Перевірка гіпотези про нормальний розподіл емпіричних даних.
Побудова ГРАФІКА КРИВИЙ НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ
В. Оцінка розбіжностей між теоретичними і емпіричними частотами за допомогою непараметричного критерію, запропонованого А.Н.Колмогорова і Н. В. Смирнова.
Рангові коефіцієнт кореляції Спірмена
Б. Оцінка парної лінійної зв'язку між змінними c допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона в додатку Статистика.
А. КОЕФІЦІЄНТ парної кореляції (Пірсона) як оцінка ступеня тісноти лінійного зв'язку.
Альтернативна гіпотеза: коефіцієнт кореляції відрізняється від нуля.
Хід роботи
Теоретичні Відомості
Застосування формули Коші до об'єктів управління
Read what these 5 people say about e-mails and answer the questions.
Email structure
Here is the list of phrases you can make use of while writing a business letter.
Study the following abbreviations. Find out what they mean. Use them in letter writing.
QUOTATION (OFFER)
Label the screen with the following English equivalents.
Look at the following excerpts from emails and write appropriate subject lines.
Business Letters
Layout of telexes
Use these notes to write emails to some colleagues.
A LETTER OF ADJUSTMENT
A LETTER OF COMPLAINT
A formal letter
Put the parts of a formal letter into the correct places.
Векторно-матричний запис диференціальних рівнянь
Вихідні дані для п.1.
Рішення диференціальних рівнянь з відокремлюваними змінними.
Завдання 3. Обчислити визначник розкладанням на мінори і за допомогою вбудованої функції.
Приклад 2. Побудувати графік функції.
Домашня контрольна робота по темі
частина А
функціональні матриці
Промислових установок і
Дана вихідна система виду
Стійкі рішення. Граничні цикли. Фазові портрети нелінійних систем
Точки спокою лінійної автономної системи
Векторне поле автономної системи
Фазова площина і фазові криві нелінійної автономної системи.
Рішення лінійних неоднорідних систем диференціальних рівнянь методом варіації довільної змінної.
Рішення лінійної неоднорідної системи диференціальних рівнянь за формулою Коші.
Вихідні дані до п.4
Рішення лінійного однорідного рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами.
Обробнік переривані пристрою
Тема драйверу
інтерфейс користувача
ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
структура драйверу
Приклад виконан курсового проекту ......................... 16
об'єкт дослідження
Методичні вказівки з виконан курсового проекту
Приклад виконан курсового проекту
Аналітичне дослідження помилок системи.
Якісний аналіз помилок системи.
Наростаючім підсумком, ?С, за 2007-2013 роки
Подекадно сума активних температур (вище 10?С) Повітря з
Приклад.
Мета роботи: віконаті дослідження математичної Функції, что опісує стан складного об'єкта або системи.
Деталювання
Деталювання складально Кресленик
Нанесення Розмірів
Зображення
Основні вимоги относительно Кресленик деталі.
В результате за два Рухи ручки поз. 8 відбувається два ходи стіскування и рідина Надходить в напірну МАГІСТРАЛЬ системи Безперервна.
Безпосередньо ПІДГОТОВКИ 8.03050901
завдання 3
Методичні вказівки
Вихідні дані для виконан лаборторніх робіт
Методичні вказівки
завдання 2
завдання 2
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух копійчаних коштів
ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні навчально - видавничої
Деталі з натури
Фланець
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Використання столового білизни
столова білизна
Характеристика столових приборів
Хімічні Реакції металургійних процесів. Оцінка мімовільності їх протікання. Рівняння ізотермі Вант Гоффа
Процесів. Рівноважні концентрації
Хімічніх реакцій
Діаграмі плавкості. правило важеля
Закономірності вуглетермічніх відновних процесів
Основи Теорії металотермії
розчин
Теоретичні основи процесів розкіслювання Сталі
Домішок
Процесів
Термодинаміка розкладання карбонатів
Пошкодження металевих конструкцій
Пошкодження дерев'яних конструкцій
складально кресленик
похила
вертикальна
Лабораторна робота "Формування псевдовіпадковіх чисел з завдань законом Розподілення та перевірка якості псевдовіпадковіх чисел".
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем". / Склад .: Світлична В.А. Донецьк: ДонНТУ, - 40 с.
Завдання 1
завдання 2
завдання 3
Проведемо оцінку якості моделі кривої зростання на основі дослідження ряду залишків.
Перевірка якості моделі.
Побудова моделі.
Інструкція до тесту
якісний аналіз
ПОСИЛАННЯ
Додатки
Фізичні основи методу
Області! Застосування сейсморозвідкі
Магніторозвідка свердловина
Магніторазвідка.
Методи розвідувальної (польової) геофізікі
теоретична частина
теоретична частина
теоретична частина
теоретична частина
теоретична частина
теоретична частина
теоретична частина
теоретична частина
практична частина
теоретична частина
теоретична частина
практична частина
теоретична частина
теоретична частина
теоретична частина
теоретична частина
теоретична частина
теоретична частина
теоретична частина
теоретична частина
теоретична частина
теоретична частина
теоретична частина
теоретична частина
теоретична частина
теоретична частина
теоретична частина
теоретична частина
теоретична частина
Титульний аркуш
Експериментальна частина
Грим деталей лица
Грим худого лица
Грим молодого та старого лица
грим клоуна
Вибір типу кришки і днища, визначення їх товщини.
Визначення товщини стінки корпусу апарату.
Виконала завдання, скоріставшісь таблицею.
Додаток до заняття № 1
Визначення локального екстремуму функції двох змінних.
Котушка (модуль) запаленою
Безпосередно над свічкамі запаленою
датчик детонації
Напруги по ціліндрах
Особливості Будови та принципу Дії підсістем запаленою комплексних систем керування двигун
Загальні Відомості про системи запалений з комп'ютерним керування
The Moscow News
By Anna Shirokova
Distinctive stylistic linguistics features of familiar colloquial style
Sample Answer
Vocabulary
Exclamations with so and such
Informal language
Vocabulary
Як зробити текстуру шкіри в Photoshop
технологічні Властивості
рішення завдань
Вирішіть самі.


перша | Попередня | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати