Головна

Охорона праці

сторінка 29

Каталог - Охорона праці на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


ТЕМА 5.1. ЗАКОНИ, ПРАВИЛА ТА ІНШІ ДОКУМЕНТИ ПО БЖД
O абсолютно вірно - 4.
O майже завжди - 4.
Електротехнічні засоби захисту
Розслідування нещасних випадків на виробництві
Розслідування обставин і причин нещасних випадків на виробництві
захисне відключення
захисне занулення
Небезпека дотику до мереж до 1 кВ з ізольованою і заземленою нейтраллю.
захисне заземлення
Оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків на виробництві
Розробка інструкцій про заходи пожежної безпеки
Навчання і проведення інструктажів з пожежної безпеки
Первинні засоби пожежогасіння
Правила пожежної безпеки при здійсненні виробничої діяльності
Класифікація виробництв, приміщень, будівель за категоріями пожежної та вибухопожежної небезпеки
На виконання робіт підвищеної небезпеки
лекція 12
лекція 8
Небезпека дотику в електричних мережах
Припливно-витяжна загальнообмінна вентиляція
Нормування вмісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони. Класифікація шкідливих речовин
Фактори, що визначають дію шкідливих речовин на організм людини
Нормування параметрів мікроклімату
Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю
Виробниче середовище - ЛЮДИНА - виробниче обладнання
Організація навчання безпеки праці
характеристики шуму
лекція 5
Види уражень електричним струмом
лекція 7
Явища при растекании струму в землі
природне освітлення
освітлення
вібрація
Методи захисту від шуму та вібрації
Автоматичні засоби виявлення і гасіння пожежі
лекція 1
ПМ.08. Приготування хлібобулочних, борошняних та кондитерських виробів
Основні вимоги до оформлення письмової екзаменаційної роботи
Вимоги до змісту письмовій екзаменаційної роботи
Вступ
оформлення літератури
лист завдання
додаток Д
Вимоги до якості і приймання робіт
Калькуляція витрат праці
Графік виконання робіт
Вибір методів виробництва основних робіт
Порядок виконання і оформлення роботи
Початкові дані
Охорона праці і техніка безпеки
Вибір конструкції напрямних елементів
Вибір конструкції і розрахунок приводу затискного механізму
Розрахунок собівартості виробу
Калькулювання собівартості продукції.
Визначення норм часу на операції.
Розробка маршруту механічної обробки деталі.
Розрахунок проміжних припусків і розмірів.
Розрахунок режимів різання на операції.
ОПЕРАЦІЇ ОБРОБКИ РІЗАННЯМ
Карти ескізів.
ПРАВИЛА ЗАПИСУ ОПЕРАЦІЙ І ПЕРЕХОДІВ
Дипломного ПРОЕКТУ.
ПЕРЕХОДІВ ОБРОБКИ РІЗАННЯМ
Характеристика заданого типу виробництва.
Загальні вимоги до виконання пояснювальної записки
Опис конструкції деталі та її технологічний аналіз.
ОБСЯГ дипломного ПРОЕКТУ
Розслідування нещасних випадків на виробництві.
Оформлення матеріалів розслідування НС.
Електротехнічні засоби захисту.
Захист від ураження ЕТ. Застосування малого напруги. Ремонт під напругою. попереджувальна сигналізація
Освітлення. Показники освітлення. Природне освітлення.
Штучне освітлення (ІС). Лампи розжарювання та газорозрядні лампи. Переваги і недоліки.
Електробезопаность. Дія електричного струму на організм людини.
Методи захисту від шуму та вібрації.
Шум. Види шумів. Характеристика шуму.
Припливно-витяжна загальнообмінна вентиляція.
Вентилятори. Види. Принцип роботи.
Види ураження електричним струмом.
Явища при растекании струму в землі.
Захист від ураження електричним струмом. Занулення.
Захист від ураження ЕТ. Захисне відключення.
Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.
Небезпека дотику в електричних мережах до 1000 В з ізольованою і заземленою нейтраллю.
Крокові напругу.
Небезпека дотику в електричних мережах (загальний випадок).
Нормування параметрів МК.
Фактори, що визначають дію ВВ на організм людини.
Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю.
Виробнича санітарія. Шкідливі речовини (ВВ).
Нормування вмісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони. ГДК ВВ.
Навчання працюючих безпеки праці.
Відповідальність за порушення правил з охорони праці.
Правова основа охорони праці. Законодавчі акти.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ 10 сторінка
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ 8 сторінка
ПРОГРАМА
Вимоги до знань і вмінь студента з дисципліни
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ 18 сторінка
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ 15 сторінка
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ 13 сторінка
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ 16 сторінка
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ 17 сторінка
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ 6 сторінка
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ 5 сторінка
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ 3 сторінка
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ 4 сторінка
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ 2 сторінка
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ 1 сторінка
Основи техніки безпеки і виробничої санітарії
Типові вимоги по безпеці праці. види інструктажу
Денна форма навчання
Методичні рекомендації викладачам
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ
Методичні вказівки СТУДЕНТАМ
Відомості про забезпеченість основною і додатковою літературою з фонду вузу
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Порядок Дії при вінікненні пожежі.
Виробничий травматизм и профзахворюваності
Вимоги пожежної безпеки під час виконан робі т.
Вимоги безпеки під час проведення екскурсії
В аварійних сітуаціях
Во время роботи
Складання документів при розслідуванні нещасного віпадків
Точки для зупинки кровотечі
Перша допомога при опіках, обмороженні и тепловому ударі
Перша допомога при ураженні електричних Струм
Першої долікарської ДОПОМОГИ
Перша допомога при ударах, порізах, переломах
Во время роботи
види інструктажів
Інструктажі З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ... 9
Соціально економічне значення охорони праці
Права ПРАЦІВНИКІВ на охорону праці під час роботи на підприємстві
ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ з охорони праці
Кольорове оформлення технічного обладнання з урахуванням кольорів техніки безпеки
Список використаної ЛІТЕРАТУРИ...35
Для студентів з виконання курсового проектування
Вступ
ремонту автомобілів
Розрахунок коефіцієнта технічної готовності автомобіля
Охорона праці
Технологічна карта (операційно-технологічна карта)
Розрахунок коефіцієнта технічної готовності автомобіля
Розрахунок виробничої площі
Підбір технологічного обладнання
Розрахунок коефіцієнта використання автомобілів
Розрахунок чисельності виробничих робітників
Розрахунок коефіцієнта використання автомобілів
Розрахунок чисельності виробничих робітників
Технологічна карта (операційно-технологічна карта)
Охорона праці
Розрахунок виробничої площі
організаційна частина
Підбір технологічного обладнання
Тема № 14. Відповідальність у сфері підприємницької діяльності
Підприємницький договір. Господарський договір. Публічний договір. Зразкові умови договору. Договір приєднання. Попередній договір. Приймання замовлень до виконання
Тема № 10. Договори, пов'язані з передачею майна
Тема № 11. Передача майна у володіння і (або) користування
Договір підряду. Замовник. Підрядник. Субпідрядник. Замовник. Виконавець. Договір на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
припинення зобов'язань
Тема № 8. Виконання зобов'язання
РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З КУРСУ
ДО ЗАЛІКУ (ІСПИТУ) ПО КУРСУ
ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ
РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ КУРСОВИХ (ДИПЛОМНИХ) РОБІТ ПО КУРСУ
Нормативні акти
Нормативні акти
Тема 18. Правове регулювання професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
Тема 19. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників
МЕТОДИКА НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
МЕТОДИКА НАПИСАННЯ ДОПОВІДІ
Тема № 4. Охорона праці
Індивідуальні трудові спори. Комісія по трудових спорах. Колективні трудові спори. Примирні процедури. Посередники. Трудовий арбітраж. Страйк. локаут
Правочин як юридичний факт. Види угод. Договори. Форми угод. Державна реєстрація угод. Недійсність угоди. Нікчемні та оспорювані правочини
Тема № 1. Трудовий договір
Вступ
ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З КУРСУ
І соціально-політичних наук
практичні завдання
Методичні рекомендації щодо вивчення теми
Тема 9. Трудовий договір
Тема 10. Робочий час і час відпочинку
Тема 11. Оплата праці
Тема 7. Соціальне партнерство в сфері праці
Тема 3. Джерела трудового права
ВСТУП
Тема 1. Предмет, метод і система Трудового права Російської Федерації
Тема 2. Принципи трудового права
Тема 14. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
Тема 15. Правові основи охорони праці
практичні завдання
Теми для доповідей
Методичні рекомендації щодо вивчення теми
Методичні рекомендації щодо підготовці до семінарських занять
Нормативні правові акти та офіційні документи
Тема 17. Трудові спори
Тема 18. Правове регулювання професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників


перша | Попередня | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати