На головну

Біологія

сторінка 34

Каталог - Біологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


A) гиперкапния
Які групи лімфовузлів не пальпуються у здорової дитини?
Порядок ведення документації ХТА і оформлення висновку
Метаболізм.
Подібність людини з приматами.
глосарій
Тема 8 Спочиваючі форми бактерій. Типи розмноження бактерій
III. ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ І ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ПИТАННЯ N 2. Повертатися ввечері додому переважно
Т ?ан ??ю?а нау?асти дайиндау ?шін ?андай зерттеулер керек?
C. інструменти з оптичними системами
Психофізіологічні і психологічні аспекти конституції.
ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ І МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЇЇ ЗНИЖЕННЯ
Основи біотехнології. Завдання біотехнології. Структура сучасної біотехнології
Клітинна інженерія. Соматична гібридизація.
Хромосоми, гени і Оперон еукаріотів мають ряд структурно-функціональних особливостей, що пояснює складність експресії генів.
Урок третій 3 сторінка
Гідроліз нуклеопротеїнів і визначення їх компонентів.
Мутації і їх причини.
Водний баланс і зовнішній водообмін озер
Вітаміни. біологічні каталізатори
A. Kомплекс умов, необхідних для проведення експерименту.
Предмет, завдання і методи дослідження
генетика популяцій
Шляхи надходження і доля отрут в організмі
ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА ОКРЕМИХ мікотоксикозів
B. результату випробувань. 10 сторінка
Надорганізменного КОНСТРУКЦІЯ,
Гетерозис, його біологічні особливості та причини виникнення 1 сторінка
Реакція з хлорним залізом
Успадкування ознак при статевому розмноженні
Розподіл надзвичайних ситуацій за масштабом
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ.
B. охолодження рани
У формуванні зубощелепної системи виділяють кілька етапів.
Рухові розлади при порушенні пірамідної системи.
Токсікокінетіческіе константи.
ПИТАННЯ N 24. Територія, яка була піддана безпосередньому впливу вражаючих факторів
Н?с?а
Дискусія у вітчизняній генетиці 30-50-х років.
Фактори, що впливають на розвиток отруєння
Класифікація генів
Розділ 3. Фундаментальні моделі сучасної фізики.
Похідні параметри токсикометрії
12 сторінка
Тема 2.1. Введення в інформаційні системи. ER - діаграма. 4 сторінка
Історія розвитку мікробіології
Анаеробна інфекція.
Травматичний токсикоз.
Асти? кептіру ?рдісіні? інтенсівтілігіне Ауа температурасини? ?сері.
Та?ириби: Та?дама т?сіл
Та?дамани? інтервалди? статістікали? таралуи
Нормування токсикантів у водному середовищі.
Продукти змішаного бродіння.
I. Гени знаходяться в Х-хромосомі
ГЛОСАРІЙ
Питання. Лігандообразовательние реакції. Основні положення координаційної теорії Вернера. Комплексоутворювач, ліганди, координаційні числа, дентантность.
Конституція і темперамент.
Глава 2. Генетика і теорія еволюції. динаміка взаємодії
Методика роботи з штучними нейронними мережами
Вступ
Санітарна характеристика схем головних водопровідних споруд водопроводів і розподільної мережі з підземних джерел водопостачання
Критичні періоди при впливі стресових умов на рослину
Неспецифічні і специфічні фактори захисту
ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ
Використання плазмід для отримання рекомбінантних ДНК.
Епігенетичні зміни структури хромосом
РОЗРАХУНОК ДОПУСТИМОГО ЧАСУ ПЕРЕБУВАННЯ ЛЮДИНИ ПІД ВПЛИВОМ СОНЯЧНОЇ РАДІАЦІЇ (УФ-ДІАПАЗОН) ЗАЛЕЖНО ВІД ТОВЩИНИ озонового шару
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ до антимікробних препаратів
Інфекція, джерела і механізми передачі збудників
Структурні елементи штучних нейронних мереж
H-B-VAX II (Вакцина проти гепатиту В, рекомбінантна) (США)
СПИСОК ТЕРМІНІВ ПО АНТРОПОЛОГИИ 2 сторінка
Концепція генетичного вантажу.
Загальна етіологія і загальний патогенез нервових розладів
Залежність тиску і швидкості течії крові від ділянки судинного русла.
ЗАНЯТТЯ 1.1.1.
Загальна характеристика приматів, їх еволюція.
інфекційні антигени
Основні види спадковості
Тема 13 Фізіологія стійкості
Розбір з викладачем вузлових питань, необхідних для освоєння теми заняття.
4 сторінка
Мультиспіральна комп'ютерна томографія.
Рентгенівська семіотика травматичних пошкоджень кісток і суглобів.
Підходи до визначення сутності життя.
Тема. Мінливість. Види мінливості. Популяційна генетика.
Лікування ран (первинна і вторинна хірургічна обробка ран)
Вимоги, що пред'являються до якості виготовленого молока.
г) циркулярну. 1 сторінка
Санітарна характеристика схем головних водопровідних споруд водопроводів і розподільної мережі з поверхневих джерел водопостачання.
Інтерферони, інтерлейкіни, фактори крові.
А. Етичні аспекти СТАНУ МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ В США.
Біотехнологічні основи культивування мікроорганізмів. 1 сторінка
Ціна служіння злу
Тваринництві, медицині
Комплементарли гендерді? ?зара ?ректтесуі. 5 сторінка
Хімічна організація гена
ТЕМА 4. Антропогенез - ПОГЛЯД У МИНУЛЕ
Дія токсикантів на організм. Незалежне дію токсикантів.
Основні властивості живих і фізіологічних систем
заняття №1
концептуальні відкриття
Склад, будова і функції білків.
Комбіноване, комплексне і комбіноване дію шкідливих речовин у зовнішньому середовищі на біологічний об'єкт.
Кептіру процесіні? аналізі.
Чи зустрічаються серед жінок німфоманки
Будова бактеріальної клітини.
Технологічна схема
Модуль. Елементарні основи психогенетики. 1. Класичні закони Менделя (1-3-й закони).
генетика популяцій
B. результату випробувань. 9 сторінка
C. які несумісні і в результаті кожного випробування з'являється тільки одне з цих подій.
Рани (визначення, симптоми, види, перша допомога при пораненнях).
Сергєєв Вадим Володимирович
C. Цей твір поглиненої дози (D) на коефіцієнт якості іонізуючого випромінювання (k);
9 сторінка
Токсичність і структура
Визначення науки екології. Середовище як екологічне поняття, фактори середовища. Екосистема, біогеоценоз, антропоценоз. Специфіка середовища життя людей.
Інфекційні захворювання, джерела, причини, шляхи поширення. Збудники інфекційних захворювань.
Аміноспірти. Будова, властивості. Біологічне значення етаноламіну (коламін), холіну, ацетилхоліну, сфингозина
Пошкодження клітинної мембрани
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ вуглеводів В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ
Закономірності розсіювання атмосферних забруднень, значення метеофакторов, характеру викидів.
Інгібуючу дію глюкокортикоїдних гормонів на різні структури головного мозку і системи організму
Тема 3 Обмін речовин і перетворення енергії
Катетеризація і промивання сечового міхура у різних видів тварин
Характеристика загону Воші (Anoplura) і Блохи (Aphaniptera), їх медичне значення.
Умовні одиниці живого. їх різноманітність
Шерстна, смушева і шубна продуктивність
Алгоритми променевого обстеження при патології серця.
реакції імунітету
Синтетична теорія еволюції. Традиції і втрати
Гонотрофіческій цикл і гонотрофіческая гармонія
поліхлоровані пестициди
Розділ 10. Міждисциплінарна проблема свідомості.
Та?балар крітерійі
ЧАСТИНА 3
Тема: трансгенні організми. ПРОБЛЕМИ, ПОВ'ЯЗАНІ З генетично модифікованих організмів І ВИКОРИСТАННЯМ ОТРИМАНИХ ВІД НИХ ПРОДУКТІВ
Гідробіологічні характеристики озер.
Технології харчосмакових продуктів
Аллоплоідія.
Міжхромосомні мутації.
Токсікологічна хімія
Жедел кезе? жауаби »?абаттасади
Епігенетика детермінації статі
вроджені вади
ідіограмма;
Урок №1.
Адаптивні риси в характеристиці людських рас.
Людина уміла. Олдувайская культура. Етапи социогенеза.
Мутационная мінливість. індукований мутагенез
гібридизація
Порушення периферичного кровообігу та мікроциркуляції при запаленні
Визначення матеріального збитку і числа жертв
Сучасні засоби ураження і їх вражаючі фактори
Формування зародкового мішка;
Методи визначення вітамінів
Глава 4. Радіологія травної системи
Генотип в широкому і вузькому сенсі слова. Геном.
Вперше начали марсіяни тварин ...
Суди? ластануи
Особливості метаболізму м'язів і печінки при гіпоксії
Проліферація і завершення процес запалення
Фактори, що впливають на гомогенізацію
Біологія як наука, її досягнення, зв'язку з іншими науками. Методи вивчення живих об'єктів. Роль біології в житті і практичної діяльності людини.
Бір д?нді кептіру ( «елементарли» ?абати).
Хлор-, фтор, сіро і азотовмісні сполуки
Холестерол-
Оцінка і управління ризиком
Лемури: предки предків
Стандартна крива залежності концентрації сечовини від показників екстинкції.
2 сторінка
Вступ
Сучасні методи, використовувані в експерименті.
АТФ (АТФ) ФОРМУЛА.
Гра з яйцями
клітинне дихання
частина Б
Хімічний склад і будова клітинних мембран
Шинайили?ти репрезентатівтілік ?атесін ани?тау ар?или ба?алау т?сілі.
Питання. Буферні системи: їх класифікація і механізм дії. Буферні системи крові біонеорганічної і биоорганические. Буферна ємність. Кислотно-основний баланс організму
Тема 11. Основи зберігання товарів
16 сторінка
14 сторінка
II. Світ розумового процесу (ГБ).
Инсерционно мутагенезу і спалахи мутацій у дрозофіли
Генез електрокардіограми. Особливості проведення збудження по міокарду.
СПИСОК ТЕРМІНІВ ПО АНТРОПОЛОГИИ 4 сторінка
І ЛІКУВАННЯ ПРОФЗАХВОРЮВАНЬ
Методика гігієнічного вивчення умов формування, складу та властивостей стічних вод промислового підприємства
Лабораторна робота 8 Способи генетичного обміну у бактерій
Насиченість ПСМ є відношенням одиниці поверхні, обсягу або маси ПСМ до одиниці об'єму приміщення і виражається відповідно в м2 / м3, м3 / м3 або кг / м3.
Експериментальні параметри токсикометрії
Лекція № 4. Фізіологія та принципи культивування мікроорганізмів.
Адаптивні типи, їх характеристика.
заняття №4
Принцип структурно-функціональної відповідності.
Дослід 2. Визначення глюкози за методом Вильштеттера і Шудля


перша | Попередня | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати