На головну

Спорт

сторінка 1141

Каталог - Спорт на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Т а б л і ц а 8.6. Диференціація тарифів на залізничному транспорті
Тарифи на автомобільному транспорті
Тарифи на морському транспорті
Транспортна документація на морському транспорті
Правове регулювання автомобільного транспорту
Правове регулювання міжнародних перевезень залізничним транспортом
Характеристика світової транспортної системи
Характеристика світового транспорту за видами
Сутність і елементи світової транспортної системи
Основні зони складів і їх характеристики
Канали збуту Intel в Росії
Повітряний транспорт
Особливості формування міжнародних транспортних коридорів
Нормативно - правова база морських перевезень
Правове регулювання міжнародних морських перевезень
Морські порти даних коридорів
Три євроазіатських коридору
Стратегія з постійною періодичністю замовлення.
Стратегія зі встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня.
Класифікація запасів.
Системи управл.запасамі на фірмах. метод АВС
Система організації виробництва Канбан.
Методика проектування логістичної системи організації.
Облік збоїв постачання та споживання.
ЗАВДАННЯ 2. РОЗРАХУНОК РАЦІОНАЛЬНИХ МАРШРУТІВ
Робоча матриця умов.
ЗАВДАННЯ 1. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ развозочно МАРШРУТІВ
ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ .............................................. 4
Для студентів спеціальностей
Передумови розвитку логістики на транспорті.
Логістичні інформаційні системи
Регіональні аспекти макрологистики
Систематика на підприємстві
Поняття глобальної логістики
XYZ - аналіз
АВС аналіз
Основні аспекти логістики
Стадії розвитку логістики
Нормування якості обслуговування клієнтів
Інф. потік і основні види оброблюваної інформації.
Ефективне управління трудовими ресурсами (Основні вимоги логістики).
Зв'язок логістики з корпоративною стратегією (Осн.треб.логіст)
Тенденція спеціалізації в логістиці.
ЗАВДАННЯ 3
Вихідні дані для вирішення задач 3, 4
ВСТУП
Мета і завдання дисципліни
Оцінка основних показників функціонування транспортного господарства та шляхи підвищення ефективності транспорту
Автобусні перевезення як основний вид діяльності підприємства
Організаційно-економічна характеристика підприємства
Обсяг дисципліни і види навчальної роботи
Практичні заняття (семінари)
студент повинен
Перелік контрольних питань
студент повинен
студент повинен
освітні технології
Показники роботи транспортного господарства підприємства
Макроекономічні показники системи оцінки техніко-економічного стану транспорту
Нормировка основних показників.
Інтегральний показник.
ЗАХИСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ 4
Інтегрального показника.
Порівняння отриманих результатів.
Вступ
Функціонування транспорту в умовах ринкової економіки
Різнимиучасниками логістичного процесу
ВСТУП
ВІДПОВІДІ ЛОГІСТИКА
Оператор змішаного перевезення
Документація при міжнародних змішаних і комбінованих перевезеннях
Форматування елементів діаграми
пелюсткова
точкова
Методичні вказівки 2 сторінка
глава друга
глава третя
Глава перша
Методичні вказівки 4 сторінка
лінійчаті
III. Типи діаграм.
Вступ
Транспортні системи і їх види
Завдання 6. Складська логістика.
Теорія і практика логістичного аналізу.
ВИБІР логістичних ПОСЕРЕДНИКІВ З ІСПОЛЬЗОВАНІЕМЕКСПЕРТНИХ МЕТОДІВ.
Вступ
Завдання №3. Закупівельна логістика підприємства
Суб'єкти транспортно-експедиційного обслуговування (ТЕО) міжнародного транспортного сполучення.
ОБСЯГ І МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ
Розрахунок середньозваженого темпу зростання цін (показник ціни).
Розрахунок темпу зростання середнього запізнення (показник надійності.). 3 сторінка
Розрахунок темпу зростання середнього запізнення (показник надійності.). 4 сторінка
Розрахунок темпу зростання середнього запізнення (показник надійності.). 2 сторінка
Розрахунок темпу зростання середнього запізнення (показник надійності.). 1 сторінка
Розрахунок темпу зростання поставки товарів неналежної якості (показник якості).
Установка міток табуляції за допомогою команди Табуляція
Маніпуляції з елементами таблиць
II. Швидкий спосіб побудови діаграм.
Створення діаграм та графіків
Діагностика як функція управління матеріальними потоками
для студентів економічних спеціальностей 1 сторінка
для студентів економічних спеціальностей 5 сторінка
для студентів економічних спеціальностей 6 сторінка
для студентів економічних спеціальностей 4 сторінка
для студентів економічних спеціальностей 3 сторінка
для студентів економічних спеціальностей 2 сторінка
Цілі і система логістики
Основні цілі логістики та напрями роботи по їх реалізації
Логістика як самостійна галузь знань
сутність логістики
E) жеку меншік - реттік
поняття логістики
Тема 4. Логістика закупівель
Процес придбання матеріалів і його основні стадії
Замовлення дорівнює 250 од.
Сумарні Розмір партії, відповідний
Методи розрахунку поставок
Забезпечення виробництва матеріалами
Визначення потреби в матеріалах
E) жеку меншік - реттік
ФОРМУВАННЯ БЛОКУ вихідних даних
Завдання 1. Прийняття рішення з розміщення замовлення і вибору постачальника
Завдання для закріплення матеріалу та самостійної роботи
Завдання 4. Розрахунок величини сумарного матеріального потоку на складі
Коригування отриманих результатів
Підготовка вихідних даних для формування математичної моделі транспортно-складської завдання
Рішення задачі оптимального закріплення регіональних складів за постачальниками однорідної продукції при прямих поставках.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Цикл руху запасів, t
Розмір партії
Витрати в системі управління запасами
види запасів
Побудова і функціонування інформаційних логістичних систем.
Інформаційні логістичні системи.
Значення і завдання інформації в логістиці
Стратегія управління запасами
Функції управління логістикою
Механізм управління матеріальними потоками
Система логістичного сервісу
Тема 12. Сервіс в області логістики
Оптимізація процесів логістики
Організація внутрішніх перевезень
Сутність і завдання транспортної логістики
Організація матеріальних потоків
Поняття і сфери застосування розподільчої логістики
Основи управління матеріальними потоками у виробництві
Завдання і функції виробничої логістики
котельної величиною
Канали розподілу товарів
Форми доведення товару до споживача
Формування системи складування
Оцінка роботи складів
процес складування
Види і функції складів
Роль складів в логістиці
Методологія та наукова база логістики
Еволюція концептуальних підходів до логістики.
Процес закупівлі.
Види потреб в матеріалах.
Основні цілі логістики та напрями робіт по їх реалізації
СГТУ - Саратов, 1995. - 21 с.
Методи визначення потреб.
Системи з фіксованою періодичністю замовлення
Завдання вирішуються транспортною логістикою.
Загальні вимоги до виконання контрольної роботи
Економічні розміри замовлення при допущенні дефіциту і надання оптової знижки.
Розрахунок оптимального розміру виробленої партії.
З фіксованим обсягом замовлення
Поняття і види логістичних систем.
Визначення логістичного ланцюга.
Інформаційна система логістики
Поняття, функції та розвиток логістики в сфері товарообігу.
Вирішуються за допомогою інформаційних систем
управління
Головна мета логістики.
Визначення матеріального потоку.
Характеристика функцій логістики.
ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ 4.1. ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ
Матеріальний потік на ділянці розвантаження залізничних вагонів торгової оптової бази площею 5 тис. Кв. м
глава четверта
глава п'ята
Тема №8 Ставлення до зайнятих
Тема №5 Робота піар фахівця з радіо і телебаченням
Тема №6 Інтернет реклама
ТЕМА №4 Робота з пресою.
Питання №2: Застосування ЗМІ для роботи з громадськість.
радіо реклама
ТЕМА №2 ПІАР.
Правила оформлення роботи
Додатки.
завдання
Розрахунок загальновиробничих витрат.
Особисті продажі. Методи персональних продажів.
Паблік рілейшнз і товарна пропаганда.
Висновки
СПИСОК рекомендованих ДЖЕРЕЛ
завдання


перша | Попередня | 1 136 | 1137 | тисячі сто тридцять вісім | 1 139 | 1140 | +1141 | 1142 | тисяча сто сорок три | 1144 | 1 145 | 1146 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати