На головну

Біологія

сторінка 169

Каталог - Біологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Мотиваційна характеристика теми
Лабораторна робота
Мотиваційна характеристика теми
I. Вивчити мікропрепарати з замальовкою
КЛАСУ ЛЄНТОЧНІ ХРОБАКИ (CESTOIDEA)
I. Вивчити мікропрепарати з замальовкою
Мотиваційна характеристика теми
IV. Вирішіть ситуаційні задачі з медичної протозоології
І дихальної систем хребетних
вирішити завдання
Мотиваційна характеристика теми
Лабораторна робота
Гаврилова, Л. П.
Мотиваційна характеристика теми
Лабораторна робота
Лабораторна робота
Мотиваційна характеристика теми
Мотиваційна характеристика теми
Лабораторна робота
СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
Дія шуму на організм
вібрація
Міністерства соціального розвитку та охорони здоров'я РФ
Методи і засоби захисту від вібрації
інфразвуку
Іонізуючі випромінювання.
ДОДАТОК
Полів і випромінювань.
Методи і засоби захисту від ультразвуку.
ультразвук
Технологія переробки продуктів забою
Корми і кормові добавки
Оцінка поживності кормів
Основи розведення сільськогосподарських тварин
Технологія переробки продуктів забою
Шет ТІЛДЕР Ж?НЕ ІСКЕРЛІК КАР'ЄРА УНІВЕРСІТЕТІ
Про розвиток і використання досліджень по фітоіммунітету.
Подяки.
Структурна організація системи імунітету у рослин.
Локальна і системна индуцированная стійкість.
Молекулярна природа і функціонування спадкових детермінант вірулентності патогенів та резистентності господарів.
Фітоіммунітет: двотактний робочий механізм.
Карпук, В.В. Вивчення ектофітной стадії розвитку збудника стеблової іржі. / В.В. Карпук. // Захист рослин і охорона природи. - Вільнюс, 1989. С. 38-39.
Карпук, В.В. Ультраструктура гриба Pyrenophora teres in vivo і in vitro. / В.В. Карпук. // Електронна мікроскопія і сучасна технологія. - Кишинів, 1990. С. 63.
Рубін, Б.А. Біохімія і фізіологія імунітету рослин. / Б.А. Рубін, Е.В. Арциховський, В.А. Аксьонова. - М .: Вища школа, 1975. - 320 с.
Багірова, С.Ф. Фундаментальна фітопатологія. / С.Ф. Багірова, В.Г. Джаваха, Ю.Т. Дьяков і ін. / Под ред. Ю.Т. Дьякова. - М .: КРАСАНД, 2012. - 512 с.
Mandal, S. Phenolic acids acts as signaling molecules in plant-microbe symbiose. / S. Mandal, D. Chakraborty, S. Dey. // Plant Signaling and Behavior, 2010 v. 5, N 4, 359-368.
Генетична детермінованість взаємин рослин і патогенів.
Патогенезу і стійкості рослин
Біологічного феномена.
Спеціалізація фітопатогенів до рослин-господарів
СТРУКТУРНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ІМУНІТЕТУ злаків
Д. Проба Барфед.
Гідроліз клітковини.
В. Отримання срібного дзеркала.
ЗАНЯТТЯ 1. БЕЛКИ.
ЗАНЯТТЯ 2. ФЕРМЕНТИ.
ЗАНЯТТЯ 7. Вітаміни.
ЗАНЯТТЯ 3. Метаболізм вуглеводів.
Реакції відновлення металів і окислення моносахаридів.
Теоретична частина.
Загальні правила роботи в лабораторії.
Техніка безпеки та заходи безпеки.
Надання першої допомоги.
Біуретова реакція
Специфічність дії ферментів.
Вплив реакції середовища на активність амілази.
Теоретична частина.
Якісні реакції на відкриття складових частин нуклеопротеїдів.
Практична частина.
Теоретична частина.
Якісна реакція на викасол (жиророзчинні вітаміни).
Якісна реакція на вітамін С.
Якісна реакція на вітамін РР.
Теоретична частина.
Осадження білків алкалоїдними реактивами.
Реакція на тирозин (Миллона).
Теоретична частина.
Реакція Фоля.
Ксантопротеиновая реакція (Мульдера).
Нінгідринова реакція.
Радіальна (розподільча) рідинна хроматографія
Формоловая титрування.
Діаліз білка.
Осадження білків солями важких металів.
Реакції осадження білків при кімнатній температурі нейтральними солями - висолювання.
Осадження білків при кип'ятінні.
Теоретична частина.
БУДОВА ВІРУСУ
Зображення бактеріофага phi29, здатного вразити сінну паличку (Bacillus subtilis), отримано за допомогою Кріоелектронний мікроскопії
ДИФТЕРІЯ
черевнотифозних ПАЛИЧКА
внутрішньолікарняних інфекцій
грамнегативнібактерії
ЧАС статевого ДОЗРІВАННЯ
Від впливу такої кишкової інфекції в США хворіють в середньому близько 100 тисяч осіб на рік.
Охопили вірусні інфекційні спалахи
САМА МОЛОДА МАМА В СВІТІ
ГІПЕРПАРАТИРЕОЗ
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
карликові
вірильність СИНДРОМ
Системи сприйняття людиною стану довкілля
Психологія безпеки діяльності (антропогенні небезпеки)
Медико-біологічні основи безпеки життєдіяльності
Аксіома про потенційну небезпеку
Основні положення і принципи забезпечення безпеки
хімічні
психофізіологічні
Електромагнітні поля і випромінювання
електростатичні поля
Техногенні небезпеки
природні небезпеки
ідентифікація небезпек
Методи навчання
Засоби захисту від статичної електрики
Електромагнітні поля радіочастот
Захист від впливу електричного струму
Класифікація надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру
безпечний струм
Електричний струм
Способи захисту від шкідливого впливу електромагнітних полів
Надзвичайні ситуації природного характеру
НС геологічного характеру
космічні НС
біологічні НС
природні пожежі
НС метеорологічного характеру
Методичні рекомендації ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Питома вага проб питної води, що не відповідають гігієнічним нормативам
Якість питної води за вмістом фтору в 2000-2012 рр.
Характеристика об'єктів водопостачання по дотриманню зон санітарної охорони за 2012 р
водопостачання населення
водовідведення
Гігієна атмосферного повітря
Питома вага досліджених проб атмосферного повітря, що не відповідають гігієнічним нормативам в 2008- 2012 рр.
Забезпечення безпеки продуктів харчування
Стан харчування населення і зумовлені ним хвороби
Гігієнічна характеристика проблеми поводження з відходами
За 2010-2012 рр.
Питома вага проб води водних об'єктів, що не відповідають
Обсяг дозиметричних і радіометричних вимірювань за період 2010-2012 рр. в розрізі цілей і підстав проведення вимірювань
За 2010-2012 рр.
Показник інформативності проб, досліджених фізико-хімічними методами в розрізі філій за 2012 р
Структура досліджень на вірусні інфекції
Дослідження на вірусні інфекції
Бактеріологічними лабораторіями області за 2009/2012 рр.
Структура аналізованих зразків і проведених випробувань в рамках держсанепіднагляду за 2010-2012 рр.
дослідження
Динаміка обсягу радіометричних, радіохімічних і спектрометричних досліджень і вимірювань, проведених за 2010 -2012 рр.
Динаміка кількості проведених дозиметричних і радіометричних досліджень за період 2010-2012 рр.
Дослідження фізичних факторів за скаргами населення за 2010-2012 рр.
Динаміка досліджень фізичних факторовнеіонізірующей природи в 2010 - 2012 рр.
За 2010-2012 рр.
Характеристика станів виробничої бази харчової переробної промисловості, торгівлі, громадського харчування
Розподіл дитячих і підліткових установ Пензенської області по групах санітарно-епідеміологічного благополуччя в 2009-2011 рр. (%).
Фізичні фактори навколишнього середовища неионизирующей природи 1 сторінка
медичне опромінення
Опромінення від природних джерел іонізуючого випромінювання
Радіаційна обстановка в Пензенській області
Заходи, що вживаються Управлінням Росспоживнагляду по Пензенській області щодо поліпшення умов праці
Динаміка охоплення гарячим харчуванням учнів шкіл Пензенської області
Чисельність дитячих оздоровчих установ і кількість відпочиваючих дітей в Пензенській області в динаміці
Дошкільні організації
Динаміка показників стану факторів зовнішнього середовища в освітніх установах в 2010-2012 рр.
Показники благоустрою навчально-виховних установ Пензенської області в 2008-2010 рр.,%.
Результати контрольно-наглядових заходів за товарами дитячого асортименту в 2012 році
Медичні огляди
Пестициди та агрохімікати
Досягнуті результати поліпшення санітарно-епідеміологічного благополуччя працюючого населення
Умови праці працівників транспорту
Умови праці жінок
Умови праці на підприємствах і в організаціях
Попередня обробка м'ясної сировини
Організація зберігання продовольчих товарів
Фактори невизначеності в галузі будівництва та застосування ЗС РФ.
Основні цілі військової політики РФ на сучасному етапі.
Транскордонні загрози національній безпеці.
Зовнішні загрози національній безпеці.
Цілі застосування ЗС РФ та інших військ.
Види військових конфліктів і їх коротка характеристика.
Склад військової організації РФ.
Запальні засоби (суміші)
Біологічна зброя. Поняття і коротка характеристика.
Найбільш ефективним видом звичайної зброї є високоточна зброя (СОТ).
Що відноситься до звичайного зброї.
Види і пологи ВС РФ.
Зберігання сировини тваринного походження
Тривале зберігання рослинної сировини
Класифікація харчових продуктів
Класифікація харчових виробництв
Якість харчового продукту: формування та зміни
Псування харчової сировини і продуктів, види псування, шкідливі і небезпечні речовини
Якість харчового продукту - це сукупність різних властивостей.
Особливості консервованих харчових продуктів
Класифікація консервованих харчових продуктів
Причини і фактори псування харчових продуктів
При виборі принципів, методів або способів консервування враховують властивості мікроорганізмів.
Виробництво томатопродуктів і томатних соусів
Виробництво фруктово-ягідних соків


перша | Попередня | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати