Головна

Психологія

сторінка 691

Каталог - Психологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Страхи і нав'язливості
маргінальна поведінка
самогубство
суїцидальна мотивація
Топографічна модель психіки за Фрейдом
Динамічна модель психіки
ОСНОВНІ МОДЕЛІ
Кібернетичні моделі психіки
Проблема моделювання структури психіки
інтертипні відносини
категорії психології
принципи психології
Форми наукового знання
Вступ
Проблема предмета психології і його редукції
Проблема методів психології
Завдання.
Проблема біологічного і соціального
проблема свідомості
психофізична проблема
стилі керівництва
Інгібітори моноаміноксидази типу Б (МАО-Б) та катехол-О-метилтрансферази (КОМТ)
Минущі порушення пам'яті
лікування
система ГРІД
Заклади освіти (школи).
Дисметаболічні енцефалопатії.
Сенільні порушення пам'яті
фантазми
гіпомнезії
парамнезії
Амнезії.
Порушення пам'яті.
Гипермнезии
Корсаковский синдром
Розсіяний склероз
Хронічна судинна мозкова недостатність
хорея Гентингтона
Хвороба Альцгеймера
Порушення пам'яті при деменції
ФСБ КМС МНС ЄДІ
Пам'ять.
Моніторинг процесу виконання курсового проекту (роботи)
Вступ.
ВИСНОВОК
Чинники, що викликають рух персоналу
Факторний аналіз руху персоналу
ПІДПРИЄМСТВА
Окорухових механізми читання
Компоненти функціональної системи читання (по А. Р. Лурія. Т.В. Ахутіна)
Особливості оволодіння читанням учнями ___ класів
ВСТУП
Розподіл працівників підприємства за освітою
Розподіл працівників за віком за 2012-2014 рр
Розподіл працівників підприємства за статтю за 2012-2014 рр.
Чисельність і структура персоналу підприємства за 2010-2012 рр.
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРІСТІКАПЕРСОНАЛА ПІДПРИЄМСТВА
Сізді ж?мистан ши?ару?а ?андай себеп болу м?мкін?
Персоналди о?иту ?ажеттілігін ?алай ба?алау?а болади.
Персоналди тарту к?здеріні? мазм?нин аши?из, оларди? негізгі арти?шили?тари мен кемшіліктерін к?рсеті?із.
Персоналди жіна?тау ?дерісіні? м?нін ашип к?рсеті?із
Персоналди жіна?тау ?дерісіндегі адами ресурстар б?ліміні? ж?не б?лімшемелер басшиларини? р?лі ?андай?
К?сібі о?иту ба?дарламасини? тіімділігін ?алай ба?алау болади.
Джек Філіпс ?дісі
Персоналди ж?йелі т?рде, ?немі ба?алауди? арти?шили?тарин ашип к?рсеті?із.
Йим персоналини? ж?мис н?тіжесін ба?алауди? ма?сати.
Мансапти? негізгі кезе?дерін к?рсетіп сіпатта?из.
Заманауі ?йимда мансапти даму ?дістерін к?рсетіп сіпатта?из
Персонал маркетінгі ??имини? м?нін ани?та?из ж?не они? негізгі талаптарин сіпатта?из.
Йимни? персонал ?ажеттілігі ?алай ани?талади, о?ан ?андай факторлар ?сер етеді?
Персоналди бас?аруди? м?нін ани?та?из, они?негізгі ма?саттарин ашип к?рсеті?із
Адамі ресурстармен ж?мис ж?ргізуді? негізгі ба?иттарин ани?та?из
Персонал »,« кадрлар »,« пеклом ресурстар »??имдарини? мазм?нин ашип к?рсеті?із, оси ??имдарди? айирмашили?и бар ма?
Персоналди бас?аруди? негізгі ?дістері ?андай ж?не оларди? м?ні неде?
Адамі ресурстар б?ліміні? заманауі ?йимди бас?аруда?и р?лін ашип к?рсеті?із.
Кадрли? жоспарлауди? ма?саттари мен талаптарин ани?та?из.
Персоналди жоспарлау ?дерісіні? негізгі кезе?дерін к?рсетіп сіпатта?из.
Персоналди бас?ару стратегіясини? сатилари
Персоналди бас?ару стратегіяси дегеніміз НЕ ж?не ол ?йимни? даму стратегіясимен ?андай байланиста болади?
Адамі ресурстар б?ліміні? ??рилими мен сани ?андай болу м?мкін?
Аттестаціяли? ?дерісті? негізгі кезе?дерін сіпаттап к?рсеті?із.
Кесімді е?бека?ини? м?нін аши?из, они ?олдануди? негізгі талаптарин ашип к?рсеті?із
Е?бек келісім шартти? м?нін ани?та?из, они? негізгі тарауларин сіпаттап к?рсеті?із.
Персоналди бас?аруди? негізгі тіімділік к?рсеткіштері ?андай?
Таріфсіз е?бек а?ини? м?нін аши?из, они? негізгі т?рлері ?андай?
Аккорди? енбека?ини? м?нін аши?из, они? негізгі ерекшеліктері ?андай?
Мерзімдік е?бека?и м?нін аши?из, они? ?олдануина ?андай факторлар ?сер етеді?
Кадрли? аудітті? м?нін аши?из, они? ??рамдас елементтері ?андай?
Проблема мотивації у вітчизняній і зарубіжній психології
Поняття про мотиви навчальної діяльності, їх класифікація
Вступ
Рівні навчальної мотивації
Типи мотивації навчальної діяльності
Висновки по дослідженню та педагогічні рекомендації з розвитку мотивації учнів початкової школи
Діагностика мотивів навчальної діяльності.
Діагностики, що сприяють виявленню мотивації до навчальної діяльності
Важкі і легкі завдання проблеми свідомості
Рефлексивна теорія свідомості М. Велманса
Дослідження свідомості в зарубіжній психології
Проблема свідомості в російській психології
Г.В.Акопов
Біологічна установка в рішенні проблеми свідомості
Методологія та історія психології. Том 2. Випуск 1. 2007.
Т.В. Корнілова
В.Ю. Крилов
Методологія та історія психологи. Том 2. Випуск 3. 2007.
Специфіка психологічного знання
Поняття прогресу і його відображення в науках про людину
І.А.Міроненко
По-друге, при обчисленнях вручну непараметричні критерії є значно менш трудомісткими, ніж параметричні.
Нормальний розподіл. Рівень достовірності.
Дійсно допомагає будь-якій жінці
Характеристика основних систем російського віршування.
Силабо-тонічна система віршування.
Цей курс містить в собі мій багаторічний досвід роботи з різними нареченими. Нічого подібного на теренах російськомовного Інтернету немає.
Я вирішила діяти тільки після того, як Артур розлучився зі своєю дівчиною. Але я й гадки не мала з чого потрібно почати. І тоді мені попався ваш курс, який змінив моє життя.
Мудрих жінок відрізняє вміння зробити так, щоб чоловік сам захотів проміняти холостяцьке життя на узи шлюбу.
характери героїв
Вірш С. А. Єсеніна
Інтроспекція в науковій психології: Герман Еббінгауз
Інтроспекція в науковій психології: Едуард Тітченер
Інтроспекція в науковій психології: Франц Брентано
Інтроспекція в науковій психології: Вільгельм Вундт
Інтроспекція в науковій психології: попередники
Інтроспекція в науковій психології: Вільям Джемс
Інтроспекція в науковій психології: Вюрцбургская школа
Класичні феноменологічні дослідження і їхнє ставлення до психології
Феноменологічна психологія, психіатрія і психотерапія
Про поняття «феноменологія» в психології
В.Ф. Петренко, В.В. Кучеренко
Про еволюцію інтроспекції
філософська інтроспекція
метод інтроспекції
А.В. Юревич
КОНСПЕКТ
Перспективи інтеграції парадигм
парадигмальні протистояння
Критерії демаркації парадигм
Методологія та історія псіхологіі.Т му 2. Випуск 1. 2007.
Г.М. Кучинський
Н.А. Логінова
Методологія та історія психології. Том 2. Випуск 1. 2007.
особистість
Co-буття буття
Феноменологічний метод: вихідне призначення, принципи і процедури дослідження
Феноменологічна стратегія якісного дослідження
Аналіз суб'єктивних значень (смислів)
Діалогічність і рефлексивність
Цілісний (холістичний) аналіз складних, динамічних та унікальних феноменів
Методологія та історія психології. Том 2. Випуск 1.
Методологія та історія психології. Том 2. Випуск 1. 2007.
Е.В.Бакшутова, Т.К.Руліна
Фалікман М.В.
Р.Л.Золотовіцкій
Н.В.Золотова
ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩА НА ОСОБИСТІСТЬ І ПОВЕДІНКА.
ГРУПИ.
теорія Лайкерта
Порівняння моделей ситуаційного лідерства
Традиційні теорії лідерського поведінки
Ієрархія лідерів по Дж. Коллінз
Модель ситуаційного лідерства Херсея і Бланшарда
Групова динаміка і її закони. Малі групи, формальні і неформальні лідери
Види психолого-педагогічного дослідження. Специфіка емпіричного виду досліджень.
Види психолого-педагогічного дослідження. Специфіка прикладного і фундаментального видів дослідження.
Методологічні основи психології.
Положення, що становлять ядро ??суч. психолого-педагогічних концепцій.
Форми дослідження (дослідницьке, аналітичне, узагальнююче, іс.-відкриття).
Алгоритм дослідницької діяльності в галузі педагогіки і психології.
Актуальні сфери і напрямки досліджень сучасної психолого-педагогічної науки.
Особливості сучасної психології
Чисельність і структура персоналу підприємства за 2010-2012 рр.
ВСТУП
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
ПРОБЛЕМИ ділового спілкування ТА ЇХ ПОДОЛАННЯ
Етика взаємовідносин з «важким» керівником
Основні норми етичної поведінки керівника
Норми етичної поведінки керівника
Психологічні особливості раннього юнацтва
Теоретичні підходи до розгляду проблеми професійного самовизначення
бар'єри спілкування
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
мотивація
Механізми захисту - Спроба 45
ВИСНОВОК
Оперограмма процесу управління спілкуванням в організації
підсумкові результати
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
ВИСНОВОК
Закон і правосвідомість як критерій оцінки доказів
Проблеми категорії совісті в оцінці доказів.
Системи захисту авторських прав
Внутрішнє переконання як критерій оцінки доказів
Суб'єкти оцінки доказів
ВСТУП
COMPACT DISC (КОМПАКТ-ДИСК)
DVD-RAM
BLU-RAY DISC
Роль неформальних лідерів в організації


перша | Попередня | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати