На головну

Екологія

сторінка 94

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Олданатин ?дебіеттер
Визначення ступеня небезпеки і класу небезпеки небезпечних відходів виробництва. Класифікатор відходів, що утворюються в РБ
Система управління навколишнім середовищем (СУНС) на підприємстві. Основні підсистеми і елементи СУОС
Сукцесія, порушення або загибель
Механізм дії факторів, що залежать від щільності. Зворотні зв'язку і гомеостаз в популяціях
Лекція 8. Основи золоулавліванія на ТЕС
К?рсеткішті ?алиптастиру бойинша ?синистар
Та?ирип бойинша тест с?ра?тар
Асортимент рослин, рекомендований для створення санітарно-захисних зон та озеленення міста
Методи охорони і регулювання якості водного середовища
Визначення ПЗА по середньорічним значенням метеорологічних параметрів
Відсоток міського населення в деяких регіонах світу
На морському судні
Забруднюючих речовин в атмосферне повітря для розглянутого
A. Ihr Freund hatte Streit mit seiner Partnerin. Geben Sie ihm Tipps.
Uuml; bersetzen Sie ins Deutsche.
Das Modalwort
Setzen Sie die folgenden Dialoge fort und machen Sie sie durch die Partikeln lebhafter.
DER POTENTIALE KONJUNKTIV
Bilden Sie Minidialoge.
Nennen Sie, welche der Verben im zweigliedrigen Passiv nicht gebraucht werden.
II. Setzen Sie die eingeklammerten Verben im Passiv ein.
Bilden Sie die richtige Form des Partizips von den in Klammern stehenden Verben.
DIE INTERJEKTION
При виробництві будівельної кераміки
Основні принципи організації маловідходних і безвідходних або чистих виробництв
Очищення газів, що відходять від оксиду вуглецю і вуглеводнів
Показники екологічних стандартів
Основи процесів і принципи механічного очищення стоків
Практичні (семінарські) заняття
Ендофіти / ендозоіти, або ендосімбіонти
Клас пеннатних діатомеї - Pennatophyceae
Підходи до захисту фауни та принципи охорони фауни.
Предмет і завдання екології
Значення екологічної освіти
екологічна сукцесія
Елементарний склад зоряного і сонячної речовини в зіставленні зі складом рослин і тварин
Антропогенний матеріальний баланс
ЕКОЛОГІЯ 40 сторінка
ЕКОЛОГІЯ 11 сторінка
Вплив діоксинів на здоров'я населення
Глобальні екологічні проблеми, шляхи їх вирішення
Гігієнічні вимоги до спеціалізованих лікарень
Аліментарні захворювання за типом недостатності харчування
Глава 10. Забезпечення контролю нормування якості навколишнього середовища
РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА
Визначення загальної суми виплат підприємства за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти
льодовики
Державний статистичний облік і звітність
Сучасні засоби шумозахисту
В) ВОДООХОРОННІ зони
Стічних вод в харчовій і переробній промисловості
Глава VI. Відповідальність за екологічні правопорушення
Глава 11. Різноманітність екосистем
Адаптації тварин до дефіциту кисню
Інформаційне агентство
Очищення, знезараження, знешкодження та дезодорування
При яких забезпечується рентабельність адсорбційної установки
Гігієнічні вимоги до режиму дня
Методи очищення стічних вод
Забруднюючих речовин деякими виробництвами
Пріоритетні забруднювачі водних екосистем по галузях промисловості
Нові механізми фінансування охорони навколишнього середовища
Вплив техногенних екологічних катастроф
Найважливіші екологічні фактори грунтів
Розвиток організму як живої цілісної системи
Вищі таксони систематики імперії клітинних організмів
Біорізноманіття біосфери як результат її еволюції
Введення 4 сторінка
Екологічна експертиза проектів
Сукцессіонние процеси і клімакс
Клас Харофіціевие - Charophyceae
Порядок кораллінових - Corallinales
Визначення екосистеми. Властивості екосистеми. Структура екосистеми. Різноманітність екосистем біосфери
Сортування за ознакою «приємний - неприємний досвід».
В області власності на природні об'єкти та ресурси
А) Зміни клімату
Глава IV. Право природокористування. Види прав на природні об'єкти та ресурси
Грати.
Більш детально питання про об'єкти екологічних громадських відносин розглянуто в главі II підручника. 1 сторінка
Більш детально питання про об'єкти екологічних громадських відносин розглянуто в главі II підручника. 11 сторінка
Стандартизація процесів управління якістю
Ситаров В. А., Пустовойтов В. В. 4 сторінка
Ситаров В. А., Пустовойтов В. В. 2 сторінка
Ситаров В. А., Пустовойтов В. В. 3 сторінка
Ситаров В. А., Пустовойтов В. В. 6 сторінка
царство Неогея
царство Нотогея
Система фауністичних регіонів В.Г.Гептнера
Неотропічне царство
Контрольна робота 3 сторінка
Завдання на ВКР
паспорт процесу
Розвиток екології в останні десятиліття XX-го століття
Основи економіки природокористування.
бібліографічний список
ДОДАТОК
Біохімічні та клітинні ефекти
Вплив на рівні організму
Співвідношення рівнів впливу антропогенних і природних викидів на біосферу, явища смогу і кислотних дощів
Розділи дисципліни і зв'язок з формованими компетенціями
Організація самостійної роботи студентів
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни
Абсорбція газових домішок
Методика виконання роботи
Джерела забруднення води, екологічні наслідки забруднення природних вод
Коагуляція, флокуляція і електрокоагуляція
Загальні уявлення про біологічну очистку стічних вод
Основні тенденції вирішення проблеми відходів
Переробка і знешкодження побутових та промислових відходів
Очищення від органічних речовин
Дані про токсичність різних продуктів
Зростання виробництва і споживання сировини та утворення відходів
популяція ти?изди?и
злоякісні новоутворення
О?у ??ралини? ??рилими
демографічна криза
абіотичні чинники
Довкілля
Організація екологічного моніторингу
Національна стратегія сталого розвитку країни
Та?ириби: Пішен т?ндирмасинда?и ?арапайимдардан сукцессия ?згерісін ба?илау
Сурет. Шимши?тарди? ?рт?рлі т?рлеріні? ?оректік айма?тари
Сурет. Екож?йедегі енергія мен заттар тасималдану сизбан?с?аси
ТЕСТ С?РА?ТАРИ
Хлопчиків 15 років
Лаптєв І. П. Сільське господарство та охорона природи. - М .: Колос, 1982. - 214 с.
кругообіг речовин
Класифікація екосистем
ЕКОЛОГІЯ 7 сторінка
Der Infinitiv I Passiv mit Modalverben
Bilden Sie Minidialoge. Gebrauchen Sie dabei das Perfekt in seiner absoluten Bedeutung.
M u s t e r d e r A n a l y s e
Біоценоз 11 сторінка
Біоценоз 2 сторінка
А.Л. Єрьомін. Ноогенезе І ТЕОРІЯ ІНТЕЛЕКТУ
Геохімічна робота живої речовини
Неоднозначність дії фактора на різні функції. 16 сторінка
Неоднозначність дії фактора на різні функції. 10 сторінка
Гребер Лінда
РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНИХ вистав
атмосфера
кругообіг кисню
СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ФАКТОР
РОЗДІЛ HI ГІДРОСФЕРА
Місце і роль органів внутрішніх справ у системі правоохоронних органів, які здійснюють функції управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища
Реферат 1 сторінка
П?нні? ма?сати
Поняття правової охорони тваринного світу
Питання 31. Захист населення і територій в надзвичайних ситуаціях
Тема 2. Безпека життєдіяльності та виробниче середовище
Питання 8. Еволюція довкілля
Питання 12. Дайте характеристику основних форм трудової діяльності людини
Лекція 10. Димові та вентиляційні труби
Парніктік газдарди? ши?ариндилари
Жойилип кету ?ауі бар т?рлер ж?не ?ор?алатин т?рлер
Алали? жоспарлау ж?не даму
Суспільство, культура і промислова екологія
Карточкалар
Орша?ан орта
Біоценозди? ??рилими
Саба? ма?сати: Хали?арали? табі?і оратанія ?ор?ау ?йимдарди? ж?миси
Вплив атмосферних викидів на грунту і живі організми
забруднення літосфери
Межі, особливості будови і компоненти біосфери
ЕКОЛОГІЯ
Сутність стратегічного екологічного менеджменту
Взаємодією сонячної енергії з глибинної енергією Землі
Реальними і потенційними ресурсами для людини
Тема: Проблеми народонаселення та продовольства
Глобальний кругообіг і баланс оксиду вуглецю
Тема: Екологічний контроль і експертиза
ЕКОЛОГІЯ
абіотичні чинники
Класифікація екологічних факторів
Олданатин ?дебіеттер
Олданатин ?дебіеттер
Екологія ж?не т?ра?ти даму.
Джерело енергії для екосистем. піраміда біомаси
біотичні фактори
Негізгі терміндер
Ветроенергоактівние будівлі
автодороги
Збереження поверхні землі і рельєфу при будівництві
контрольне завдання
РОЗДІЛ 4. РОЛЬ інженера екології НА ПІДПРИЄМСТВАХ
LAWS of INFORMATION ECOLOGY .............................................. ..................................... 103
І МЕДИЦИНИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
АКСІОМИ І ЗАКОНИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ
А.Л. Єрьомін. Ноогенезе І ТЕОРІЯ ІНТЕЛЕКТУ
теорія інтелекту
Науково-технічний прогрес і охорона навколишнього середовища
Категорії грунту за забарвленням, вмістом гумусу і родючості
І рухомого алюмінію
Вступ
Екотон і екотопи
Життя як термодинамічний процес. Обмін речовин і енергії в клітині
Питання 19. Шкідливі речовини та профілактика професійних отруєнь
Питання 16. Виробнича вібрація і її вплив на людину
Питання 6. Небезпека і її характеристики


перша | Попередня | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати