На головну

Психологія

сторінка 688

Каталог - Психологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Технологія проведення опитування
Підготовка реферативних доповідей.
Форми організації навчання
Розділ 1. Теорія і практика мотивації і стимулювання трудової діяльності
Цілі і завдання дисципліни.
Форми організації навчання. 5
Москва, 2013 роки р
Розділ 2. Формування системи мотивації та стимулювання трудової діяльності
Розділ 3. Стимулювання трудової діяльності
Самостійна робота студентів.
Самостійної роботи.
Розділ 3. Стимулювання трудової діяльності
Розділ 2. Формування системи мотивації та стимулювання трудової діяльності
Югославський психолог П. Мицич виділив такі різновиди зауважень співрозмовників. Об'єктивні зауваження 3 сторінка
Югославський психолог П. Мицич виділив такі різновиди зауважень співрозмовників. Об'єктивні зауваження 2 сторінка
Югославський психолог П. Мицич виділив такі різновиди зауважень співрозмовників. Об'єктивні зауваження 1 сторінка
Югославський психолог П. Мицич виділив такі різновиди зауважень співрозмовників. Об'єктивні зауваження 5 сторінка
Югославський психолог П. Мицич виділив такі різновиди зауважень співрозмовників. Об'єктивні зауваження 6 сторінка
Югославський психолог П. Мицич виділив такі різновиди зауважень співрозмовників. Об'єктивні зауваження 9 сторінка
Югославський психолог П. Мицич виділив такі різновиди зауважень співрозмовників. Об'єктивні зауваження 8 сторінка
Югославський психолог П. Мицич виділив такі різновиди зауважень співрозмовників. Об'єктивні зауваження 7 сторінка
ВИБІР ТИМИ курсОвоЇ РОБОТИ
Мета та завдання курсової роботи
комунікативна поведінка
ЗМІСТ І СТРУКТУРА КУРСОВОЇ роботи
Загальні вимоги
Інформаційно-статистичних джерел
Психологічні мотиви McGuire
Мотиваційною теорією І МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ
Ієрархія потреб Maslow
Теорія мотивації McClelland
СУТНІСТЬ МОТИВАЦІЇ
теорія самоконцепціі
типи емоцій
Мотивацію, таким чином, можна визначити як сукупність причин психологічного характеру, що пояснюють поведінку людини, його початок, спрямованість і активність.
поняття мотивації
в) Класифікація споживчих товарів, заснована на поведінці споживача, його звичках тощо.
Кризи професійного становлення
Основні етапи розвитку суб'єкта праці
Вимоги до оформлення списку використаних джерел
Тема 41. Соціально-психологічні методи впліву на ефективність праці в трудовому колективі
Тими до курсових робіт
Економічний Потенціал та розміри підприємства
Нумерація сторінок, розділів та підрозділів
Подання на кафедру та захист курсової роботи
формули
Табліці
Загальні правила цитування та посилання на агентство вікорістані джерела
Який ВІ КЕРІВНИК
Ключ до тесту
оцінювання результатів
Забезпеченість та ефективність использование персоналу підприємства
Соціально-психологічні методи управління
Виробнича та соціальна інфраструктура підприємства
ВОЛОДІННЯ якости НЕОБХІДНІМІ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ІНШІМІ ЛЮДЬМИ
Глава 5. Психологія як самостійна наука 4 сторінка
Глава 5. Психологія як самостійна наука 2 сторінка
телеологізм
Глава 5. Психологія як самостійна наука 1 сторінка
Глава 3. Специфіка методології психології
Глава 2. Історія розвитку і сучасні уявлення про науковому пізнанні
Природні Чинник.
Управління плінністю кадрів та фактори, что їх зумовлюють.
Процес звільнення ПРАЦІВНИКІВ з підприємства візначається відповіднімі статтей Кодексу Законів про працю.
Колективний договір як засіб Зміцнення СОЦІАЛЬНОГО партнерства
Закордонний досвід СОЦІАЛЬНОГО партнерства
Про науковий познании..................................................................................... 32
Глава 10. Методологічні принципи психології ......................... 261
Корнілова Т. В., Смирнов С. Д.
Взаємозалежність ефектівності діяльності підприємства та результатів роботи персоналу ДІЯЛЬНОСТІ підрозділів з управління персоналом
Система економічних, СОЦІАЛЬНИХ та організаційніх показніків управління персоналом: сутність та зміст
Звільнення окремий ПРАЦІВНИКІВ за Різні Порушення.
На Основі Пропозиції копійчаних компенсацій.
Моніторинг персоналу
Сутність стратегії управління персоналом підприємства
Таким чином, кадрова політика підприємства - це система Принципів, Ідей, вимог, что визначаються основні напрямки роботи з персоналом, ее форми и методи.
Компетентність працівника: сутність, види
Кваліфікація - це степень професійної подготовки, яка необхідна для виконан Даних трудових функцій.
У результате! Застосування ціх ІНСТРУМЕНТІВ змінюється поведінка ПРАЦІВНИКІВ, підвіщується ефективність їхньої роботи, поліпшується структура трудового колективу.
Стадія формирование підприємства.
Забезпечити активну участь ПРАЦІВНИКІВ в управлінні підпріємством.
Оцінка наявний персоналу
Стадія стабілізації підприємства.
Стадія інтенсівного зростання підприємства.
Основні характеристики персоналу организации
Культурологічні (визначаються поведение залежних від елементів культури, характерної для даного Суспільства).
Розробка програми удовольствие майбутніх потреб у Персоналі
Поточне (оперативніше).
Оцінювання спеціалістів и керівніків у підприємстві
Атестування персоналу: сутність та види
Тема 9. Оцінювання персоналу в организации
Сутність і значення СОЦІАЛЬНОГО розвитку колективу
Загальний и професійний розвиток персоналу. Кар'єра: сутність, види, етапи
Стиль життя.
Горизонтальна кар'єра здійснюється в двох формах: ротація и збагачення праці.
Причини та фактори вівільнення персоналу. Процедура звільнення.
Мобільність персоналу характерізується его здатністю Швидко прістосовуватіся до мінлівіх умів маркетингового середовища, до Зміни трудових функцій, змісту праці и т.д.
навчання персоналу
Управління кар'єрою персоналу
Згуртованість колективу: сутність и Стадії
Роль корпоратівної культури у формуванні колективу организации: норми, цінності, традиції
Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота
Залучення персоналу
Зміст процесса набору та найманими ПРАЦІВНИКІВ
Тема 5. Організація набору та відбору персоналу
Визначення споживи підприємства в Персоналі
відбір персоналу
Трудова адаптація та ее види. Управління трудовою адаптацією
Колектив як соціальна група
Колектив як вища форма внутрішньої организации групи
Інформаційне та методичне забезпечення служби персоналу
Роли та функції менеджера з персоналу в организации роботи кадрової служби
Призначення та роль СУЧАСНИХ служб персоналу в организации
Спілкування як сприйняття людьми один одного
Поняття про спілкування.
СПОСОБОВ ОБМАНУТИ ВАШ МОЗОК!
Основні причини девіантної поведінки
Особистісна характеристика «важкого» підлітка
Психічні основи девіантної поведінки
Причини девіантної поведінки підлітків.
Девіантна поведінка дітей і підлітків
Девіантні явища в житті підлітка
процедура проведення
Девіантна поведінка неповнолітніх
Психологічні чинники важковиховуваних підлітків
Вступ.
Проблема девіантної поведінки підлітків в психології.
І його попередження
Служби в органах внутрішніх справ
Працівника органів внутрішніх справ
Стаття 1. Призначення Кодексу
Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації,
В органах внутрішніх справ
Органів внутрішніх справ
До керівника
Стаття 19. Відношення до службового посвідчення
Органів внутрішніх справ
Стаття 10. Професійна моральна деформація
Оперативно-службової діяльності
Характеристика видів деструктивної поведінки.
Лекція 10. Непараметричні критерії для порівняння залежних вибірок
Обмеження критерію у використанні критерію
Приклад.
Обмеження критерію у використанні критерію
Обмеження у використанні критерію
Особиста тривожність, отримана в різних вікових групах
Тема 8. Виявлення відмінностей у розподілі ознаки
Призначення критерію кутовий перетворення Фішера
Багатофункціональні статистичні критерії
Тема 9. Багатофункціональні статистичні критерії
Призначення критерію Колмогорова-Смирнова
Лекція 9. Непараметричні критерії для оцінки вираженості значень в незалежних вибірках
Тема 7. Непараметричні критерії відмінностей для порівняння вираженості ознаки в вибірках
Тема 5. Статистичні гіпотези при порівнянні вибірок. Поняття статистичних критеріїв і їх види
Поняття рівня статистичної значущості
критерій Фішера
Призначення критерію Фішера
Правило виводу (правило прийняття рішення)
В) Правило виводу (правило прийняття рішення)
призначення критерію
Психологічні особливості дітей, схильних до агресії
Схема аналізу відхилень у поведінці
Поняття і типи агресії та агресивної поведінки.
Екзистенційне-гуманістичні теорії, що відхиляється.
Психологічні механізми відхиляється особистості. Когнітивні теорії.
Біхевіористичні теорії, що відхиляється.
Агресія і делінквентна поведінка
Антисоціальна (соціопатіческіх) особистість
Загальна характеристика залежної поведінки.
протиправна мотивація
Умови формування делінквентної поведінки
Делінквентна поведінка як форма поведінки, що відхиляється особистості
Психодинамические аспекти відхиляється.
СОЦІАЛЬНОГО ТА ПРИРОДНОГО У детермінації поводження, що відхиляється
Медична класифікація видів поводження, що відхиляється.
Порівняльна характеристика поведінкових феноменів
Поняття і критерії, що відхиляється.
концептуальні моделі
Фактори залежної поведінки особистості
Вступ
Поняття деструктивної поведінки. Характеристика основних аспектів.
Самозвіт і самоопису.
Профілактика відхилень у поведінці
Спостереження.
Опитувальники і тести.
Соціологічні методи.
Цілі і принципи поведінкової корекції
Стимулювання позитивної мотивації
Методи угашения небажаної поведінки.
Характерологічні особливості залежної поведінки. З-залежність. Хімічна та харчова залежності.
когнітивне переструктурування
методи саморегуляції
Методи корекції емоційних станів
Поняття і класифікація віктимності
віктимна поведінка
Поняття і типи аутоагресивної поведінки.
Психологічні особливості харчових залежностей.
Психологічні особливості хімічних залежностей.
Феномен спів-залежності
Вікові особливості суїцидальної поведінки


перша | Попередня | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати