На головну

Біологія

сторінка 27

Каталог - Біологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Види з'єднань кісток. Приклади.
ВПІГ, ВПІГ ГОІ, структура, ф-ції, час, місце розгортання, протиепідемічна роль.
Стратифікація в озерах. Евтрофікація озер.
Асп-Глн-Сер-Ала-Гли-Ала-Фен-Про-Лей-Гли-Фен-ОН
Реакції клітин на опромінення: механізми і форми променевої загибелі, нелетальних ушкоджень клітин. Механізми репарації променевих ушкоджень клітин.
МАТЕРІАЛИ 5 сторінка
Дія токсикантів на структурні елементи клітин
Фази овогенеза, їх сутність. Місце овогенеза в онтогенезі людини.
показники мінливості
Параметри хроматографічного поділу
Поняття про раси і видову єдність людства. Сучасна класифікація та поширення чел-их рас. Критика расизму і соціального дарвінізму.
Дитяча хірургічна стоматологія 1 сторінка
Місце людини в зоологічній систематиці
Квиток № 6
Вплив концентрації субстрату на швидкість ферментативної реакції.
Порушення секреції і моторики шлунка.
ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ До КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Токсикологічна характеристика діоксинів: фізико-хімічні властивості, токсичність, Токсікокінетіка, механізм токсичної дії, форми токсичного процесу.
Апарат для перегонки з водяною парою, забезпечений водороздільники. 4 сторінка
Апарат для перегонки з водяною парою, забезпечений водороздільники. 5 сторінка
Функціональне і морфологічне в розвитку хвороби
Закономірності зчепленого успадкування. Повне і неповне зчеплення генів. Поняття про генетичних картах хромосом.
Перший критичний період - запліднення.
Синтетична теорія еволюції. Мікро- та макроеволюція
Історія становлення еволюційних ідей (стихійний матеріалізм, креаціонізм, трансформизм, еволюціонізм).
Накриття стерильного столу процедурної медичної сестри
Досвід № 4. Біуретова реакція на пептидні зв'язку
КОНЦЕПЦІЯ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ІНГРЕДІЄНТИ І ПРОДУКТИ
Критерії ?2 (хі квадрат), ? (лямбда).
Динаміка первісного стада.
Обставина (Adverbial Modifier)
Роль генетики в розумінні питань расоетногенеза.
Променеве ураження центральної нервової системи. Церебральна форма ГПХ. Засоби профілактики синдрому ранньої скороминущої недієздатності.
Негазовий алкалоз
Екологічна система. Біогеоценоз як відкрита біологічна система. Структура біогеоценозу. Харчові ланцюги і мережі в біогеоценозах.
Очищення димових газів від SO2 вапняним методом
Топира?ти? ластану д?режесін гігіенали? ба?алау. Топира?ти? санітарли? жа?дайини? к?рсеткіштері.
Гігієнічний контроль за застосуванням харчових добавок.
Динамічні і статистичні закони.
Клітинний цикл, його періодизація. Мітотичний цикл і його механізми. Проблеми клітинної проліферації в медицині 2 сторінка
Екологічні закономірності расообразованія (правила Бергмана, Аллена і ін.).
Системи водопостачання населених місць (централізована, децентралізована, змішана). Їх значення в формуванні здоров'я, побуту та умов життя людей
Біохімія передачі нервового імпульсу. Основні компоненти і етапи
Генетичної інформації у про-і еукаріот
Лекція 6. Підбір праймерів
Фактори, що визначають розвиток епідемічного процесу. Соціально-екологічна концепція Б.Л. Черкаського.
Тинис алу ж?йесіне сіпаттама.
Неспецифічні фактори захисту організму
Мектепке дейінгі жаста?и балаларди? к?н т?ртібі мен о?у-т?рбіелеу ?рдісіні? гігіенали? негіздері.
Ендокрінді бездерді? жіктелуі, «Гормон» турали т?сінік.
гіпоксія
Стронгілятози кишкового каналу коней: поширення, біологія збудника, патогенез, діагностика, терапія та профілактика
Клінікали? фармакологія »п?ні ?аза?стан?а ?ашан енгізілген?
Теорії походження життя на Землі. Основні етапи розвитку життя на Землі (хімічний, предбиологический, біологічний, соціальний). 2 сторінка
Роль біологічних і соціальних факторів в еволюції людини. Основні ароморфозів в еволюції людини.
Заняття 3. Детекція продуктів ампліфікації
Стадії розвитку природознавства (синкретична, аналітична, синтетична, інтегрально-диференціальна).
Набряк. Визначення поняття. Класифікація. Основні патогенетичні фактори розвитку набряку. Патогенез ниркових, серцевих, кахектіческая, токсичних набряків.
Антипоживні речовини в складі рослинної сировини і способи їх усунення. Причини ботулізму.
Сонячна радіація -електромагнітний і корпускулярне випромінювання Сонця.
сирий Протеїн
Профілактиці втоми і перевтоми
Алгоритм рішення задач
Механізми еволюції онтогенезу: ценогенези і Філембріогенез (визначення і приклади).
Зародкові і провізорні органи у хребетних тварин в ембріогенезі. Провізорні органи Гаструла
Робота №1. Визначення загального холестерину крові ферментативним методом
Поглинальні схрещування 1 сторінка
Класифікація хвороб заснована на декількох критеріях.
Відходи бурякоцукрового виробництва і крохмального виробництва
Вчення Павлова про типах ВНД. Громад типи ВНД. Пластичність ВНД. Облік типів ВНД в індивідуальному навчанні та вихованні
спадкові хвороби
Шляхи введення антибіотика.
Алгоритм аналізу родоводу
Оптична система ока. Акомодація. Кут зору. Роздільна здатність очі.
Гігієнічна характеристика умов праці на радіолокаційних станціях. Біологічна дія СВЧ-поля. Нормування ППМ для робочих місць РЛС.
Белоктар 4 сторінка
Поняття групового заземлювача.
Боротьба з переносниками (москітами), знищення природних резервуарів, профілактичні щеплення.
Тканинні і порожнинні личинкові (ларвальние) мухи - паразити.
Основні закономірності успадкування при зчепленні генів. Генетичне і цитологічне доказ кросинговеру.
Форми взаємовідносин мікро - та макроорганизмов. Поняття про інфекційний процес та інфекційної хвороби.
Вплив довжини лінії на величину наведеної напруги
Кровоносної системи хордових
Лінії електропередач
СМЕРТЬ ЯК БІОЛОГІЧНА ЯВИЩЕ
IX- Таран. Балалар МІН ЖАС?СПІРІМДЕР ГІГІЕНАСИ.
ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЛІМПІАДИ
Місце і роль людини в системі органічного світу, його схожість з ссавцями тваринами відміну від них.
Топира? ар?или берілетін ж??пали аурулар мен інвазіялар
Лабораторні роботи
Методи кількісного виміру білків. Зміни білкового складу органів при онтогенезі і хворобах.
Квиток № 26 Походження людини
Агроекосистеми, їх відмінності від природних екосистем. Наслідки діяльності людини в екосистемах. Збереження екосистем.
Квиток № 27 Вчення Вернадського про біосферу. межі біосфери
Зчеплене успадкування генів і ознак. Кроссинговер як механізм, що визначає порушення зчеплення генів
Трансмісивні і пріродноочаговие паразитарні та інфекційні захворювання.
Нечітке ПІД управління (Fuzzy PID Control)
Різноманіття організмів, їх будова і життєдіяльність
Артеріальна гіперемія - збільшення кровонаповнення органа або тканини внаслідок збільшення кількості крові, що протікає через його розширені судини.
Класифікація терпенів
Шарбили? ?апши?, шарбили? тесік, оларди? шекаралари, ?атинаси 1 сторінка
Шарбили? ?апши?, шарбили? тесік, оларди? шекаралари, ?атинаси 2 сторінка
Патологічна імунна толерантність
Морфологічні, фізіологічні та цитогенетичні зміни в популяціях природних трав'янистих фітоценозів і агроценозів
Дія токсиканта на елементи міжклітинної простору
Генетичне різноманіття людства. Раси. Нації.
Диктиокаулезом жуйних: поширення, біологія збудника, патогенез, діагностика, терапія та профілактика.
Клімат ж?не Ауа райи. Адам а?засина ?сері. Акліматизація м?селелері.
Характеристика основних ліпідів організму людини, їх будова, класифікація, добова потреба і біологічна роль.
Гіпофункція коркового речовини надниркових залоз. Гостра і хронічна недостатність надниркових залоз, етіологія, патогенез, клінічні прояви.
Регенерація як властивість живого до самооновлення і відновленню. Фізіологічна регенера-ція, її біолог.сущность знач. в житт-ти.
Дитяча хірургічна стоматологія 2 сторінка
Тип Членистоногі
Методи одновимірної оптимізації. Методи виключення інтервалів.
NH2-His-Ser-Gln-Gly-Thr-Phe- Thr-Ser-Asp-Tyr-Ser-Lys-Tyr-Leu-Asp-Ser- Arg-Arg-Ala-Gln-Asp-Phe-Val-Gln- Trp-Leu- Met-Asn-Thr-COOH 3 сторінка
Мінеральні речовини і вітаміни.
II. Жири (ацілгліцероли). Їх структура, класифікація і властивості
еволюція біогеоценозів
Забезпечення контролю якості продуктів дитячого і функціонального харчування.
Міжнародна система цитогенетичній номенклатури хромосом людини і етапи її розвитку.
Розкриття каріозної порожнини
Плазміди бактерії (визначення, класифікація, структри. І генетич. Організація, мед.знач).
Патогенез ішемічних ушкоджень головного мозку і серця. Реперфузійний синдром. Патогенез.
Д?нді да?илдар мен б?рша? т??имдастар.
Травна система.
Визначення поняття, біологічне значення запалення. Стадії запалення. Загальні реакції, зовнішні прояви, класифікація запалення.
Очищення і знезараження господарсько-побутових стічних вод.
Гігієна дітей і підлітків
Інфекціяли? мононуклеоз
Полигенное успадкування. Поняття про МФБ. Приклад полигенно успадковане хвороби в стоматології.
Людство як активний елемент біосфери. Ноосфера - вищий етап еволюції біосфери. Медико-біологічні аспекти ноосфери.
Асоціативне навчання. Правило навчання Хебба.
Зчеплене успадкування ознак.
Організація функціонування імунної системи
Макрофагтарди? іммунди жауапта?и Орни
Основні обов'язки та порядок роботи командирів,
Алгоритм випадкового пошуку
Патологія гіпоталамо-гіпофізарної системи. Патологія аденогипофиза. Причини. Основні клінічні синдроми.
ТЕМА: Фотометричний аналіз біологічних об'єктів.
Санітарно-гігієнічні вимоги, що пред'являються до підприємств і цехах, що виробляють консерви для дитячого харчування.
Порушення співвідношення зрілих і незрілих форм лейкоцитів у крові
NH2-His-Ser-Gln-Gly-Thr-Phe- Thr-Ser-Asp-Tyr-Ser-Lys-Tyr-Leu-Asp-Ser- Arg-Arg-Ala-Gln-Asp-Phe-Val-Gln- Trp-Leu- Met-Asn-Thr-COOH 1 сторінка
Пороки розвитку в пренатальному періоді онтогенезу людини. Класифікація вад розвитку. Спадкові і неспадкові пороки. Фенокопіі.
Еволюція покривів тіла.
ВПЛИВ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ЯКІСТЬ виноградного вина
Життєві цикли організмів як відображення їх еволюції. Поняття про онтогенез. періодизація онтогенезу
визначення антидоту
Загальний патогенез
Онтогенез. Гаструляция і органогенез. Зародкові листки, їх похідні. Біогенетичний закон.
Отримання нуклеїнових кислот
Принципи підбору гарнірів до тушкованим стравам
Критерії розрізнення гуманітарного та природничо-наукового знання
ПРИНЦИПИ СИНЕРГЕТИКИ
Визначення груп крові за стандартними ізогемагглютінірующіх сироваткам
Біогенетичний закон Геккеля-Мюллера, його трактування Северцовим. Палінгенезію і ценогенези.
ХАРАКТЕРИСТИКА епідеміологічних досліджень І ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ
Типи інфекційних процесів, сутність і загальні закономірності розвитку.
Вплив активаторів та інгібіторів на активність ферментів
Пентозофосфатний шлях окислення глюкози. Написати окислювальний етап освіти пентоз, хімізм реакцій, ферменти і коферменти.
Характеристика типу круглих хробаків. Аскарида: морфологія, цикл розвитку, шлях зараження, патогенні дії.
Променеві ураження в результаті зовнішнього опромінення. Класифікація клінічних форм. Періодизація перебігу. Віддалені наслідки зовнішнього опромінення.
Алергія. Причини і механізми розвитку. Поняття про сенсибілізації, її роль у розвитку алергії.
галоїдовмісних дезінфектанти
Механізми розвитку і стадії пропасниці, характеристика гарячкового синдрому, його біологічне значення. Різновиди лихоманки.
Ізменчівость.Форми мінливості.
стадії лихоманки
Досвід № 1. Омилення жиру (1 досвід на групу)
Клінічна картина зовнішнього і внутрішнього кровотечі
Біологіяли? ж?йелерді математікали? модельдеу.
РОЗРАХУНОК ХІМІЧНОГО СКЛАДУ І ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЦІННОСТІ СТРАВ
Гідрологічний режим і гідрологічні процеси
дератизація
Годування корів за фазами лактації
Атропін.
Філогенезу в живій природі і природна класифікація живих форм
I. І нфаркт в результаті тромбозу коронарних судин на тлі атеро-
Енергетичний рівень взаємозв'язку і рівень відновлювальних еквівалентів
Використання гіпотермії в медицині
Дифракційна решітка. Дифракційний спектр.
Хромосомні хвороби.
Нормування захисних заземлення. Конструктивне виконан заземлювачей.
Шамаси аталади * 3 жилдамди? градіенті
Нейрофізіологічні механізми і вікові особливості сприйняття і уваги
Ж??ПАЛИ АУРУЛАР БОЙИНША 2014-2015 О?У ЖИЛИНДА?И ІНТЕРНАТУРА?А АРНАЛ?АН ТЕСТТІК ТАПСИРМАЛАР 8 сторінка
Анали? без, ??рилиси, ?изметі.
Умовний рефлекс як базова схема вивчення вищої нервової діяльності.
Тема №12. Основні етапи еволюції рослин і тварин.
В) неадаптовані, транзитні або випадкові (паразити не завершують цикл розвитку в організмі господаря, але мають високу патогенностью).
Рівні організації життя
Апарат для перегонки з водяною парою, забезпечений водороздільники. 1 сторінка
Поясніть причину скупчення гною при запальних процесах в тканинах.
Заходи в епідемічному осередку щодо джерела інфекції.
геном людини
Відтворювальне і поглинальні схрещування. Сутність, цілі та завдання.
Генетика людини. Методи вивчення генетики людини і їх специфіка.
Профаза 1 (2n4c). Найтриваліша і складна фаза мейозу. Складається з ряду послідовних стадій.
Ж??ПАЛИ АУРУЛАР БОЙИНША 2013-2014 О?У ЖИЛИНДА?И ІНТЕРНАТУРА?А АРНАЛ?АН ТЕСТТІК ТАПСИРМАЛАР 2 сторінка
Омела біла.
Порушення жування. Основні причини, прояви. Роль порушення жування в розладах діяльності шлунково-кишкового тракту.


перша | Попередня | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати