Головна

Екологія

сторінка 96

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Значення земельної реформи
Екологічні вимоги до хліборобам
теми рефератів
екологічні ситуації
І контроль за їх виконанням
Про охорону навколишнього середовища
На захист природи
Для охорони навколишнього середовища
Звернення громадян
На отримання екологічної інформації
В області захисту екологічних прав
екологічна експертиза
Екологічний контроль
природоохоронні органи
Роль місцевого самоврядування
Економічного механізму охорони середовища
Підручники і навчальні посібники
Методичні рекомендації щодо організації вивчення дисципліни
майнових відносин
Тема 29. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної природним об'єктам
Тема 25. Поняття і види екологічних правопорушень. Склад екологічного правопорушення
Тема 26. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність за екологічні правопорушення
Тема 32. Управління в галузі використання, охорони, захисту та відтворення лісів
Тема 33. Право лісокористування та його види
Тема 37. Право надрокористування та його види
Тема 35. Відповідальність за порушення лісового законодавства
Тема 34. Охорона і захист лісів
Тема 24. Природоресурсних платежі
Тема 23. Види платежів за користування навколишнім середовищем
Тема 14. Загальна характеристика права власності на природні об'єкти
Тема 15. Загальна характеристика права державної власності на природні об'єкти
Тема 13. Природні ресурси як об'єкти нерухомості
Тема 11. Об'єкти навколишнього середовища, що підлягають охороні
Тема 16. Загальна характеристика права муніципальної власності на природні об'єкти
Тема 17. Загальна характеристика обмежених речових прав на природні об'єкти
Тема 21. Правове регулювання екологічної експертизи
Тема 22. Екологічний контроль
Тема 20. Інформаційна функція екологічного управління
Тема 19. Загальна характеристика і класифікація функцій екологічного управління
Тема 18. Система органів екологічного управління
Тема 39. Правове регулювання водних майнових відносин
Тема 40. Державне управління водним фондом
Концепція переходу України до сталого розвитку.
Нормативні правові акти
Для студентів заочного відділення
Нормативні правові акти
Специфічні риси екологічного права.
Предмет і методи правового регулювання.
Право власності на природні об'єкти і ресурси.
Конституційні основи екологічного права.
Поняття і класифікації джерел екологічного права.
Історія розвитку екологічного права.
Нормативні правові акти
Нормативні правові акти
Тема 44. Правове регулювання рибальства
Тема 45. Правові заходи охорони атмосферного повітря та озонового шару
Тема 43. Відповідальність за порушення правил користування тваринами світом
Тема 42. Право користування тваринним світом і його види
Тема 41. Відповідальність за порушення водного законодавства
Тема 46. Загальна характеристика правового режиму особливо охоронюваних природних територій
Тема 47. Правова регламентація поводження з небезпечними речовинами та відходами
Методичні вказівки І ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Нормативні правові акти
Тема 50. Міжнародні конференції в області охорони навколишнього середовища
Тема 49. Міжнародні організації в області охорони навколишнього середовища
Тема 48. Вимоги до охорони навколишнього середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності
Тема 10. Екологічні правовідносини і їх види
Тема 8. Загальна характеристика правового статусу екологічних громадських організацій в Росії
Тема 17. Правовий режим охорони і використання тваринного світу
Завдання для самостійної роботи студентів
Тема 19. Правовий режим використання і охорони вод
Тема 16. Юридична відповідальність за порушення законодавства
Для очної та заочної форм навчання
Тематика контрольних робіт
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Тема 1.Екологіческіе функція держави
III Міжнародні документи
I Нормативні правові акти та інші офіційні матеріали
Екологічна експертиза та прядок її проведення
Тема 6. Право природокористування
УДК 342
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
КАРТА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЛІТЕРАТУРОЮ
Критерії оцінки знань студента для проміжної атестації
Вимоги до рівня освоєння дисципліни
Тема 16. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища
Тема 5. Право власності на природні ресурси
Тема 11. Правові основи впливу на навколишнє середовище. Екологічна експертиза та порядок її проведення
Заочної форми навчання
Очної форми навчання
Тема 2. Поняття екологічного права
Тема 3. Екологічні правовідносини
Тема 24. Екологічне право в зарубіжних країнах
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема 23. Міжнародне екологічне право
Тема 20. Правове регулювання поводження з екологічно небезпечними речовинами та відходами
Тема 19. Правовий режим територій з несприятливою екологічною обстановкою
САМОСТІЙНА КОНТРОЛЬОВАНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Тема №1. Джерела і об'єкти екологічного права
Тема 5. Конституційне право кожного на сприятливе навколишнє середовище
Тема 6. Конституція РФ і право публічної власності на природні об'єкти
екологічного права
Тема 3. Принципи екологічного права
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ
Тема 18. Правове регулювання використання та охорони континентального шельфу та виключної економічної зони
Тема 17. Правовий режим особливо охоронюваних природних територій та об'єктів
Тема 7. Екологічне управління
Розпорядження природними об'єктами (надання та вилучення природних об'єктів).
Тема 5. Права і обов'язки громадян їх об'єднань в галузі охорони навколишнього середовища
Тема 4. Джерела екологічного права
Тема 8. Відповідальність за екологічні правопорушення
Тема 10. Правове регулювання використання та охорони земель
Тема 15. Правове регулювання використання та охорони тваринного світу
Тема 16. Правове регулювання використання та охорони атмосферного повітря та озонового шару
І охорони вод
І охорони надр
Тема 12. Правове регулювання використання та охорони лісів та іншої рослинності
Поняття і види управління природокористуванням і охорони навколишнього середовища.
ОСОБЛИВОСТІ КОЛЕКТИВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СВІДОМОСТІ
ЕКОЛОГІЧНЕ СВІДОМІСТЬ ТА СУЧАСНІ МІСТА
ВИДИ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІДОМОСТІ
ЕКОЛОГІЧНЕ СВІДОМІСТЬ І ОСОБИСТІСТЬ
ЕКОЛОГІЧНЕ СВІДОМІСТЬ І ЕМОЦІЇ
КОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІДОМОСТІ
ЕКОЛОГІЧНЕ СВІДОМІСТЬ
СВІДОМІСТЬ
Орієнтовна програма навчального курсу
ПІДБИВАЮЧИ ПІДСУМКИ
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНЕ ПОВЕДЕНИЕ
ЕКОЛОГІЧНЕ СВІДОМІСТЬ - СТАН НАПРУЖЕНОСТІ
КОНФЛІКТ ЯК БАЗА ЕКОЛОГІЧНОГО СВІДОМОСТІ
громадськість
Проведення досліджень і підготовка попередніх матеріалів з ОВНС
Замовник
спеціальне управління
Правова охорона атмосферного повітря
Принцип гласності та участі громадськості в експертизі
ПРИЛОЖЕНИЕ... 308
Несвідомо ЕКОЛОГІЧНИЙ ВАНДАЛІЗМ
СВІДОМОСТІ
СВІДОМОСТІ
ВСТУП В ПРОБЛЕМУ
Спеціальна охорона водних об'єктів від забруднення, засмічення і виснаження
Тема 11. Правовий режим
Тема 12. Правовий режим
Тема 9. Правовий режим
Тема 8. Юридична відповідальність за порушення
Тема 7. Державне управління використанням і
Тема 13. Правовий режим
Тема 15. Правовий режим особливо охоронюваних природних
Природне середовище (природа) як об'єкт використання та охорони. Напрями взаємодії суспільства і природи.
Істощімих і невідновних
Тема 18. Правова охорона навколишнього середовища
В окремих областях господарської
Тема 16. Правовий режим використання і охорони
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
А) Плата за негативний вплив на навколишнє середовище.
Поняття, значення і класифікації екологічних нормативів.
Правовий механізм охорони навколишнього середовища.
Спеціальні органи державного управління природокористуванням і охорони навколишнього середовища.
Види органів загальної компетенції державного управління природокористуванням і охорони навколишнього середовища.
Нормативи якості навколишнього середовища.
Ліцензування окремих видів діяльності в галузі охорони навколишнього середовища.
Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення.
Кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення.
Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення.
Поняття і роль екологічно значимої інформації.
Державний екологічний контроль (і нагляд).
Російської держави і права
Його організаційно-правове забезпечення
Правові підстави (титули)
короткострокове користування
Загальна характеристика правового режиму використання лісів. Правовий режим використання нелісовою рослинності.
Класифікація водних об'єктів
Водний фонд.
приватний сервітут
концесія
Загальна охорона
Спеціальна охорона при проведенні гірничих робіт, що представляють безпосередню небезпеку для життя і здоров'я людей.
Поняття правової охорони природного середовища.
Спільне користування тваринним світом
Загальна характеристика правового режиму його використання
Підстави виникнення права надрокористування
атмосферне повітря
Нормативно-правові акти
Нормативно-правові договори
Поняття, особливості та види джерел екологічного права
суб'єкти
Поняття, предмет і метод екологічного права
Джерела ЕП в усній формі (тобто правові звичаї)
З жовтня 1917 по 1991 гг.
водні об'єкти
Особливо охоронювані природні території
Надра як об'єкт права власності
Дане правовідносини є абсолютним, тому що
З 1991 року до теперішнього часу
Страхування як економічна категорія


перша | Попередня | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати