На головну

Педагогіка

сторінка 208

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


СЕМЕСТР
ДИСЦИПЛІНИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Розділи дисциплін і види занять
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Технологічна карта дисципліни
В результаті вивчення студент повинен
МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ ООП
Предметний гурток.
Функції и види ЗАСОБІВ навчання.
Екскурсія.
Факультатив.
Власне семінарське заняття.
Сутність методу и прийому виховання
Характеристика основних груп методів виховання
Які шляхи и засоби спріяють Формування моральних якости особистості?
Мета та завдання дисципліни
У чому Полягає Зміст морального виховання?
Формування наукового світогляду
Масові, групові та Індивідуальні форми виховної роботи
Методи навчання та їх класифікація
Розвиток педагогічних інновацій
література
Освітня політика Катерини ІІ.
Шкільні реформи у 60 - 80-тих рр. ХІХ століття
Внесок у розвиток вітчізняної педагогічної думки прогресивних діячів Другої половини XIX - початку XX ст.
Особливості организации вітчізняніх шкіл для дорослих, Заснований приватності ініціатівою.
Функції педагогіки.
Завдання педагогіки.
Основні категорії педагогіки.
Розкрійте Історію становлення педагогічної психології як Галузі психологічної науки.
Основні принципи организации освіти в Україні
Рушійні сили розвитку.
Аналіз теорій розвитку и формирование особистості.
Аксіологічний підхід до Вивчення педагогічних явіщ
Методи науково-педагогічних ДОСЛІДЖЕНЬ.
Форми наукових повідомлень
предмет
проблема
протиріччя
правильно
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
навчальне видання
ГЛАВА 9. ЛОГІКА КОНСТРУИРОВАНИЯ методологічного апарату НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Характеристика шкали відносин
Сучасні наукові уявлення про комплексних (складних) порушеннях розвитку у дітей
Діти з порушеним слухом і зниженим інтелектом
Навчання і виховання розумово відсталих школярів
Основні напрямки корекційно-педагогічного процесу, здійснюваного в дошкільному навчальному (корекційної) установі для дітей з порушеннями інтелекту
Характеристика порушень при розумової відсталості
Система виховання, навчання і реабілітації дітей з порушеннями інтелекту
Діти з комплексними порушеннями, що поєднують сенсорні, рухові, інтелектуальні порушення і мовні розлади
Клініко-психолого-педагогічна характеристика дітей з раннім дитячим аутизмом
Примітки
Нормативно-правова база системи спеціальної освіти
Корекційно-педагогічна допомога дітям з порушеннями поведінки і діяльності
Методи і прийоми корекційної допомоги дитини з аутизмом
Організація корекційно-педагогічної роботи в спеціальних (корекційних) школах VII виду і в класах КРО
Корекційна спрямованість виховання і навчання дітей з затримкою психічного розвитку
Порушення психічного розвитку при ДЦП
Класифікація ДЦП
Рухові порушення при ДЦП мають складну структуру і включають наступні компоненти
Система виховання та навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату
Навчання і виховання школярів з порушеннями зору
Корекційна робота з дітьми дошкільного віку при ДЦП
Навчання дітей з ДЦП в спеціальних (корекційних) школах VI виду
Клініко-психолого-педагогічна характеристика дітей із затримкою психічного розвитку
Психолого-педагогічні особливості дошкільнят з ЗПР
Організація логопедичної допомоги в системі охорони здоров'я
Організація педагогічної роботи в спеціальних (корекційних) школах V виду для дітей з важкими порушеннями мови
Порушення писемного мовлення
Особливості педагогічної праці
Як формується зарплата вчителів. Додаткове фінансування шкіл супроводжується повсюдним переходом на нові системи оплати праці (НСОТ).
Істотна відмінність трьох моделей - спосіб формування постійної частини зарплати вчителя
Модель 2. Все включено
Модель 3. учнів-годину
Корекційно-педагогічна робота з дітьми з порушеннями зору
Клініко-психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями зору
ВСТУП
Предмет, завдання, методи спеціальної педагогіки
Форми організації спеціального навчання
Типи і структура уроків
Особливості застосування наочних, словесних, практичних методів в роботі з проблемними дітьми
функції навчання
Структура уроку закріплення
Підготовка вчителя до уроку
Організація корекційного навчання і виховання в спеціальних школах для дітей з порушеннями слуху
Професійна освіта соціальна адаптація осіб з порушеним слухом
Виховання і навчання дітей з порушеннями слуху в умовах спеціальних дошкільних установ і шкіл
Клініко-психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями слуху
Засоби навчання в системі спеціальної освіти
Сутність процесу корекційного навчання
Контрольно - моніторингове напрямок
Актуальні проблеми спеціальної освіти. інноваційні тенденції
Методологічні принципи спеціальної педагогіки
Розвиток радянської системи спеціальної освіти
Становлення системи допомоги особам з відхиленнями у розвитку в Росії
Становлення західноєвропейської системи допомоги особам з відхиленнями у розвитку
Теоретичні основи спеціальної педагогіки
Значення теоретичних концепцій Л.С. Виготського для спеціальної педагогіки
Структурні складові корекційно-педагогічного процесу
Діагностико-моніторингова та консультативна складові корекційно-педагогічного процесу
спеціальні принципи
Принципи спеціальної педагогіки
Загальні і специфічні закономірності властиві й аномального розвитку психіки.
Г. Х. ВАЛЄЄВ
ГЛАВА 2. ВИМОГИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Організація дослідно-експериментального дослідження
Теоретичний аналіз інформації
Первісне визначення теми
Методи теоретичного дослідження
Методи емпіричного дослідження
Кількісна обробка матеріалів
описова статистика
Протокол спостереження на уроці
ГЛАВА 6. СПЕЦИФІКА МЕТОДУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
метод анкетування
Середні показники результатів
Розкид даних навколо середнього
Номінальна шкала
Характеристики шкали інтервалів
Вимірювання в науці
Проблема репрезентативності вибірки
метод бесіди
Специфіка опитувальних методів
Основні етапи проведення експерименту
Схема класичного експерименту
Схема багатофакторного експерименту
типи експериментів
Специфіка методу експерименту
Генезис і розвиток методу тестування
типи тестування
Результати тесту успішності
Техніка побудови тестів
Порівняння рівня складності завдань
Mетодіческіе критерії якості вимірювань в соціальних науках
Тести шкільної успішності
Стилі роботи менеджера
Тести для визначення особістісніх якости керівника освітнього закладу
Положення про Шостому Всеросійському конкурсі педагогічних ідей
Положення про Шостому Всеросійському конкурсі педагогічних есе
УДК 37 (06)
Додатки
Документування організаційно-виховної роботи класного керівника
Список використаних джерел
структура уроку
Розслабіті шию, спочатку похітавші головою.
Тема 13. Вивчення передового педагогічного досвіду
Тема 12. Контрольна робота № 2
Тема 11. Організація і проведення індівідуальної Бесіди
Тема 9. Вибір учителем стратегії взаємодії
Контрольна робота № 1
Тема 4. Майстерність вчителя в керуванні псіхічнім самопочуттям
Тема 5. комунікативні якості ПРОФЕСІЙНОГО мовлення вчителя: віразність мовлення
література
Тема 2. Розповідь вчителя як фрагмент педагогічної ДІЯЛЬНОСТІ
Історичні джерела Виникнення Музичної педагогіки
Розвиток педагогіки Середньовіччя
Педагогічна думка стародавніх часів
Приклад-виховний метод виняткової сили. Його вплив ґрунтується на відомій закономірності: явища, які сприймаються зором, швидко і без праці запам'ятовуючи-70
Обговоримо професійний секрет
Для роботи з дітьми
Гуманістична основа виховання
Для роботи в класі
Обговоримо професійний секрет
Для роботи в класі
Спробуємо виконати завдання
Обговоримо професійний секрет
Диригент, громадський діяч
Юрія Федьковича - основоположника
Життя та освітня діяльність
Осипа Маковея
Та культурно-світній діяч Буковини
Висновки
Використана література
Композитор, фольклорист, педагог, диригент, громадський діяч.
Іларія Карбулицького на ніві Буковинського шкільництва
Організація педагогічної практики студентів ІV и V курсів
Методика розробки технологічної карти заняття
Розробка тестів, екзаменаційних завдань, тематики курсових проектів і контрольних робіт.
Аналіз занять провідних викладачів університету (кафедри)
З А Д А Н І Е
Зарубіжна педагогіка про мету виховання.
Розробка сценаріїв проведення ділових ігор, програм інтерактивних занять та інших інноваційних форм занять
Самоаналіз занять.
Вимоги до звіту
Основні закономірності та принципи цілісного педагогічного процесса
Тема: Цілісній педагогічний процес, его структура, Взаємозв'язок та спеціфіка компонентів
література
Предмет і завдання педагогіки
Система педагогічних наук.
Методологія и методика педагогіки
Методи науково-педагогічного дослідження
Сутність науково-педагогічних ДОСЛІДЖЕНЬ
література
Зв'язки педагогіки з іншімі науками
Та?ирип. На?ти ?илимі-педагогікали? зерттеуді ?йимдастиру мен ж?ргізуді? ?дістемесі.
Та?ирип. ?аза?стан Республікаси жо?ари мамандандирил?ан Білім беру ж?йесі.
Та?ирип. О?итушини? к?сібі ?изметіні? ?діснамали? Сипатого
Та?ирип. Жо?ари мектепті? о?итушиси. О?итушини? ?илимі-зерттеу м?деніетін ?алиптастиру


перша | Попередня | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати