На головну

хімія

сторінка 86

Каталог - Хімія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Порядок виконан роботи
Підготовка нафти до переробки
Черв'ячні передачі.
Мішалки і вібратори
Методи фізичного моделювання
Приклади тестових завдань
КУРС ЛЕКЦІЙ
клинові з'єднання
границі двійників
Дослід 4. Вплив температури на гідроліз солей
Приклади розв'язання задач
Дослід 4. Електролітична дисоціація аммиакатов
Досвід 3. Каталітичне дію води
Загальні відомості про каталізі
Важкі метали
фільтруючі перегородки
Биогеохимический цикл азоту
Речовий склад середовища проживання
Г л а в а 1. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ біосфери
ВСТУП
Якісний аналіз (методи поділу та обнаруже-ня)
Замерзання і кипіння розчинів. Кріоскопія і ебулліоскопія.
2 сторінка
Під кінетичної (або седиментаційних) стійкістю розуміють здатність колоїдних частинок рівномірно розподілятися в часі по всьому об'єму розчину.
Для диспергування твердих тіл використовують механічні, ультразвукові, хімічні методи, вибухи.
Чергування зон коагуляції
Онкотичноготиск крові
Роль процесів коагуляції в промисловості, медицині, біології
Термодинамічні аспекти процесу розчинення. ідеальні розчини
Другий закон термодинаміки, його формулювання
Препаративне одержання складного ефіру
Досліди з сріблом
Біосинтез білка. транскрипція
Технічна хімія і ятрохімія
алхимический період
Хімія в другій половині XIX ст.
Пальники, електроплитки та приладдя до них
Киплячі (КП) (Mn)
дифузія
Розглянемо однорідну однокомпонентну закриту систему
Характеристики величин і одиниць в області іонізуючих випромінювань
Загальні закономірності хімічної диференціації живої речовини в біосфері
Характеристика токсичних компонентів нафти, отруйну дію їх на організм людини
З дисципліни
Класифікація дисперсних систем і їх загальна характеристика
Ступінь дисоціації слабкого електроліту зменшується, якщо внести в його розчин навіть у невеликій кількості сильний електроліт, що містить в своєму складі однойменні іони.
Розчини замерзають при більш низькій температурі, ніж чистий розчинник.
Порядок і молекулярної простих хімічних реакцій
поліелектроліти
В'язкість розчинів полімерів
Еквівалентна електропровідність розчинів
ультрамікроскоп
Осмотичний тиск в золях
колоїдний захист
Таким чином, відповідно до закону Рауля тиск насиченої пари розчинника над розчином прямо пропорційно мольної частці розчинника.
Механізм утворення розчинів
Використання закону Гесса в біохімічних дослідженнях
Ультразвукове зварювання
НАУКА Про речовин
Удосконалення процесів переробки твердого палива
Рішення.
Приклад 2.
Тема IV. Кулонометрия.
Напрямок окислювально-відновних реакцій
отримання полімерів
Конячка. Пізній бронзовий вік (близько XIV ст. До н. Е.). Розкопки в місті Мцхета. Грузія.
Енергетична крива, що показує зміну енергії ядер в ході хімічної реакції.
Колоїдні розчини (золи) золота.
На катоді виділяється натрій, а на аноді - хлор.
ХАРАКТЕРИСТИКА хімічної зброї. ОБСЯГ медичної допомоги ураженим в вогнищі І НА ЕТАПАХ МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ
Вступ
похибка вимірювань
Виконання роботи
Вираз результатів вимірювань і розрахунків
Короткі теоретичні відомості
Виконання роботи
Хімічний склад їжі.
До -та 1 осн.2 до -та 2 осн. 1
Забруднюючі речовини в природних водах
походження всесвіту
склад атмосфери
Підготовка до виконання роботи і проведення аналізу.
Т А Б Е Л Ь
Експериментальна частина
Експериментальна частина
Приготування і поділ суміші рідкого і нерозчинного твердої речовини.
Focus on Grammar
Exercise 5. More about word-building: Prefixes.
Lexical Exercises
Lexical Exercises
Exercise 5. More about word -building: Adjectives.
Зв'язок між різними формами вираження констант рівноваги.
Хімічна рівновага в гетерогенних системах. Розрахунок константи рівноваги.
Silverware and Plate Industry
Precious Metals
Lexical Exercises
Focus on Grammar
The Vast Growth of the Iron and Steel Industry
Lexical Exercises
Pre - reading task.
Рекомендації щодо розробки програми для Windows
Загальні відомості про паливо
адсорбційна хроматографія
Міжфазні взаємодії між конденсованими фазами.
Адсорбционно-структурний аналіз пористих твердих тіл
Порядок виконання роботи
Коефіцієнта тепловіддачі
ІІ. конструктивний розрахунок
БЕЗПЕЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ УСТАНОВКИ
Безпечний метод видалення продуктів
Визначення теплового ефекту реакції нейтралізації
Реакція жилдамди?ини? ?рекеттесуші заттарди? концентраціясина т?уелділігі.
I. Теоріяли? с?ра?тар
Ба?илау с?ра?тари
Пікнометр ?дісі бойинша с?йи?ти?ти? ти?изди?ин а?и?тау.
Основні принципи проектування будівель і споруд хімічної промисловості
Розробка проектної документації по охороні навколишнього середовища
Зертханали? ж?мис №1 4 сторінка
Визначення обсягів апарату
Зертханали? ж?мис №1 1 сторінка
інженерні споруди
Завдання для самостійної роботи
стратиграфічні підрозділи
Ши?арилу т?рі.Егуге арнал?ан 1% ерітінді 1 мл ампулада ши?арилади, інфізіонди ??ерітіндіге ?осип ?олданади.
Адренотежегіштер
Атти д?рілік т?рлер
Тарау. Ефференттік іннервація?а ?сер ететін д?рілер. Холінорецепторлар?а ?сер ететін д?рілер
Приклад.
Головні цінні супутні рудні і жильні мінерали
Завдання 2 до лабораторної роботи № 8
Оборотні та необоротні процеси
еквівалентні концентрації
Будова і константи багатоатомних молекул в газоподібному стані
Енергія і довжина зв'язку
Енергія іонізації атомів
Електродний потенціал у водних розчинах
Реалiзацiя експеримент
КОНТРОЛЬНI ЗАПИТАННЯ
Різні способи перенесення тепла
Рівняння Гіббса - Гельмгольца
Порядок виконання роботи
Закон розподілу. екстрагування
Другий закон Фарадея
Хімічна теорія розчинів.
Залежність швидкості реакції від концентрацій реагентів.
ФІЗИЧНА ХІМІЯ 4 сторінка
ФІЗИЧНА ХІМІЯ 3 сторінка
Термодінамікани? 1-ші за?ини? негізгі те?деуі 3 сторінка
Фізікали? хімія 4 сторінка
Фізична і колоїдна хімія
Рішення
Метод зворотного осмосу
Класифікація домішок
Спільне H-Na-катіонірованіе
ГЛАВА I 17 сторінка
ГЛАВА I 7 сторінка
Лікувально-евакуаційні заходи в хімічних вогнищах, створюваних ОР нервово-паралітичної дії
Медико-тактична характеристика вогнищ, створюваних ОР нервово-паралітичної дії
спіральні теплообмінники
Випарний апарат з винесеною гріючою камерою
кожухотрубчасті теплообмінники
МІЖГАЛУЗЕВИЙ ХАРАКТЕР ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
Розділ 2. Основні закономірності хімічної технології
Одеський національний політехнічний університет 3 сторінка
Енергетичний баланс.
Грохочення (Розсіювання).
КАМ'ЯНІ ВУГІЛЛЯ
Нейронна теорія, внесок зарубіжних і радянських вчених в її становленні і затвердження.
Регенерація нервових волокон.
Джерела розвитку.
Основні поняття ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
Прядіння дедерона (капрону) з розплаву
Фталевий ангідрид з фталевої кислоти
Кислота з гіпсу
ХОЧУ СТАТИ хіміків
Дослiд 7.6. Дiя перманганату калiю на бензол
каталітичний риформінг
Теоретичні основи термічних процесів
Аналіз кінетики металургійних процесів
Комітет загальної та професійної освіти
Деталі з зубопротезних пластмас
Мікротекст (число 5000)
Лікувально-профілактичні заходи у вогнищі
фанеруванні
Основні методи дослідження генетики людини
Особливості радіаційної розвідки, дозиметричного і радіометричного контролю, спеціальної обробки при ліквідації аварій на АЕС
приклад 2
кришка; 7 - перехідна муфта; S - горішок-приймач
Основні величини, що використовуються в кондуктометрії
Види захисту банкнот від підробок
Приклад 2.
Здвоєний блок змінних конденсаторів
Рішення
органолептичні ознаки
Безпека життєдіяльності
Розрахунок вентиляції.
О.В. Далівеля, Л.М. Кукушкіна
фарбування деревини
Склеювання оптичного скла.
Рівні ?-радіації (потужності дози) мР / год, безпечного зараження продуктів і води


перша | Попередня | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати