Головна

література

сторінка 83

Каталог - Література на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Результати роботи
Дослідження регулятора напруги понижувального типу
Дослідження активного фільтра за схемою ОК.
Розглянемо принцип дії даного стабілізатора. На малюнку 6.3
Результати роботи
Пояснення до роботи
Пояснення до роботи
Результати занесіть в таблицю 5.2.
Ключ К2 в верхньому положенні;
Дослідження регулятора напруги підвищувального типу
Моделі активних фільтрів
ЛЕКЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС
Оцінювані компетенції: знання.
Тема: «Аускультація легких в нормі (точки аускультації, основні дихальні шуми в нормі)».
Оцінювані компетенції: знання
Методичні рекомендації ДЛЯ практичних занять
Тема: «Аускультація легких при патології (сухі та вологі хрипи)».
Тема: «Аускультація легких (крепітація, шум тертя плеври)».
Дослідження регулятора напруги инвертирующего типу
Оцінювані компетенції: знання, практичні навички.
Орієнтовна тематика курсових робіт
Захист курсової роботи
Оформлення курсової роботи
До виконання курсової роботи
Лабораторна робота № 2
Результати роботи
Опис моделей трифазного трансформатора
Порядок виконання роботи
Результати роботи
Порядок виконання роботи
Пояснення до роботи
Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з програмою Electronics
Трансформаторів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Вступ
Пояснення до роботи
Дослідження трифазного некерованого випрямляча
Трифазна однотактна схема випрямлення.
РОБОТА НАД ТЕКСТОМ
Контрольна робота N 1
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ЗАПАС СЛІВ І ВИСЛОВІВ
ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ
ВИМОГИ НА заліків та іспитів
Контрольна робота N 2
Контрольна робота N 3
Контрольна робота N 6
Контрольна робота N 5
Сутність, еволюція та нормативно-методичне регулювання
Відключіть в правому верхньому куті екрану в положення 1. Запишіть показання вольтметра U02 і амперметра I0.
Увімкніть схему клавішею в правому верхньому куті екрану. Запишіть показання вольтметра U02 і амперметра I0.
Встановіть ключ К1 в нижнє положення (клавішею 1);
Дослідження LC фільтра, що згладжує
Вивчення перехідних процесів в фільтрі при впливі з боку мережі.
Пояснення до роботи
Результати роботи
Увімкніть схему клавішею в правому верхньому куті екрану.
Дослідження LR - фільтра в перехідних режимах.
Вимірювання АЧХ і ФЧХ.
Дослідження RC фільтра, що згладжує
Дипломні роботи (дипломні проекти), виконані з порушенням цих методичних вимог, не підлягають допуску до захисту і атестації.
Процедура захисту дипломної роботи
Перелік питань для теоретичної підготовки до іспиту
Завдання для виконання домашньої контрольної роботи
Методичні вказівки
Структура дипломної роботи і вимоги до її оформлення
Вступ
Завдання дослідження
Зобов'язання з підготовки дипломної роботи.
Вивчення літератури і добір фактичного матеріалу
Оформлення дипломної роботи
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Мета і завдання виконання випускної кваліфікаційної роботи
Вибір теми дипломної роботи
Вступ
ОСНОВНІ АСПЕКТИГОДАЛІТЕРАТУРИ
проведення в Ульяновської області Року літератури в Російській Федерації
Основні завдання РОКУ ЛІТЕРАТУРИ
Пз.-4. Елегійні-психологічний романтизм: основні мотиви і жанри, форми психологізму, стиль (В.Жуковський, Е.А. Баратинський).
Елегійні-психологічний романтизм: основні мотиви і жанри, форми психологізму, стиль (В.Жуковський, Е.А. Баратинський).
Курс д / о. 1 семестр
Станційний інтервал неодновременного прибуття
Станційний інтервал схрещення
Перегінне час ходу поїздів
Розвіз місцевого вантажу на ділянці Г - В
II. ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОЇ РОБОТИ НА ДІЛЯНКАХ
Станційний інтервал попутного прибуття
Станційний інтервал попутного відправлення
Готівкова пропускна здатність двоколійного ділянки В-Б
Вимоги до графіку руху
Потрібна пропускна здатність одноколійного ділянки
Готівкова пропускна здатність одноколійного ділянки Г-В
Пропускна здатність ділянок
Кореспонденція навантажених поездопотоков
Технічне оснащення станцій та перегонів
Пологи, види і жанри художньої словесності
Пологи художньої літератури
Потрібних парк поїзних локомотивів
Середньодобовий пробіг локомотива
глосарій
Фонд оціночних коштів для проведення поточного контролю та проміжної атестації учнів з дисципліни.
Вкажіть пропозицію, в якому між частинами повинна стояти кома.
Перелік навчально-методичного забезпечення для самостійної роботи учнів з дисципліни.
Практичне заняття 1.
Місце навчальної дисципліни в структурі ООП ВО
Три дні і три ночі вирувала Москва _ воронячі зграї над нею злітали високо від набатного дзвону. (А.Т.)
А якщо це так триватиме (1) то я сама піду (2) я не раба його (3) я княжа дочка. (М.Л.)
Самостійної роботи студентів
Вимоги до іспиту
Методичні рекомендації для студентів
Методичні рекомендації для викладача
Перелік основної та додаткової навчальної літератури, необхідної для освоєння дисципліни
Характеристика потокового виробництва
Умови застосування способу запуску моделей в потік
При комплектуванні неможливо забезпечити за всіма операціями завантаження відповідно до тактом.
Послідовний спосіб запуску моделей
Циклічно-Пачкове запуск
Основні етапи розробки концепції проекту. Основні складові Декларації про наміри.
Засвідчення проекту (захист)
Ініціація проект а (чому утворився проект, через яких потреб)
Я частина практичної роботи.
Національний дослідницький університет
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
як зразки).
Як створити буктрейлер - основні етапи.
Аналіз творчої діяльності М. С. Гумільова.
романтизм
I. Теорія
Гіппіус Зінаїда Миколаївна
ВСТУП
ПРАВИЛА НАБОРУ ТЕКСТУ
На залитій сонцем галявині цвіли величезні лілові дзвіночки.
У скляній вазі лежали три великих кульки морозива.
Дівчинка жила в затишному будиночку, що стоїть на високому березі річки.
Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення з подальшими змінами і доповненнями
ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ І ДОДАТКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, необхідної для ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ (МОДУЛЯ)
Атестації НАВЧАЮТЬСЯ З ДИСЦИПЛІНИ (МОДУЛЯ)
Вимоги до стилю письменника
різновиди віршів
Рима точна і неточна
онєгінська строфа
Питання. Поетичне своєрідність творчості С.В Михалкова.
Етапи роботи над контрольною роботою
Рекомендовані теми контрольних робіт
КОМПОHОВКА ІЗОБPАЖЕHІЙ HА ПОЛЕ ЧЕPТЕЖА
СКЛАД, КЛАСИФІКАЦІЯ І ПОЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТІВ ЕСКД
Схема 12. Структура словоформи
Схема 11. Слово і словоформа
Схема 39. Парадигми числа іменника
Схема 38. Поняття розчленованої множинності
Схема 35. Іменники спільного роду
Схема 2. Структура граматики у вузькому розумінні цього слова
Схема 3а. Типологія наукових граматик (гносеологічна граматика)
Екзаменаційний квиток № ___3___
Екзаменаційний квиток № ___4___
Екзаменаційний квиток № ___17___
Екзаменаційний квиток № __12___
Екзаменаційний квиток № ___7___
Антоніми і конверсиви. Енантіосемія.
Поділ роботи на частини, розділи, підрозділи, пункти, підпункти. Вимоги до змісту розділів.
Загальні вимоги до цитування та бібліографічним джерел.
Рецензування наукових робіт.
іменний покажчик
Антології, довідники, збірники, матеріали, покажчики, хрестоматії, словники
Розділ сьомий. Постмодернізм як завершення літературної історії ХХ століття.
замість висновку
Розділ шостий. Критика на рубежі 1980-90-х років.
Розділ п'ятий. «Сорокарічні»: полеміка про новий письменницькому поколінні.
Вульгарно-соціологічна »школа В.М.Фрічеі В.Ф.Переверзев і її розгром.
Дискусія про світогляд і творчість ( «всуперечист» і «благодарісти»).
Розділ шостий. Від поліфонії до монізму
Імпресіоністичні тенденції.
" Синтетизм "Е.Замятина.
Дискусія про мову (1934).
Е роки. ВІЙНА І «Жданівська» ПОСТАНОВИ.
ГЛАВАТРЕТЬЯ. «Новий світ» в 60-і роки 3 сторінка
ГЛАВАТРЕТЬЯ. «Новий світ» в 60-і роки 4 сторінка
ГЛАВАТРЕТЬЯ. «Новий світ» в 60-і роки 2 сторінка
ГЛАВАТРЕТЬЯ. «Новий світ» в 60-і роки 1 сторінка
ГЛАВА ПЕРША. У передвісті Відлиги.
Модерністські літературно-критичні концепції в літературному процесі 20-х років.
Розділ п'ятий Літературно-критичні концепції модернізму.
Зап. філософії. 1992. № 10. С. 76-86.
Опис статті з триваючого видання (збірки праць)
ПРАВИЛА оформлениЯ СТАТТІ
Відомості про автора публікації
Mahanbet Dzhusupov
A COMPARATIVE STUDY ON PETROLEUM TERMINOLOGY
ГЛАВА ПЕРША. Читач і письменник.
РАПП і «ПЕРЕВАЛ»: ПОЛЕМІКА ДЕСЯТИЛІТТЯ
Розділ четвертий. Концепція особистості в критиці 20-50-Х років
Серапіонові брати
Розділ третій. Угруповання і літературні організації.
Розділ другий. Партійно-державна політика в галузі літератури і мистецтва (1917 - 1934).
Кримінальна відповідальність за порушення авторських прав
Глава 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ АВТОРІВ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ
Глава 1. АВТОРСЬКІ ПРАВА НА ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ
Історія вітчизняної літератури
I частина. Розвиток німецької мови
Звукові зміни в древневерхненемецкий період.


перша | Попередня | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати