На головну

Психологія

сторінка 26

Каталог - Психологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Емпіричні характеристики відчуття.
Тема 4: Стиль та соціально-психологічні проблеми керівництва
Кадрове забезпечення системи управлиння персоналом
Причини і умови злочинності на сучасному етапі розвитку російської держави.
Організація особистості і індивідуальна властивості людини
Види мислення.
В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
Когнітивна психологія: загальна характеристика напрямки.
методи психології
Соціально-психологічні особливості особистості.
Способи набуття психологічних знань
Людина - це біосоціальна істота, що має членороздільної промовою, свідомістю, вищими психічними функціями, здатне створювати знаряддя праці і вміє користуватися ними.
Тема 1 Загальне поняття про МЕТОДОЛОГІЇ НАУКИ
Кримінологічна характеристика шахрайства
Загальновізнані техніки когнітівної психокорекції
Історія кримінології. Соціологічні концепції причин злочинності.
Стислий словник крімінологічніх термінів
Частини мови
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Компетентністьпрацівніка: сутність и види.
Для самоконтролю студентів результативності досліджуваного спецкурсу
Тема 5. Людина і праця
Основні форми статевого життя людини. Поняття норми в сексології.
Удосконалення оплати праці
Причини і умови, що сприяють вчиненню цих злочинів.
Постмодерністське напрямок у вивченні комунікативної проблематики сучасного суспільства.
Основоположники порівняльно-історічного мовознавства
Показники внутрішньоособистісних конфліктів
Поняття і структура особистості злочинця.
Семінар 5. Особливості психічного розвитку дітей з інтелектуальною недостатністю (УО і ЗПР) і проблеми їх навчання і виховання (4 години).
THE ENGLISH LEGAL SYSTEM
Теоретичні аспекти системи управління персоналом на підприємстві
VII. Управлінське рішення як важлива складова управлінської діяльності.
Переваги і недоліки методу спостереження.
граматичні категорії
Критерії оцінки результатів навчальної практики
Тема 16. Невербальна комунікація
Поняття і методи визначення рівнів латентної злочинності
Психометричні теорії інтелекту
Комунікатівній аспект спілкування
Й питання: Яке співвідношення соціалізації і індивідуалізації?
Завдання № 3.
Конституціональну ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ
Послідовність побудови висновків про ступінь соціально-психологічної сумісності шлюбних партнерів.?
Поняття та етапи соціалізації особистості.
Професійно-етичні норми в роботі психолога-діагноста.
Система стимулювання праці
Тема 1. Трудові ресурси суспільства і підприємства. Показники та фактори їх ефективного використання.
Структура особистості за Фрейдом 2 сторінка
Аудиторія публічної комунікації
ОСОБЛИВОСТІ відновного НАВЧАННЯ
Тема 3. Методика крімінологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ
Оформлення обхідного листа
Структурні складові самоставлення
А. Файоль: структура адміністративної системи. Управління та адміністрування
Висновки до розділу
Б) приклади тестових завдань
Тема 1: Природа і сутність етики і психології ділових відносин
Тема 5. Особистість злочинця.
Програма психокорекційної роботи ІЗ ДІТЬМИ Із легкою формою розумової відсталості
ПЕРЕГОВОРНІ СТИЛІ
динаміка конфлікту
Поняття про здібності. Структура здібностей. Можливості формування і розвитку здібностей в освіті.
Характер скоєних злочинів.
Тема 10. Конативна і креативні функції психіки.
Семінар 9. Дитинство і раннє дитинство (0-3)
Кримінологічні проблеми криміналізації і декриміналізації
Модель аналізу і загальна характеристика груп відхиляється розвитку
Ієрархічна модель управління виробництвом
ХТО повідомляє - ЩО повідомляє - за яким КАНАЛУ - КОМУ - з яким ефектом
Загальна характеристика методів психології
Вищі емоції (почуття) людини
Злочинність в зарубіжних країнах. Стан зарубіжної кримінології.
Нариси про істерію
Лекція № 3. ДЖЕРЕЛА КОНФЛІКТІВ І СТРЕСІВ
Тема 1. Реклама: сутність, функції, цілі та завдання
Динаміка окремих видів злочинів, скоєних підлітками та за їх участю
Загальна характеристика та Особливості ПРОФІЛАКТИКИ злочінності среди неповнолітніх в УВП
Реплікація ДНК.самокорекція та реплікація.Генетічній моніторінг.Засобі зниженя ризики Виникнення мутацій.
Форми и методи віктімологічної ПРОФІЛАКТИКИ
Психологічні дослідження телекомунікації
Особистість злочинця.
ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА "МЕДИЧНОЇ КАРТИ" СТАЦІОНАРНОГО ХВОРОГО.
І.І. Рогов
Біогенетичний принцип в психології.
Місце кримінології серед інших галузей знань
Тема 8. Ділові прийоми як засіб ділового спілкування.
Вимоги по огрганізаціі психологічного дослідження.
А. Файоль: принципи управління
Воля і вольові дії людини. Участь волі на різних етапах здійснення діяльності. Становлення вольових якостей особистості.
Мислення: основні види мислення і компоненти.
Праксис і його мозкова організація. Апраксии.
Практична робота
Жертва злочину її особливості та типологія
Класифікація методів
Тема 7. Психологія спілкування
А. Депривация в сім'ї через зовнішні причини
Програма психокорекційної роботи ІЗ ДІТЬМИ Із ЗПР церебрально - органічного генезу
г) Джерела електроживлення.
Класифікація потреб та мотивів в зарубіжній психології.
Відповідь: 2
Витіснення і опір.
заняття друге
Виховання і навчання аномальних дітей
Професії ручної праці (Р).
Кримінологічна характеристика зґвалтувань.
процедура проведення
Динамічні характеристики уваги (вибірковість, інтенсивність, розподіл, переключення, коливання).
Основи семіотичної комунікації: прагматика, семантика, синтактика.
Критерії оцінки: Віковий критерій. Емоційна характеристика. Особливості зображення. «Манера письма». палітра
Теоретичні джерела конфліктології.
Догляд за трахеостомою
Коротка характеристика дошкільного віку
Існуючі методи виведення з секти
Закони аргументації і переконання.
Класифікації управлінських рішень
Практична робота
Тема 8. Крімінологічна характеристика та попередження злочінності неповнолітніх. Крімінологічна характеристика та попередження рецідівної злочінності.
Методологічні основи отримання психодіагностичних даних
Кросполовие акцентуації статеворольової поведінки у чоловіків і жінок.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ В ІГРАХ ДОШКІЛЬНЯТ
Глава 3. КЛІНІКО-ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ОСОБИСТІСНИХ РОЗЛАДІВ У НАРКОЗАЛЕЖНИХ.
Розповідь вчителя про себе
Сексуальний садизм і сексуальний мазохізм
Роботі.
Тема, як елемент творчого процесу. джерела тим
Профілактика крадіжок, грабежів, шахрайством і розбоїв.
Види відчуттів (екстероцептивні, пропріорецептивні, интероцептивні).
Одягання стерильного халата (на себе).
Індивід, індівідуальність, особистість в управлінні
Випадок 3.
Загальна і своєрідне в розвитку нормального і аномального дитини
Стислий термінологічній словник
Класифікація конфліктів
Гіпотетіко-дедуктивно теорія и гіпотетіко-дедуктивний метод. Асіметрія експериментального Висновки
Проблема сумісності: начальники, колеги, підлеглі.
Методики подієво-біографічного підходу. Вивчення особливостей сприйняття життєвого шляху сім'ї.
Біхевіоризм і його значення для розвитку психології.
Розділ I. Методологічні основи психологічного дослідження.
Нормативно-правові акти
ОПИС МЕТОДИКИ
Методика кримінологічних досліджень
Творчі та організаційні аспекти газетної реклами
Долікарська допомога при термічніх Вплив та хімічніх опіках
Магічні ритуали в сучасній культурі
Попередження економічної злочінності
Вступ
СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ НАУКИ І ПРАКТИКИ
IV. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
тими рефератів
Наукова робота студента.
Вимога пред'являється до наукових гіпотез.
Кримінологічна характеристика побутових злочинів
Лекція 8. Психологія конфлікту
Подання, види, функції.
Дослідження сприйняття і відтворення ритмічних структур
Граматика. Граматичний значення. граматичні категорії
Обсяг дисципліни і види навчальної роботи
Кримінологічна характеристика вбивств.
Оптимізація оплати і системи оцінки результатів праці
Інформаційна частина методичної розробки 3 сторінка
Національна система соціально-психологічної служби
Методологія та методи соціально-психологічного дослідження
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ самовизначення
Тема 3: Ділові відносини в робочій групі
Ефективна мотивація на груповому рівні здійснюється за допомогою ...
Експериментальні дослідження конформізму Аша і сучасні уявлення про груповий вплив.
Медичні Терміни.
Додаток 10.
Поняття Корупції та корупційніх злочінів.
Крімінологічна характеристика насільніцькіх коріслівіх злочінів.
Адаптація до шкільного навчання.
Ма?сати: К?ркем ши?армани Талдан бойинша жасалатин ж?мис т?рлерін, ерекшеліктерін ??индиру
Можливості проективних методик
Матеріальна мотивація Трудової ДІЯЛЬНОСТІ
Критерії оцінювання дипломної роботи
Дослідження розвитку наочно-дієвого, наочно-образного і словесно-логічного мислення дитини.
Факторний ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ
Морально-психологічні стимули.
КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ В МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИНАХ
Закономірності психічного розвитку в нормі та патології
Пара і екстралінгвістичні компоненти невербальної комунікації
ІГРИ НА ВИЯВЛЕННЯ ЛІДЕРА
манія - ірраціональна любов-одержимість, для якої типові непевність і залежність від об'єкта потягу;
Атмосферні небезпеки
Теорії статевої ідентифікації
Соціальна політика щодо інвалідів
завдання №7
І етіопатогенетичне ПРИНЦИПОМ
Вимоги до теми дослідження
Американська діловитість і вміння організовувати.
Та?ирип. Психологія таріх
Тема 6. Відносини зі споживачами в системі зв'язків з громадськістю
Контроль реалізації управлінських рішень ».
Поняття когнітивного стилю в психології індивідуальності
Діяльність ПМПК в ситуації динамічного обстеження дитини
Кримінологічна характеристика злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку.
Роль згоди в комунікативному процесі. Концепції Т. Шибутані, Т. Ньюкомба і Л. Фестінгер
Семінар 13. Особистість е її психологічна структура
Форми і методи проведення психологічного освіти


перша | Попередня | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати