На головну

Педагогіка

сторінка 206

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Щодо Вироблення умінь самоаналізу та саморегуляції
обробка результатів
Стилі педагогічного спілкування
Семінар 3. Теоретичні основи навчання і виховання.
Перерахуйте основні методи педагогічної психології _________
Перерахуйте основні методи виховання _______________________
Тести для перевірки знань
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Семінар 8. Психологія виховання.
глосарій
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
додатки
Тема: Методи і логіка педагогічного дослідження
Тема: Методологія педагогічної науки
Тема: Професійно-особистісне становлення і розвиток педагога
Тема: Загальна характеристика педагогічної професії
Тема: Система форм і методів виховання
Тема: Закономірності та принципи виховання
Тема: Методологія педагогічної науки
Тема: Методи і логіка педагогічного дослідження
Тема: Сутність, рушійні сили, суперечності і логіка освітнього процесу
Тема: Методи і засоби навчання
Тема: Історія педагогіки та освіти в Новітній час. Провідні тенденції сучасного розвитку світового освітнього процесу
здібностей студентів
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Тема: КП В СИСТЕМІ НАУК ПРО ЛЮДИНУ
Тема 6. «Профілактика та педагогічна корекція
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
ПАМ'ЯТКА ПО НАПИСАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ МІКРОРЕФЕРАТА
Надруковано в відділі оперативної поліграфії ВДПУ
Тема 1. «Корекційна педагогіка (КП) в системі наук про людину» - 2 ч.
Засвоєння навчального матеріалу
Діагностика (контроль) якості результатів навчання
Педагогічні технології у вищій професійній школі
Порівняльна характеристика методики і технології навчання
Класифікація педагогічних технологій і їх види
Вибір педагогічних технологій у професійній освіті. Критерії та алгоритм вибору технології навчання
Інформаційні технології в навчанні. Комп'ютеризація навчального процесу
Навчальна книга як основний інформаційний джерело
Інноваційні технології навчання
Традиційні технології навчання
Встановлення педагогічно доцільних взаємин
Індивідуальні відмінності в ранніх психологічних теоріях
Індивідуальні особливості при обчисленнях в астрономії
Походження експериментальної психології
Тестування в психології 2 сторінка
Тестування в психології 3 сторінка
Тестування в психології 1 сторінка
Розвиток статистичного методу
вплив біології
Тестування в психології 4 сторінка
Тестування в психології 5 сторінка
види навчання
Характеристика форм навчання
Дидактичні (змістовно-процесуальні) закономірності
Рефлексія як засіб формування професійної компетентності майбутніх педагогів.
Форми навчання, що відповідають вимогам сучасності
Технологія модульно навчання.
Технологія проблемного навчання. 4 сторінка
Технологія проблемного навчання. 5 сторінка
Технологія проблемного навчання. 3 сторінка
Технологія проблемного навчання. 2 сторінка
Технологія проблемного навчання. 1 сторінка
Психолого-педагогічне консультування
Управлінська діяльність. 8 сторінка
Тестування в психології 9 сторінка
Тестування в психології 10 сторінка
Тестування в психології 8 сторінка
Тестування в психології 7 сторінка
Тестування в психології 6 сторінка
Управлінська діяльність. 1 сторінка
Управлінська діяльність. 6 сторінка
Управлінська діяльність. 7 сторінка
Управлінська діяльність. 5 сторінка
Управлінська діяльність. 4 сторінка
Управлінська діяльність. 3 сторінка
Технологія проблемного навчання. 6 сторінка
Технологія проблемного навчання. 7 сторінка
І сіюаіні
Гриньова І.В. - Саморегуляція
І С1ЮДІНІ
Передмова
Навчально-методичний посібник
Гриньова І.В. - Саіорсгусіяаія
Vl.CftJAVJ.V / VXXJi.U. ^ V ^^ р \ ^ / ^ \ ^ іХІХІД, і. t \ JXXXIXl.i.XI., J.VVyyi. \. VAA Л \ .КХіжЛ.ГХ V / L / X ClXXl ^ JiVX /VU.WU'AVA WL / XX ^ y V ^ XU ^ XX 1 сторінка
Тест 2. Хочете перевіріті, яка у вас увага?
Тест 3. Чи Приємний ви співбесіднік?
Шкала ПРОФЕСІЙНОГО стрес
J-t, ^ ІЬіГЬ ^ Я.> Oil J, rimioiViv / M jj ivLtixiKjy іЛк .. xx \ ^ оо.іДІ'іічлічл'ііЧі ^ ч-'О по. гі \ ^ и u.iiriJorlOrvijf и про
Тест 4. Чи комунікабельний ти?
Тест 5. Впевненість у Собі
Модель менеджера освіти
Стилі и типи управління Сучасний освітнімі закладами
Освітнього заксіаау
Тест 7. Наскількі ви толерантні?
тест другий
ТТіТТТ / -ЧТЇІ л Гу-- Готті-ЧГЇТГО ЖТГІТіТТОТТТТҐГ ТТГЧТ * ГТТТТТО ^ \ ГПТТ ТТО ГТ * ЛОТ * ІТОТТО ЇЇО Л -./^*%* (ГЧ ГТ50Т «1ТГ» ТТГ / - \ _
Перший етап медітації
Vl.CftJAVJ.V / VXXJi.U. ^ V ^^ р \ ^ / ^ \ ^ іХІХІД, і. t \ JXXXIXl.i.XI., J.VVyyi. \. VAA Л \ .КХіжЛ.ГХ V / L / X ClXXl ^ JiVX /VU.WU'AVA WL / XX ^ y V ^ XU ^ XX 5 сторінка
Vl.CftJAVJ.V / VXXJi.U. ^ V ^^ р \ ^ / ^ \ ^ іХІХІД, і. t \ JXXXIXl.i.XI., J.VVyyi. \. VAA Л \ .КХіжЛ.ГХ V / L / X ClXXl ^ JiVX /VU.WU'AVA WL / XX ^ y V ^ XU ^ XX 6 сторінка
Vl.CftJAVJ.V / VXXJi.U. ^ V ^^ р \ ^ / ^ \ ^ іХІХІД, і. t \ JXXXIXl.i.XI., J.VVyyi. \. VAA Л \ .КХіжЛ.ГХ V / L / X ClXXl ^ JiVX /VU.WU'AVA WL / XX ^ y V ^ XU ^ XX 4 сторінка
Vl.CftJAVJ.V / VXXJi.U. ^ V ^^ р \ ^ / ^ \ ^ іХІХІД, і. t \ JXXXIXl.i.XI., J.VVyyi. \. VAA Л \ .КХіжЛ.ГХ V / L / X ClXXl ^ JiVX /VU.WU'AVA WL / XX ^ y V ^ XU ^ XX 3 сторінка
Vl.CftJAVJ.V / VXXJi.U. ^ V ^^ р \ ^ / ^ \ ^ іХІХІД, і. t \ JXXXIXl.i.XI., J.VVyyi. \. VAA Л \ .КХіжЛ.ГХ V / L / X ClXXl ^ JiVX /VU.WU'AVA WL / XX ^ y V ^ XU ^ XX 2 сторінка
Vl.CftJAVJ.V / VXXJi.U. ^ V ^^ р \ ^ / ^ \ ^ іХІХІД, і. t \ JXXXIXl.i.XI., J.VVyyi. \. VAA Л \ .КХіжЛ.ГХ V / L / X ClXXl ^ JiVX /VU.WU'AVA WL / XX ^ y V ^ XU ^ XX 7 сторінка
YV ГТГЧ й- »ТІ t TTrV» Ш 11 ^^ Vr ^ r> lДv / ІVl.
Психічна саіор «гуаяаія псаагога
Саморегуляція и Психічне самовігорання вчителя
Грііьова М.В. - Сагіорвгуаяіія
III. Множини поділ.
Автор: доцент Ольга Олегівна Грачова
Психологічна сутність педагогічної оцінки.
Методика розвитку звуковисотного слуху школярів.
Психологічна характеристика педагогічного спілкування.
Структура педагогічної діяльності, її мотивація.
Навчальна діяльність, її структура.
Психологічна сутність виховання.
Музичне мислення.
Підготовка та проведення позакласного музичного заходу.
Загальна характеристика методів муз. навчання.
Музично-педагогічна концепція Б.В.Асафьева.
Педагогічні здібності.
Проблема здібностей в муз. педагогіці. Структура музичності.
Психологічні основи сучасних теорій навчання.
Квиток № 6
Історія розвитку муз. виховання у 2 пол. 20 століття.
Історичне становлення муз. виховання в 1 пол. 20 століття.
Поняття про мислення. Облік закономірностей мислення при організації навчальної діяльності школярів.
Білоруські програми і підручники з музики.
Поняття про волю і вольових якостях особистості.
Контролюючі методи на уроках музики. Педагогічна оцінка.
Поняття про характер. Облік закономірностей формування характеру в процесі навчання.
Загальні і спеціальні здібності, їх характеристика.
Общедидактические і специфічні принципи в муз. вихованні.
Типи темпераменту.
Поняття про темперамент. Облік особливостей темпераменту в навчально-виховній роботі.
Поняття про пам'ять. Облік закономірностей пам'яті при організації навчальної діяльності школярів.
Концептуальні ідеї та тенденції загального муз. освіти.
Класифікація методів псих дослідження.
Мета і завдання муз. виховання на сучасному етапі.
Поняття про увагу. Облік закономірностей уваги при організації навчальної діяльності школярів
Закономірності сприйняття і їх облік в процесі навчання.
Реформа муз. виховання в сучасній школі.
Емпіричні методи дослідження в психології.
Методика розучування пісні.
Поняття про особистість. Структура особистості.
Система музичного виховання Золтана Кодая (Угорщина)
Основні психологічні новоутворення в молодшому шкільному віці і їх хар-ка.
Теорія психічного розвитку у вітчизняній психології.
Система музичного виховання Д.Б.Кабалевского.
Вікова періодизація психічного розвитку та її підстави.
Сучасний урок музики, його типи і структура.
Квиток № 21
Розвиток пізнавальних процесів в ранньому юнацькому віці.
Ігрові методи в муз. вихованні.
Вікові особливості психічного розвитку в ранній юності.
Основні психологічні новоутворення в підлітковому віці.
Імпровізація і твір на уроках музики.
Система музичного виховання Карла Орфа (Австрія).
Квиток № 17
Методи викладання музики, засновані на взаємозв'язку музики з іншими видами мистецтва.
Розвиток творчих здібностей уч-ся на уроках музики.
Основні підходи до вивчення особистості.
Етапи роботи над муз твором.
Комунікативна сторона спілкування. Засоби спілкування в професійній діяльності педагога.
Проблемні методи в МВ.
Види груп.
Позакласні форми роботи по муз. вихованню.
Поняття про групу. Види груп та їх психологічна характеристика.
Сучасні технології в муз. освіті.
Види конфліктів.
Роботи загального характеру. Навчальні посібники. (Історія педагогіки)
Школа і педагогіка в новітній час (Історія педагогіки)
Частина 3. Історія педагогіки
Школа і педагогіка в новітній час
Середньовіччя.
Школа і педагогіка в новий час (до початку XX в.)
Зародження педагогічної думки в умовах найдавніших цивілізацій Сходу і в античному світі.
Міністерство освіти і науки Російської Федерації
ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ №4 Санкт-Петербурга
ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ №4 Санкт-Петербурга
ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ №6 Санкт-Петербурга
переднє слово...............................................................................................................
Концепція пріродовідповідного виховання Ж.-Ж. Руссо
авторський колектив
РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ ВІТЧІЗНЯНОЇ ШКОЛИ І педагогічної ДУМКИ..........................................................................................................................
Прогресивна роль у розвитку середньої освіти в Україні українських колегіумів
ТЕМА 8. ОСВІТА Й ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ В XVI-XVII СТОЛІТТІ
РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ ВІТЧІЗНЯНОЇ педагогіки
К.А. Гельвецій та его книга "Про людину, ее розумові здібності та ее виховання".
ТЕМА 1. ВИХОВАННЯ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
переднє СЛОВО
Шкільна політика Другої чверті ХІХ століття ............................................ .
Виховання и школа в античному мире.
Вплив раннього християнства на виховання и навчання.
Розвиток педагогічної думки в Західній Европе в Середні віки та епохи Відродження.
Освітні реформи качана XVIII століття.
Прогресивна роль у розвитку середньої освіти в Україні українських колегіумів.
Методичні рекомендації щодо організації ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


перша | Попередня | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати