На головну

Біологія

сторінка 172

Каталог - Біологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Виробництво закусочних консервів з овочів
Виробництво натуральних консервів з овочів, маринадів і салатів
Попередні механічні операції при консервуванні
Виробництво фруктово-ягідних напівфабрикатів
Технологія консервів з м'яса
Технологія згущеного молока з цукром
Технологія консервів з риби
Товарна обробка консервів
Теплова стерилізація консервів: час процесу
Використання променевої енергії при консервуванні харчових продуктів
Теплова стерилізація - основний промисловий метод консервації
Біоз: короткострокове зберігання рослинної сировини
Матеріали сушать на поверхні (сушка в шарі), в потоці повітря (розпиленням або переміщаючи разом з сильним потоком - аерофонтанная сушка).
Анабіоз - принцип консервування харчових продуктів
Імунітет рослинної сировини
Біоз - принцип консервування харчових продуктів
Сушка може здійснюватися при атмосферному, зниженому або підвищеному тиску.
Режим сушіння підбирають, перш за все, по температурі в сушильному апараті.
Сушка - метод консервування
Хімічні і біохімічні методи консервування
Консервування та спосіб збереження харчових продуктів
Консервування та спосіб збереження харчових продуктів
За стійкістю в зовнішньому середовищі
Нелетальної зброю. Коротка характеристика.
Військовий обов'язок громадян.
Що являє собою військова служба.
Види тилових госпіталів охорони здоров'я, їх завдання та організаційно-штатна структура.
Порядок інвентаризації матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.
Перспективні види зброї масового ураження.
Вимоги до організації транспортування і зберігання медичних імунобіологічних препаратів на 1-му рівні «холодового ланцюга».
З дисципліни
Загальні вказівки.
Правила написання видових назв мікроорганізмів
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ПО дисципліни
ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Оформлення списку літератури.
Оформлення посилань в тексті роботи.
ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЦІННОСТІ м'яса і м'ясопродуктів
Порядок виконання роботи
КІЛЬКІСНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ БЕЛКА на напівавтоматичних ПРИЛАДІ КЬЕЛЬТЕК (Швеція)
При визначенні загального хімічного складу з однієї навішування
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ РОБОТИ В ЛАБОРАТОРІЇ
Підготовка проб до аналізу
Методи визначення вологи
Визначення вологи методом висушування
Визначення білка фотометричним методом
Порядок визначення мінеральних речовин
Порядок виконання роботи методом Сокслета
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЖИРУ
Завдання 5 Визначення коефіцієнта оновлення.
Завдання 6. кейс стаді 1.
Завдання 4. Визначення стійкості асортименту.
Завдання 3. Визначення структури асортименту.
Завдання 1. Визначення широти асортименту.
Завдання 2. Визначення повноти асортименту.
Завдання 2.
Завдання 6.
ТЕМА 4. ВИЗНАЧЕННЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ ПРОДУКТІВ
Завдання 3. Визначення біологічної цінності методом амінокислотного скора.
Завдання 7. Аналіз властивостей і показників якості товарів за споживчими пропозицій
Тема 3. ВИВЧЕННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТОВАРІВ
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
Н.І. Денисова, к.т.н., професор, зав. кафедри комерції та маркетингу Краснодарського філії РГТЕУ.
Завдання 1.
Завдання 2. Аналіз впливу обсягу товарної партії на правила відбору проб
завдання
завдання
завдання
завдання
завдання
завдання
завдання
завдання
завдання
завдання
завдання
завдання
завдання
Визначення якості печива.
Визначення фізико-хімічних показників якості печива.
Завдання 1. Вивчіть використання органолептичних методів при оцінці якості продовольчих товарів.
Завдання 2. Аналіз видів товарної інформації
Завдання 3. Визначення достатності проб
завдання 3
Проведіть експрес-експертизу запропонованих зразків.
Визначення будови зерен крохмалю (3 зразка) методом мікроскопії.
Кейс-стаді 2
За оцінкою запропонованих зразків експерта ____________
За ранжирування показників якості
Організація проведення гри.
За санітарно-паразитологічні показниками
паразитологічні дослідження
Порушення структури дихального акту: види, їх характеристика, причини та механізми розвитку. 2 сторінка
Порушення структури дихального акту: види, їх характеристика, причини та механізми розвитку. 3 сторінка
Порушення структури дихального акту: види, їх характеристика, причини та механізми розвитку. 1 сторінка
Гіпертензія малого кола кровообігу при легеневої недостатності: механізми розвитку і компенсації.
Артеріальні гіпотензії: види, причини, механізми розвитку.
Порушення співвідношення вентиляції і перфузії легень. Порушення дифузійної здатності легень. Поняття про респіраторному дистрес-синдромі.
Порушення структури дихального акту: види, їх характеристика, причини та механізми розвитку. 4 сторінка
Порушення структури дихального акту: види, їх характеристика, причини та механізми розвитку. 5 сторінка
Порушення структури дихального акту: види, їх характеристика, причини та механізми розвитку. 6 сторінка
Етіологія, патогенез гіпертонічної хвороби. Поняття про органах-мішенях при гіпертонічній хворобі.
Ішемія. Визначення поняття, класифікація, етіологія, патогенез, прояви, наслідки. Мікроциркуляція при ішемії.
Запалення: термін, визначення поняття, причини, місцеві ознаки і їх патогенез. Біологічне значення запалення.
Загальний патогенез 4тіпа
сироваткова хвороба
Лекартсвенная алергія, псевдоаллергия.
Патогенез запального процесу: первинна і вторинна альтерація, розлади мікроциркуляції у вогнищі запалення, процеси ексудації, еміграції та проліферації.
Порушення обміну речовин у вогнищі запалення. Медіатори і модулятори запалення. Зміни реологічних властивостей крові у вогнищі запалення.
Зміни в організмі, що виникають при лихоманці
Порушення функції провідності.
Взаємозв'язок місцевих і загальних змін при запаленні. Теорії запалення.
Порушення обміну речовин у вогнищі запалення. Медіатори і модулятори запалення. Зміни реологічних властивостей крові у вогнищі запалення.
Місцеві ознаки запалення
Атопические захворювання: загальна характ., Етіологія, патогенез і клін.проявл ..
Загальний патогенез алергічних реакцій 1тіпа по Джеллу і Кумбсу
Термінальні стану, їх характеристика. Біологічна смерть.
Патофізіологічні основи реанімації. Постреанімаційні розлади і соціально-деонтологічні аспекти реанімації.
Шкідлива дія механічних факторів (види, наслідки, патогенез: синдром тривалого роздавлювання, травматичний шок).
Шок. Етіологія і загальний патогенез шокових станів. Подібність і відмінності окремих видів шоку. Патофізіологічні основи профілактики і терапії шоку.
Основні методи діагностики, принципи терапії та профілактики, спадкових захворювань людини.
Алергія: термін, визначення поняття, класифікація алергічних реакцій за Джеллу і Кумбсу.
Загальний патогенез: термін, визначення поняття. Пошкодження як початкова ланка патогенезу. Рівні пошкодження і їх прояви.
Етіологія і загальний патогенез променевих поразок. Гостра і хронічна променева хвороба.
Дія високих температур (опіки, опікова хвороба, гіпертермія, тепловий і сонячний удар, прояви, патогенез).
Заразні шкірні захворювання (ЗКЗ), педикульоз
Інфекційні хвороби, керовані засобами специфічної профілактики
гонорея
сифіліс
Профілактичні флюорографічні огляди населення
ВІЛ інфекція
Додаткова імунізація населення області у 2012 році
Профілактика грипу та РВІ
Гострі кишкові інфекції
Захворюваність гострими кишковими інфекціями Пензенської області в 2012 році в порівнянні з даними Російської Федерації Приволзького Федерального округу
внутрішньолікарняних інфекцій
За період 2000-2012 рр.
Гемоконтактних вірусні гепатити
Розподіл захворюваності на туберкульоз серед міського і сільського населення Пензенської області в 2010-2012 рр.
туберкульоз
Профілактичні огляди дітей і підлітків-школярів (на 1000 оглянутих), виявлених з порушенням постави
Показники акушерсько-гінекологічної служби в Пензенській області
Профілактичні огляди дітей і підлітків-школярів (на 1000 оглянутих), виявлених зі сколіозом
Профілактичні огляди дітей і підлітків-школярів (на 1000 оглянутих), виявлених з дефектом мови
Профілактичні огляди дітей і підлітків-школярів (на 1000 оглянутих), виявлених з пониженням гостроти зору
Захворюваність населення Пензенської області на злоякісні новоутворення
Структура захворюваності населення Пензенської області злоякісними
Структура гострих отруєнь хімічної етіології в Пензенській області
Загальна характеристика інфекційної захворюваності
Структура гострих отруєнь хімічної етіології по віковій групі в Пензенській області
Динаміка гострих отруєнь хімічної етіології за віковими групами в Пензенській області
Динаміка гострих отруєнь хімічної етіології в Пензенській області
У Пензенській області за період 2006 - 2012 рр.
Етіологічна структура шигеллезов в Пензенській області за період 2005-2012 рр.
Професійні захворювання і захворюваність з тимчасовою втратою працездатності
Основні результати діяльності та заходи щодо поліпшення стан довкілля та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя харчування населення
Число випадків дирофіляріозу в Пензенській області
ехінококоз
опісторхоз
Основні результати діяльності та заходи щодо поліпшення стан довкілля та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя дітей і підлітків
Основні результати діяльності та заходи щодо поліпшення показників інфекційної і паразитарної захворюваності в Пензенській області
Загальна структура бактеріологічних досліджень за 2008-2012 рр.
Структура санітарної бактеріології в абсолютних значеннях і в процентах
Динаміка бактеріологічних досліджень в 2010-2012 рр.
Досліджені проби і проведені дослідження ФБУЗ «Центр гігієни і епідеміології в Пензенській області» за 2007 - 2012 рр.
Про роботу ФБУЗ «Центр гігієни і епідеміології в Пензенській області» по лабораторному забезпечення діяльності Управління Росспоживнагляду по Пензенській області в 2012 році
токсокароз
аскаридоз
Вікова структура захворюваності гастроентеритами встановленої етіології в Пензенській області за період 2006-2012 рр.
Вірусний гепатит А
За період 2011-2012 рр.
Етіологічна структура захворюваності на сальмонельоз в Пензенській області
У Пензенській області за період 2008 - 2012 рр.
Природно-вогнищеві і зоонозних інфекції
ентеробіоз
лямбліоз
паразитарні захворювання
кліщовий бореліоз
Профілактичні огляди дітей і підлітків-школярів (на 1000 оглянутих), виявлених з пониженням гостроти слуху
Результати профілактичних оглядів дітей та підлітків Пензенської області
Вступ
Аналіз стану довкілля в Пензенській області
Первинна захворюваність дитячого населення Пензенської області
Структура первинної захворюваності дітей Пензенської області
Первинна сумарна захворюваність населення Пензенської області
Дитячо-підліткове населення
Число хворих з синдромом залежності від наркотичних речовин
Аналіз первинної соматичної захворюваності підлітків Пензенської області
Структура первинної захворюваності підлітків Пензенської області
Структура тимчасової непрацездатності в Пензенській області,%.
Аналіз захворюваності, що обумовило виникнення інвалідності, у дітей Пензенської області
Захворюваність населення Пензенської області з тимчасовою втратою працездатності
Структура первинної захворюваності дорослого населення
Аналіз первинної соматичної захворюваності дорослого населення Пензенської області
Аналіз за формою № 11 «Відомості про захворювання на наркологічні
Загальна захворюваність на психічні розлади Пензенської області, за період 2007-2011 рр., Зареєстровано хворих на 100 тис. Населення
Пензенської області
Оцінка неканцерогенними ризику, атмосферне повітря
Питна вода систем централізованого господарсько питного водопостачання
Стан забруднення атмосфери на території Пензенської області


перша | Попередня | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати