На головну

Екологія

сторінка 24

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


додаток 3
гідромінеральні ресурси
біокліматичної потенціал
Режим опадів.
Графік річного ходу температури
Текст. У тексті всі перераховані основні акваторії виділити жирним шрифтом. Розрахувати обводненість і заозеренность.
Висновок. Посилання на карту-схему.
Ландшафти.
Методика дослідження.
Карта-схема зонування території
Карта-схема мисливських і рибальських угідь
Режим ультрафіолетової радіації.
Режим атмосферної циркуляції.
Режим сонячної радіації.
Ландшафтно-екологічного зонування території
Карта-схема екологічного зонування території
Визначення здатності знімка
ВАРТІСТЬ 80 000 ГРИВЕНЬ за період
ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
Томського політехнічного університету
Ауил шаруашили?и
Біологіяли? т?рлілікті? жа?анди? ?згерістері
Жа?анди? екологіяли? м?селелер
Біосферани? ластануи
Екологіяли? ресурсологіяни? прінціптері
Аза?стан Республікасини? енергоекологіяли? стратегіяси
Ландшафттарди? ?згеруі
Бейімдендіру
Аза?стан Республікасини? т?ра?ти даму Т?жиримдамаси
Аза?стан Республікасини? ТД-?а к?шу (2005-2024 Ж.) бекітілген параметрлерін ба?алау
Ба?илау с?ра?тари
К?п жа?ти універсалди хали?арали? келісімдер
Розділ 2. Інноваційна активність організації
І джерел фінансування за звітний рік
Розділ 1. Загальні організаційно-економічні показники організації
Якщо хоча б в одному з рядків 1201-1209 відзначений код 1, то вкажіть, з якою метою здійснювалися
Розділ 12. Екологічні інновації
Розділ 7. Число спільних проектів і типи партнерів по виконанню досліджень і розробок в звітному році
Розділ 9. Патентування та інші методи захисту винаходів, науково-технічних розробок організацій
Арифметичний і логічний контроль
Локальний довідник видів економічної діяльності відповідно до NACE Rev.2
Розділ 12. Екологічні інновації
Розділ 11. Організаційні та маркетингові інновації
Технічних досягнень), програмних засобів за звітний рік
Розділ 11. Організаційні та маркетингові інновації
Довідка 3. Вартість об'єктів інтелектуальної власності
Розділ 2. Інноваційна активність організації
Розділ 8. Джерела інформації для формування інноваційної політики організації
Розділ 9. Патентування та інші методи захисту винаходів, науково-технічних розробок організації
Розділ 7. Число спільних проектів і типи партнерів по виконанню досліджень і розробок в звітному році
Довідка 1.
Вкажіть найменування найбільш значних за останні три роки інновацій
ЗАБУВ, ЯКІ ВІН ».
Учасники Місячника
Порядок і терміни проведення Конкурсу
Порядок і терміни проведення Конкурсу
Порядок проведення акції
У 2014- 2015 навчальному році
Ціль та задачі
Критерії оцінки конкурсних матеріалів
Підбиття підсумків
положення
освітня організація
Критерії оцінки конкурсних робіт
Критерії оцінки творчих робіт
Міський конкурс відеосюжетів
Роботи Асоціації волонтерських об'єднань
Критерії оцінки участі в акції
Підбиття підсумків
Про інформаційне співробітництво
Про видачу Особистою книжки волонтера
Учасники заходу
положення
ЛИСТ дипломників
РЕЦЕНЗІЯ
Ілюстрації і таблиці
ВИСНОВОК КАФЕДРИ
Огляд літератури та постановка задачі
На дипломний проект
Ілюстрації і таблиці
З ЗБІР І ПІДГОТОВКА ВИХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
НОУ ВПО Камський інститут гуманітарних і інженерних технологій
Учасники програми.
Підведення підсумків та заохочення учасників програми.
Конкурси.
Соціальні акції і проекти
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ ТА ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ
ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ
Кафедра виробництва будівельних конструкцій
Державна освітня установа вищої професійної освіти
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Екож?йелерді? т?ра?тили?и ж?не табі?і даму
Біосфера т?жиримдамасини? ?алиптасуи. біосфера еволюціяси
Та?амди? тізбектер ж?не ?оректік де?гейлер. Екологіяли? пірамідалар
Біоценозди? ?оректік ??рилими
Екож?йелердегі заттар мен енергія а?индари
В.І. Вернадскійді? біосфера ж?не ноосфера турали ілімі
Жа?анди? біогеохіміяли? ціклдер. Біосферада?и заттар айналими
Екологіяли? ?уис
Екож?йелердегі т?р арали? байланистарди? негізгі т?рлері
Мінімум ж?не т?зімділік за?дари. Т?зімділік діапазони
Негізгі абіотікали? факторларди? екологіяли? ма?изи
Екологіяли? факторлар ж?не оларди? жіктелуі
Організм, они? мекендеу жа?дайлари. Тірі ж?йелерді ?йимдастиру де?гейлері.
Т?ра?ти даму ??ими
популяція ??ими
Популяціяларди? статістікали? сіпаттамалари
Популяціялар санин реттеу
Біоценоз, біогеоценоз ж?не екож?йе турали ??им
Сан дінамікаси факторлари
Популяціяни? дінамікали? сіпаттамалари
Популяціяларди? ке?істіктік орналасуи
Екологіяни? практікали? ма?изи
Екологія б?лімдері
Екологія ??ими. Они? даму таріх.
Зав. кафедрою ____________________________ В.А. Тумаєв
Навіщо потрібні вимірювання?
Що і чим можна вимірювати?
ЕКОЛОГІЯ
Стаття повинна включати анотації російською та англійською мовами (не більше 500 знаків) і перелік ключових слів (не більше 5) російською та англійською мовами.
Ecosbornik@yandex.ru
тематика
Річки та їх типи
будова річки
Водний баланс в гідрології
Вода як речовина
Методи вивчення гідрологічних процесів
Сейна, км;
Термічний і льодовий режими річок. льодові явища
Морфологія і гідрологія боліт
Водний баланс озер
Охорона підземних вод від виснаження і забруднення
Технологічна схема
Креслення загального вигляду
Комплектування пояснювальної записки
Список використаних джерел
Посилання та примітки
діаграми
РЕЦЕНЗІЯ
Список використаних джерел
Позначення документів проектів (робіт)
Одиниці фізичних величин
таблиці
Формування теми курсового і дипломного проектів
Структура і обсяг курсового проекту
дипломне проектування
курсове проектування
нормативні посилання
Структура і обсяг дипломного проекту
Структура і обсяг дипломної роботи
Формули і рівняння
ілюстрації
Розподіл тексту основної частини пояснювальної записки
Загальні вимоги до тексту пояснювальної записки
Записки курсового і дипломного проектів (робіт)
Забруднення грунтів, шляхи їх відновлення і використання
Забруднення і захист гідросфери
Забруднення і захист атмосфери
ресурси клімату
ресурси населення
Біомаса як природний ресурс
Ресурсне значення гідросфери
Ресурсне значення літосфери
продовольчі ресурси
Пріродноресурсний і екологічний потенціал території
Регулювання річкового стоку
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Оцінка ефективності землеустрою
раціональне лісокористування
Ресурсне значення атмосфери
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Вступ
ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Змінити докорінно;
Insert prepositions and postpositions where necessary
A) Rearrange the words so that they make a sentence.
Unit 3 Retailing
Insert prepositions and postpositions where necessary
Translate into English
Translate into English
A) Read the following text.
Unit 5 International Business Styles
Ex.2. Insert appropriate conjunctions where necessary.
Translate into English
Insert prepositions and postpositions where necessary
Read the text and fill in the gaps with appropriate auxiliaries.
Надати можливість;
Ex.2 A Job Application
Insert prepositions and postpositions where necessary
Rearrange the paragraphs to get a resume and a cover letter.
Find the English equivalents
Match the words with their definitions.
Contents
Work Book
Insert prepositions and postpositions where necessary
WRITING A SUMMARY
WRITING A CUSTOMER SURVEY
Invite questions
Signposting
D) give instructions about questions


перша | Попередня | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати