На головну

Екологія

сторінка 28

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


USEFUL BUSINESS ENGLISH PHRASES
Summarizing
BUSINESS PRESENTATION AND PUBLIC SPEAKING IN ENGLISH
Translate into English
Find the English equivalents
Стор. 60
Match the abbreviations and their definitions.
Unit 6 Banking
Translate into English
Insert prepositions and postpositions where necessary
Translate into English
WorkBook
Insert prepositions and postpositions where necessary
B) giving the English equivalents for the Russian words in brackets (you can find the English equivalents for these words at the pages indicated)
B) giving the English equivalents for the Russian words in brackets (you can find the English equivalents for these words at the pages indicated)
ЗМІНЕНІ Геосистема
КУЛЬТУРНІ ЛАНДШАФТИ
Властивості КОМПОНЕНТІВ геосистем
СТІЙКІСТЬ геосистем
Геосистема (ЛАНДШАФТИ) ЯК ОБ'ЄКТИ природооблаштування
властивості геосистем
КУЛЬТУРНІ АГРОГЕОСІСТЕМИ
ВИДИ ПТК ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ природооблаштування
ПРАВОВА БАЗА природооблаштування
СТАНДАРТИ В ОБЛАСТІ природооблаштування
ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ В ПТК природооблаштування
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД техногенного БЛОКУ ПТК природооблаштування
ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПТК природооблаштування
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В природооблаштування
ОБ'ЄКТИ, РЕСУРСИ І ВИДИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ОБ'ЄКТИ І ВИДИ природооблаштування
ОБ'ЄКТИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І природооблаштування
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І природооблаштування ЯК ВІДНОСИНИ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ
Частина I ТЕОРІЯ природооблаштування
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА В ОБЛАСТІ природооблаштування
ОЦІНКА впливу на навколишнє середовище
ЕКОЛОГО-економічне обгрунтування ПРОЕКТІВ природооблаштування
ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ТА КОНТРОЛЬ
МОНІТОРИНГ ПТК природооблаштування
ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТІВ природооблаштування
Тема 7. Тип молюски
Тема8.Тіпчленістоногіе
Тема 6.Тіп кільчасті черви
Тема 5. Тип круглі черви
Тема 4. Тип плоскі черви
Тема 1.Екологіческіе аспекти походження і еволюції типу хордові
Тема 2. Надклас Риби
Екологічні групи птахів за місцем проживання.
Тема 7. Клас ссавці
Тема 5. Клас рептилії
Тема 4. Клас амфібії
Тема 3.Екологіческіе аспекти походження і еволюції наземних хребетних
Тема3.Тіпкішечнополостние
Тема 2. Подцарство багатоклітинні тварини. Тип губки
Частина 1. Безхребетні тварини
Тема 1. Подцарство одноклітинні або найпростіші
Москва 2014
Лекція № 46. Військова служба за призовом і її особливості
Організація призову на військову службу. Підстава і порядок надання відстрочки і пільг призовникам
Лекція № 45. Міжнародне співробітництво в галузі безпеки життєдіяльності та охорони навколишнього середовища
Законодавчо-правові акти у сфері захисту населення і територій від НС природного і техногенного характеру
Лекція № 44. Єдина державна система запобігання та ліквідації НС (РСЧС)
Військові звання військовослужбовців Збройних сил РФ. Військова форма одягу
Лекція № 43. Організація роботи комісії на ЧС об'єктах
Аварії на транспорті
Лекція № 23. Електричний струм і його вплив на людину
Лекція № 24. Заходи попередження виробничого травматизму
Лекція № 22. Іонізуючі випромінювання та забезпечення радіаційної безпеки
Лекція № 21. Вплив на людину електромагнітних полів і (неіонізуючих) випромінювань
Шкідливі речовини та профілактика професійних отруєнь
Лекція № 25. Розслідування та аналіз нещасних випадків на виробництві (реєстрація та облік)
Способи тимчасової зупинки кровотечі
при утопленні
При сонячному тепловому ударі
при ранах
при переломах
При закритих пошкодженнях
Лекція № 20. Класифікація шкідливих речовин за ступенем впливу на організм людини
Виробнича пил і її вплив на організм людини
Промислова вентиляція і кондиціювання
Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць
Загальні санітарно-технічні вимоги до виробничих приміщень і робочих місць
Лекція № 18. Фізіологічні дії метеорологічних умов на людину
При опіках, обмороженнях
при отруєнні
Органи управління, контролю і нагляду з охорони природи, їх функції
Лекція № 38. Історія створення цивільної оборони, її призначення та основні завдання щодо захисту населення
Правове забезпечення екологічного контролю
природоохоронне законодавство
Лекція № 39. Організація цивільної оборони на промисловому об'єкті
Лекція № 40. Місто як зона підвищеної небезпеки
Аварії на хімічно небезпечних об'єктах
Аварії на радіаційно-небезпечних об'єктах
поняття ризику
Лекція № 42. Поняття про НС
Лекція № 41. Тероризм і його прояви. Екстремальні ситуації соціального характеру
Лекція № 35. Основи гармонійного співіснування суспільства і природи
Лекція № 35. Екологічна криза, його демографічні та соціальні наслідки
Лекція № 29. Біосфера і людина
Якщо вам здалося, що ви заблукали в лісі
Лекція № 28. Відповідальність роботодавця за завдання збитків здоров'ю працівників
Організація і управління протипожежною безпекою на підприємстві
Лекція № 27. Процес горіння і види горіння
Правила поведінки біля водоймищ
Лекція № 31. Атмосфера. наслідки забруднення
Лекція № 33. Грунт. Наслідок забруднення грунту
Лекція № 34. Захист навколишнього середовища від енергетичних впливів
Засоби захисту гідросфери
Склад і розрахунок випусків стічних вод у водойми
Лекція № 32. Охорона водойм. наслідки забруднення
Предмет екології людини. Біологічний і соціальний аспекти адаптації людей, її опосередкований характер
Загальна характеристика антропогенних екосистем
Антропобіогеоценоз. Специфіка середовища життя людей
Біогеоценоз як відносно стабільний саморегулюючий природний комплекс
Поняття про екологічні фактори, екосистемі, біогеоценозах
Екологія як наука про відносини організмів з навколишнім середовищем
джерела малюнків
Робота 1. Морфологія листя.
супліддя
прості плоди
Робота 1. Будова насіння.
Робота 3. Анатомічна будова хвоинки Сосни звичайної (Pinus sylvestris L.).
Робота 2. Будова тичинки і анатомічна будова пильовика.
Робота 4. Суцвіття.
Робота 3. Типи гинецєєв. Семязачаток.
Робота 6 Анатомічна будова полікамбіального коренеплоду буряка звичайної - Beta vulgaris L.
Робота 5. Вторинне анатомічна будова монокамбіальних коренеплодів.
Робота 1. Покривні тканини
Робота 1. Морфологія листя.
Робота 1. Різноманітність будови оцвітини.
Робота 2. Будова тичинки і анатомічна будова пильовика.
Робота 3. Метаморфози пагона.
Робота 2. Метаморфози листа.
Робота 1. Метаморфози кореня.
Робота 8. Видозміни клітинної стінки.
Робота 6. Склад клітинного соку
Вступ
Робота 4. Запасні речовини в клітинах ендосперму зернівки пшениці твердої (Triticum durum Desf.).
МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Шановна Вікторія Геннадіївна!
Частина 1
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ 3 сторінка
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ 4 сторінка
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ 2 сторінка
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ 1 сторінка
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ 5 сторінка
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ 6 сторінка
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ 10 сторінка
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ 9 сторінка
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ 8 сторінка
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ 7 сторінка
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ 13 сторінка
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ 14 сторінка
Лекція № 11. Вплив факторів навколишнього середовища на здоров'я людини
Світ після конференції в Ріо-де-Женейро
міжнародної спільноти
Соціальні та економічні аспекти сталого
сталого розвитку
Факультет агротехнологій Кафедра екології
Тими курсових робіт
Захист та оцінювання виконан курсової роботи
Бібліографічній список
Оформлення курсової роботи
ЕКОЛОГІЧНА токсикологія
опис установки
Порядок виконання роботи
Коротка теорія
Порядок виконання роботи
Коротка теорія
опис установки
Коротка теорія
опис установки
Порядок виконання роботи
опис установки
Коротка теорія
Порядок виконання роботи
Порядок виконання роботи
опис установки
кислота
Коротка теорія
Кислотність середовища і буферні розчини
Формули, що використовуються для приготування розчину
Формули переходу від одних виразів концентрацій розчинів до інших
Перевірка закону розподілу випадкових величин на нормальність за допомогою показників асиметрії та ексцесу
Дослідження ступеня відповідності емпіричних і теоретичних даних на нормальний закон розподілу (за критерієм Колмогорова)
Порядок виконання роботи
Коротка теорія
опис установки
Коротка теорія
Хід роботи
Принципи екологічного права
Екологічне право як навчальна дисципліна
Методи екологічного права
Поняття екологічного права
Екологічне право як наука
Співвідношення екологічного права з іншими юридичними науками і навчальними дисциплінами
Довкілля
Природні ресурси
Історія екологічного права і законодавства
Кодифікація екологічного законодавства


перша | Попередня | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати