На головну

хімія

сторінка 87

Каталог - Хімія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Грунтові розчини.
Елементний і фазовий склад грунтів.
Класифікація ґрунтових частинок по їх крупності
Руйнування бетону та залізобетону під дією води.
Катіонно-обмінна здатність ґрунтів. Поглинальна здатність грунту. Селективність катіонного обміну.
Форми сполук алюмінію в грунтах. Види грунтової кислотності.
Гумусові кислоти грунтів.
Антропогенне забруднення ґрунтів. Кислотне забруднення.
Гумус. Специфічні гумусові сполуки.
Органічні речовини і їх значення
Корозія металів у водному середовищі. Фактори, що впливають на інтенсивність процесу корозії.
Забруднення грунтових, річкових і морських вод важкими металами.
Групи, типи, класи, сімейства, пологи вод. Загальна мінералізація вод.
Провідні і рідкісні іони природних вод. Класифікація природних вод за складом іонів.
Основні види природних вод. Класифікація вод.
Хімія забрудненої атмосфери міст. Руйнування металів, облицювання будівель, стекол. Проблема загибелі лісів.
Атмосферна хімія галогенсодержащих з'єднань. Вплив оксидів азоту і галогенсодержащих органічних сполук на шар озону.
Окислювально-відновні умови природних вод.
Діаграма стабільності води (ре-рН).
Забруднення грунтових, річкових і морських вод органічними залишками.
Забруднення грунтових, річкових і морських вод неорганічними залишками.
Фосфатна, сірководнева і карбонатна системи вод.
Основні властивості води. Гази природних вод
Загальна лужність вод. Процеси закислення поверхневих водойм.
Вимоги до оформлення формул
Вимоги до оформлення ілюстрацій
ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ УИРС
Вимоги до оформлення списку використаних джерел
НАВЧАЛЬНОЇ ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
ТЕМИ УИРС ДЛЯ НАПРЯМКІВ
ТЕМИ УИРС ДЛЯ НАПРЯМКІВ
Структурні компоненти курсової (розрахунково-графічної) роботи студента
зразок стенду
ВСТУП
Загальні вимоги та правила виконання, оформлення та подання до захисту курсових робіт, розрахунково-графічних робіт студента з аналітичної хімії і ФХМА
Загальні вимоги та правила оформлення навчально-дослідницької роботи студента (курсова робота, розрахунково-графічна робота) з аналітичної хімії і ФХМА
Аналітична хімія та ФХМА
Можливі теми курсових робіт
виробництво сталі
виробництво чавуну
Агломерація (спікання).
Матеріали для виробництва кольорових металів і сплавів
Блок інформації для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для обіймання 2
Для самоконтролю рівня знань проаналізуйте рішення ситуаційних завдань: див. Додаток 2.
ВИПРОБУВАННЯ двокорпусними випарної установки
Обробка дослідних даних
Опис установки і порядок виконання роботи
Основні визначення і теорія процесу
Обробка дослідних даних
Тепловий баланс установки по корпусам
Витрата що гріє пара
Матеріальний баланс установки
Опис установки і порядок виконання роботи
Основні визначення і теорія процесу
Основні визначення і теорія процесу
Вимоги безпеки
Вимоги безпеки
Основні визначення і теорія процесу
Обробка дослідних даних
Опис установки і порядок виконання роботи
ВИЗНАЧЕННЯ гідравлічних СОПРОТИВЛЕНИЙ ТРУБОПРОВОДУ І АРМАТУРИ
Опис установки і порядок роботи
Основні визначення і теорія процесу
Основні визначення і теорія процесу
Порядок виконання роботи
Порядок виконання роботи
опис установки
Основні визначення і теорія процесу
Основні визначення і теорія процесу
Порядок виконання роботи, обробка результатів
Основні визначення і теорія процесу
Порядок виконання роботи
Порядок виконання роботи та обробка результатів вимірювання
опис установки
Основні визначення і теорія процесу
Порядок виконання роботи
Опис мови запитів
Методики фазової ідентифікації
ВСТУП
Склад баз даних PDF2 і PDF4
Застосування мови запитів ФМ
Порядок виконання роботи
Створення вибірки фаз по елементного складу
Стратегії фазової ідентифікації
Попередня обробка рентгенограм
Графічна фазова ідентифікація в ІПС РФА
Узагальнений алгоритм Рентгенофазовий ідентифікації
СКЛАДУ полікристалічного МАТЕРІАЛІВ
Автор: Баруліна І.В. Методичні вказівки до СРС з дисципліни «Хімія» - Рудний, рії, 2007. - 22 с.
Тема №14 «Засоби, методи, організація та проведення хімічної
Розвідки і контролю в підрозділах і частинах медичної служби
Засоби, методи, організація та проведення радіаційної розвідки і контролю в підрозділах і частинах медичної служби
арнал?ан тест с?ра?тари
Методика проведення роботи
Методика проведення роботи
Для студентів напряму підготовки
І струму катодного захисту
Визначення категорій В1-В4 приміщень
Норми оснащення приміщень ручними вогнегасниками
Мінімальні межі вогнестійкості будівельних конструкцій в залежності від ступеня вогнестійкості будівель
Розрахунковий витрата води на внутрішнє пожежогасіння
Редактор РИО: Е.Л. Михайлова
Схема установки для вимірювання потенціалів і струму катодного захисту наведена на малюнку 4.3
Методика проведення роботи
Методика проведення роботи
Приклади схем і систем захисту гідросфери
Технології та засоби захисту гідросфери.
водопостачання
Ентропія ідеально побудованого кристала чистого речовини (без дефектів і домішок) при абсолютному нулі дорівнює нулю.
Способи розрахунку стандартної ентальпії хімічної реакції
Група тканин з синтетичних волокон і в суміші з іншими волокнами
Група тканин зі штучних волокон і в суміші з іншими волокнами
волокнами
Група тканин з синтетичних ниток
Група тканин зі штучних ниток з іншими волокнами
Практичне заняття 3
Далі студенти вивчають нормативні документи, в яких викладено стандартна, торгова і облікова різновиди класифікації швейних виробів
Практичне заняття 4
Група шовкових тканин з іншими волокнами
Група тканин зі штучних ниток
Група тканин з натурального шовку
Асортимент лляних тканин
Асортимент бавовняних тканин
Державна бюджетна освітня установа вищої
термодинаміка
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
При зіставленні останнього рівняння з рівнянням Ленгмюра
РІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ
контрольні завдання
Виконання роботи
Екстинкції аналізованих речовин
На різних світлофільтрах
Виконання роботи
На різних світлофільтрах
ДІФЕНІЛКАРБАЗІДНИМ МЕТОДОМ
Виконання роботи
Виконання роботи
Розрахунок результатів аналізу
Виконання роботи
З сульфосаліцилової кислоти
Виконання роботи
Виконання роботи
Порядок титрування на УМ-2
Блок-схема фотоколориметр КФК-2
Порядок роботи на фотоколориметрі КФК-2
Теоретичні основи
Теоретичні основи
Турбидиметричним АНАЛІЗ СУЛЬФАТ-ІОНІВ
Розшифровка інфрачервоних спектрів
Групи -С-H для бензольного кільця
І деформаційних коливань
Зв'язок С-Н в метані
Теоретичні основи
МЕТОДОМ ІНФРАЧЕРВОНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ
Теоретичні основи
метод тангенсів
Розрахунок результатів аналізу
МЕТОДОМ полум'яної фотометрії
ПЛОМЕНЕВА ФОТОМЕТРІЯ
спектрофотометричний метод
Виконання роботи
Константи дисоціації кислотно-основних індикаторів
При різному становищі рівноваги
Теоретичні основи
І аналізованого розчинів сульфату барію
Виконання роботи
Порядок роботи на однопроменевому спектрофотометре УМ-2
Розрахунок результатів аналізу
Виконання роботи
Виконання роботи
НА Однопроменева спектрофотометр
Порядок роботи на спектрофотометрі СФ-10
За методом фіксованого часу
За методом добавок
навчальне видання
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
Виконання роботи
Г. Реакція на молочну кислоту.
А. Виділення муцинов слини і визначення в них вуглеводного компонента.
Г. Виявлення роданидов.
В. Виявлення фосфатів.
А. Визначення хлоридів.
Тема № 17: Біохімія змішаної слини
Мета заняття.
ВИВЧЕННЯ процесу фільтрування
Визначення констант фільтрування на елементі вакуум-фільтра
Обробка дослідних даних
опис установки
Алмати 2010р
МЕХАНІЗМ нейрохімічні ПЕРЕДАЧІ ПОРУШЕННЯ В серотонінергічна синапсів.
Локалізація 5-НТ-рецепторів, ефекти їх порушення і блокади
Гістамінергіческіе кошти. Препарати для виписування
протиалергічні засоби
Порівняльна характеристика деяких Н2-гистаминоблокаторов
Порівняльна характеристика деяких Н1-гистаминоблокаторов
Класифікація серотонінергічних засобів
Серотонінергічні кошти. Препарати для виписування
МЕХАНІЗМИ ДІЇ пуринергічні ЗАСОБІВ
Пуринергічні кошти. Препарати для виписування


перша | Попередня | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати