На головну

Спорт

сторінка 1 135

Каталог - Спорт на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Загальна характеристика діяльності підприємства
Аналіз довгострокового зобов'язань
СПИСОК використаної літератури
ВИСНОВКИ І Предложения
ДОДАТКИ
ВИСНОВОК
Класифікація майнового страхування
Класифікація страхування кредитів
Сутність и Механізм майнового страхування
РОЗДІЛ І
Документальне підтвердження обліку довгостроково зобов'язань
Структура довгострокового зобов'язань підприємства
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Тематика індівідуальніх курсових робіт
ТА КОМПЛЕКСНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ
ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Рекомендації до виконан КОМПЛЕКСНОЇ курсової роботи.
ПРИКЛАД ЗМІСТУ КОМПЛЕКСНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ
СІТУАЦІЙНІ завдання ДО практичної частин КУРСОВОЇ РОБОТИ
Дані про дохід окремий ПРАЦІВНИКІВ за листопад 201_р.
Дані про дохід працівника в течение січня-червня 201_р.
Зміни у складі власного Капіталу ПАТ "Сентендре", тис. грн.
Рекомендації до виконан індівідуальної курсової роботи
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
СТРУКТУРА ІНДІВІДУАЛЬНОЇ ТА КОМПЛЕКСНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Системи страхування майна
Чисті Страхові премії за период 2009 - 2014 рр. за видами майнового страхування в Україні, тис. грн.
Висновки
Список використаної літератури
Спортивний подієвій туризм в Амеріці
Подієвій туризм в мире
Розділ 1. Теоретичні основи подієвого туризму
Поняття про подієвій туризм
ВИСНОВКИ
Зміни в ОБСЯГИ премій ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» отриманий від громадян за период 2009 - 2014 рр. за видами майнового страхування, тис. грн.
Зміни в ОБСЯГИ страхових виплат з відів майнового страхування громадян ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» за 2009-2014 рр., Тис. грн.
РОЗДІЛ ІІІ
Проблеми майнового страхування в Україні
Страхові виплати з відів майнового страхування за 2009-2014 рр., Тис. грн.
Зміни в аналітичних Даних страхової ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ СК «АСКО Донбас -Північній» у Галузі майнового страхування за 2009-2014 рр.
Вирішення проблем майнового страхування в Україні загаль и на сході зокрема
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВИСНОВКИ
Методи економічної ОЦІНКИ інноваційніх процесів на підприємстві
РОЗДІЛ 1. Особлівість волейболу та его значення в фізічному розвитку учнів.
Конвеєр скребковий СПЦ271.38
Система зрошення в комбайнових лавах ТКО-СО
Насосна станція СНТ32
Запобіжна лебідка типу 3ЛП.
Механізоване кріплення М138
Організація робіт в лаві
Вступ
Характеристика сировини і готового продукту
Технологія отримання глинозему. спосіб спікання
Технологія отримання глинозему. спосіб Байєра
Анатомо-фізіологічні Особливості волейболістів.
Верхня передача двома руками
Розділ 2 Експериментальна частина
Методика навчання верхньої передачі у волейболі
Розділ 2 Експериментальна частина
Нестандартний інвентар застосовуваного при технічним прийому у волейболі та фахівці котрі працювала над даною темою
Верхня передача в Стрибки
Верхні передачі назад за голову.
Контрольний експеремент
Вибір механізованого комплексу
Розрахунок продуктивності комбайна
групи АТ 10-3
Історія виникнення сили тертя
Сила тертя
Еволюція реклами на наземному транспорті
тертя спокою
Тертя ковзання.
Шкідлива і корисна тертя
Способи зменшення тертя
Тертя кочення.
Висновок
розрахунково частина
Шкала для встановлення уровня актівності в інноваційній ДІЯЛЬНОСТІ
Вступ
Фізичні властивості вугілля.
Розрахунок витрати потужності на подачу
Розрахунок потужності на навантаження
Технічна характеристика комбайна КШ-ЗМ
Вибір очисного комбайна
Курсова робота представляється на CD або DVD диску, що містить файл бази даних і файл пояснювальної записки.
Пояснювальна записка представляється видрукуваної на паперовому носії в форматі А4.
Топікалізація словоформи без її зміни
Топік - називний / орудний-предикативний.
Розрахунок режиму, змінного по температурі охолоджуючої води, і побудова графіка залежності тиску в конденсаторі від температури води, що охолоджує
Розрахунок режиму, змінного по витраті охолоджуючої води, і побудова графіка залежності тиску в конденсаторі від витрати охолоджуючої води
Розрахунок режиму, змінного по витраті пара, і побудова графіка залежності тиску в конденсаторі від витрати пари
Розрахунок граничного значення витрати пари, коефіцієнта теплопередачі і тиску в конденсаторі на номінальному режимі
Зміна парової навантаження при постійній витраті і температурі води, що охолоджує
Зміна температури охолоджуючої води і парової навантаження
оформлення результатів
Побудова і аналіз графіків
оформлення результатів
алгоритм розрахунку
Висновок рівнянь, що описують перехідний процес
Дані, необхідні для розрахунку
Постановка задачі
побудова графіків
Постановка задачі
алгоритм розрахунку
оформлення результатів
Визначення техніко-економічних показників
Розрахунок пропуску пара по відсіках турбіни
Визначення коефіцієнта дроселювання за допомогою h-s-діаграми
Початкові дані
Прохідний перетин клапана
Висота підйому найпростішого клапана
Задані відносне тиск пара за соплом і відносний пропуск пари через сопло. Потрібно визначити відносне тиск пара перед соплом
Загальні вказівки до вирішення
Правила техніки безпеки при виробництві центрування обертових агрегатів по напівмуфтами
Проводить вимірювання
Загальні вказівки до вирішення
алгоритм розрахунку
Дані, необхідні для розрахунку
виправлення центрування
оформлення результатів
Розрахунок витрати пари в відборах
ВСТУП
Північна комунальна зона 13________________ 5 сторінка
Змінні режими ТЕС
Північна комунальна зона 13________________ 4 сторінка
Північна комунальна зона 13________________ 3 сторінка
Північна комунальна зона 13________________ 2 сторінка
Постановка задачі
Дані, необхідні для розрахунку
Властивості води та пара в стані насичення
Визначення параметрів пари у відборах
Подальший порядок розрахунку
Визначення параметрів пара в регенеративних відборах для турбін з протитиском і регульованими відборами пара
Визначення параметрів пара в регенеративних відборах для конденсаційних турбін
Північна комунальна зона 13________________ 1 сторінка
ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК НА ВИРОБНИЦТВІ
Порядок розслідування важких нещасних випадків і нещасних випадків зі смертельними наслідками
Терміни розслідування нещасних випадків на виробництві
Порядок розслідування легких нещасних випадків
Завдання розслідування нещасного випадку на виробництві
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Оформлення матеріалів розслідування і облік нещасних випадків
Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами з охорони праці
ЗАВДАННЯ № 1
М.А. Апанасенко
Аналіз причин нещасних випадків
Виклад обставин нещасного випадку
Заключні положення
Звукова симптоматика
Основні симптоми при захворюваннях серцево-судинної системи
Графологічні схеми, таблиці, навчальні елементи
В результаті заняття
Значення відносної величини j
Ступені руйнування елементів об'єкта при різних надлишкових тисках ударної хвилі, кПа
Деякі характеристики горючих газів
Глибина водяного потоку і тривалість затоплення
Дані з виявленої радіаційної обстановки
Рішення на застосування режиму №5 радіаційного захисту
Класифікація ступеня руйнувань будівель і споруд при виробничих аваріях і стихійних лихах
ударною хвилею
Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості на сліді хмари
Категорія F
Визначення глибини поширення зараженого хмари (км) по еквівалентному кількості небезпечної хімічної речовини
хвилі прориву
Характер руйнувань під час вибуху ГВП в приміщеннях
Рішення
Приклад рішення типового завдання №4
Складання аварійної картки НХР
Визначення заходів щодо захисту людей і ліквідації наслідків хімічно небезпечної аварії
Б. Визначення втрат при аварійному прогнозуванні
А. При довгостроковому (оперативному) прогнозуванні
Карти, схеми (див. Додаток 45)
Нанесення вихідної обстановки на карту
Виявлення радіаційної обстановки і нанесення її на карту
Режимів радіаційного захисту
радіаційного захисту
Рішення задач по оцінці прогнозованою радіаційної обстановки
Основні положення
Правило побудови зовнішніх кордонів зон радіоактивного забруднення при їх нанесенні на карту (схему)
додаток 32
Доза випромінювання, отримана особовим складом при пріодоленіі прогнозованої зони забруднення, мГр
КОРОТКА СПАРАВКА Про МІСЦЕВОСТІ
Характеристики зон радіоактивного забруднення при аваріях на АЕС по щільності забруднення радіонуклідами
Граничні дози індивідуального опромінення різних категорій населення
Кутові розміри зони зараження НХР залежно від швидкості вітру
А. Розрахункова глибина поширення хмари на відкритій місцевості
Визначення щільності посадки клапанів проводитися такими способами.
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОГО МЕХАНІЗМІВ
Порядок діагностування аналізатором АГЦ.
Основні методи діагностування.
Тема: Діагностування ціліндро-поршньової групи та газорозподільного механізму.
Основні несправності кривошипно-шатунного и газорозподільного механізмів.
Роботи по технічному обслуговуванню кривошипно-шатунного и газорозподільного механізмів автомобільних двигунів.
Визначення параметрів зони дії теплового поля
Визначається надлишковий тиск на фронті повітряної ударної хвилі в районі об'єкта
Ступінь ураження об'єкта в залежності від обсягу руйнувань
Визначаються розміри вогнища ураження і зон руйнувань
Оцінка інженерної обстановки
Визначення тривалості вражаючої дії НХР
Визначення еквівалентної кількості речовини


перша | Попередня | 1130 | 1131 | +1132 | +1133 | 1134 | 1135 | 1 136 | 1137 | тисячі сто тридцять вісім | 1 139 | 1140 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати