На головну

хімія

сторінка 85

Каталог - Хімія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Завдання контрольної роботи
Класифікація ОВР
Класифікація електродів
Завдання контрольної роботи
Нернста
Методи розстановки коефіцієнтів у ОВР
Завдання контрольної роботи
Способи вираження складу розчинів
Розрахунки з кристалогідрату
Масова частка і концентрація речовини
Загальні характеристики розчинів
Завдання контрольної роботи
Іонний добуток води, водневий показник (pH)
Електролітична дисоціація
Завдання контрольної роботи
Послідовність розрядки іонів на електродах
Завдання контрольної роботи
Завдання контрольної роботи
Тема 4.3. корозія металів
Способи захисту металів від корозії
У водних розчинах при 298 К
Х І М І Я
УДК 54 (075)
контрольної роботи
Завдання контрольної роботи
І фізичні величини в хімії
Х І М І Я
загальні поняття
Коефіцієнт швидкості реакції
рівняння Арреніуса
Закон діючих мас
Принцип Ле Шательє
Константа хімічної рівноваги
Швидкість хімічних реакцій
При хімічної реакції
термохимические розрахунки
Ентальпія системи і її зміна
Енергія Гіббса хімічних реакцій
Завдання контрольної роботи
I. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ТОКСИКОЛОГІЇ
Завдання токсикології. токсікометріі
Порядок самостійної роботи студента
ВСТУП
розділи токсикології
ПРИПИНЕННЯ ДІЇ І ВИДАЛЕННЯ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН З ОРГАНІЗМУ
клініка
СПЕЦИФІЧНА (антідотная) ТЕРАПІЯ
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ НЕВІДКЛАДНОЇ ТЕРАПІЇ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ
Невідкладна допомога і лікування
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ОТРУЄННЯ КИСЛОТАМИ І ЩЕЛОЧАМИ
Невідкладна допомога і лікування
Клінічна картина отруєнь
Клінічні синдроми
Лікування отруєнь кислотами і лугами
Гостре отруєння алкоголем
клініка
Гостре отруєння метиловим спиртом
Міоренальний синдром при гострих отруєннях
ПЕРІОДИ В КЛІНІЧНОМУ ПРОТЯГОМ ОТРАВЛЕНИЙ
Стадії гострих отруєнь
Психоневрологічні розлади при гострих отруєннях
Коми при гострих отруєннях
Принципи класифікації отруєнь
Фактори, що визначають розподіл отрут
Принципи класифікації отрут
Порушення дихання при гострих отруєннях
Токсичне ураження печінки при гострих отруєннях
Токсичне ураження нирок при гострих отруєннях
екзотоксіческом шок
Тепловий і конструктивний розрахунки змієвикових конвективних поверхонь нагріву
Геометричні характеристики радіаційно - конвективних поверхонь нагріву
Тепловоспріятіе радіаційно - конвективних поверхонь нагріву
Розрахунок температурного напору в змієвикових поверхнях нагріву
Розрахунок коефіцієнта теплопередачі в змієвикових конвективних поверхнях нагріву
Г. Г. Меньшенин, В. В. старовірів
ВСТУП
Визначення необхідної об'єму повітря
Теплова схема парового котла
Теплообмін в змієвикових поверхнях нагріву
Для коридорних пучків
Ексергетіческій аналіз котельного агрегату
Температурні та оптичні характеристики камери згоряння
Тепловий баланс парогенератора
Компонування топкової камери
АДСОРБЦІЯ РЕЧОВИНИ ІЗ ГАЗУ НА ТВЕРДОМУ адсорбентів
ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ
Форма звіту про виконану лабораторній роботі
Обгрунтування і розрахунок досяжних показників ЕХМ
Основні позначення
Класифікація апаратів колонного типу
Відбійні пристрої колонних апаратів
АБСОРБЦІЇ І ректифікації І ЕЛЕМЕНТИ РОЗРАХУНКУ
Колонії АПАРАТИ ПРОЦЕСІВ
Колонні апарати насадочного типу
Розподільні пристрої для подачі рідини
Пристрій і робота барботажной тарілки
Конструкції переливні пристроїв
Пристрої введення і виведення рідини
Характеристика тарілок з переливними пристроями
Класифікація контактних тарілок
розподільники газу
Колонні апарати тарілчастого типу
Градієнт рівня рідини на тарілці
Захлинання тарілок з переливними пристроями
Список використаних джерел.
Розрахунок опор колонних апаратів на вітрове навантаження і сейсмічну дію
Розрахунок тарілок провального типу
Корпус колонного апарату.
Розрахунок опорних балок під тарілки і решітки.
Гідродинамічний розрахунок тарілок з переливними пристроями
Гідродинаміка тарілок провального типу
Характеристика тарілок провального типу
ґратчасті тарілки
Тарілки вихрового типу
Тарілки з односпрямованим рухом пари (газу) і рідини
Тарілки Сітчатие-клапанні
Тарілки ковпачки типу
Тарілки сітчатие з відбійними елементами
Основи вибору типу тарілок
Колонні апарати плівкового типу
Гідродинаміка барботажних тарілок
Гідродинаміка тарілок з переливними пристроями
Гідродинаміка тарілки ковпачкового типу
Двофазне рух газу і рідини через насадку
рух рідини
Порожні розпилюючі апарати
Швидкісні прямоточні розпилюють апарати
Каталозі.
Термодинамічний і кінетичний критерії рівноваги.
Зсув рівноваги.
Зовнішнє середовище
ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ
Джерела жорсткості.
Реагентні методи.
А.М.Даніленко
Оскільки розчинення - процес мимовільний, то
Колігативні властивості електролітів.
Кінетичний аспект електрохімічної корозії.
ГЛАВА 6. дисперсні системи
Методи одержання дисперсних систем.
Активний метал Пасивний метал
Зсув рівноваги при гідролізі.
Іонний добуток води.
Обмінні реакції в розчинах.
ГЛАВА 7. ЖОРСТКІСТЬ ПРИРОДНИХ ВОД.
Оптичні властивості колоїдних розчинів.
Термодинамічний і кінетичний критерії рівноваги.
Зсув рівноваги.
Оскільки розчинення - процес мимовільний, то
Каталозі.
Іонний добуток води.
Обмінні реакції в розчинах.
Методи одержання дисперсних систем.
Будова частинок ліофобних золів.
Стійкість дисперсних систем.
ГЛАВА 6. дисперсні системи
Кінетичний аспект електрохімічної корозії.
Зсув рівноваги при гідролізі.
Активний метал Пасивний метал
Будова частинок ліофобних золів.
Стійкість дисперсних систем.
Джерела жорсткості.
Оптичні властивості колоїдних розчинів.
ГЛАВА 7. ЖОРСТКІСТЬ ПРИРОДНИХ ВОД.
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОМІРОВАНІЕ ЯКОСТІ ВОДИ. ОСНОВНІ МЕТОДИ ЇЇ ОБРОБКИ
Донецьк - 2011
Коагуляція.
Відстоювання води.
фільтрація води
Вимоги до якості води джерел водопостачання
Деякі токсикологічні показники безпеки хімічного складу питної води при централізованому водопостачанні
Гігієнічний та епідеміологічне значення води.
Показники епідеміологічної безпеки води
Знезараження води.
Спеціальні методи обробки води.
Правило фаз Гіббса
Фазовий рівновагу, лінія рівноваги
Матеріальний баланс. робоча лінія
Види масообмінних процесів
Класифікація теплообмінників
Різні способи перенесення тепла
теплопередача
Підведення тепла. нагрівають агенти
Перегонка рідин. Загальні відомості
фазові діаграми
Зміцнює і вичерпної частин колони
Мінімальна і дійсне (робоче) флегмовое число
Особливості ректифікації багатокомпонентних сумішей
Апаратурнеоформлення процесів ректифікації
Типова схема, потоки, термінологія
Різновиди простий перегонки
сутність ректифікації
Основне рівняння теплопередачі
Види поширення тепла
Рівняння Бернуллі для реальних рідин
Режими руху рідини
За допомогою гідродинамічних трубок
Рівняння Бернуллі для ідеальних рідин
Диференціальні рівняння руху Ейлера
закон Паскаля


перша | Попередня | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати