На головну

Інформатика

сторінка 175

Каталог - Інформатика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Маніпулятори та форматування введення-виведення
Хід роботи
Лабораторна робота № 5
завдання
Лабораторна робота № 4
Вміст розділу general і програмні коди процедур.
Лабораторна робота № 3
Хід роботи
завдання №1
Лістинг програмного коду
Лабораторна робота № 6
Переміщення на рядок вниз
пошук інформації
Приклад виконання роботи.
Приклад оформлення звіту.
приклад оформлення
Завдання.
Приклад оформлення звіту.
End Sub
End Sub
Вступ
Лабораторна робота № 1
Робота зі змінними, масивами, константами і з властивостями об'єктів
Практикум з ІНФОРМАТИЦІ.
ЛАБОРАТОРНИЙ
Основні інструкції мови Visual Basic
Створення інтерфейсу користувача.
Складіть звіт по лабораторній роботі.
Короткі теоретичні відомості.
Хід роботи.
завдання
властивості
вікно властивостей
Меню Format
бібліографічний список
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
додаток
формування списку
Завдання на виконання
Завдання для самостійної роботи
Список і його складові елементи
Робота з матрицями
Полоса прокрутки
Завдання для виконання
Розгалужується структура алгоритму
Текстове вікно (поле введення) TextBox
Елемент управління написом (мітка) Label
Робота зі змінними, масивами, константами
елементи управління
Завдання для виконання
Циклічні структури алгоритмів
Завдання для виконання
масиви
Завдання для виконання
Елементи управління Прапорець і Перемикач
Лабораторна робота № 6
Елемент управління ListBox (список)
Завдання для виконання
Етапи створення WINDOWS-додатки
Типи даних. Змінні, константи і масиви.
Висновок даних в стандартне діалогове вікно.
Санкт-Петербург
Обчислення арифметичного виразу і оператор присвоювання.
Введення даних в стандартне діалогове вікно IputBox
Модульний принцип побудови проекту і програмного коду.
Загальні процедури.
Область визначення і час життя змінних
програмування циклів
End Select
Найбільш поширені вбудовані функції
Логічні вирази та обчислення їх значень.
Передача параметрів в процедури
Масиви статичні і динамічні.
Службові (сервісні) програми призначені для ...
В MS Power Point режим сортування слайдів призначений для ...
Вирівнювання абзаців по центру,
D) у моніторів на рідких кристалах дуже слабке електромагнітне випромінювання
Для того, щоб логічний вираз
Вступ
I. Поняття про інформацію. Загальна характеристика процесів збору, передачі, обробки та накопичення інформації
розрядними,
Сукупність записаних на мові математики формул, що відображають ті чи інші властивості об'єкта-оригіналу, або його поведінка називається ________ моделлю.
VI. Програмне забезпечення та технології програмування
Виявлене при налагодженні програми порушення форми мовної конструкції призводить до повідомлення про _____________ помилку
VII. Бази даних
Значення Y в результаті виконання алгоритму
Процедура АВСD відповідає
Відмінною рисою інтелектуальних систем є ...
Наступний фрагмент програм
Поле зі списком (ComboBox)
End Type
Файли довічного доступу
Робота з папками і пристроїв
Використання індексу для операцій над файлом з довільним доступом.
Файли з довільним доступом
Файли. Загальні відомості
Файли послідовного доступу
Типи інтерфейсів. Елементи інтерфейсу.
Форма. Основні властивості і події форми.
Основні елементи управління.
Текстове поле (TextBox)
Список (ListBox)
Рядок стану
Панель інструментів
Font задає шрифт у вікні.
Меню. Створення меню.
Встановіть правильну послідовність при розробці бази даних
Пошук даних в базах даних ...
Процедура АВСD відповідає
VI. Програмне забезпечення та технології програмування
Виявлене при налагодженні програми порушення форми мовної конструкції призводить до повідомлення про _____________ помилку
Описом циклу з передумовою є вираз ...
Наступний фрагмент програм
Сукупність записаних на мові математики формул, що відображають ті чи інші властивості об'єкта-оригіналу, або його поведінка називається ________ моделлю.
Відмінною рисою інтелектуальних систем є ...
V. Алгоритмізація та програмування. Мови програмування високого рівня
При розробці програмного продукту опис послідовності дій, що ведуть до вирішення поставленого завдання відноситься до етапу ___________.
Виявлене при налагодженні програми порушення форми запису програми призводить до повідомлення про (б) ______________ помилку.
Модель взаємодії відкритих систем (OSI) включає ____ рівнів взаємодії.
На малюнку зображено вікно програми типу
До броузерам відноситься
Програма the Bat дозволяє
Процес створення структури таблиці бази даних включає
Встановіть правильну послідовність при розробці бази даних
Пошук даних в базах даних ...
Тестування, при якому виявляються, що зроблені зміни не вплинули на функціональність попередньої версії, називаються
розрядними,
До броузерам відноситься
Електронний цифровий підпис встановлює _________ інформації
Стиснутий образ вихідного тексту зазвичай використовується ...
На малюнку зображено вікно програми типу
Модель взаємодії відкритих систем (OSI) включає ____ рівнів взаємодії.
Процес створення структури таблиці бази даних включає
Програма the Bat дозволяє
глосарій
бібліографічний список
Службові (сервісні) програми призначені для ...
В MS Power Point режим сортування слайдів призначений для ...
Вирівнювання абзаців по центру,
III. Програмні засоби реалізації інформаційних процесів
Для того, щоб логічний вираз
Вступ
диз'юнкція
Електронний цифровий підпис встановлює _________ інформації
Стиснутий образ вихідного тексту зазвичай використовується ...
бібліографічний список
асемблер
Об'єкт (object)
Горизонтальне меню
Панель завдань
вікна Windows
Елементи управління операційної системи Windows
Звісно покажчика.
Поняття операційної системи
Класифікація операційних систем
Основні елементи графічного інтерфейсу Windows
програма Провідник
Вікно програми Провідник
Порядок створення діаграм
Потреба в стисненні даних і програм
Стиснення з втратою інформації
Використання панелей інструментів
Елементи інтерфейсу Word
Основні структурні одиниці текстових процесорів
Запуск і закриття Word
Системи управління базами даних
Програми-утиліти
Пояснювальна записка
Пристрої виведення даних
Пристрої зберігання даних
Пристрої обміну даними
Системи, розташовані на материнській платі
Внутрішні пристрої персонального комп'ютера
Поняття про інформацію
Основні і додаткові пристрої персонального комп'ютера
Стиснення без втрати інформації
Основні властивості алгоритмів стиснення
Механізми спрацьовування вірусів
Використання вірусами алгоритмів маскування
Методи захисту від комп'ютерних вірусів
Класифікація комп'ютерних вірусів
Схеми роботи комп'ютерних вірусів
Основні формати упаковки даних
Поняття комп'ютерного вірусу
Функції строкових змінних
Приклади обробки строкових змінних
Структуровані типи даних
Функції символьних змінних
функції
Приклад програми обробки одновимірного масиву
процедури
Директива forward
Приклад програми використання масиву записів
Обробка одновимірних масивів
Оператор циклу з передумовою
Призначення функціональних клавіш системи Турбо-Паскаль
Робота з текстовим редактором Турбо-Паскаля
Робота з блоками тексту
Запуск Турбо-Паскаля на виконання
Загальні відомості


перша | Попередня | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати