Головна

електроніка

сторінка 373

Каталог - Електроніка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Республіка Білорусь)
ПРАВ1ЛИ АФАРМЛЕННЯ СТУДЕНЦКIХ РОБІТ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
На двох мовах
СТП 20-04-2008
стабілізатори напруги
Згладжують фільтри.
Випрямлячі джерел живлення
Тестове опитування.
тестові завдання
ОСНОВИ ДІЇ ІОНІЗУЮЧИХ випромінювань. МЕТОДИ РЕЄСТРАЦІЇ ІОНІЗУЮЧИХ випромінювань
Закон радіоактивного розпаду характеризує ...
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ЗАНЯТТЯ
Джерела виникнення радіоактивного забруднення місцевості при ядерних вибухах.
Характеристика видів випромінювання, їх нищівну силу.
Променеві ураження в результаті зовнішнього опромінення.
Характеристика зон радіоактивного зараження
Оцінка радіаційної обстановки.
Інгаляційне надходження радіоактивних речовин.
Надходження радіоактивних речовин через шлунково-кишковий тракт.
Особливості місцевих променевих уражень в результаті зовнішнього зараження шкірних покривів радіонуклідами.
Місцеві променеві ураження шкіри.
Від зовнішнього опромінення
Надходження радіоактивних речовин через неушкоджену шкіру, ранові та опікові поверхні.
Одиниці виміру іонізуючих випромінювань.
Контроль опромінення особового складу.
Індивідуальні дозиметри.
Радіаційна розвідка.
Основні дозиметричні величини та одиниці їх вимірювання
Відносна біологічна ефективність іонізуючих випромінювань для клітин
Стаття 135.2. Порушення банком обов'язків, пов'язаних з електронними грошима
Стаття 135. Невиконання банком доручення податкового органу про перерахування податку, авансового платежу, збору, пені, штрафу
Стаття 845. Договір банківського рахунку
Стаття 76. Призупинення операцій по рахунках в банках, а також перекладів електронних грошових коштів організацій і індивідуальних підприємців
Стаття 86. Обов'язки банків, пов'язані з обліком платників податків
Стаття 60. Обов'язки банків щодо виконання доручень на перерахування податків і зборів
Стаття 48. Стягнення податку, збору, пені, штрафів за рахунок майна платника податків (платника зборів) - фізичної особи, яка не є індивідуальним підприємцем
Стаття 855. Черговість списання грошових коштів з рахунку
Кінескопи чорно-білого телебачення
апертурна решітка
проекційні системи
Монітори завтрашнього дня
Плоскі плазмові екрани
Рідкокристалічні відтворюючі пристрої
екрани кінескопів
Електронний прожектор
тіньова маска
Загальні відомості
Тема Методи коливальної спектроскопії
Визначення відповідальності за документами (дорученнями).
Завершення роботи з контрольними документами (дорученнями)
Робота з контрольними документами.
III. Контроль документів (доручень)
зразок розпорядження
ПРОТОКОЛ
Заходи впливу, передбачені системою контролю
зразок наказу
Оуд забороняється приймати на реєстрацію документи, терміни виконання яких передують або збігаються з датою реєстрації.
Підготовка проекту ОРД
Текст проекту ОРД і додатки до нього оформляються єдиним файлом з наскрізною нумерацією сторінок.
Основні положення
МЕМ Уралу
Діловодства та документообігу в МЕС Уралу
Узгодження проекту ОРД
Резолюції керівників Товариства, видані в рамках листів в АСУД, як візи на проектах ОРД не приймаються.
Випуск протоколів нарад
Організація випуску протоколів засідань робочих груп, комісій, комітетів, експертних рад, технічних нарад
Посвідчення про відрядження в МЕС Уралу має силу наказу.
Випуск ОРД спільно з ДЗО Товариства і сторонніми організаціями
Підписання, реєстрація та розсилка ОРД на ознайомлення
СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ відведених ЧАС
Загальна характеристика державних доходів
Порядок зарахування платежів
Операції за платежами, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами державного бюджету
Між державним і місцевим бюджетами
Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету
Загального фонду державного бюджету
Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету
Операції за коштами, тимчасово віднесеними до доходів державного бюджету, що підлягають розподілу
Операції за іншими платежами, які тимчасово віднесені до доходів державного бюджету
Облік і звітність про надходження коштів до державного бюджету
У Державному казначействі України
Зачитування платежів, які виправляються митними органами
Операції за власними надходженнями бюджетних установ та організацій
Організація роботи з вхідною кореспонденцією
Відправка документів
Йимди? талаптар
Лекція. Ориналмастиру ?дістері. Сімметріяли? шіфрлеуді? блокти? алгорітмдері. Фейштель желісі. А?имди? шіфрлар
Аши? кілтті ж?йелер
Кілт-м?тіндерді шіфрлау?а ж?не ?айта шіфрлау?а ?ажетті а?парат
Оцінка стану системи документаційного забезпечення управління персоналом в МЕС Уралу
IV. Опис діяльності підрозділу
Характеристика управління персоналом в МЕС Уралу
Загальна характеристика МЕМ Уралу
Їх функції
організація документообігу
Документи, узгоджені і підписані в електронному вигляді (без посвідчення власноручним підписом і без оформлення на бланку) в АСУД, є справжніми.
Організація роботи з вихідною кореспонденцією
Вступ
додаток
бібліографічний список
Загальні норми організації документаційного забезпечення системи управління персоналом
Роль системи кадрового діловодства в системі управління персоналом
Вступ
Законодавче регулювання кадрового діловодства
Формування запитів на вибірку
формування звітів
Підсумки екзаменаційної сесії
Лабораторна робота №3_4. Побудова графіків, поверхонь і діаграм в Excel.
Підсумки екзаменаційної сесії
виконання
виконання
Загальні відомості
Порядок виконання експерименту
Загальні відомості
Порядок виконання експерименту
Короткі відомості
Завдання умови відбору вихідних даних
Застосування параметрів в запиті
Додавання полів у запит
види запитів
збереження запиту
Практична частина
УВАГА!
Практична частина
Моделі напівпровідникових діодів
УВАГА!
Завдання.
інші оператори
Константи в явному поданні
Логічні оператори
Оператори присвоювання і порівняння
арифметичні оператори
ідентифікатори
функції
Порядок і методика виконання роботи
університет ім.Н.Е.Баумана
групові операції
Створення вираження за допомогою будівника виразів
будівник виразів
галогеніди
Дослід 4. Окілітельно-відновні властивості сполук d-металів
гідроксиди
гідриди
ВСТУП
Досвід 5. Властивості комплексних сполук d-металів
ДОДАТОК
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ
теоретичне обґрунтування
Методика і порядок проведення роботи
Завдання 3.
завдання 4
Інструкція по активації RFID міток
книга Закону
Генератор кодів
Основні компоненти EWB
УДК 697.922
Умовні позначення систем вентиляції
Умовні позначення трубопроводів
Умовні позначення елементів автоматизації та приводів
Умовні позначення обладнання для очищення вентиляційних викидів
Умовні позначення обладнання
шаблони
Додаткові функції
II. Редагування впровадженої діаграми.
Фокусування і настройка зображення
Видалення дефектних пікселів
Забороняється робота котла
ВСТУП
III. Побудова діаграми на новому робочому аркуші.
Приклад складання схеми
Лабораторна робота 9
Створення відомості на отримання компенсації на дітей на основі таблиці нарахувань. Посилання на осередки іншого листа робочої книги
Побудова діаграми на основі готової таблиці і розміщення її на новому аркуші робочої книги
створення таблиці
Призначення основних вузлів пристрою.
Порядок виконання роботи
Нижегородська валютно-фондова біржа (НВФБ)
Порядок виконання роботи
пошукові машини
теоретичні положення
Відомості про електронному торговельному майданчику (ЕТМ)
Абревіатури, виступає в якості продавця або сторони, яка надає послуги.
Мета роботи
Порядок виконання роботи
Порівняльні характеристики пошукових машин
Пошук інформації в Internet за допомогою пошукових машин
Пошук Web-сторінок за назвою адреси сайту
Загальні відомості про мережу Internet
Порядок виконання роботи
Завдання 1. Використання функції СЧЕТЕСЛІ
Завдання 2. Використання функції СУММЕСЛИ
Завдання 2. Використання функції ЯКЩО, І
Завдання 1. Використання функції ЯКЩО
Завдання 4. Застосування функцій СЬОГОДНІ і РІК.
Завдання 3. Застосування простих статистичних функцій
Вступ
Мета і завдання курсової роботи


перша | Попередня | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати