На головну

Біологія

сторінка 30

Каталог - Біологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


A. Для остаточного висновку необхідно застосувати критерій Стьюдента.
Біологічна самоорганізація і моделювання в біології
Рік випуску 2008 Том 133 Номер manufacture 2 4 сторінка
Препарати, що застосовуються для хіміопрофілактики тропічної малярії
генетика популяцій
Змістовний модуль 2. Морфологія і структура прокаріотів, паразит-тичних одноклітинних еукаріотів і вірусів.
Кратне збільшення числа хромосом;
Генетика і відтворення життя.
Менделюючі ознаки людини.
Завдання.
A. медикаментозна підготовка до наркозу
Автогенез на рівні ДНК і хромосом, еволюційно-генетичний потенціал і видоутворення
Бідайди? інтенсівті тинистануи мен они? Тепе-те? ил?алдили?ин ани?тау.
Співвідношення реактивності і резистентності.
Питання. Антропологічний склад народів світу. Популяційно-генетичні відмінності рас.
Атопические захворювання (атопічна бронхіальна астма,
FISH-метод забарвлення хромосом
Клініко-лабораторні характеристики ієрсиніозу у дітей
Завдання 1.
Практична частина
Лекція 2. ІСТОРІЯ ГЕНЕТИКИ
фрактальна геометрія
Завдання № 9
Що таке життя. Основні властивості живих систем
ситуаційні завдання
A) ?анни? а?ип кетуіні? ?іиндауи.
P-діастереомер.
Класифікація токсикантів.
Т К?рсетілгендерді? ?айсиси ?ан кетуді уа?итша то?тату?а жатпайтин ?діс?
Т ?ан ??ю алдинда т?мендегілерді? ?айсиси істелінбейді?
Класифікація отруєнь
B. результату випробувань. 3 сторінка
комплементарність
Типи водосховищ.
Гетерополісахариди. Будова і біологічна роль гіалуронової кислоти, хондроітінсульфатов, гепарину.
КОНЦЕПЦІЯ паразитизму
Термічні опіки.
A. Ставлення мінімально визначеного зміни сили стимулу до величини цього стимулу є величина постійна.
Норми змісту обмінної енергії і поживних речовин в комбікормах
Ентальпійного і ентропійний фактори 5 сторінка
Правити] Еволюція приматів до людини
Адаптація до життя при низьких температурах.
Внутрішньоартеріальне нагнітання крові. Показання, методика проведення, цілі.
Час реакції людини до дії подразників
Причини і частота виникнення мутацій
Техніка накладення джгута.
Визначення достовірності різниці між середніми арифметичними двох вибіркових сукупностей.
ПИТАННЯ N 53. Вчення про радіоактивність розробили
Структурна організація. 2 сторінка
Антропологія як комплекс природних, психічних і соціальних знань про людину.
ОСНОВИ БІОТЕХНОЛОГІЇ
ТЕМА 5. НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ.
Сиропрігодность молока і способи його поліпшення
Забезпечення радіаційної безпеки персоналу.
Інтерференція світла.
Біотехнологія лікувально-профілактичних молочнокислих напоїв
Екологічний сенс еволюції людини.
Пара хромосом пара хромосом
Досвід № 1. Визначення загальної жорсткості води.
Класифікація архітектур НС
Ген. Классфіфікація генів.
Відмінності людини від тварин.
Чим рекомендується замінити надлишок добового обсягу харчування у дітей, які перебувають на штучному вигодовуванні?
Оповіщення та інформування населення про надзвичайні ситуації мирного і воєнного часу
Токсикологічна класифікація ядов.Разделеніе засноване в залежності від характеру токсичної дії отрути на організм.
Поняття коефіцієнта видової чутливості і його використання
Ускладнення при переливанні крові.
Спадкові аномалії лейкоцитів
Топологічний дизайн Metazoa
ХІМІЧНІ МЕТОДИ
завдання №18
завдання №18
У чому полягає схожість плоских, круглих і кільчастих хробаків.
Характеристики процесу реплікації
ТЕСТ 8. Основи антропогенетики 2 сторінка
Загальні уявлення про хромосомних хворобах.
гіпоксія
еволюція
Оритинди ба?илау с?ра?тари
Вид, його ознаки. Різноманіття видів. Рідкісні та зникаючі види рослин і тварин, заходи їх збереження. Назвіть відомі вам рідкісні та зникаючі види рослин.
Ознаки живих організмів. Основні відмінності живих організмів від тел неживої природи.
Поверхневий натяг різних рідин на кордоні з повітрям при 293 К
Нанометрів-одиниця вимірювання мікроорганізмів, что дорівнює 10-9 м.
цілісність онтогенезу
Фактори, що визначають дію отрут на організм
Регуляція експресії генів
Час і місце одомашнення тварин
Зчеплене успадкування (Лекція вчителя)
Точка 4 (сюань - чжун)
ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ. Загальні методи ізолювання.
Н?с?а
Ентальпійного і ентропійний фактори 3 сторінка
Історія Відкриття
Єдність організації і розвитку живих систем.
Сутність процесів самоочищення грунту і показники їх характеризують.
Низькомолекулярні азотовмісні сполуки
11 сторінка
Закономірності росту і розвитку організму.
харчові токсикоінфекції
Енергетичний обмін, його етапи їх характеристика.
Показники МІНЛИВІСТЬ ОЗНАК
Етапи b-окислення жирних кислот
B. результату випробувань. 8 сторінка
D. Збільшиться в "а" раз
Ба?а шкаласи
КОРОТКИЙ ІНСТРУКТАЖ БЕЗПЕКИ
глосарій
Способи очищення екстрактів і підготовки їх до ідентифікації токсичних речовин.
завдання №15
Виявлення катіонів у мінералізаті.
ШЛЯХИ НАДХОДЖЕННЯ ОТРУТ В ОРГАНІЗМ, ТОКСІКОКІНЕТІЧЕСКІЕ константи
III Екваторіальна раса.
II Азіатсько-американська раса.
Питання. Аномалії індивідуального розвитку.
Екстер'єр тварин
Культура неандертальців як етап антропогенезу і соціогенезу.
Протокол узгодження робочої навчальної програми з Ветеринарної генетиці з іншими дисциплінами спеціальності.
Комбінована дія отрут
Збудники дизентерії.
Серотерапія. Імунні антисироватки і імуноглобуліни
Лекція №1 2 сторінка
Поразки радіоактивними речовинами при їх попаданні всередину організму
Схема енергетичних рівнів хрому
Різноманітність типів клітинних поділів.
Жасуша за?имдануини? арнайи Емес к?ріністері
А?имди?, арали? ж?не ?оритинди ба?илауди? ориндалуи бойинша ?дістемелік н?с?ау
Принципи кодування сенсорної інформації
Умови виконання закону розщеплення при моногібрідномсхрещуванні
Етапи санітарного нагляду при організації централізованого водопостачання міських і сільських поселень.
Дії ферментативної природи
Розділ 2. Антропологія
ОТРУТИ ТЮТЮНУ
Збудники кишкового ієрсиніозу, загальна характеристика. Патогенез. Методи діагностики ієрсиніозу.
Класифікація мутацій
Тема: ТКАНИНИ РОСЛИН: ОСВІТА, БУДОВА І ФУНКЦІЇ, ЗДАТНІСТЬ ДО РЕГЕНЕРАЦІЇ
Прогнозування обстановки в районі НС
Церкопітекоідов: справжні мавпи
Т Т?мендегі к?рсетілгеннен ?айси механікали? антісептіка?а жатади?
A. Різниця фаз хвиль, що потрапляють в праву і ліву вушні раковини. 5 сторінка
Етичні принципи проведення геномних досліджень людини і пов'язаних з ними медичних процедур
Загальна характеристика класу споровики (Sporozoa). Токсоплазма. Морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження людини. Методи лабораторної діагностики, профілактика.
Осимша ?дебіеттер
Моделювання в біології
Сфера і методи досліджень еволюційної кібернетики. Моделі виникнення молекулярно-генетичних кібернетичних систем
Зчеплене успадкування генів і ознак. Кроссинговер. Хромосомна теорія спадковості. Генетика статі. Закономірності успадкування ознак, зчеплених зі статтю.
Алгебра неповного зчеплення генів.
Фізико-хімічні і біологічні процеси, що відбуваються при згортанні молока та освіті згустку
ГЛОСАРІЙ
Хаос і фрактали в еволюції Metazoa
Варіаційний ряд і його побудова.
МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ спадковості
B. результату випробувань. 7 сторінка
Громадянська оборона
Біосфера і її структура
Два компонента генотипу - дві форми спадкової мінливості. Мутації і варіації
ПЕРЕМІЩЕННЯ ВІДЧУТТІВ ЕНЕРГІЇ
Орта ж?не салистирмали шамаларди? сенім шекараларин ани?тау.
Аурулар патогенезіндегі Кері айналип со?у ше?бері- б?л
Концепція гена. Домінантність і рецессивность.
IV. Основні завдання державної політики в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки
Ртуть, природні та антропогенні джерела
Молекули диференціювання клітин системи імунітету - CD-антигени
Питання. Індукція генетичних і професійних аномалій в антропогенної середовищі.
Отруєння сурогатами алкоголю
Динамічний (детермінований) хаос
гемоліз
Посмертні біохімічні зміни ліпідів м'язової тканини і печінки
Професійне захворювання - захворювання, викликане впливом на працюючого шкідливих виробничих факторів.
рудименти
зчеплене успадкування
Розділ 6. Концептуальні рівні сучасної хімії.
Потенціал спокою. Природа потенціалу спокою.
Виявлення кухонної солі в пробі корми аргентометрічеським методом (метод Мора).
В. Етичні аспекти СТАНУ МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ В БРАЗИЛІЇ
Приготування препарату для мікроскопічного дослідження
Фізіологічні вигини хребта (поперековий лордоз) у дітей з'являються вік (в міс)
Генетика і самопроізводство
Ускладнення виразкової хвороби шлунка (симптоми, перша допомога, лікування)
Самостійна робота № 17
Алюмінії, його джерела, потенційні ефекти і захисні засоби.
ГРУПИ МОЛОЧНИХ СУМІШЕЙ за ступенем адаптованості
види імунітету
Акселерація. Епохальні коливання темпів розвитку.
Застосування сульфаніламідів в хірургії
Збудник туляремії, загальна характеристика. Патогенез. Імунітет. Специфічна профілактика.
Препарати, що застосовуються для профілактики сказу
Нативний стафілококовий анатоксин (Росія)
Рослинний альбумін.
Етанол.
Клітинна теорія, історія та сучасний стан, її призначення для біології та медицини. Прокаріотів і еукарiотичнi клітини.
Жалпи ережелер
Екологічні системи.
Досвід № 1. Визначення загальної жорсткості води.
Відомо, что загальна Кількість кодонів у складі екзотів еукаріотів складає 64. Скільки кодонів кодує 20 амінокіслот?
Рік випуску 2008 Том 133 Номер manufacture 2 3 сторінка
РЕАКТИВНІСТЬ І РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ОРГАНИЗМА
Аміноцукри і їх значення
HTM моделює світ шляхом побудови уявлень причин, включаючи встановлене моторне поведінку
Засвоювані і незасвоювані вуглеводи
Людина як примат.


перша | Попередня | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати