На головну

хімія

сторінка 89

Каталог - Хімія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


продовження
Чому загострилася обстановка в Сирії або будні світової геополітики
Білий дім: Президент США найближчим часом виступить з заявою щодо Сирії
Асад: Сирія здатна протистояти будь-якій зовнішній агресії
Основні відомості з теорії
Відомості про матеріали монет Банку Росії зразка 1997 року
Основні вимоги пожежної безпеки
Пожежі на установці
Первинні засоби пожежогасіння
Діаметр диска (дюйми) Полка Широкий борт
Ефект переміщення цифр на захисній нитці
Символи атомів Дальтона
мікроперфорація
Дослiд 16.3. Одержаний анiлiну з нiтробензолу
Жири та оливи
Лабораторна робота 18
Більше тисячі лондонців беруть участь в акції проти війни з Сирією
перегонка
Будова, iзомерiя, номенклатура i властивостi
Радіоактивність навколишнього середовища. Перелік основних джерел радіоактивного опромінення
Атомна енергетика та радіаційна безпека
Південно-Уральський слід
Санітарно-гігієнічні критерії оцінки якості вод
Санітарно-гігієнічна оцінка небезпеки хімічного забруднення грунтів
Міжнародна політика і глобальне потепління
Особливості формування озонових дір в полярних областях
Фактори зміни клімату, не пов'язані з антропогенним впливом
Загальна характеристика наслідків змін клімату
Рекомендації щодо раціонального освоєння ресурсів
Стан повітряного басейну
Зв'язок масових вимирань з процесами рифтогенеза
Імовірність поразки об'єктів
Прохідні і антенні ізолятори
Comprehension Check
Pre- reading Task
The First Non - Ferrous Metals
Lexical Exercises
Focus on Grammar
Comprehension Check
Prepositions
Focus on Grammar
Pre - reading task
Exercise 1. Translate into Russian. Comment on the use of Tenses.
Lexical Exercises
Degrees of Comparison
Focus on Grammar
The Coming of the Vikings
Перемикач малогабаритний друкований
Визначення обсягу і складу продуктів згоряння
Вимоги до структурних елементів пояснювальної записки
Розрахунок теплоти згорання природного газу
Внутрішня енергія, теплота, робота
МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ РФ 1 сторінка
тепловіддача
коефіцієнта теплопередачі
Швидкість елементарної реакції пропорційна добутку концентрацій реагуючих молекул.
Джеймс Прескотт Джоуль
Юліус Роберт Майєр.
Центрифуга - апарат для механічного розділення сумішей під дією відцентрової сили.
Пінопласт, господарські губки - приклади колоїдних систем, які оточують нас всюди.
Джон Дальтон.
ЯК розкласти ІСТОРІЮ «по поличках»?
Чотири хімії.
Магістр алхімії наставляє учнів. Мініатюра з рукопису «Кентерберійських оповідань» Дж. Чосера. XV ст.
Порядок виконання роботи
бібліографічний список
Залежність швидкості реакції від температури.
Загальні відомості
Вплив температури.
енергія активації
Фізікали? хімія 6 сторінка
Порядок виконання роботи
При роботі в лабораторії хімії
рефрактометрія
ББК Г-5
Термодінамікани? 1-ші за?ини? негізгі те?деуі 2 сторінка
Металеве обладнання.
Гідравлічний розрахунок и підбір насосу
Обробка отриманих результатів
Визначення величини питомої поверхні скелета за методом БЕТ
Обробка результатів вимірювань
Кожухотрубні теплообмінники
тепловий розрахунок
Температурний режим апарату
B. ОРІЄНТОВНИЙ вибір теплообмінніка.
Муфти кулачкові жорсткі рухливі.
Зубчасті (шліцьові) з'єднання
Конструктивні види шипів і шийок
Матеріали і конструкції плоских ременів
Ковзання ременів і передавальне відношення
Попередження ГНВП при розтині нових пластів і перфорації
Мокра очистка газів.
Апарати застосовуються для абсорбції
спіральні теплообмінники
кручені теплообмінники
Морфофункціональна характеристика і класифікація сполучних тканин.
Виробництво сталі в мартенівських печах.
Амоній-катіонірованіе води
термічна деаерація
Деаерація в конденсаторі
Випарники миттєвого скипання
Освітлення води фільтруванням
Характеристика радіоактивного зараження місцевості як вражаючого фактора ядерного вибуху
Медико-тактична характеристика хімічних вогнищ
ГЛАВА I 1 сторінка
ГЛАВА I 10 сторінка
Одеський національний політехнічний університет 2 сторінка
Розділ 1. Поняття хімічна технологія та хімічного виробництво
МЕТОДИ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
Загальні висновки.
Мінімальною тривалістю контактування
Особливості ураження хлорпікрином
Патогенез отруєння синильною кислотою
лікування отруєнь
Клінічна картина ураження фосгеном
Отруйні речовини задушливої ??дії
Розчинники У побуті І ТЕХНІКИ
КРАСА - ЗА ДОПОМОГОЮ ХІМІЇ
Виготовимо духи
Окислення і відновлення міді
Отримаємо азотну кислоту
РЯД напруги МЕТАЛІВ
Отримаємо болотний газ
Проста скляний посуд
Отверждение жирів-не так вже це просто!
дія жовчі
проста
Далекий порядок
розкладемо воду
Основні види досліджень в металургії
Пошук і відпрацювання наукової інформації
Методи дослідження процесу кристалізації сталевих злитків
П 1.4.1 укіс ТЗ
Вивчення процесів шлакоутворення
уповільнене коксування
ВСТУП
Тема 2.1 Металургія міді
Робота 16. Вивчення процесу коагуляції колоїдних розчинів
Прикладами електродів другого роду можуть служити хлорсрібний і каломельний.
ВСТУП
Класифікація дисперсних систем за агрегатним станом речовини дисперсної фази і дисперсійного середовища
Компенсаційний діаліз і вівідіаліз
очищення золів
диспергирование газів
Класифікація полімерів
Здатність частинок дисперсної фази коагулировать під впливом зовнішніх чинників, наприклад, при додаванні електролітів, зміну температури.
твір розчинності
Залежність швидкості реакції від температури
гетерогенний каталіз
Кінетика двосторонніх (оборотних) реакцій
Вплив тиску і концентрації
Токсичні речовини, що утворюються при горінні запалювальних речовин і деяких матеріалів
Допустимі терміни перебування в засобах індивідуального захисту при різній фізичному навантаженні, ч
Токсикологічна класифікація ОВ
У найзагальнішому вигляді можна визначити внутрішню енергію системи як суму потенційної і кінетичної енергії всіх складових її частинок.
хімічна рівновага
Електронний курс лекцій 1 сторінка
Величина буферної ємності залежить від концентрацій компонентів буферної системи і від їх співвідношення.
Дисоціація води. Водневий показник
Таким чином, розчини різних за своєю природою речовин, але з однаковою моляльній концентрацією будуть кипіти і замерзати при одній і тій же температурі.
завдання №18
Основні етапи І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
Основні пакети прикладних програм (ППП) технологічної підсистеми САПР-ЦЕМЕНТ
Зертханали? ж?мис №1 3 сторінка
Зертханали? ж?мис №1 5 сторінка
Ступінь термодинамічної досконалості технологічних процесів
Г л а в а 8
Практичний матеріальний баланс
Допоміжні будівлі і приміщення підприємств хімічної промисловості
Вибір району розміщення підприємства та будівельного майданчика
Розділ 8. Робітники і технологічні параметри виробництва
Основні принципи створення САПР
Способи боротьби з корозією
Технологічні схеми процесів гранулювання дисперсних матеріалів
пропелерні мішалки
Лабораторна робота № 8
Реакція першого порядку
Тиск пари розчинів
Результати дослідження
бібліографічний список
бібліографічний список
Завдання до лабораторної роботи № 6
Потенціал - визначальні компоненти природних вод
Загальна мінералізація і іонна сила природної води
До -та 1 осн.2 до -та 2 осн. 1
гідросфера
Обробка результатів експерименту
Короткі теоретичні відомості
Визначення теплового ефектів Реакції нейтралізації
PH> 7 - Лужний середовище
Організація і проведення лікувально - профілактичних заходів в зонах радіоактивного зараження
Вражаюча дія радіоактивного зараження місцевості
Кольорові позначення магматичних гірських порід
Безпечні величини зараження поверхонь РВ віком 1 добу
Правила поводження і зберігання кисневої апаратури
Хімія навколишнього середовища.
Зміна енергії реагує системи при некаталітична (1) і каталітичної (2) реакції
ШВИДКІСТЬ ХІМІКО-технологічних процесів
Медичний контроль під час проведення робіт в ізолюючої захисному одязі
Лекція № 1


перша | Попередня | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати