На головну

Соціологія

сторінка 24

Каталог - Соціологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Які почуття у Вас виникають при згадці слів
Залишилося відповісти на кілька загальних питань про себе.
У Вас виникало бажання пожертвувати
Кохання__________________________________
Єкатеринбург 2011
Вступ
Зразки оформлення посилань на літературу
Зразок оформлення малюнка
Регіональні соціологічні сайти.
Сайти Петербурзьких організацій.
Сайти московських організацій.
Соціальна робота, соціологія
Методологія прикладного соціологічного дослідження
Методика прикладного соціологічного дослідження
організаційний розділ
Структура програми прикладного соціологічного дослідження
соціальної роботи
Обробка первинної соціологічної інформації.
соціологічної інформації
Пропоновані для студентів в період проходження практики 2010 - 2011 уч. рік
Інформаційно-освітні ресурси Internet
Пропоновані для студентів в період проходження практики 2009 - 2010 уч. рік
Літературно-технічне оформлення результатів студентського соціологічного дослідження
літературні форми
три функції
Концепція соціальної дії і його типів
Discourse markers in writing
Expressing opinions
LOOKING FOR A JOB
Unsocial hours; late shift; take a break; set up a business; bed and breakfast
REVISION
Be willing to change and adapt.
Matching Personality to Career
Become broadly literate.
JOB-HUNTING
JOB SEARCH METHODS
WANT ADS
The Selection Process
LOOKING FOR AND APPLYING FOR A JOB
MY LIFE AS AN INTERN
JOB SEARCH METHODS
CAREER AND PERSONALITY
Getting Started
Find a job you like and you add five days to every week.
A. occupation - job - work - career - position
Task 3. A sample CV.
Personal statement
BALANCING HOME AND WORK
Role overload
LISTENING
INEQUALITY AT WORK
INEQUALITY AT WORK
Value of housework
Other consequences of being a woman
Understanding the task
Underlining points
SUMMARY
CHECK YOURSELF
A Cinderella story
GENDER STEREOTYPES AT WORK
MEN VS WOMEN
CAREER AND PROMOTION
D. During your working life
GETTING AND KEEPING A JOB
Task 3. Interview tips.
COVERING LETTER
C. During the day (different work-patterns)
D. Types of work
THE CHANGING WORKPLACE
The Changing Workplace
HELP WANTED
RECENT CHANGES IN THE WORLD OF WORK
REVISION
Соціальні рухи в сучасному суспільстві
глобалізація
Тема 2. Основні напрямки розвитку світової соціології в XIX - XX століттях 5 сторінка
Тема 2. Основні напрямки розвитку світової соціології в XIX - XX століттях 4 сторінка
Тема 2. Основні напрямки розвитку світової соціології в XIX - XX століттях 3 сторінка
Основні елементи культури 2 сторінка
Основні елементи культури 6 сторінка
Основні елементи культури 5 сторінка
Основні елементи культури 4 сторінка
Основні елементи культури 3 сторінка
Тема 2. Основні напрямки розвитку світової соціології в XIX - XX століттях 2 сторінка
Тема 2. Основні напрямки розвитку світової соціології в XIX - XX століттях 1 сторінка
ЗАСНУВАННЯ
Тема 1. Об'єкт вивчення соціології і його особливості
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Основні елементи культури 8 сторінка
Методичні рекомендації щодо виконання доповідей і рефератів
словник соціологічних термінів
Молодіжна та сімейна політика, їх СКЛАДОВІ, завдання, принципи, напрямки: світова та українська практика
Клас точності засобів вимірювань
Типи шкал приладів
Солідарність »в соціологічній концепції Е. Дюркгейма.
Соціологізму Дюркгейма.
Порівняння соціальної дії у Вебера і Парето
Соціологія Маркса Вебера. Соціологія релігії.
Проблема волі в соціологічній концепції Ф.Теннис.
Завдання соціології по В.Парето.
Соціологічна концепція В. Парето.
Теорія циркуляції еліт В. Парето.
Концепції Дюркгейма, Вебера і Парето
Теорії релігії у Конта, Спенсера, Вебера, Дюокгейма і Зіммеля
С?ра?. Р?лдік т?жиримдама.
Референттік топтар
С?ра?. М?деніет ?леуметтік ?атинасттарди? реттеуші ретінде
Сурет Саясат ж?йе ретінде.
Географічне напрямок в соціології: Лев Мечников
Соціальні погляди Л. П. Лаврова
Тема 3 - Натуралистическое напрямок в російській соціології
Порівняльна характеристика соціальних ідей слов'янофілів і західників
А. И. Герцен як соціальний філософ
Соціальні погляди Михайлівського
проблема прогресу
Соціальні ідеї епохи Відродження і Реформації.
Характерні риси соціальних концепцій французького Просвітництва. Теорія прогресу і поняття цивілізації.
Середньовічні моделі опису суспільства. Фома Аквінський про закон, людині, державі і церкви.
Соціологічні ідеї Античності.
Історія соціології в системі соціологічного знання.
Соціальна концепція Т. Н. Грановського
Соціальна філософія П. Я. Чаадаєва
Особливості розвитку соціології в Росії
А. де Токвіль про свободу і демократію.
Соціології та соціальної психології ХХ століття.
другої половини XX століття.
Соціологія П. Сорокіна.
Формальна соціологія Г. Зіммеля.
Внесок М. Вебера в розвиток теоретичної соціології та галузеві соціології.
Соціологія Е. Дюркгейма.
Натуралізм в соціології. Основні напрямки.
Психологізм. Його різновиди і значення для соціології і соціальної психології XX століття.
Про людину і суспільство.
Етнометодологія Г. Гарфінкеля.
Постмодерністське теоретизування в соціології.
XIX - початку XX століть.
Програма перебудови соціологічної теорії Е. Гідденс.
Функціоналістська соціологія Т. Парсонса.
Соціальна драматургія І. Гофмана.
Соціологічний аналіз самогубства
Теза 2. Сакральне є соціальний феномен.
Солідаризм як соціальний ідеал
Солідарність і поділ праці
Суспільство як система. Норма і патологія
А) Біографічні дані
Б) Расовий фактор
Принципи логіко-експериментальної соціології
А) Логічні та нелогічні дії
Д) Історія і перспективи публіки
В) Закон наслідування як базовий соціальний закон
Г) Натовп як соціальна спільність
принцип соціологізму
Теорія суспільного розвитку. Соціальна революція
Безпосередні попередники соціології
Біографічні дані
Г) Досягнення суспільних наук
ідейні передумови
Пояснювальна записка
Позитивістський проект. Соціологія як позитивна наука
А) Соціальна статика
Антропологічні підстави історичного матеріалізму. теорія відчуження
А) Формація як соціальна система
Біографічні відомості
Соціал-дарвінізм
Ідея еволюції і принцип органицизма
типи соціальності
А) Теорія ідеальних типів
Характерні риси католицького вчення про спасіння
Соціологія релігії
Модернізація як раціоналізація. феномен капіталізму
політична соціологія
Теми доповідей і повідомлень
Теми доповідей і повідомлень
Теми доповідей і повідомлень
Теми доповідей і повідомлень
Методичні вказівки
бібліографічний список
багатовимірне шкалювання
Факторний аналіз
Класична лінійна модель регресійного аналізу
Кореляції (CORRELATIONS)
Складні табличні звіти. Таблиці для неальтернативні питань
STATISTICS - дослідження зв'язку некількісних перемеених
Вимірювання сили зв'язку між номінальними змінними
Схема організації даних, вікна SPSS
некількісні шкали
ВИКОРИСТАННЯ SPSS ПРИ ПРОВЕДЕННІ КОНКРЕТНО-СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
I. Теорія і методологія соціології
Соціологія права
Вкажіть, яким чином виникають норми права
Тема 4. Культура в суспільній системі
список термінів
Правові відносини як вид суспільних відносин
Поняття правової поведінки
Специфіка правосвідомості як соціологічної категорії
ТЕМА 4. СОЦІОЛОГІЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ
Американська школа соціології права
Норми права та поведінку особистості
Поняття юридичної організації
Прояви в праві


перша | Попередня | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати