На головну

механіка

сторінка 161

Каталог - Механіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Спікання багатокомпонентних систем
Жидкофазное спікання
Механізм механічного легування
Області застосування механічного легування
Властивості пористих матеріалів
Особливості процесу механічного легування і вживане обладнання
джерелами енергії
Сприяють зниженню якості
Особливості технології СВС
Алгоритм обчислення повітряних параметрів
Обчислення відносної висоти, числа М і істинної швидкості.
Відпрацювання ТЕХНІКИ УПРАВЛІННЯ.
Старший політрук С. Савицький Нас не проведеш!
Відмінність герундія від отглагольного іменника
Різниця між герундием і причастям.
Типи підрядних речень в англійській мові
Герундій у формі Indefinite і Perfect
Герундій у формі дійсного (Active Gerund) і пасивного (Passive Gerund) застави
Below you will find multiple choice questions on the troubleshooting and repair. By answering them you will be able to check your knowledge on the topic.
Read, translate the sentences and define the types of subordinate clauses.
Troubleshooting.
I семестр.
II семестр.
Answer the questions.
DC GENERATORS TROUBLESHOOTING AND REPAIR
Find the equivalents of following word combinations.
Read and translate the text.
Gerund constructions.
Визначте функції герундія і переведіть пропозиції на російську мову.
Complete the word combinations. Translate them into Russian.
Read and translate the text.
Герундій у функції прямого доповнення.
Read and translate the text.
Переведіть на англійську мову.
Повторення герундія і герундіальних оборотів
Compare the structure and function of a generator to an electric motor
Find the answers to the questions.
Translate into English.
MECHANICAL ENERGY FROM ELECTRICITY
Grammar exercises.
Unit 4.
Answer the questions.
Переведіть пропозиції, визначте функції підмета, визначення та обставини.
Поставте дієслова в активну або пасивну форму герундія.
Виберіть відповідну форму герундія.
Give adequate Russian equivalents of the italicized words.
Read and translate the text.
Read and translate the following text.
Give adequate Russian equivalents of the italicized words.
Пояснювальна записка.
Find the equivalents of following word combinations.
Визначте форму герундія і переведіть пропозиції на російську мову.
Визначте правильне закінчення речень.
Lesson 5.
Find the international words in text.
Read and translate the text.
Переведіть пропозиції, в яких герундий грає роль змістовної частини присудка.
Герундій у функції підмета.
Give adequate Russian equivalents of the italicized words.
Read and translate the text.
Give adequate Russian equivalents of the italicized words.
Read and translate the text.
Define the sentences with the clauses of condition and manner.
Give adequate Russian equivalents of the italicized words.
CONSTRUCTIONAL FEATURES OF SYNCHRONOUS MACHINES.
Complete the sentences while translating word combinations into English.
Read and translate the text.
Translate into English.
Define sentences with clause of reason and clause of purpose.
Give adequate Russian equivalents of the italicized words.
Answer the questions.
Translate into English.
Read, translate the sentences and define the types of subordinate clauses.
Repairs
Generator Troubleshooting.
Fill in the blanks with proper words and phrases.
Instrument Use.
Speak about constructional features of synchronous machines.
Read and translate the text.
Answer the questions.
Fig. 4 Stator and rotor fields
Give adequate Russian equivalents of the italicized words.
Read and translate the text.
Vocabulary.
Find the equivalents of following word combinations.
Translate into English.
Answer the questions.
Read and the following text.
Translate into English.
Give adequate Russian equivalents of the italicized words.
Give adequate Russian equivalents of the italicized words.
POLYPHASE SYNCHRONOUS MOTOR
Synchronous-motor-rotor pole
Read and translate the adverbial clause of place.
Give adequate Russian equivalents of the italicized words.
Read and translate the following text.
Gramme-ring single-phase armature 2 Gramme-ring three-phase armature
курсове проектування
Для спеціальності 151001
Вибір пристосувань і різального інструменту
Застосовувані методи та інструменти контролю
Розрахунок режимів різання
Вибір технологічного обладнання
Розробка маршрутного техпроцесу
Призначення і конструкція деталі.
Аналіз базового техпроцесу
Робота № 4. ОБРОБКА отворів.
Робота №3 фрезерної обробки.
Призначення.
Призначення.
РОБОТА №2. Стругання.
нормування операцій
конструкція пристосування
Розрахунок пристосування на зусилля затиску
Схема і принцип дії шестерневого насоса.
Схема і принцип дії пластинчастого насоса.
Схема і принцип дії аксіально-поршневого насоса.
Схема і принцип дії поршневого насоса.
Схема і принцип дії вихрового насоса.
Методичні вказівки
Класифікація нагнітачів
Схема і принцип дії радіально-поршневого насоса
Основні робочі параметри нагнітачів
Кінематика потоку в робочому колесі нагнітача
Рівняння Ейлера для роботи лопатевого колеса
Теотеріческая характеристики лопатевих нагнітачів
Розрахунок характеристики мережі
Приклад 1.3.
Приклад 1.1.
Приклад 1.2.
Фактичні характеристики нагнітачів
Подоба лопатевих нагнітачів
Стійкість роботи нагнітачів
поршневі компресори
контрольні завдання
Змішане (комбіноване) включення нагнітачів.
Послідовне включення нагнітачів
універсальні характеристики
Спільна робота нагнітачів
Приклад 2.1.
Призначення.
ОСНОВНІ ЧАСТИНИ І ВУЗЛИ токарних верстатах.
Механічної обробки деталі після відновлення
При одноінструментальной обробці
Розрахунок витрат мастильних матеріалів
Деффектація зношених деталей
Складання схеми і послідовності розбирання вузла машини
Визначення штату ремонтних майстерень
Розрахунок площі ремонтних майстерень
Технічне обслуговування
бібліографічний список
По машинному і календарному часу
Можливі несправності при роботі талевої системи бурових установок і їх способи усунення
Додаток 10
Форма № 1
Верстата-качалки СКН2-615
Вибір системи експлуатації обладнання
Короткий опис обладнання
МАШИН І ОБЛАДНАННЯ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
СКЛАД курсового проекту
Вищої професійної освіти
ПОРЯДОК РОБОТИ НА СТАНКЕ.
ПОНЯТТЯ Про режими різання при точінні.
Розрахунковий матеріал.
Показники обсягу робіт дистанцій сигналізації, централізації і блокування в технічних одиницях
Розрахунок адміністративно - управлінського і виробничо - технічного штату для технічного обслуговування і ремонту пристроїв автоматики і телемеханіки.
Оформлення курсової роботи.
Пристроями автоматики і телемеханіки
характеристика ділянок
Розрахунок фонду заробітної плати для всіх підрозділів дистанції.
Розрахунок фонду заробітної плати.
Поправочні коефіцієнти до нормативів чисельності на пропуск поїздів при обслуговуванні пристроїв СЦБ.
Нормативи чисельності працівників дистанції СЦБ.
Розрахунок виконання завдання за якістю дистанцією, окремим цехом або ділянкою
Управління дистанцією.
Класифікація глинистих ґрунтів за наявністю включень
Нормативна
Основна
Класифікація пісків за коефіцієнтом пористості
четвертинних відкладень
Розрахунок опади елементарних ґрунтових шарів
ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
ДОДАТКИ
штампові випробування
компресійні випробування
МЕХАНІКА ГРУНТІВ
приклад розрахунку
завдання №3
приклад розрахунку
Значення коефіцієнта бокового тиску
Дані, що приймаються по першій цифрі шифру
завдання №1
Дані, що приймаються по передостанній цифрі шифру
Дані, що приймаються по другій цифрі шифру
завдання №4
приклад розрахунку
Порядок виконання роботи
завдання №6
Приклад розрахунку.


перша | Попередня | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати