На головну

Педагогіка

сторінка 28

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Особистісно-орієнтований підхід у навчанні.
Кривцова С.В. Виховання: наука хороших звичок [Текст] С.В.. Кривцова, Е.А. Мухаматуліна. - М .: Глобус, 1996. - 368 с.
Крок 5: Включаємо в процес виховання батьків. 3 сторінка
Крок 5: Включаємо в процес виховання батьків. 5 сторінка
Зіставте сучасні концепції навчання з відповідними категоріями результатів
Методичні рекомендації для студентів
шкала оцінювання
Завдання № 2.
Методичні вказівки
Конкретно-дидактичні принципи навчання
Загальні принципи навчання.
III.2. Принципи як категорія дидактики.
положення
Організація методичної практики
Розвиток конструктивної діяльності дошкільників
Розвиток ігрової діяльності
Схема спостереження за сюжетно-рольовою грою дітей
Діагностика трудових умінь і навичок дітей
Розвиток ігрової діяльності
Контрольна робота №2
Тема 11. Педагогічні течії початку ХХ століття.
Види викладів за програмою 1-4.
курсової роботи
III.2. Класифікації домашніх завдань
Навчальні портфоліо як альтернативна форма оцінки в зарубіжній школі
Педагогічна діагностика в навчанні
Програма вивчення учнівського колективу
ЯКИЙ ВИ КЕРІВНИК?
МОЖЕТЕ ВИ БУТИ КЕРІВНИКОМ?
Предмет і завдання курсу корекційної педагогіки
Комбіновані порушення, їх причини
Причини комплексних порушень в розвитку
Норма і відхилення розвитку людини
Становлення і розвиток корекційної педагогіки як науки
У експеріментальній та контрольній групах
Урок в досвіді педагогів-новаторів
III 1. Поняття уроку як цілісної системи, вимоги до уроку
Урок як форма організації навчання
зображень в малюнках дитини шкільного віку дозволяє припустити, що у нього є деяке відставання в загальному розвитку. 4 сторінка
III.2. Класифікації форм організації навчання.
ЗНАЧЕННЯ МАТЕРІ
Методи і принципи навчання в системі додаткової освіти дітей
III.3. Класифікації форм організації навчання.
ПРО ЩОДО СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО
Документацію вихователя можна розділити на обов'язкову і рекомендовану.
Програма аналізу виховного процесу у класі
зображень в малюнках дитини шкільного віку дозволяє припустити, що у нього є деяке відставання в загальному розвитку. 13 сторінка
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів
Виховна робота з колективом молодших школярів.
Основи методики і технологій виховання.
Різні види інструктажу
МУЗИКА ЯК ВИД МИСТЕЦТВА ТА ЗАВДАННЯ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
Квиток №25 1.Методи організації навчального заняття в дитячому творчому об'єднанні.
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ
ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ
Визначення постави.
У психолого-педагогічних дослідженнях
Приклад даних в дихотомічної шкалою
Етап 1. Складання ТЗ.
Етап 4. Впровадження.
III.3. Технологія вибору методів навчання
Метод експерименту в педагогічному дослідженні
Мистецтво спілкування і культура поведінки дослідника
Сучасне звучання головної мети виховання
Проблемно-комп'ютерне навчання
III 2. Класифікація педагогічних технологій
класифікації інновацій
Видатні педагоги про мету виховання
Вступ
практичні завдання
Оформлення результатів наукової праці
Соціально-педагогічного дослідження
V. Блок узагальнення і систематизації
Тема 14. Причини, механізми і класифікації, симптоматика порушень голосу
Тема 4. Організація взаємодії з громадськими та освітніми організаціями, дитячими колективами і батьками для вирішення завдань у професійній діяльності.
Перелік компетенцій із зазначенням етапів їх формування в процесі освоєння освітньої програми
Тема 2. Соціальні, культурні, національні контексти виховання і соціалізації.
Тема 1. Теорії виховання.
Типові контрольні завдання
Тема 1.Тенденціі розвитку світового історико-педагогічного процесу.
Тема 3. Педагогічний супровід різних категорій дітей
Методичні вказівки для учнів з освоєння дисципліни
Орієнтовна тематика курсових робіт
РОЗДІЛ 3. Теорії і основи технологій навчання і виховання дитини, супроводу суб'єктів педагогічного процесу
Перелік основної та додаткової літератури, необхідної для освоєння дисципліни
Типові контрольні завдання
Форми контролю формуються знань, умінь, компетенцій
Критерії та показники оцінювання компетенцій на різних етапах їх формування
Фонд оціночних засобів
Тема 7. Міжособистісні відносини в педагогічному процесі
Тема 1. Основи педагогічного спілкування
Навчально-методичне забезпечення для самостійної роботи учнів з дисципліни
Тема 2. Встановлення відносин співробітництва в дитячому колективі (на прикладі проведення МФР, КТД).
Тема 2. Особливості сучасного етапу розвитку освіти в світі.
Тема 3. Теоретичні знання як основа генерації нових ідей в області розвитку освіти.
Навчально-методичне забезпечення для самостійної роботи учнів з дисципліни
Додаткова
Додаткові завдання для підготовки до практичних занять
Тема 2. Розвиток педагогічної практики, педагогічних ідей та науки в нашій країні.
Форми контролю за сформованими знаннями, вміннями, компетенціями
Результати освоєння дисципліни (що формуються компетенції)
Вплив дисципліни на подальшу освітню траєкторію студента
ПРОГРАМА 1 сторінка
ПРОГРАМА 2 сторінка
Методика викладання
I. Мета.
ПРОГРАМА 5 сторінка
ПРОГРАМА 4 сторінка
ПРОГРАМА 3 сторінка
Навчально-методичне забезпечення заняття
Список використаних джерел
Освіта чисел другого десятка.
III. Вивчення нового матеріалу.
III. Закріплення знання нумерації чисел від 11 до 20.
VII. Підсумок уроку.
V. Підсумок уроку.
Вправа в вимірі довжини предметів.
Запис чисел від 11 до 20. Закріплення знання розташування числа на числовій прямій.
Підготовка до сприйняття письмової нумерації чисел другого десятка.
VII. Підсумок уроку.
Кругові приклади.
VII. Підсумок уроку.
I. Каліграфічний хвилинка.
Закріплення знання одиниці вимірювання маси предметів.
VI. Підсумок уроку.
Закріплення знання одиниці місткості.
VI. Підсумок уроку.
VI. Підсумок уроку.
I. Каліграфічний хвилинка.
VII. Підсумок уроку.
I. Каліграфічний хвилинка.
I. Каліграфічний хвилинка.
VII. Підсумок уроку.
III. Закріплення знання нумерації.
IV. Закріплення знання нумерації чисел від 11 до 20.
I. Каліграфічний хвилинка.
Рішення виразів вивчених видів.
Рішення задач вивчених видів.
III. Закріплення знань складу чисел першого десятка.
VII. Підсумок уроку.
I. Каліграфічний хвилинка.
VII. Підсумок уроку.
Знайомство з коротким записом завдань.
I. Каліграфічний хвилинка.
Віднімання з числа 10, засноване на зв'язку між сумою і доданками.
сценарій уроку
II. Повторення вивченого. Порівняння груп предметів.
V. Підсумок уроку.
II. Аналіз зразка, лист цифри 5.
Лист вивчених цифр.
Порівняння предметів за довжиною.
V. Підсумок уроку.
сценарій уроку
урок 18
Знайомство з новими поняттями.
Графічне зображення вивчених ліній. Висновки.
V. Підсумок уроку.
Формування сприйняття складу числа 5.
III. Формування вміння співвідносити число і цифру.
VI. Підсумок уроку.
II. Вивчення нового матеріалу.
Лист цифри 1.
III. Підсумок уроку.
II. Робота з геометричним матеріалом.
I. Повторення та закріплення вивченого матеріалу.
Знайомство з числом 2.
Складання розповіді (математичного) з використанням вивчених чисел 1, 2.
Пропис вивчених знаків.
II. Вивчення нового матеріалу.
VI. Підсумок уроку.
IV. Формування вміння співвідносити число і цифру.
Тема 3. Розвиток взаємодії педагога з іншими учасниками освітнього процесу, громадськими організаціями
Складання і читання рівностей.
V. Підсумок уроку.
Знайомство з правилом порівняння чисел.
IV. Робота з геометричним матеріалом.
VI. Підсумок уроку.
I. Каліграфічний хвилинка.
VII. Підсумок уроку.
I. Каліграфічний хвилинка.
III. Складання таблиці.
Знайомство з правилом перестановки доданків.
I. Каліграфічний хвилинка.
VIII. Підсумок уроку.
IV. Порівняння чисел.
I. Каліграфічний хвилинка.
IV. Вивчення нового матеріалу.
VII. Підсумок уроку.
сценарій уроку
III. Робота з геометричним матеріалом.
сценарій уроку
II. Повідомлення теми уроку.
II. Рішення виразів.
VI. Підсумок уроку.
I. Каліграфічний хвилинка.
VII. Підсумок уроку.
III. Формування вміння збільшувати число на кілька одиниць.
III. Складання таблиці додавання.
IV. Рішення виразів.
Читання і запис прикладів на віднімання з використанням нових термінів.


перша | Попередня | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати