На головну

література

сторінка 28

Каталог - Література на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Тематика курсових робіт
Методичні рекомендації з написання курсових робіт.
Правила оформлення дипломної роботи
Основна частина
Тема ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Порядок захисту дипломної роботи
Порядок подання на захист дипломної роботи
Вимоги до порядку написання дипломної роботи
Вимоги до тематики дипломної роботи
Вступ.
Інструкція СТУДЕНТА-практикантів
Навчально-дослідницька робота студентів на виробничій практиці.
ЩОДЕННИК
Інструкція СТУДЕНТА-практикантів.
додаток 3
СРАВКА про консультування ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Додаток 2
Реалізація проектного рішення на пілотному ділянці.
ІТ-стратегія
Аналіз вузьких місць
Глава 1.Предпроектное обстеження.
Аналіз успішних ІТ - проектів в даній області і обгрунтування вибору ІТ - рішення
Оформлення списку літератури
Бізнес - вимоги
Загальний погляд на систему
Прототип ІС.
Системні вимоги
Основні функції
Загальні правила подання формул.
Вимоги до оформлення тексту ВКР.
опис процесу
Складання та захист звіту з практики.
Вступ
Список скорочень і визначень
З підготовки та виконання випускної кваліфікаційної роботи за фахом
Результати дослідження
Вступ
Нумерація сторінок, глав та розділів
Мета та завдання КУРСОВОЇ РОБОТИ
Загальні правила оформлення курсової роботи
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розрахунок загальної трудомісткості і чисельності допоміжних робітників
Обов'язки слюсаря-ремонтника
оформлення формул
Вимоги до випускної кваліфікаційної роботи.
Тема випускної кваліфікаційної роботи.
Науковий керівник випускної кваліфікаційної роботи
Виконання випускної кваліфікаційної роботи.
Загальні вимоги до оформлення випускної кваліфікаційної роботи
Критерії оцінки випускної кваліфікаційної роботи.
Передзахист випускної кваліфікаційної роботи
Підготовка до попередньої захисту випускної кваліфікаційної роботи
Оформлення виносок по використаної літератури.
Розрахунок і аналіз кошторису витрат на обслуговування і ремонт обладнання
Розрахунок фонду заробітної плати допоміжних робітників
Завдання вирішуємо за допомогою hS- діаграми.
Тема 17. Антикризовий PR в процедурах банкрутства
Тематика робіт і вказівки щодо їх виконання
Музей-квартира.
по ТПІДМ
Василь Вітка про проблеми виховання дітей та розвитку дитячої літератури. В.В. і ідеї новаторською педагогіки.
Поезія Ригора Бородулина для юного читача.
Майстерність Витки як оповідача. Морально - етична проблематика творів Зайчик водолаз ...
Загадки. Прислів'я (прислів'я), приказки (приказка) ...
Бел рід. казки ...
Дитяча літ-ра. Проблеми її специфіки. Зв'язок з педагогіці. Бел. письменники 19-поч 20 ст. про літературу для дітей.
Літ-ра для дітей 19 в. Значення творів Багріма, Багушевіча, Гуринович ...
Просвітницька діяльність Тітки. Букваря Цецки для дітей. (Алоїза Степанівна Пашкевич)
Зімтрок Бядуля дітям. ... Про долю дітей.
Природа і діти в творчості С. Шушкевича.
Жанр віршованої казки Я. Коласа ...
Проблематика творів Янки Купали (Син і мати, В школу, Дитяче та ін.)
Бел. дв. лит-ра 20-30 рр. Видання біло журналів, газет для дітей. Дискусія про казку.
Тема I. Вступ в етикет протоколу.
За етикетом ПРОТОКОЛУ
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
ББК 48.5 я 73
таблиці
Теми курсових робіт
Корови, коні, собаки, кішки.
Неомицина сульфат (Neomycini sulfas)
Камедон (Camedonum)
Поразка тварин отруйними речовинами
На виконання курсової роботи
Метод опорних задач.
Чаусов, Н.Ю.
Вимогам ДОС ВПО при захисті курсового проекту
ГОСТ 7.82-2001. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис електронних ресурсів
Вибір теми курсового проекту
Приблизний перелік тем курсового проекту
Список джерел та літератури
Порядок оформлення приміток і ілюстрацій
Порядок оформлення додатків
Порядок оформлення посилань і цитат
Порядок позначення формул
Порядок оформлення таблиць, схем, малюнків
Нормативно-правові джерела
додаток 7
Порядок оформлення тексту КР
ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Тема 12. Розробка стратегії управління персоналом
Тема 24. Удосконалення організації праці персоналу
Тема П. Удосконалення (формування) системи стратегічного управління персоналом
Тема 7. Удосконалення нормативно-методичного (і правового) забезпечення системи управління персоналом
Тема 6. Удосконалення інформаційного та технічного забезпечення системи управління персоналом
Тема 25. Удосконалення організації робочих місць персоналу
Тема 26. Шляхи поліпшення використання персоналу
Сучасний стан проблеми
проектна частина
Методологічна характеристика проблеми
Тема 36. Удосконалення оцінки соціальної та економічної ефективності проектів розвитку системи і процесів управління персоналом
Тема 31. Розробка програми перевірочних випробувань кандидатів на вакантні посади
Тема 5. Удосконалення кадрового та діловодного забезпечення системи управління персоналом
Загальні вимоги до курсової роботи
Методичні вказівки ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Орієнтовна тематика ВКР
Підбір та ознайомлення з літературою з обраної теми
Вибір теми випускної кваліфікаційної роботи та її затвердження
Тема 2. Мостовий кран.
Тема 3. Вентилятори та компресори.
Тема 1. Електробезпека.
Тема 4. Гідравлічні розрахунки трубопроводів
Тема 5.Расчет теплообмінних апаратів
Додаток.
Цілі і завдання випускної кваліфікаційної роботи
Тема 8. Розрахунок теплової ізоляції
Тема 7. Розрахунок запобіжного клапана
Тема 6. Розрахунки на міцність
Структура випускної кваліфікаційної роботи
Правила оформлення тексту ВКР. Загальні вимоги до оформлення
ВСТУП
Правила написання формул і бухгалтерських проводок
нумерація
Формалізація підходу розробки Web-інтерфейсів до баз даних.
Основи програмування
Робота з базами даних
ПО ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Додатковий список.
Завдання для самостійної роботи.
Нормо-контроль ВКР
Відгук керівника на ВКР
Контроль за виконанням роботи
таблиці
Порядок захисту випускної кваліфікаційної роботи
ЗАВДАННЯ до ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Випускної кваліфікаційної роботи
Структура і оформлення автореферату ВКР
Прибалтійського суднобудівного технікуму
Корпус 2
II. Практична частина
II. Практична частина
пропозиції і текст.
II. Практична частина
II. Практична частина
Заняття № 16
II. Практична частина
II. Практична частина
II. Практична частина
Заняття № 5
II. Практична частина
II. Практична частина
II. Практична частина
II. Практична частина
Заняття № 13
II. Практична частина
II. Практична частина
II. Практична частина
Заняття № 10
алгоритм рішення
Приклад виконання практичної роботи №1
теоретичний матеріал
теоретична матеріал
алгоритм рішення
алгоритм рішення
вибір генераторів
теоретичний матеріал
Приклад виконання практичної роботи №7
Вихідні дані: практична робота №2
Вибираємо два автотрансформатора типу АТДЦТН-250000/220/110
теоретичний матеріал
алгоритм рішення
Приклад виконання практичної роботи №10
теоретичний матеріал
Приклад виконання практичної роботи № 9
алгоритм рішення
Трансформатори струму характеризуються номінальним коефіцієнтом трансформації
теоретичний матеріал
Приклад виконання практичної роботи №3
теоретичний матеріал
алгоритм рішення
теоретичний матеріал
Визначити опір системи
алгоритм рішення
Приклад виконання практичної роботи № 4
алгоритм рішення
Приклад виконання практичної роботи № 6
теоретичний матеріал
Вихідні дані практична робота №2.
теоретичний матеріал
теоретичний матеріал


перша | Попередня | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати