На головну

Біологія

сторінка 166

Каталог - Біологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Біологічне посилення радіаційного ураження
Корпускулярні іонізуючі випромінювання
Електромагнітні іонізуючі випромінювання
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Воронеж-2010р.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Розбір теоретичного матеріалу (усно-мовної опитування)
Ис?аша теорія
показників захворюваності методом найменших квадратів
мета заняття
мета заняття
мета заняття
Мета заняття.
Мета заняття.
Мета заняття.
Пузирчаста форма ехінокока
мета заняття
мета заняття
мета заняття
мета заняття
Мета заняття.
Самостійна робота студентів під контролем викладача.
Розбір з викладачем вузлових питань, необхідних для освоєння теми заняття.
мета заняття
Мета заняття.
мета заняття
мета заняття
До обчислення коефіцієнта кореляції між тривалістю вегетації і масою 1000 насінин ячменю
кореляційного відносини
Визначення коефіцієнта кореляції для великих вибірок
Залежність врожаю сої від висоти рослин
Залежність врожаю сої від висоти рослин
критерії криволінійності
Аналіз кореляційної залежності маси насіння (у) від тривалості вегетації (х) у сортів ячменю
Суми квадратів і творів висоти, маси і врожайності
Послідовність виконання роботи.
Рівняння множинної регресії
До обчислення коефіцієнтів прямої лінії залежності маси насіння у сортів ячменю від тривалості їх вегетації
Рівняння прямої лінії
Обчислення коефіцієнта кореляції для малих вибірок
Вегетація в днях і маса 1000 насінин в г у 214 сортів ячменю
Тема 3. Коротка характеристика статистичних показників
До обчислення параметрів зваженого ряду
Тема 2. Типи варіювання і складання варіаційних рядів
Тема 1. Введення в біометрії
Пояснювальна записка
Довірчі інтервали статистичних параметрів
Тема 5. Обчислення найважливіших параметрів зваженого варіаційного ряду
Обчислені і табличні значення критерію Стьюдента для середніх арифметичних значень морфологічних ознак у порівнюваних видів
Особливості та типи кореляційної залежності
Статистичні показники морфологічних ознак
Тема 6. Встановлення статистичної достовірності відмінностей між результатами дослідів
До обчислення моментів ряду розподілів
Число класів в залежності від обсягу вибірки
У вигляді рангового варіаційного ряду
Результати замірів діаметра і довжини жолудів
Тема: Визначення кореляційної зв'язку між висотою рослин і вологістю ґрунту
Досвід по виявленню ефективності контейнерного методу вирощування рослин
До обчислення моментів ряду розподілів
Тема: Обчислення найважливіших параметрів зваженого варіаційного ряду
Висоти саджанців від вологості ґрунту
Обчислення сум для визначення коефіцієнтів рівняння множинної регресії
Для визначення достовірності коефіцієнта кореляції
ДОДАТОК
Основні терміни і поняття
додаток
Інтелектуальна система на основі нейронної мережі
лінійні мережі
Створення моделі лінійної мережі
Застосування лінійних мереж
Навчання лінійної мережі
Штучні нейронні мережі
Завдання на курсову роботу
Тема 2. Потенційна небезпека діяльності та негативні фактори в техносфери
Змістовний модуль 4. Захист людини й довкілля від шкідливих і небезпечних факторів природного, антропогенного і техногенного походження
Тема 1. Основи безпеки життєдіяльності
II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
I. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Семінарське заняття № 1.
Самостійна робота № 2.
XI. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Методика проведення поточного контролю успішності та проміжної атестації, критерії оцінювання
Тест першого проміжного контролю знань
Форми і методи проведення навчальних занять.
VII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Навчально-дослідні завдання
Тест другого проміжного контролю знань
Частина календарного року, протягом якого найбільш можливе виникнення
Гігантські океанські хвилі, що виникають зазвичай в результаті підводних або
шкала оцінювання
Виберіть серед охарактеризованих нижче явищ ті, які є стіхій-
Сильний маломасштабний атмосферний вихор діаметром до 1 000 м, в якому
Повені, викликані весняним таненням снігу на рівнинах або таненням снігу і
Есеп №4
Табилади
Дебіеттер
Міс жасушалари концентраціяланади
Табилади.
дебіеттер
СD4-жасушалар
В7 молекуласи
Жататин антігендер.
Секреторли компонент IgА
Антиген болипой табилатин зат
Есеп № 2
Есеп № 1
Особи. Пластичні операції на обличчі.
Фасції і клетчаточние простору. Судинно-нервові утворення шиї, топографія органів шиї.
Замалюйте хід гілок лицьового нерва.
Мозкових судин. Черепні нерви. Топографічна анатомія лицьового відділу голови.
Виконати доступи для оголення основних судинно-нервових утворень верхньої і нижньої кінцівок.
Клетчаточним просторів. Трахеостомия.
Топографія стравоходу.
Порожнини. Органи нижнього поверху черевної порожнини.
Біологічний матеріал (ізольовані органокомплексах).
Хірургічна анатомія гриж. Видаленням грижі.
Легких.
Покажіть на препараті
Гнійна хірургія кінцівок. оперативні
Колінний і гомілковостопний суглоби, гомілку, стопу.
З'єднання тканин.
Надплечье, плечовий суглоб. Плече, ліктьова область, передпліччя. Променевозап'ястний суглоб, кисть.
Критерії оцінки
Процедура проведення державного іспиту
Провести реакцію на пероксидазу. Санітарна оцінка м'яса.
Приблизний відповідь на типовий екзаменаційний білет
Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва
ВСТУП
Мета і склад випробувань при державній атестації випускників
ВЕТЕРИНАРИЯ
Державна атестаційна комісія
державної атестації
Інфекційних та інвазійних ХВОРОБИ ТВАРИН
Ветеринарна хірургія
Програма державного іспиту
Мета і порядок підготовки до державного іспиту
Біологічний матеріал (формоловая труп).
Судини і нерви. Органи тазу.
Мета заняття.
Тема дисципліни і міждисциплінарні зв'язку
Г. Реакція Адамкевича
Д. Реакція Фоля
В. Ксантопротеиновая реакція (реакція Мульдера)
Б. Нінгідринова реакція
А. Біуретова реакція на пептидную групу (реакція Піотровського)
А. Висолювання білків сульфатом амонію
Б. Денатурація білків
Осадження білків органічними кислотами
Осадження білків концентрованою азотною кислотою (проба Геллера)
Осадження білків при нагріванні
ПРИСТРОЇ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ
Додаток 15 наказу №63 від 21.01.2004
Кількісний облік практичних навичок.
змішування
термостатування
Перевірка якості передстерилізаційного очищення і дезінфекції.
Дезінфекція та предстерілізація
голка гістологічна
Тесттер
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТІ
СТРУКТУРА ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
СТРУКТУРА ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
Час для самопідготовки - 3 години.
СТРУКТУРА ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
СТРУКТУРА ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТІ
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТІ
СТРУКТУРА ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТІ
Методика.
СТРУКТУРА ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
СТРУКТУРА ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТІ
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТІ
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТІ
Основні висновки
Глава 4. Адгезионное взаємодія біодеструктором з матеріалами
Москва - 2001
О?ИТУШИНИ? БАСШИЛИ?ИМЕН ?ЗIНДIК Ж?МИС САБА?ТАР?А АРНАЛ?АН ?ДІСТЕМЕЛІК ?СИНИС
О?иту ма?сати
Синил?ан ?дебіет
Синил?ан ?дебіет
Лабораторна робота
Мотиваційна характеристика теми
Лабораторна робота
I. Вивчити мікропрепарати з замальовкою
Мотиваційна характеристика теми
Лабораторна робота
Мотиваційна характеристика теми
II. Вирішіть ситуаційні задачі з медичної арахноентомологія
Гельмінтолог І арахноентомологія
Мотиваційна характеристика теми
Лабораторна робота
Мотиваційна характеристика теми
III. Заповнити таблицю 16 за влучним висловом патогенних нематод людини.
КЛАСУ ЛЄНТОЧНІ ХРОБАКИ (CESTOIDEA)
Лабораторна робота
I. Вивчити мікропрепарати з замальовкою
III. Заповнити таблицю 9 за влучним висловом патогенних джгутикових.
Мотиваційна характеристика теми


перша | Попередня | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати