На головну

Охорона праці

сторінка 32

Каталог - Охорона праці на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


БЕЗПЕКА технологічних процесів
Благов Ю. Є. Концепція корпоративної соціальної відповідальності і стратегічне управління // Російський журнал менеджменту. 2004. - № 3. - С. 17-34.
Підручники, навчальні посібники
ЗНАКИ БЕЗПЕКИ І СИГНАЛЬНІ КОЛЬОРУ
Робочих місць.
Основні світлотехнічні поняття і визначення
природне освітлення
Пристрій захисного заземлення.
Заходи попередження електротравматизму
напруга дотику
Розрахунок природного освітлення
Штучне освітлення. види освітлення
механічна вентиляція
Вибір вентилятора для здійснення повітрообміну
Природна вентиляція, принцип розрахунку
ОЗДОРОВЛЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА
Розрахунок штучного освітлення. Експлуатація освітлювальних установок
крокові напругу
Основні причини електротравматизму
Аналіз причин виробничого травматизму
Поняття про фондах охорони праці
Розслідування та облік нещасних випадків
Організація служби охорони праці на підприємстві
Правила і норми з охорони праці. Нагляд і контроль за їх виконанням
Розділ 4. Керівництво програміста
Розділ 5. Керівництво користувача
Розділ 2. Технічне завдання
СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
Шифр розділу
структура таблиці
Ілюстрації в тексті
Перерахування в тексті
Характеристики вихідних матеріалів і виробів, що виготовляються
Розрахунок нагріву виробів
Ознайомлення з діяльністю підприємства
Аналіз кон'юнктури ринку
Оцінка маркетингових можливостей фірми
Аналіз системи руху товару і сервісного обслуговування
Аналіз комунікаційної політики
ВСТУП
Методичні рекомендації щодо ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ
МЕТОДИЧНОГО ДОПОМОГИ
аналітичний розділ
Організаційно-економічний розділ
реферат
Цілі і завдання дипломного проектування
Формулювання теми дипломного проекту
Завдання на дипломне проектування
За його виконанням
Список використаних джерел
Апарат і матеріали
Поряд з друкованим екземпляром дипломного проекту, при його захисту в ДАК представляється компакт-диск з дипломним проектом і файлом-паспортом.
Графічна частина
Напрям підготовки дипломованого фахівця
На дипломне проектування
Перелік графічного матеріалу
Перелік графічного матеріалу
З А Д А Н І Е
Перелік графічного матеріалу
На дипломне проектування
реферат
Список використаних джерел
стандартів, які використовуються при дипломному проектуванні
Перелік основних ГОСТів
ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
результати захисту
Порядок захисту дипломних робіт (проект)
Рецензування дипломної роботи (проект)
вибір теми
Призначення керівника і консультантів
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
СТРУКТУРА ДИПЛОМНИХ РОБІТ (ПРОЕКТ)
У четвертому розділі викладається проблеми охорони праці та екології.
Ілюстрації, таблиці, формули
Текст пояснювальної записки поділяють на розділи та підрозділи.
Всі листи пояснювальної записки повинні мати наскрізну нумерацію, починаючи титульного аркуша із додатками. Номер аркуша пишеться в правому нижньому кутку без крапки.
Загальні вимоги
Теми і завдання для письмової екзаменаційної та практичної кваліфікаційної роботи
додаток 4
Засідання Державної атестаційної комісії
Вимоги до структури письмовій екзаменаційної роботи
Охорона праці
Вимоги до структури практичної частини кваліфікаційної роботи
Порядок захисту письмовій екзаменаційної роботи
Критерії оцінювання письмової екзаменаційної роботи
Гігієнічна оцінка умов праці.
Показники умов праці для інженера-системотехніка в офісі на Атомної Електростанції
Державне управління охороною праці
Служба охорони праці на підприємстві
Права уповноважених з питань охорони праці
розрахункова частина
Стаття 44. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці
Стаття 43. Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, посадових осіб та працівників
види інструктажів
Коефіцієнти відбиття світла поверхнями
Коефіцієнти використання світлового потоку h для світильників
Норми освітленості виробничих приміщень
Програма перевірочного розрахунку штучного освітлення
Допустимі візуальні параметри пристроїв відображення інформації
Розрахунок природного освітлення
Норми проектування природного освітлення
ворогуючими будинками
Початкового та вищої професійної освіти
Для дорослих користувачів
мікроклімат
Електробезпека
виробниче освітлення
Небезпеки, що виникають в процесі виконання робіт з використанням ПЕОМ
БЕЗПЕКА та гігієна праці
У робочому приміщенні
Мирного і воєнного часу і дії по ним
Вимоги до мікроклімату, змісту аероіонів і шкідливих
обладнаних ПЕОМ
Гігієнічні вимоги до ПЕРСОНАЛЬНИМ
Основних чинних законів і нормативних документів
Забезпечення пожежної безпеки
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗАХИСТУ
Нижній Тагіл
Додаток 1
Заходи безпеки
Пожежна безпека.
Додаток 5
Додаток 4
Додаток 2
Запис в трудову книжку про встановлення випробувального строку не заноситься.
Додаток Д
Курсового проекту (роботи)
Додаток В
Додаток Б
ВІДПОВІДНО ДО ГОСТ 2.201-80
класифікаційні характеристики
ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ ПЗ машинописним способом
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ
НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА
Ураження ЕЛЕКТРИЧНА Струм
Додаток 8
Додаток 15
Додаток 14
Додаток 16
Додаток 20
Ергономічний аналіз робочого місця
Вимоги до мікроклімату на робочих місцях, обладнаних ПЕОМ
Забезпечення раціонального освітлення робочого місця
Електробезпека
Експлуатація І РЕМОНТ ПОЛІГРАФІЧНИХ МАШИН
ПРОЕКТУВАННЯ ПОЛІГРАФІЧНИХ МАШИН
післядрукарське обладнання
ДРУКАРСЬКА ОБЛАДНАННЯ
ПО дипломного проекту (РОБОТІ) СТУДЕНТА
Осушення і водовідлив
системи розробки
Вступ
воднева енергетика
реферат
Санкт-Петербурзький державний ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Мікроканальних каталітичні реактори в процесах водневої енергетики
Способи формування тонкошарових оксидних покриттів
Вихідні матеріали, реактиви, прилади та обладнання
Методика приготування суспензії Al2O3-ZrO2
Патентний пошук
Каталізатори на основі закису нікелю і металевого
Будова і властивості діоксиду цирконію
Методика формування тонкошарового оксидного покриття на пластинчастих носіях
Властивості покривних суспензій
Аналіз технологічних операцій з точки зору небезпеки і шкідливості їх проведення
Заходи першої медичної допомоги при випадки травматизму
Безпека виконання роботи
Засоби гасіння пожежі
Клас вибухонебезпечної і пожежонебезпечної зони
Список використаних джерел
Небезпечні і шкідливі виробничі фактори
Охорона праці і навколишнього середовища
ІК-спектроскопія зразків оксидних композитів
Дослідження зразків каталізаторів в реакції окислення СО
Рентгенофазовий аналіз синтезованих зразків
Структурно-міцності оксидних композитів
Визначення дисперсності порошку
Дослідження зразків каталізаторів в реакції окислення водню
Дослідження впливу умов механохімічного синтезу на властивості покривних суспензій
стандартизація
Приготування і дослідження зразків каталізаторів
Вплив тривалості подрібнення на властивості покривних суспензій
Вибір умов отримання базових покривних суспензій
Вогнегасні Речовини. Первинні засоби Гасіння пожеж.
Охарактеризуйте дію електричного Струму на людину.
Види іонізуючих віпромінювань. Характеристику їх впліву на організм людини.
Питання № 6. Хто відповідає в установленому порядку за все несправності, виявлені в чергування?
Питання № 9. Перша допомога, в разі поранення в голову, при наявності артеріального
Б) Водієм заступає варти.
Питання № 7. Чи можна працювати на висоті одного пожежного?
І автомобілів, обладнаних многоконтурной гальмівний пневмосистемою 5 хвилин.
Як здійснюється гігієнічне нормування шуму?
В чому полягають статистичний метод АНАЛІЗУ травматизму? Як визначаються показатели частоти та тяжкості травматизму.
Назвіть відомі вам види інструктажів з охорони праці, порядок їхнього проведення та реєстрації.


перша | Попередня | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати