На головну

фінанси

сторінка 492

Каталог - Фінанси на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Методи управлінського аналізу
Конкурентні переваги, визначення.
Стратегічні конкурентні групи
Механізм стратегічного управління
Визначення стратегічних ресурсів підприємства і сфер діяльності. Конкурентні переваги підприємства
Методи проведення стратегічного аналізу внутрішнього середовища підприємства.
Основні форми об'єднань
Вигоди і витрати диверсифікації
Тривимірна схема Абеля
Стратегія лідерства за витратами
Суть стратегії конкуренції
Прогнозування в маркетингових дослідженнях.
Маркетингові дослідження рекламної діяльності і ціни.
Вивчення конкурентів як один із напрямів маркетингових досліджень.
Вивчення споживачів як один із напрямів маркетингових досліджень.
Тема 6.2. Стратегічний аналіз ринку
Сутність стратегічного управління організацією
Структура стратегічного управління
Місія організації
Процес вироблення стратегії фірми
Типи стратегій. базові стратегії
Процес і фази встановлення цілей організації
Класифікація цілей організації
Методичні вказівки до вивчення дисципліни.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи.
Контрольне завдання №1.
Контрольне завдання №2.
Вибір цілей и стратегій
Оцінка конкурентів.
Вимоги до оформлення контрольної роботи.
Тема 9. Розробка стратегії одиночного бізнесу. Конкурентні переваги і базові стратегії.
Порядок вирішення.
Контрольне завдання №3.
Профіль зовнішнього середовища організації
Тема 14. Реалізація стратегій. Стратегічний контроль.
Список контрольних питань.
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Розробка стратегії підприємства
ЛІТЕРАТУРА...................................................................................................17
Економічна характеристика СОД
SWOT-аналіз
Порівняння стратегічного і оперативного менеджменту
Висновки по темі
Підходи до визначення стратегічного менеджменту
Висновки по темі
Становлення стратегічного менеджменту
Стратегія організації. Стратегічний менеджмент
Модель стратегічного менеджменту
Розробка стратегії
Висновки по темі
Загальні формулювання фінансових і стратегічних цілей організації
Формування місії та стратегічного бачення
Висновки по темі
конспект першоджерела
ВИМОГИ ДО семестрові оцінки з дисципліни
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
III. Основна частина.
II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.
Поняття зовнішнього середовища організації
Висновки по темі
Матриця SWOT-аналізу
Стратегічний аналіз витрат
Аналіз ефективності існуючої стратегії
Висновки по темі
Етапи процесу оцінки переваг і недоліків
Оцінка стійкості конкурентної позиції
Аналіз стратегічних проблем
управління стейкхолдерами
Висновки по темі
Типові інтереси основних груп впливу
Визначення груп впливу
Висновки по темі
Стратегічна значимість ключових елементів організації
Компоненти внутрішнього аналізу ресурсів організації
Приклади стратегічного значення економічних характеристик галузі
Висновки по темі
зовнішні стратегії
внутрішні стратегії
Рушійні сили конкуренції
Найсильніші і слабкі конкуренти
Висновки по темі
Форми та інтенсивність конкуренції
Висновки по темі
Загальна привабливість галузі
I. Цілі і завдання курсової роботи.
конкурентна позиція
ГЛАВА 5
ГЛАВА 6
Громадяни (Citizens)
СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ
Цілі міжнародного розвитку
стратегія якості
Стратегії для фірм, що працюють в роздроблених галузях.
Стратегії для слабкого бізнесу.
стратегія втягування
Вибір стратегії та шляхи її реалізації
Виробничий ефект освоєння (Дослідна крива)
Відносна ринкова частка
Основні передумови виникнення стратегічного управління.
Правила вибору стратегії, запозичені з військової історії.
виклад стратегії
Стратегія концентричної (пов'язаної) диверсифікації.
Стратегії зростання через диверсифікацію
Роль маркетингу в компанії
Розробка довгострокових та короткострокових цілей.
Різна міжнародне середовище
Обмеження концепції маркетингу
Вступ.
Аналіз зовнішнього середовища.
Аналіз конкурентів
Стратегія диференціації.
Обмеження закону досвіду.
Поняття стратегічної одиниці бізнесу і корпоративного портфеля
Аналіз внутрішнього середовища
Поняття інфраструктури ринку цінних паперів
Завдання і механізми інфраструктури ринку цінних паперів
Види похідних цінних паперів
ТЕМА 6 ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ
ТЕМА 5 ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ
Муніципальні цінні папери
Інвестиційні фонди як учасники ринку цінних паперів
ТЕМА 8 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В КАЗАХСТАНІ
Історія створення казахстанської фондової біржі (КАSЕ).
Моделі регулювання ринку цінних паперів
саморегульовані організації
Органи державного регулювання ринку цінних паперів
Вартісна оцінка облігацій
Класифікація облігацій
Економічна сутність та функції цінних паперів. Специфічні особливості цінних паперів
Класифікація цінних паперів
Моделі ринку цінних паперів
Суб'єкти і об'єкти ринку цінних паперів
ТЕМА 3 АКЦІЇ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
Законодавча основа обігу акцій. Права і обов'язки акціонерів
Економічна сутність облігацій
Правові норми в Республіці Казахстан, що визначають порядок випуску облігацій акціонерних товариств
Різновиди звичайних акцій
види акцій
Фондова біржа та організація її діяльності. Функції фондової біржі
Процедура лістингу на фондовій біржі. делістинг
Вправи і завдання
Вправи і завдання
Тема 6. Похідні цінні папери.
Тема 5. Державні цінні папери.
Тема 8. Державне регулювання ринку цінних паперів.
Вправи і завдання
Вправи і завдання
Тематика самостійної роботи студентів
Тема 10. Фондові рейтинги та індекси.
Вправи і завдання
Модуль III. Організація торгівлі цінними паперами.
Вправи і завдання
Тема 4. Облігації.
Фондові індекси
Фондові рейтинги
Методи аналізу на ринку цінних паперів
Види угод, здійснюваних на фондовій біржі
Робочий сеанс фондової біржі. Форми аукціонів в ході проведення біржових торгів. Котирування цінних паперів
Економічна сутність ризиків
Різновиди фінансових ризиків
Тема 3. Акції.
встановіть відповідність
Вправи і завдання
Тема 1. Формування фондового ринку в Казахстані.
Види ризиків на ринку цінних паперів
Класифікація ринку цінних паперів
Поняття, склад та принципи формирование ФІНАНСОВИХ ресурсов підприємства
Поняття та склад Власний ФІНАНСОВИХ ресурсов
Ефект фінансового важеля: методика его розрахунку и фактори, что вплівають на его рівень
Поняття та склад позіковіх ФІНАНСОВИХ ресурсов
Випуск облігацій АТ
Приватизація і роздержавлення державної власності як основа формування ринку цінних паперів в Казахстані
Визначення, місце і роль ринку цінних паперів
ТЕМА 1 ФОРМУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В КАЗАХСТАНІ
види облігацій
Корпоративні облігації, визначення, основні ознаки як цінного паперу
Інвестиційні операції на ринку ГКО і ОФЗ
Характеристика корпоративних цінних паперів
Державні цінні папери, їх характеристика, цілі випуску
Функції і роль цінних паперів у розвитку ринкової економіки
Класифікація цінних паперів за різними ознаками
Міжнародна система Global Custodian. Особливості функціонування та переваги
Організація грошових розрахунків і поставки цінних паперів
Управління персоналом. Себепова Н.Ш. Облік і менеджмент.
ГРАФІК ВИКОНАННЯ І ЗДАЧІ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
Політика і процедури курсу
Досвід впровадження Теорії обмежень в Великобританії
Досвід впровадження Теорії обмежень в Індії
Досвід впровадження Теорії Обмежень в Росії
підсумкова оцінка
Рубіжний контроль
АЛМАТИ, 2012
Тема 9 Стратегічні рішення по каналах збуту
ГРАФІК ЗДАЧІ СРС І ЧАС КОНСУЛЬТАЦІЙ
Тема 4. Аналіз привабливості ринку
ТЕМИ І ТРИВАЛІСТЬ ЇХ ВИВЧЕННЯ
Завдання вивчення дисципліни
І керованої підсистем
Типологічне дослідження системи управління
підрозділів управління


перша | Попередня | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати