На головну

Психологія

сторінка 22

Каталог - Психологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Перехідний етап (епоха Відродження, Просвітництва)
Онтогенетическое розвиток мислення й мови.
До директивної формі розпорядчої інформації відноситься ...
Умови застосування психодіагностичних методик. Критерії добору психодіагностичних методик.
Розробка та Ухвалення управлінськіх РІШЕНЬ в сітуаціях візначеності, ризики та невізначеності.
Аристотель засновник науки, що вивчає чесноти.
Тема 9. Дитинство і раннє дитинство (0-3)
ПРИЧИНИ, ВИДИ І МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ
психологія класу
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ гуманістичної психології.
Особливості уровня та структура злочінів жінок
Формування першого враження.
модуль №1
Тема 1. Психологія людини як наука
Програма психокорекційної роботи ІЗ ДІТЬМИ Із гіперкінетічною формою ДЦП
Структурний підхід О.Кернберга 4 сторінка
Лекція 1. Сутність науки
Основні категорії педагогічної науки
Відповідь: 2
Механізми соціальної перцепції
Д?ріс тезістері.
Поняття суб'єкта праці в психології праці, рівні його вивчення. Структура суб'єкта праці.
Основні кадрові процеси - як фактор управління персоналом.
Матеріально-соціальні стимули.
IV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ, ЯКІ ВПЛІВАЮТЬ НА ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ
Самосвідомість і Я-Концепція особистості
III. Основні закономірності на зрітелніте усещанія.
Тема 2. Поняття віку та вікової періодизації психічного розвитку. Закономірності психічного розвитку
Мислення і його мозкова організація. Порушення мислення при локальних ураженнях мозку.
Парціальні педагогічні оцінки, їх типи і роль в навчально-виховному процесі.
Освоєння діяльності. Умови формування умінь і навичок.
Психологічний компонент реабілітації.
Відповідь: 1
Відчуття і сприйняття
Модуль 3 Вікові особливості сенсорних систем і вищої нервової діяльності
Глава 2. Моральні основи служби в органах внутрішніх справ
Поняття кримінальної віктимології.
Тема 1. Оглядова характеристика психології праці
Взаємовідносини тілесного і духовного в людині
Дослідження Поняття и динаміки СОЦІАЛЬНИХ установок
Ергономічна оцінка кухонного обладнання
Розділ 2. Прикладні розділи психології праці.
Психіка і свідомість. Особливості психічного відображення і форми поведінки на різних стадіях розвитку психіки в філогенезі.
Основні психологічні функції мотиву полягають в наступному.
Змістовній модуль 3
Лекція 19. Коучинг як новий вид психологічної допомоги
Етнічні НОРМИ І ПРИНЦИПИ ділового спілкування
Участь громадськості в попередженні злочинності.
Поняття про алгоритм Прийняття управлінського решение.
ПЕРІОДІ ТА етапи розвитку НАУКИ КРІМІНОЛОГІ
Типи проектних команд
Узагальнений психологічний портрет особистості неповнолітнього злочинця.
Примірний перелік ТЕСТІВ, використовують ПСИХОЛОГОМ У ОСВІТЯНСЬКЕ ЗАСНУВАННЯ
Проблеми періодизації віку
Загальна характеристика Волі. Розвиток вольова якости Військовослужбовців.
Київський літопис.
Індивідуально-психологічні, Психофізіологічні Властивості особистості та їх урахування в системе управління
Фази розвитку особистості
дифузне самотність
I. Психологія управління як наука. 2 сторінка
Стадії розвитку інтелекту (концепція Ж.Пиаже).
ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОГО АБО ЧАСТКОВУ САНІТАРНОЇ ОБРОБКИ ПАЦІЄНТА.
Дослідження динамічної організації рухового акту. Проби і їх діагностичне значення.
Різні концепції темпераменту Гіпоkрат, Шелдон, Кречмер, Павлов, Теплов.
Тема 1. Введення в теорію комунікацію
Теорія діяльнісного опосередкування внутрішньогрупової активності та психологічної теорії колективу.
До переваг організаційної структури лінійного типу можна віднести ...
Застосування кольору у виробничому середовищі
Анатомія і фізіологія статевих органів чоловіки і жінки
Завдання самостійної роботи студентів (СРС)
У 60-ті роки та ее сучасний стан
Сучасні інформаційні технології та їх Вплив на людину
Глава 5. Погляди на релігійність людини в гуманістичній традиції Е. Фромма, А. Маслоу, В. Франкла
Та?ирип. етнопсихологія
Кримінологічна характеристика транспортних злочинів, їх причини, заходи попередження.
Фенотиповий мінлівість.Норма реакції.Пренатальна діагностика спадкової патології.
Латентна злочинність.
Обробка результатів тесту
Проблема розвитку особистості в психології. Закономірності розвитку особистості
Ергономіка безпечної і комфортної середовища для дітей
Зміст Поняття професійної адаптації особистості
Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності.
Класифікація питань в інтерв'ю. (За Лукиной)
Тестові завдання
В. Морально-психологічне забезпечення настане
Причини, умови та механізм конкретного злочинного поведінки
Методика діагностики оцінки самоконтролю в спілкуванні М. Снайдера
Комунікативні методи видобування знань
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Кількісні та якісні методи сімейної діагностики.
Динаміка різних видів конфліктів.
Когнітивний розвиток дошкільника
Тема 24. Соціальні відхилення і злочинність
РЕЛІГІЙНІ ОБЛИЧЧЯ
Необходимость та значення оцінювання персоналу багатократно зростають в СУЧАСНИХ условиях рінкової трансформації економіки.
Тема 3. Детермінанти злочинності
модуль №2
друге завдання
Поняття спрямованості особистості, її види та структура.
Соціально-трудова реабілітація інвалідів по зору
Семінар 5. Психологічна теорія діяльності.
ДИСЦИПЛІНИ
Канали отримання інформації про індивідуальність
Медіцінали? псіхологтарди? іс ?рекетіні? негізгі аспектілері
слухання
рекламної діяльності
Міжособистісні відносини при глибоких порушеннях зору
Спілкування як соціально-психологічна проблема
Поняття про мотиви поведінки. Види мотивів. Формування мотивації навчання.
Навчально-методичне забезпечення дисципліни
Сімейна поведінкова психотерапія
Види і причини конфліктів в міжособистісній взаємодії
Етичні принципи ділового спілкування
Соціальні функції традицій, звичаїв, обрядів. соціалізація сексуальності
Види соціальних зв'язків
Влада і вплив - психологічний аспект.
Побутові газові прилади
Основні методи психології і їх значення.
дидактичний ТЕСТ
Глава 6. Психоаналітичні концепції формування і розвитку масової свідомості.
період новонародженості
Статус темпераменту в структурі індивідуальних властивостей
Визначення спілкування і його функції
МОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
виробнича пил
Раціонально-інтуїтивна модель оволодіння конфліктною ситуацією Дж. Грехем Скотт.
Криза отроцтва (підлітковий період)
Між керівником і підлеглими
Медичні, соціальні та психологічні аспекти статево виховання.
Лекція № 12. Лідерство - Поняття и класифікація
Різні трактування поняття конфлікт.
Соціальна ситуація навчання і розвитку.
Тема 15. Почуття та емоції людини.
Тема 7. Психологія та безпека праці.
Створення кадрового потенціалу организации та джерела поповнення й оновлення персоналу.
Діяльнісний підхід до проблеми здібностей (Платонов, Теплов)
Пам'ять. Процеси пам'яті. Значення пам'яті в житті людини у вихованні та навчанні дітей.
Відмінності в соціалізації дітей і дорослих обумовлені відмінностями у змісті
Критерії психологічного клімату в колективі
Методи й засоби забезпечення інформаційної безпеки
МЕТОДИКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ І ПЕРЕБІГУ розумових процесів
СКЛАДОВІ мовленнєвого акту
модуль 1
I. Відображення конфлікту в філософії, релігії, мистецтві та ЗМІ
Семінар 11. Емоції і почуття.
Забування та его причини
Гарбузов Н. А. Зонна природа звуковисотного слуху. - М .; Л., 1948.
Гідравлічна модель К.Лоренца
Вікові етапи розвитку дитячого малюнка
Об'єднання семіотичних наук
Предмет, об'єкти і завдання генетики
Поняття, рівень, структура та динаміка необережному злочінів
Воля і їй це основна прикмета. Вольова дія. Вольова регуляція поведінки.
Тема 11. цитогенетичний метод, его использование для діагностики хромосомних захворювань
Динаміка розвитку військового колективу.
VІ Матеріали методичного забезпечення заняття
Історичним (-і) подією (-ами), що вплинув (-і) на виділення менеджменту в самостійний вид професійної діяльності, з'явилася (-ось, -ісь) ...
Навчально-методичне забезпечення дисципліни
Менеджер: його завдання в організації. Особисті і ділові якості керівника. Організація особистої роботи (самоменеджмент) керівника
Постмодерністське бачення реальності. Контекстуальний характер проблеми
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни.
Попередження та профілактика злочинів у системі заходів боротьби зі злочинністю.
Теорія справедливості Адамса
Якісні рівні PR-роботи і їх ознаки
МОТИВИ І МОТИВАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ.
Тема 13. Дорослість і старість (20-75)
Аналіз підходів до управління
Практична робота
Поведінка як предмет психології. Біхевіоризм і необихевиоризм.
Проблема детермінації соціальної поведінкі особистості
Поняття фонологічної системи. Фонологічні школи
Відповідь: 1
Основні школи психоаналізу
Д?ріс тезістері.
Дисоціальний (антисоціальна) розлад особистості
Лист і читання. Мозгова організація. Аграф, Алексій.
ПЕРШИЙ ЕТАП НАВЧАННЯ - однослівні ПРОПОЗИЦІЯ. ПРОПОЗИЦІЇ з аморфного СЛІВ-КОРЕНІВ
СОЦІОЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ ЖУРНАЛІСТА
Внесок в історію розвитку менеджменту представників школи людських відносин полягає в ...
Тема 16. ТЕМПЕРАМЕНТ.
Аудиторія як адресат масової комунікації.
Процес виховання Військовослужбовців та его основні компоненти.
Глобалізація бізнесу та нове системне проектування
хромосомні мутації
РАЦІОНАЛЬНО-емотивний ТЕРАПІЯскорочено позначаєтьсяРЕТ
Питання 7. криміногенної якості особистості. Криміногенні якості і розподіл усіх прогнозування злочинної поведінки.
Вторинні документи та видання підрозділяють на довідкові, оглядові, реферативні і бібліографічні.
Сексуальні порушення при психопатологічних розладах з переважанням конституційно-ендогенних факторів (акцентуації характеру, психопатії, ендогенні психози).
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
Завдання 1. Експериментальне дослідження вибірковості уваги. Процедура дослідження.
Спеціфічні закони организации
Влада і особистий вплив
спостереження
опосередкованих запам'ятовування
Тема 2. Основні напрямки неофрейдизму
Концепції трудової мотивації, їх характеристика.
Сприйняття. Властивості і види сприйняття. Особливості сприйняття простору, часу і руху.
РІВНІ РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ І ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ. ОБДАРОВАНІСТЬ, талант і геніальність
Основні напрямки попередження загальнокримінальної корисливої ??злочинності.


перша | Попередня | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати