На головну

Історія

сторінка 30

Каталог - Історія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Післявоєнний розвиток країни. Пошук шляхів демократизації суспільства
Перевірочні завдання (ОНЛАЙН) ПО КУРСУ
Економічна реформа 1965 р
III. Поняття норми. Літературна норма.
Б) Теми 2-я курсової роботи. Порівняльний образно-стилістичний аналіз творів образотворчого мистецтва
Підходи до вирішення проблеми співвідношення мови і мислення
Загальні принципи соціального захисту
Розвиток благодійництва та державні заходи допомоги нужденним в європейських країнах в новий час
Principles of Classification
Державне управління та місцеве самоврядування в соціальній сфері
наступні кроки
I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
Участь у політичній діяльності
Мова, мова, мовна та мовна діяльність
Літературна мова.
Казахське ханство У XVI - XVI ВВ.
Структура ранньофеодальної німецького суспільства
Монголо-татарське вторгнення на Русь.
Англії в період абсолютизму. Судова система
Нарешті, братія (мої), що тільки істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, що тільки чеснота і похвала, думайте про це.
IX. літургіки
Державна і військова діяльність Олександра Невського (1248-1264)
Тема 2. Отечество в періоди Найдавнішою історії та Стародавнього світу. Київська Русь.
Діагноз при надходженні
ПОРТРЕТ
Протиправні посягання на кадрове забезпечення банку. Основні напрямки захисту кадрового складу банку.
Формування «Нової драми».
Lecture 3
LEXICAL VARIANTS AND PARONYMS
Вплив реформ Петра I на зміну порядків межування
Сортність деревини і методи визначення
Відносини в раннеродовой громаді
XII. Пояснювальна записка до
II. Етапи виконання курсової роботи
Тема 6. Лекція 1. Росія в умовах першої світової війни і наростання загальнонаціональної кризи. . Лютнева революція 1917 р
Запам ? ятовуючі Пристрої.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА В 1920-30-ТІ РОКИ
Тема 5.1. Становлення та розвиток монополістічного капіталізму
СЕМІНАР № 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, СУЧАСНЕ ТЕОРЕТИЧНЕ І ПРИКЛАДНОЕ СТАН ДЕМОГРАФІЇ ЯК НАУКИ І ПРАКТИКИ В РОСІЇ І ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ (2 ГОДИНИ).
Уральський філія
методичні поради
віддання Пасхи
Авторське право в фотожурналістики.
Поняття про структуру управлінського знання і специфіку його істинності
Тема 4. Росія на шляху до індустріального суспільства. Становлення цивілізації Нового часу
Культура в роки ВВВ
Землевпорядкування в Московській Русі
Colloquial Words
A) Оріген з Олександрії.
Природознавство і наукова картина світу.
Теорія і практика реставрації станкового живопису в XIX столітті.
Гірські породи. Структури і текстури порід.
В) формування культу особи вождя
Лекція 6. Приголосні звуки і їх класифікація
Етичні принципи в соціальній роботі 4 сторінка
III. Write out from any five pages of the book you are reading examples which illustrate borrowed and native affixes in the tables in Ch. 3 and 5. Comment on their productivity.
How English Words Are Made. Word-Building1
Теми рефератів з Історії кінооператорского майстерності
А) Золотий будинок
Функціональна характеристика мовних засобів виразності
Натуралізм і символізм в театральній культурі кінця XIX століття.
морфемний рівень
Розвитку європейської цивілізації
Допоміжні історичні дисципліни
ПРИЧИНИ ФЕОДАЛЬНОЇ РАЗДРОБЛЕННОСТИ
Для 3 класу
У 1918р. в країні виникло 975 комун і 604 артілі.
Формационная і цивілізаційна парадигма у філософії історії соціуму
Тема 3. Держава і право Стародавньої Греції
СЕМІНАР № 14. Демографічні ПРОГНОЗИ І КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕННЯ. ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА В СРСР І СУЧАСНОЇ РОСІЇ
Тема 16. Росія і світ в 1945-1985 рр.
практичне
Розташоване в долині (2) лягла широка прохолодна тінь від гори (3) закриває захід (4) народ зібрався у білій старовинної церкви. 3 сторінка
Арагві.
Вертикальний досконалий дренаж (котлован).
ІСТОРІЯ УІС ТА ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ
Мета, завдання і методологія догматичного богослов'я як науки. Поняття догматичної системи.
Русь феодальна, IX- XVII ст.
Схеми ввімкнення біполярніх транзісторів
Шунт и додаткові резистори
Земельний кодекс 1922 і його основні положення
літературні джерела
Тема 4. Християнство: основні причини виникнення, особливості, напрямки, сучасний стан.
Part two.
Ранні форми релігійних вірувань
Мова і форма музичного твору.
Мова - літописець життя народу.
для груп Р-201.
В основі будь-якої поведінки лежить позитивний намір, воно пов'язане з початковим оточенням
Які влади представляли двовладдя? 3 сторінка
Племінні союзи та ранньофеодальні держави на території Казахстану.
Давньоруська держава в IX - початку XII в.
Перетворенні земельних відносин, що проводяться Петром I
I.I. ДУША РОСІЇ
Класи точності ЗАСОБІВ вимірювань
Суматори
IV. Поняття граматичної форми слова.
Підготовка питань і ведення інтерв'ю.
Короткі теоретичні Відомості
Ранжування проектів методом парних порівнянь
На початку XX століття
II. Find the dominant synonym in the following groups of synonyms. Explain your choice.
ДЕ 03. Освіта і розвиток Московського (Російського) держави
Історія розвитку геосинклінальних поясів
Сплеск промислової і підприємницької активності в пореформений період (1860-1900 рр.)
доцент Т.П.ДЕМІДЕНКО
Умови виникнення релігійних систем в Стародавній Індії
Тема 2. Ранні та національні форми релігії. Іудаїзм.
I. Пояснювальна записка
Аграрна політика царської Росії в Казахстані ХІХ ст. початку ХХ ст. Столипінська аграрна реформа.
Біблія, Глава 11, Ч. 1.
Г) Додаткова Мінея
Встановіть мінні розтяжки
Законодавче забезпечення свободи совісті в сучасній Росії.
Квиток 2 Історичний джерело - поняття і типологія.
Древнетюркская писемність і пам'ятники Кюльтегина, тоньюкоку, Більге кагана і ін.
Причини розпаду Давньоруської держави.
II.Основная частина
В період формування ринкової економіки
Практичне заняття № 3. ОСНОВНІ Демографічні показники і методи їх РОЗРАХУНКУ (РІШЕННЯ ЗАВДАНЬ) (2 ГОДИНИ).
Інформаційно-публіцистичні жанри фотожурналістики.
Заняття №23. Веймарська республіка в Німеччині і її крах.
Освіта Помісного наказу - першого державного межового органу в Росії.
Радянська Росія в 1920 - 1930-ті рр.
Війна і мода 1940-1949гг. Творчість Крістобаль Балансіага, П'єра Бальмена, Жака Фата.
Проблема репортерського спотворення дійсності.
Порівняння впливу Генделя і Баха
Поняття про Священному Переданні. Рівні Священного Передання. Форми Священного Передання.
Типологія друкованих ЗМІ
Розділ 6. Право країн Західної Європи періоду феодалізму
Підготовка і скликання установчих зборів.
Найман, киреї, Жалаіра
Заняття № 8. Фонема
Довгі змішані напої. Характеристика напоїв групи хайбол, Коллінз, кулер.
Ідея єдиного Туркестану. Діяльність М.Чокая.
ДЖЕРЕЛА
Конституційне право
Різко сатирична інтерпретація факту в журналістиці.
Архітектура Стародавнього Риму
Духовна культура казахів XVI-XVIII ст.
Зразкові тестові завдання для підсумкового контролю
Молодіжна мода 60-70х років.
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ГРУПИ
Мистецтво домонгольської Русі
Особливості понять ЗМІ і СМК.
СЕМІНАР № 7 - 8. ОСНОВНІ ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ (4 години).
Створення МХТ і творчий шлях К.С. Станіславського і В.І. Немировича-Данченка.
Синтагматические відносини і асоціативні відносини
ТЕСТ 6а. Боротьба Русі з монголо-татарами в XIII ст. Встановлення ярма. Русь і Орда.
Гіпотеза лінгвістичної відносності
Живопис.
КУРСОВІ ЗАВДАННЯ
Семінар 4. Станово-представницька монархія в Росії (середина XVI - середина XVII ст.). Соборний Покладання 1649 р
Вимірювальні трансформатори Струму и напруги
Основні богословські терміни - природа, сутність, енергія, іпостась, особа в навчанні про Пресвяту Трійцю.
пробудження
ЗАВЕРШЕННЯ ОБ'ЄДНАННЯ РОСІЙСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
Генетика забарвлень німецької вівчарки
Основні етапи протерозойської історії Землі
Вимірювання температури контактним методом.
Тема 12 (2 години). Кримінальне право і кримінальний процес в країнах Західної Європи. Кароліна
УЕ-2.3. СКЛАДНІ СУЖДЕНИЯ
Тема 4. Казанський край у складі Російської держави
фонемний рівень
СІЛЛАБУС
Тема 10. СРСР, Росія в епоху глобалізації світової історії
Стратиграфічні індекси корінних порід.
Перехідні (прикордонні) форми прикусу
Уроки 27-29. типологія суспільств
інтонація
Крито-мікенський (III - II тис. До н.е.) і гомерівський (XI - IX ст. До н.е.) періоди - формування основ цивілізації Давньої Греції.
Е Тимофія 5: 8
Економічний розвиток Російської держави при Олексієві Михайловичу.
Гарячі змішані напої
V. Можливий характер первісної звукової мови.
The Degradation
вивчення диктум
Типологія подієвих пропозицій
Соціально-економічні перетворення в СРСР в середині 1920-х-1930-і рр.
Тема 3. Держава і право Стародавньої Греції
Древніх цивілізацій.
Функції мови.
Специфічні властивості землі і їх прояв в процесі виробничої діяльності
UNIT 9 CONSOLIDATION
Морфема. Процедура розчленування словоформ на морфеми. Експонентні і семантичне варіювання морфем.
Як підготуватися до дипломної роботи по створенню макіяжу і способу
Sup1; Васильєв Л.С. Історія релігій сходу. М., 1999. - С. 90.
тематика семінарів
Формування тоталітарного режиму
III. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ, СИСТЕМА ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ ФАХІВЦІВ ЗМІ
Початок династії Романових і твердження абсолютизму
Визначте, яким членом речення є інфінітив. Підкресліть його, користуючись прийнятої в школі системою позначення.
Розділ 5. Основні підходи до вивчення релігії в зарубіжній науці середини XX в.
ВИМОГИ екскурсійній МЕТОДИКИ
Перцептивная фонетика
Євангеліє від Христа
Відновіть послідовність князювання в Києві Рюриковичів
Деякі найбільші музеї і музейні комплекси Білорусі
Історія розвитку древніх платформ
Поняття про богопізнання. Природне і надприродне богопізнання.


перша | Попередня | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати