На головну

Охорона праці

сторінка 28

Каталог - Охорона праці на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Дії в разі виникнення пожежі
ГОСТ 12.4.067-79 ССБТ. Метод визначення теплосодержания людини в засобах індивідуального захисту. URL: http://www.gostedu.ru/40164.html (дата звернення: 18.06.2015).
ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Протигази промислові фільтруючі. Технічні умови. URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-12-4-121-83-ssbt (дата звернення: 20.06.2015).
людей і запобігання вибуху пилу або пожежі ......................... 147
Структура законодавства РФ про охорону праці. ............................. 5
ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Будівництво. Каски будівельні. Технічні умови. URL: http://docs.cntd.ru/document/9052223 (дата звернення: 20.06.2015).
Строки накладення дисциплінарних стягнень
Обов'язки працівника і наймача (дивитися ТК ст.cm. 11, 12, 53-55)
Тривалість і оплата трудового відпустки
Доплати і надбавки до зарплати
Погодинна система зарплати
стипендії безробітним
Гарантії і компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість
Обов'язки наймача щодо забезпечення зайнятості населення.
Оплата праці при відхиленні від нормальних умов
Норми праці та відрядні розцінки
Вахтовий режим роботи
Поняття і види часу відпочинку
Режим гнучкого робочого часу
Ненормований робочий день
Порядок і терміни виплати зарплати
1 сторінка
2 сторінка
3 сторінка
4 сторінка
5 сторінка
ПРАВОВІ ТА організаційні ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Та Сонячна ударах, опіку, обмороженні
При ураженні електричних Струм
З ранігносагвухаглегенів, стравоходу
Поранену, Вивих, переломах
Першої допомоги. Дії у важкий випадки
Непрямий масаж серця
Про перевірку знань по вопросам охорони праці
Розслідування та обліку нещасного віпадків невіробнічого характеру
Про Нещасний випадок невіробнічого характеру
ЗАТВЕРДЖЕНІ наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 1996 р. № 59
ДЛЯ вихованців, учнів, СТУДЕНТІВ
На виконання робіт з підвіщеною небезпеки
Санітарно - побутове забезпечення працюючих
Виробничих, Навчальних та побутових приміщень
І перевірка знань по вопросам охорони праці
ПРОФЕСІЙНИХ захворювань и ПРОФЕСІЙНИХ отруєнь
І громадський контроль за охороною праці
Для виконан робіт з підвіщеною небезпеки
Соціально - економічне значення охорони праці
БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ
І спосіб его пріпінення
Радіоактівніх віпромінювань
ГД Д ДЛ Я ПЕРСОНАЛ У
Від Дії електричного Струму
Що вплівають на степень Ураження людини електрострумом
Електрика промислова, статична и атмосферна
Список використаної літератури
Причинами виникнення і формування вчення про безпеку життєдіяльності є потреби суспільства і людини в захисті від небезпек.
Небезпеки, їх еволюція
Причинами виникнення і формування вчення про безпеку життєдіяльності є потреби суспільства і людини в захисті від небезпек.
Правові основи безпеки життєдіяльності
Відзначимо найбільш важливі напрями забезпечення безпеки життєдіяльності в Російській Федерації.
В даний час виділяють 4 основні групи потоків, які формують небезпеки.
Тестові матеріали по темам попередніх дисциплін
Перелік питань для підготовки до заліку
Тема 9 Правові, нормативні та організаційні основи безпеки праці
Тема 1. Наукова організація і нормування праці, їх роль в розвитку економіки
Структура викладання дисципліни
Тема 7. Організація оплати праці і її особливості в Росії
КОМПЕТЕНЦІЇ навчати, що формуються в РЕЗУЛЬТАТІ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ (МОДУЛЯ)
ЦІЛІ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ
федеральні закони
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Охорона праці і техніка безпеки при проведенні технічного ОБСЛУГОВУВАННЯ магнітного пускача
Технологічна карта проведення робіт для проведення технічного обслуговування магнітних пускачів
Вибір матеріалів для проведення технічного обслуговування магнітних пускачів
Відбір персоналу.
Адаптація персоналу.
Оформлення титульного аркуша контрольної роботи.
Спеціальності 23.02.03, 23.02.01
Спеціальності 23.02.04, 08.02.05
З дисципліни ОХОРОНА ПРАЦІ, для спеціальності 23.02.04, 08.02.05
Перелік використовуваних скорочень
Виробничо-контрольна документація
засоби ремонту
Маршрут руху АТ та її комплектуючих виробів в процесі ремонту
Структурна схема
Мета та завдання дисципліни
Основні нормативи розрахунку та принципи розміщення підприємств громадського харчування
Розподіл годин самостійної роботи і занять студентів по лекційним заняттям
Розрахунок кількості продуктів, напівфабрикатів і кулінарних виробів, необхідних для приготування страв.
Механічне обладнання.
Розрахунок кількості страв.
Розрахунок кількості споживачів.
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ
Холодильне обладнання.
Теплове обладнання.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
газополум'яне напилення
Особливості нанесення газотермічних покриттів
Підготовка зразків для проведення випробувань
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Структура підприємства.
Завдання виробничої практики
Вид практики, спосіб і форми її проведення
Місце виробничої практики в структурі ООП бакалаврату
Науково-дослідна частина
Опис матеріально-технічної бази проведення виробничої практики
Форма звітності по виробничій практиці
Організаційно-економічна частина
Система охорони праці в цеху.
Що Їх завдання
Допоміжні служби цеху.
ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ
Забезпечення пожежної безпеки
Електробезпека
Організація робочого місця
Методика проектування штучного освітлення
Ергономічний аналіз робочого місця
Ергономічний аналіз робочого місця
Аналіз шкідливих і небезпечних факторів
Вібрація, причини і джерела. Абсолютні і відносні параметри вібрації.
УСТАНОВОК теплової обробки БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ
Примітка. Для періоду ізотермічної витримки окремі статті витрат тепла (Qф, Qв, Qисп і Qтор) стають рівними 0, а тривалість періоду дорівнює t з, ч.
Примітка. Для періоду ізотермічної витримки окремі статті витрат тепла (Qф, Qв, Qисп і Qст) стають рівними 0, а тривалість періоду дорівнює t з, ч.
Санкт-Петербурзьке державне бюджетне професійне
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Санкт-Петербурзьке державне бюджетне професійне
Про проходження виробничої практики СПБ ГБПОУ
ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
За виробничій практиці
Санкт-Петербурзьке державне бюджетне професійне
ПМ. 04 Виконання робіт на свердлильних, токарних, фрезерних, копіювальних, шпонкових і шліфувальних верстатах.
атестаційний лист по навчальній практиці
Архітектурно-конструктивне рішення будівлі.
Заступник директора по УР А.Садвокасова
Директор КДУ «Будівельно-технічний
Саба? ?естесі І жартижилди? 2015-2016 Ж.Ж.
Саба? ?естесі І жартижилди? 2015-2016 Ж.Ж.
Заступник директора по УР А.Садвокасова
Саба? ?естесі І жартижилди? 2015-2016 Ж.Ж.
бісквіта (основного), випечений напівфабрикат
VII. ПІДГОТОВКА ВИПУСКНИХ кваліфікаційних РОБІТ ДО ЗАХИСТУ
Приміщення для споживачів
Розробка технологічних схем
Мийна столового посуду
Кондитерський цех і приміщення борошняних виробів
Овочевий цех і цех обробки зелені
Розробка техніко-технологічних карт
Приміщень Доготовочних підприємства
Умовний приклад економічних розрахунків, проведених в пояснювальній записці.
Оформлення пояснювальної записки
Прибуток, валовий дохід, рентабельність.
При оформленні цього розділу слід дотримуватися такої послідовності
Монтажна прив'язка обладнання
М'ясний і рибний цехи
Цех доопрацювання напівфабрикатів (Доготовочних цех)
Техніко-економічне обгрунтування.
Технологічна частина.
Вимоги до звіту і підбиття підсумків практики
Цілі і завдання практики
Лекції та практичні заняття
Місця проведення практики, обов'язки студентів і керівників практики
Цілі і завдання практики
Для виконання курсового проекту
Підготовка і здача заліку по технологічній практиці
Для поглибленого вивчення
Для виконання дипломного проекту
Місця проведення і тривалість переддипломної практики
Пояснювальна записка
Тема 1.6. Соціальне партнерство в сфері праці.
Тема 2.2. Трудовий договір.
Нормативні акти
Перелік практичних занять
Тема 2.11. Трудові спори.
Нормативні акти
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Розрахунок штучного освітлення
Основні законодавчі та нормативні правові акти з охорони праці в галузі
Контроль і нагляд за охороною праці.
Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Директиви ЄС з охорони праці
соціальної відповідальність
Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці
Пільги та компенсації у зв'язку з несприятливими умовами праці
Джерела фінансування заходів щодо поліпшення умов праці та охорони праці. Фонди охорони праці
Соціальне і економічне значення охорони праці
Умови праці на підприємстві та економічні механізми управління безпекою праці на підприємстві
Методика розрахунку знижок і надбавок до страхових тарифів на обов'язкове соціальне страхування
Коротка характеристика підприємства
Глава 3. Соціальна та економічна ефективність від впровадження заходів щодо поліпшення умов і охорони праці
Розробка заходів щодо поліпшення умов праці та їх фінансування
Основна література
Додаткова література
Категорії приміщень і будівель і класи зон по пожежної та вибухової небезпеки.
Основні вимоги техніки безпеки при проведенні вогневих та ремонтних робіт на висоті в хімпромисловості.
Запобігання отруєнь пі проведенні вогневих робіт.
Проведення вогневих робіт.
Система організації та виконання вогневих робіт в хімпромисловості
Особливості проведення ремонтних робіт усередині апаратів і колодязях.
Деякі вимоги безпеки при очисних роботах
Виробничого травматизму в хімпромисловості.
Явище, які характеризується сукупністю виробничих травм, називається виробничим травматизмом.
Загальні вимоги безпеки до виробничих процесів, обладнання та засобів захисту.


перша | Попередня | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати