На головну

Культура

сторінка 28

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Декларація про державний суверенітет України
Сучасне зовнішньополітічне становище в Україні
Володимир Щербицький
Входження Кримської області до УРСР
Білет №5
Подякує голови зборів за те, що йому надали слово і висловить думку, що вважає за честь виступати в даній аудиторії;
Для Розкриття которого історічного явіща можна вікорістаті Такі Поняття й Терміни: показові судові процеси, НКВС, «трійкі», позасудові органи?
Рецензія 2 сторінка
Музеї Москви, рекомендовані до відвідування.
ПРИМІРНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
Соціологічні погляди українських міслітелів ХІХ - поч. ХХ ст.
Поняття Політичної системи, ее ознака та структура.
Вивчення соціології
Кишкові інфекції, вірусні гепатити, гельмінтози 4 сторінка
Політичні Ідеї антічності. Погляди Платона та Арістотеля на політіку.
Типологія и закономірності політічніх систем
Загальний розділ
Філософсько-політичні Концепції и подивись видатних українських вчених, літераторів, Громадська діячів.
Додатковий список текстів для читання
Історичні, соціокультурні та теоретичні передумови Виникнення соціології як Самостійної науки
Дайте філософський аналіз людино - вімірності сучасної Наукової картини світу.
Проаналізуйте натурфілософію, космоцентризм и антропоцентризм грецької філософії.
Проаналізуйте філософські школи до класичного ПЕРІОДУ грецької філософії.
Візначте завдання, предмет та функції філософії.
сексуальна ідентічність
філософія Еллінізму
Людина та суспільство: основні аспекти та взаємо Дії
Основні етапи соціалізації особистості
Місце людини в суспільстві
Соціально-політичні Ідеї вчень у старожитні мире
Милосердя та любов.
Живопис.
націоналізм
Михайло Старицький
природа лідерства
Етапи розвитку російської філософії.
розподіл усіх прогнозування
Боязкості, незібраність
Різновид бурлескного стилю, що складається в тематичному і стилістичному зниженні.
Необхідно розвивати сімейний, молодіжний туризм і туризм пенсійного або «третього віку».
Іван Карпенко-Карий
Марко Кропивницький
Державна влада як вища форма Політичної власти
Розвиток Політичної думки в Працюю Імануіла Канта та Фредріха Гегеля
гапакс;
Основні ознака правової держави
Напрями Політичної соціалізації особини
Тести на модуль з філософії
Розвиток театрального мистецтва на Україні
Різновид бурлескного стилю, що складається в тематичному і стилістичному зниженні.
Судова влада україни
Тенденції соціальної стратіфікації та соціальної мобільності в Уккраїні
Джерела та література
Система управління персоналом
Час Простір Рух
Технології управління розвитком персоналу.
Технологія управління персоналом організації.
нетрадиційні методи
А) синьо-жовтим;
Рекомендації для батьків относительно использование пальчікової гімнастікі для дітей раннього віку.
Роль фізичного виховання у розвитку особистості дитини раннього віку
Завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку
ПОЛІТИЧНА ідеологія
Основні пам'ятки давньоруської культури
Г) лютому 1918 p.
Модерн у закордонний містецтві рубежу ХІХ-ХХ століть
Середньовічна схоластика. Реалізм и номіналізм.
Правила для слухача
Особливості духовної культури та ее види.
Українська культура после ІІ Світової Війни
Педагогічний експеримент.
Критерії оцінювання знань студентів
Контроль та Критерії оцінювання знань студентів
Орієнтовна тематика реферативних Повідомлень
Час виконання - 45 хв.
ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ І ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
VI.Академіческій календар вивчення
Філософські вчення Аристотеля
Аналіз СФЕРИ суспільної життєдіяльності.
традиціоналізм
Питання 16 Стосовно тези
КНЯЗЮВАННЯ СВЯТОСЛАВА
Магія як спосіб пізнання і освоєння світу
ПЕРШІ згадка ПРО ДАВНІХ слов'ян.
Соціальні фактори формирование свідомості
Тема 8.1 Художня культура бароко.
Тема 7.3 Художня культура Північного Відродження.
Тема 7.1 Образотворче мистецтво Проторенесансу і раннього Відродження в Італії.
Тема 8.3 Російське мистецтво XVIII в.
Тема 10.2 Імпресіонізм, постімпресіонізму.
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів
Тема 6.2 Художня культура стародавнього і середньовічного Китаю і Японії.
Поясніть чому з різніх світовіх РЕЛІГІЙ Було звертаючись самє християнство в его візантійсько-православному варіанті?
ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
Чому східні слов'яни перейшлі від первіснообщінного ладу до феодального, минаючи рабовласницький устрій?
Розділ 2. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ПЕРВІСНОГО СВІТУ
Тема 3.1 Художня культура Месопотамії
На прикладі різних країн
Типи впліву проекту на Навколишнє середовище
Індикатори, ЩО Використовують В СОЦІАЛЬНОМУ АНАЛІЗІ
Суть економічної соціології, ее теоретико-методологічні аспекти
Тема 16. Організаційна поведінка в системі міжнародного бізнесу
Портрет лідера в організації
Тема 13. Персональне розвиток в організації та управління кар'єрою
Гантінгтон «Зіткнення цівілізацій». Прогнозування!
Діалектика та метафізика
Ліси Закарпаття
Тема 10. Аналіз і конструювання в організації
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
правова соціалізація
Тема. РОЗВИТОК, НАВЧАННЯ, ПЕРЕПІДГОТОВКА та перенавчання, ТРЕНІНГ, управління кар'єрою, ВИВІЛЬНЕННЯ, ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ, ОПІР ПЕРСОНАЛУ, СТРАТЕГІЇ ЗМІН
Шекспірівські твори в музиці англійськіх композиторів
Леонардо да Вінчі - вчений - пріродознавець
Аналіз забезпечення підприємства Основними засоби та ефектівності їх использование.
Аналіз использование вантажного транспорту
Русько-українська радикальна партія).
Економічний аналіз як галузь економічної науки
Білет №2
Іван Мазепа
Білет №1
Політичні причини та Наслідки Поразка І. Мазепи
Розділ 1. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Система виробничих (економічних) отношений.
Мінералів Ю.І.
У ПАФ «ПЕТРІВКА», 2011-2013 рр.
Голодомор 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947
Історичний портрет (князь Володимир Мономах
Тобто Готовність жертовничку служити віщим ідеалам.
Із яких причин и через что спустошена земля наша? "" Хто, куди и як має провадіті "українське суспільство?
Унікальність людського буття Полягає в тому, что удовольствие жіттєвіх потреб недостатньо НЕ лишь для щастя, но даже для псіхічного здоров'я.
Вінікла у 60-70-х роках ХХ ст.
Стійкість збудника чуми.
Схема лабораторної діагностики антропозоонозної чуми.
Профілактика.
Методи контролю ЗАКВАСОК
Криза кріпосніцького господарства в России. Царські реформи 60-70 років ХІХ ст. і Україна.
Сучасна релігійна філософія
Зміст термінів писемності мова, писемності-літературна мова, літературна мова, народна (етнічна) мова.
Предмет, завдання та Історіографія курсу «Історія України» та наукова періодізація.
Мистецтво та наука.
Види та жанри образотворчого мистецтва.
полковнику служби
за структурою
Україна после ІІ Світової Війни
Українська Центральна Рада
Образотворче мистецтво
Екологічні групи рослин по відношенню до світла
Висновки
ІІ курс
З чим ототожнював Поняття честі и гідності у давніх греків и римлян?
тест 12
Історична ДОВІДКА
Яке Тлумачення щастя дает евдемонізм?
Тема 42. Література та мистецтво.
завдання 12
Репродуктивна сфера.
Запровадження християнства на Русі та его Вплив на розвиток культури
закон відносності
Закон Загальної залежності від джерела енергії
Культура античних держав північного Причорномор'я
Святослав
Лекція 2. Страхування та страховий ринок. Фінансовий ринок
геосфер
структура біосфері
Революційні Зміни в сучасній сім'ї
Культура Галицько-Волинської Русі.
Критичні Концепції сучасної сім'ї
Висновки.
В Основі виробничих отношений лежить власність на засоби виробництва.
До панівного класу феодалів належали князі, бояри и дружинники.
Галицький Ярослав Осмомисл.
Розгортання Руху Опору та его течії в Україні. Радянське підпілля и Партизанська рух 1941-1942 рр.
Філософія життя. Екзістенціалізм
Українські территории у часи енеоліту, бронзи та заліза
Методи філософії.
Тема 7. Культура Нового часу і Просвітництва в Європі ХVІІ - ХVІІІ ст. Своєрідність вітчизняного Просвітництва
Механізми формирование правлячої еліти в Україні.
Соціалізація.
Складання та оформлення службових документів
Література спеціальна до змістового модуля VII. 7 сторінка
Арчер М. - вісунув пропозіцію про віділення з соціології освіти «соціологію освітніх систем» як самостійну наукову дісціпліну.
Становлення мережевого Суспільства в условиях сучасності
Тіпологізація суспільств.
Висновок
Трипільська культура
З безлічі законів брендингу, що діють для брендів компаній, товарів або послуг, ми виділили найголовніші і адаптували їх під брендування території.
Особливості использование дієслівніх форм у діловіх папери
Етапи життя і наукової діяльності
Хронотоп культури: історичний вимір
СХЕМА ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХОДІВ при ангіні
Мовні норми
Створення українського ополчення.
Б) Д. Локк
В) Сократом
Основні елементи.
Б) Декарт
Г) практична
В) яка природа Загальна зрозуміти
Основні заходи Із покращення ґрунтового покривив. Рекультивація земель.
Кіотській протокол


перша | Попередня | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати