Головна

Біологія

сторінка 32

Каталог - Біологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Самостійна робота студентів.
Лабораторна діагностика чуми.
Лабораторна діагностика правця.
Самостійна робота студентів.
Лабораторна діагностика анаеробної інфекції.
Лабораторна діагностика сибірки
Лабораторна діагностика лептоспірозу
Лабораторна діагностика боррелиозов (поворотні тифи, хвороба Лайма)
Самостійна робота студентів
Лабораторна діагностика бруцельозу
Самостійна робота студентів
Мікроспорія.
Фавус (парша).
В) лізогенной
Б) плазміди
А) загибеллю бактерії
Б) реверсії
В) активуються енергетичні і біосинтетичні процеси
А) Гисса
Б) молекулярної гібридизації
Б) кон'югація
А) індикатор мікробного забруднення об'єктів
А) коли-титр
А) пластичні
Б) санітарно-показових мікроорганізмів
А) молекулярної гібридизації
А) зрівняння швидкості розмноження і загибелі бактерій
Б) з'являються тільки при наявності в середовищі відповідного субстрату
А) коки
А) тейхоевие кислоти
Б) центральне
Б) Мезосома
ІМУНОЛОГІЇ)
В) зберігання і передача генетичної інформації
В) цитоплазма закручена навколо осьової нитки
Б) полегшена дифузія
В) складні органічні речовини
Б) бактериоскопический
А) фізико-хімічний
А) паразити
Б) кров
А) зменшенням числа резидентних мікробів в організмі
В) імуноглобуліни
А) протиправцева
В) гемолітична система
А) імунологічна толерантність
Б) цитотоксичность
А) туберкульозу
А) мембранотоксини
А) агар Цейсслера
А) Y. pestis
А) антитоксичний
В) наявність джгутиків
В) кров'яний агар
Б) генетичних порушень
А) взаємодії з антигеном
Б) патогенність
А) гемолізин
Б) сукупність біологічних реакцій макроорганізму у відповідь на впровадження патогенного мікроба
В) плазмідними
А) широкий
Б) фагоцитоз
В) антигени
В) плазматичними клітинами
Б) результатом взаємодії антигену і антитіла
Б) макрофаги
Приватна мікробіологія і вірусологія
взяття сечі
Взяття матеріалу з дихальних шляхів
Взяття крові.
амебіаз
трихомоніаз
Взяття виділень з ран, виразок, черевної порожнини
Взяття матеріалу з жіночих статевих органів
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
ПРАВИЛА ВЗЯТТЯ І ДОСТАВКИ БІОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ
Взяття матеріалу для ПЛР досліджень при урогенітальних інфекціях.
лямбліоз
лейшманіоз
Фікомікоз (мукороз)
пневмоцистоз
аспергільоз
Кандидоз (кандидоз)
Лабораторна діагностика поверхневих мікозів
Лабораторна діагностика епідермомікози.
Лабораторна діагностика кандидозів.
токсоплазмоз
трипаносомоз
малярія
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Лабораторна діагностика глибоких мікозів.
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
П Е Р Е Л І К
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Тема 9. ГЕНЕТИКА МІКРОООГАНІЗМОВ.
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Перелік конкретних навчально-цільових питань
Самостійна робота студентів
Правила роботи в мікробіологічних лабораторіях.
генетика бактерій
Екологія мікробів
фізіологія мікробів
Морфологія мікробів
ВСТУП
Історія розвитку мікробіології
Мікрофлора організму людини і її функції
антибіотики
І неінфекційних хвороб
Біотехнологія та генна інженерія
алергічні реакції
Специфічні форми імунної відповіді
Неспецифічні фактори захисту організму людини
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
На кафедрі мікробіології з вірусологією і імунологією
Вимоги до організації практик
Вимоги до професійної підготовленості фахівця.
Вимоги до навчально-методичного забезпечення навчального процесу
Програми підготовки Лікаря
ПРОГРАМИ ВИПУСКНИКА
П О Л О Д Е Н Н Я
Порядок розгляду і затвердження УМК.
Ярославської державної медичної академії
Про рейтинговою системою на кафедрі мікробіології з вірусологією і імунологією
проміжна атестація
Поточний і рубіжний контроль навчальних досягнень
ПОЛОЖЕННЯ
коки
Грам факультативно анаеробні палички
Додатковий перелік питань
Мікробіологія, вірусологія, імунологія
Для студентів педіатричних факультетів
Екзаменаційні питання
КІНЦЕВІ ЦІЛІ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ.
Етапи розвитку мікробіології
Організація роботи та обладнання мікробіологічної лабораторії, правила роботи в ній.
Б. Додаткова
Робоча програма ___ узгоджена ___
III. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ
Для студентів педіатричних факультетів (120 годин)
Для студентів педіатричних факультетів (64 години)
Спірохети і інші спіральні, вигнуті бактерії
Рикетсії. Ерліх. коксіелл
І розгалужені (ниткоподібні) бактерії
Грампозитивні спороутворюючі палички
Грам аеробні палички
мікоплазми
ДНК-геномні віруси
Для студентів лікувальних факультетів
Для студентів медико-профілактичних факультетів
Для студентів лікувальних і медико-профілактичних факультетів
Повільні вірусні інфекції
РНК-геномні віруси
ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 040100 - Лікувальна справа
Лікувальна справа
Мікробіологія, вірусологія, імунологія
Загальна характеристика СПЕЦІАЛЬНОСТІ 040100 - Лікувальна справа
Б) чуми
А) бруцелли
Д) однониткових РНК
Д) культивується на культурах клітин
А) наявність факторів росту в живильному середовищі
Г) протеолітичніферменти
Д) біологічний
В) темнопольная мікроскопія
Б) амітозу
Е) капсули
туляремія
Сибірська виразка.
Е) онкорнавіруси
Г) дефектний вірус
Г) потомство однієї клітини на МПА
А) протеолітичні ферменти
А) обробка парою під тиском
Yersinia
ІНСТРУМЕНТИ, ПРИЛАДИ


перша | Попередня | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати