На головну

Будівництво

сторінка 127

Каталог - Будівництво на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Управління продажами на ринку нерухомості
Визначення поняття житлового комплексу
Оздоблювальні роботи
Контроль і оперативне управління
Побудова і аналіз календарного графіка
Професійні системи управління проектами
Компоненти інтегрованих ERP-систем
За визначенням РМВОК «Проект - це захід, який має результат і обмежена часовими рамками».
космічні промені
земна радіація
Тема 4. Природні джерела радіації
внутрішнє опромінення
Інші природні джерела радіації
інженерної геодезії
Пряма і зворотна геодезичні задачі. Їх застосування в геодезичному виробництві
Основні форми рельєфу
Передача відміток на дно котловану і на поверх
Вимірювання відстані нитяним далекоміром
Види прибутку.
Розподіл і використання прибутку.
Лекція № 8. Прибуток і рентабельність в будівництві.
Структура собівартості по статтям і елементам витрат.
Аналіз оплати праці
Рентабельність в будівництві.
Види показників рентабельності.
Лекція № 9. Класифікація і економічна обгрунтування податків.
Аналіз продуктивності праці та трудомісткості продукції
Аналіз використання робочого часу
Лекція № 5. ЛІЗИНГ.
РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ЛІЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ
Ефективність використання основних фондів підприємства
Методи нарахування амортизації
Визначення чистої поточної вартості (чистий ефект) NPV.
ТЕМА № ОБОРОТНІ ЗАСОБИ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Оборотність матеріальних засобів
Організація оплати праці в будівництві.
Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами
Фактори і резерви росту продуктивності праці.
Продуктивність праці в будівництві.
Кадри в будівництві.
Визначення індексу рентабельності інвестицій.
Склад ціни будівельної продукції.
Класифікація цін.
Організаційні форми капітального будівництва.
Сутність будівництва як галузь матеріального виробництва і його особливість.
Кошторисна нормування і система кошторисних норм.
Методи.
Оцінка ефективності реальних інвестицій.
Прогнозування ефективності інвестиційної діяльності.
Види інвестицій та їх значення.
Договірні ціни у будівництві.
Склад проектно-кошторисної документації на будівництво і порядок її розробки.
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ І ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ І ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА
ДОДАТОК 2
ДОДАТОК 1
ВСТУП
Основи роботи з проектами в Microsoft Office Project Professional 2003
Основні можливості Microsoft Project
Створення графіка робіт
Обмеження в розкладі робіт
Робота з діаграмами
Створення груп робіт
введення робіт
Робота з календарем
V. Перелік навчальних видань
додаток №1
I.Пояснітельная записка
ПМ.02 Виконання технологічних процесів при будівництві, експлуатації та реконструкції будівельних об'єктів
характеристика
Про освоєння професійних і загальних компетенцій
Організація роботи з охорони праці
ППР, робочі креслення, кошториси, карти трудових процесів, зразки технічної документації, яка оформляється при виконанні робіт
Система управління охороною праці на підприємстві
Етапи виробничого контролю (вхідний, поопераційний, приймальний)
Загальні відомості про організацію. характеристика організації
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ
Розробка мережевого графіка проекту
Підготовка до роздруківці календарного графіка
Визначення тривалості роботи на об'єкті
Для їх виконання
Налаштування видів
Використання налаштувань інших проектів
Налаштування таблиць
Налаштування загальних параметрів
Налаштування робочого часу
Перегляд інформації про земельні ресурси
Зрушення початку завдання
установка віх
ієрархічний проект
Одночасний перегляд декількох типів даних
Сортування даних
Формування і друк звітів
РНС. 58. Вибір звіту для настройки
фільтрація
Пошук даних
Висновок на друк
Ріс17. Форматування діаграми за допомогою майстра
Розрахунок і проектування пальового фундаменту.
ЗНАЙОМСТВО З ОСНОВНИМИ вікном MS PROJECT
Введення дати початку проекту
Форматування та налаштування об'єктів проекту
Управління ресурсами проекту
Визначення графіка виконання проекту
Розміщення завдань в проекті
Обробка відомості обчислення відміток сполучних точок
Відомість обчислення відміток сполучних точок
нівелювання поверхні
Загальні відомості
Приклад.
Приклад.
для похилої площадки
Приклад.
Приклад.
Для горизонтальної площадки
Вилучення земельних ділянок для державних і муніципальних потреб
Тестові завдання з дисципліни 1 сторінка
Тестові завдання з дисципліни 2 сторінка
Тестові завдання з дисципліни 4 сторінка
Тестові завдання з дисципліни 3 сторінка
Острів.
Замок в інших культурах.
Феномен замку.
МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
Норми часу і розцінки на 1шт. арматури
склад роботи
Норми часу і розцінки на 1 м трубопроводу
Глава 3. Удосконалення системи геодезичного забезпечення в умовах переходу на супутникові методи координатних визначень
Державні геодезичні мережі на основі супутникових технологій
Державна нивелирная мережу
Полігонометрія
трилатерація
Геодезична основа межування земель.
Глава 2. Методи створення державної геодезичної мережі
Курсова робота
Історія створення геодезичних мереж в Росії
Етап 3. Складання мережевого графіка робіт
завдання 3
Приклад складання графіка завантаження ресурсів
завдання 2
Етап 7. Знаходження критичного шляху
Етап 4. Обчислення раннього часу початку робіт
завдання 3
Завдання для самостійного виконання
Аналіз ходу виконання проекту
Завдання для самостійного виконання
Введення фактичних трудовитрат
Введення почасових даних завдань
Введення почасових даних ресурсів
видалення звіту
Створення наочного звіту
Перерозподіл трудовитрат і перенесення їх в понаднормові
Заміна одного ресурсу декількома вручну
Введення властивостей ресурсу Программіст1
Введення призначень для завдань проекту
Приклад створення ресурсів і призначень
Завдання для самостійного виконання
Ручне зміна графіка трудовитрат
Завдання для самостійного виконання
Ручне перерозподіл трудовитрат
Заміна одного ресурсу іншим
Зміна розподілу трудовитрат через режим проштовхування
Установка причини перевантаження ресурсу
Основна
розробив
Системи управління проектами
Основна
Фізичні особи як суб'єкти правовідносин
Властивості випадкових похибок
Нівеліри. Види нівелірів. Дати формулювання та короткий опис перевірок і юстіровок нівеліра.
Види рулеток.
Вісь обертання зорової труби повинна бути перпендикулярна до осі обертання інструменту (алідади)
Запис відліків по лімбу і обчислення кута виробляються в журналах встановленої форми.
Рамка вісь повинна бути перпендикулярна до осі обертання зорової труби
Назвіть 3 види масштабу. В якому випадку кожен з них застосовується.
Знаходження червоною (нульовий) позначки
Знаходження робочої позначки
Пояснювальна записка
Складання відомості підрахунку об'єму земляних робіт
Сутність і методи перенесення в натуру землевпорядного проекту
Складання разбивочного креслення для перенесення проекту в натуру
Визначення площі за допомогою паралельної палетки.
Визначення площ графічним способом, палетками і їх точність
Характеристика способів визначення площ землеволодінь, контурів угідь. Сучасні способи визначення площ
Визначення площ аналітичним способом за результатами вимірювань на місцевості. Точність обчислення площ аналітичним способом
Види і завдання інженерних вишукувань
Проектування ділянок механічним способом і його точність. Комбінування графічного і аналітичного, графічного і механічного способів при проектуванні ділянок
Глобальні системи визначення місцеположення НАВСТАР і ГЛОНАСС
Проектування ділянок графічним способом і його точність
Аналітичний спосіб проектування ділянок та його точність
Сутність проектування ділянок. Вимоги до точності площ і розташуванню кордонів проектованих ділянок
Розріджена прив'язка меж землекористувань із застосуванням сучасних геодезичних технологій
Завдання дисципліни, основні історичні етапи її розвитку та зв'язок з іншими науками
Сучасна класифікація Державної геодезичної мережі
Закріплення меж землеволодінь (землекористувань)
Відновлення і зйомка меж землеволодіння традиційними способами
Вимірювання, що виконуються супутниковими приймачами
Роздруківка скріншоти і РОЗМОВА
Цілі і завдання навчальної практики


перша | Попередня | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати