На головну

Педагогіка

сторінка 26

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


дидактика
Другий етап навчання
Спостереження.
Закономірності та принципи виховання. Характеристика закономірностей і принципів виховання і їх взаємозв'язок.
Проблеми сімейного виховання в американській педагогіці.
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ
І проміжних атестацій
D) Іліяс Есенберлін
Діагностика готовності дітей до самовиховання
IV рівень. Формування словозміни прикметників
Моделювання педагогічних конфліктних ситуацій
Основні принципи особистісно-орієнтованої педагогіки
Організаційну будову (структура) педагогічного колективу
Перший етап навчання
SPEAKING
Методи педагогічного дослідження.
Розвиток школи і педагогіки в 1930-рр
Тема 2.
Форми организации роботи учнів на уроках трудового навчання, їх характеристика та умови использование.
Орієнтовна схема аналізу позакласного заняття в початковій школі
Розповідання з іграшок
МИСЛЕННЯ І ІНТЕЛЕКТ
Урок-образ, та основні педагогічні умови его реализации
активна музикотерапія
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Епоха середньовіччя. СИСТЕМА СЕРЕДНЬОВІЧНІХ ШКІЛ
молодша група
Предмет педагогіки - це утворення як реальний, цілеспрямовано організований цілісний педагогічний _______________________.
Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки.
Тексти для стилістичного аналізу
В) 1000 сом
B) Т?ркістан
III рівень. Формування словотвору іменників
Становлення и розвиток Трудової подготовки в загальноосвітніх школах за роки радянської влади.
Семінар 4. Професіоналізація діяльності та особистості педагога професійного навчання (2 години)
Зміст навчально-виховної практики студентів IV курсу
ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
Педагогічна діяльність і педагогічні думки М.Ломоносова. Відкриття Московського університету.
Методи и методики проведення наукових досліджень з Теорії и методики трудового навчання.
Основні РІСД | Межі | виховання у Різні епохи
Тема: Технології соціально-педагогічної роботи з індівідом, Груп та мікросоціумом.
Хід роботи
Типізація деталей і вузлів з адекватними характеристиками
ВІД АВТОРА
Глава 4. Принципи побудови концептуальної моделі додаткового філологічної освіти
Факторний аналіз В ПЕДАГОГІЦІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЯКОСТІ РЕЗУЛЬТАТУ - продукту ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА
Тема заняття «Прогулянка в ліс».
Тема 1. Педагогічна система К.Д. Ушинського.
Артикуляційний апарат, дикція.
СТРУКТУРНО-ТИМЧАСОВОЇ АНАЛІЗ УРОКУ
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни
Викладати мистецтво засобами мистецтва означає
ОБСТЕЖЕННЯ РОЗУМІННЯ МОВИ
творче завдання
Z kim wiaze sie nastepujace powiedzenie: "Zastal Polske drewniana a zostawil murowana"?
Контакт і зворотний зв'язок в педагогічному спілкуванні.
колектив авторів
Практичне оволодіння законами логіки мови
Елементи пошуково-конструкторської діяльності
метод спостереження
Форми колективної творчої діяльності
Творча природа праці вчителя 2 сторінка
Детермінанті конфлікту
VII. "Я" у розвитку дитини
Засоби народної педагогіки
Тема 1. Зародження виховання, школи і педагогічної думки в первісному і рабовласницькому суспільствах. 1 сторінка
Хід роботи
Схема розробки анкети.
SUBSTANTIVISATION OF ADJECTIVES
З Про Д Е Р Ж А Н І Е
Грудна клітина
дидактична гра
Тема 1.4. Класифікація професій. Вимоги професій до людини
Бар'єри педагогічного спілкування
Сукупність відповідніх прійомів
С) Ши?ис, Ортали? ?аза?стан
E) Жетісуди? батиси
Словниковий робота.
D) тотемізм
Організація загальнотабірного заходу (або "Що робити?").
Просвітництво на Русі в 11-13 століттях. Повчання В. Мономаха.
методи контролю
Питання 40. Соціально-педагогічна допомога особам з обмеженими можливостями
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вивчення особистості учня
Лекційно-семінарсько-Залікова технологія
Глава VII. Загальне недорозвинення мови у дітей дошкільного віку
структура конспекту
соціометрія
Абсолютна 1'отяосітельяая) ранговая j дескриптивная
Режисерські
Громадська педагогіка. Особливості освіти і педагогічної думки в другій половині 19в-1917. в Росії. Корф, Рачинський, Бунаков.
І КОРЕКЦІЙНОЇ РИТМІКИ
Національне виховання та формирование особистості студентів
Педагогічне проектування освітнього середовища в ДНЗ
Розвиток методики в Росії
Класифікація методів навчання за Ю.К.Бабанськім
І класних керівників БСКОШ.
тематика рефератів
Глава I. ПРЕДМЕТ логопед
THE ABSOLUTE CONSTRUCTION
The Brain and Intelligence
Лекція 3. Методологічна культура педагога
Урок узагальнення та сістематізації знань, умінь и навічок
Проблема навчальних конфліктів і способи їх попередження
Життя та творчість Ф.Шопена
Рухливі ігри.
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
II. психотренінгу
I. Загальні положення
Лекція №2. Соціальна природа розвитку художньої освіти; загальнолюдське, національне й індивідуальне в мистецькій освіті
Педагогічні пам'ятники X - XII ст.
Choose the correct variant of the sentence
Питання 58. Причини порушень слуху, їх діагностика і медична реабілітація
Методичні вказівки для викладачів
ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ
СТИЛЬ ВЕДЕННЯ БЕСІДИ
Виникнення перших громадських організацій.Пед.журналістіка.
ВСТУП
КОРОТКИЙ СЛОВНИК ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ
Роль викладача в организации и проведенні практичного заняття
Поняття інклюзівної освіти
Характеристика підліткового віку
IV. Дитина між зміною зубів і пубертетом
Теорії музичного виховання.
СИСТЕМА ОСВІТИ В РОСІЇ. УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
Виставляються при поточному контролі позначки в обов'язковому порядку повинні відображати результати навчальної діяльності учнів.
Психолого- педагогічний статус першокласника
С) Кричав, Тор?ай
види конфліктів
Розвиток російської сурдопедагогіки
конспект відкритого
Якісні Зміни СОЦІАЛЬНОГО Попит на освіту
Засоби навчання російській мові
Компетентнісний підхід в педагогічній освіті
Різніх шкільних предметах.
Зміст і порядок виконан курсової роботи
Глава II. З історії методики розвитку мовлення
М.Л.Рехельс
Педагогічні системи І.Г. Песталоцці і його послідовників
Структура навчальної діяльності
Обумовленість педагогічної етики місією педагогічної праці
WRITING
Третій етап навчання
Різні типи шкіл, їх особливості, характер навчання в них.
Дубовець О.М.
Організація освітнього процесу в ЦКРОіР
V. Розвиток після пубертета
Модуль 2. Історія освіти і педагогічної думки в Київській, Московській Русі, Росії, СРСР, Тюменському регіоні
Активізація особистісного потенціалу при роботі в команді.
Предметно-цільова частина.
Види и форми науково-дослідної роботи у ВУЗі
Та оцінювання ефектівності виховного заходу
Професійний ідеал і засоби професійного самовиховання вчителя
Тема 5. Виховання і навчання в Київській Русі і російській державі (до XVII століття).
Виховательна робота.
Закономірності процесу виховання школярів
Закрита ринолалия
великі півкулі
Основні підходи до класифікації методів навчання у вітчизняній вищій школі
Суб'єктності педагога: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 1 сторінка
Лекція № 5 Целеполагание і аналіз уроку. види аналізу
Система рівневих індікаторів и система опісів курсів за типами
ТЕМА ОСВІТА У США.
Форми организации роботи учнів на уроках трудового навчання, їх характеристика та умови использование.
Етапи виконання ВКР і організація дипломування
Илимі ізденісі: зат алмасуди? патофізіологіяси.
Керівництво працею дітей.
Ефективне і неефективне заохочення
Виховання і навчання у древніх слов'ян. Народна педагогіка Київської Русі.
ПРОПОЗИЦІЯ
Choose the correct item
Розвиток особистості як одна з головних категорій педагогіки і психології
Шпаргалка ЕНТ 2013 по історії Казахстану по пробним тестів
І за кордоном в XIX і початку XX століття
БАЗОВІ підходи до ПЕДАГОГІЦІ, НАВЧАННЯ І ШКІЛЬНОГО ПРАКТИЦІ
Тими для доповідей та рефератів
КРИТЕРІЇ оцінювання Творче ПРОЕКТУ
Спартанська система
ТЕМА ОСВІТА В Англии.
Друге питання: Педагогічна творчість і майстерність
слайд - 30).
Музична освіта
Приблизний перелік ігор
Становлення трудового навчання в Україні в дореволюційній период (до 1917 р.).
Школа і педагогічна думка в епоху Відродження.
Картотека ігор, спрямованих на розвиток мовного дихання, з використанням різних предметів
Гіперурикемічну (подагрична) «одержимість» і потенційне могутність мозку людини
Школа і педагогічна думка в Стародавній Греції
Разом: 90 рік .: лекції - 16 год., Практичні заняття - 18 год., Індивідуальна робота - 6 год., Модульний контроль - 5 год., Самостійна робота - 45 рік. Коефіцієнт: 2,12
ТЕМА № 3
глосарій
Індивідуальна НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА
семінарських занять
Твір як вид монологічного висловлювання. Класифікація творів.
Третій етап навчання
Профілактика педагогічних конфліктів
Словник термінів з дисципліни
Сюжетно-отобразітельной гри
глосарій


перша | Попередня | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати