На головну

Охорона праці

сторінка 39

Каталог - Охорона праці на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Глава 13 ППБ
Індивідуальні трудові спори та порядок їх розгляду.
Трудова книжка. Правила її ведення, заповнення та зберігання.
Служба охорони праці підприємства
Основні терміни, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА УМОВИ І БЕЗПЕКА ПРАЦІ
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ
ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ І ОБЛІКУ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
Тема 3.1 Електробезпека
АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА виходячи УРАЖЕННЯ СТРУМОМ
Результати дослідження 6 сторінка
Права державних інспекторів Ростехнагляду
Адміністративна відповідальність за ухилення від участі в колективних переговорах
Методики розрахунку оцінки економічної ефективності
Основні права і обов'язки роботодавця в сфері трудових відносин та охорони праці
ОБЛІКУ ВИДАЧІ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Основні види підзаконних нормативних правових актів, що містять державні нормативні вимоги охорони праці
Служба охорони праці
Вивчення основ охорони праці в навчальних закладах
лазерне випромінювання
Нормування іонізуючих випромінювань
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ
ТЕМА: «Методика конструювання технологічної оснастки».
ВСТУП
Тема 9.1: «Технології соціальної роботи в установах соціального обслуговування населення» - 2 години
РОЗДІЛ 4
Коли може проводитися підготовка робочого місця і допуск до роботи.
Які працівники відносяться до відрядженого персоналу.
З люмінесцентнімі лампами
Коефіцієнт теплопередачі * та Опір калоріферів типу СТД моделі Б
Дефлектори круглі типу ЦАГІ
Характеристика джерел тепловіділення
Розрахунок чисельності робітників цеху
Захист від статичної електрики.
Порядок навчання в системі пожежно-технічного мінімуму
Які існують індивідуальні засоби захисту органів дихання?
Вибір величини напруги
Вибір струмообмежувального реактора
Облік і оплата електроенергії
Компенсація реактивної потужності
Вибір величини напруги
Пожежна безпека на підприємстві
АТЕСТАЦІЯ В ОБЛАСТІ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ,
Витрати на поточний ремонт обладнання
Суть, принципи организации та Функціонування системи управління охороною праці на підприємстві
Особливості охорони праці жінок и неповнолітніх
ДЕЯКІ МІЖГАЛУЗЕВІ Нормативні акти
Класифікація промислових будівель.
Перегородки, ворота, двері.
Завдання розрахункової части контрольної роботи 3 сторінка
Методичні вказівки.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНО-розвантажувальних робіт
Забезпечення безпеки виробничого обладнання та процесів
Система органів з вирішення трудових спорів. Підвідомчість трудових спорів.
Оцінка охолоджуючого мікроклімату
Охорона праці жінок і осіб з сімейними обов'язками
Основні психологічні причини травматизму.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Мегаомметр
Робота будівельно-монтажних організацій в ЕУ.
Проектування арматурного виробництва
Переклади з ініціативи працівника.
ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ, ПЕРЕГЛЯДУ ПРАВИЛ І інструкцій з охорони праці
МЕТОДИ ЗАХИСТУ ВІД електромагнітних полів
ЗАСОБИ І МЕТОДИ ЗАХИСТУ ВІД ШУМУ
НЕБЕЗПЕЧНІ І ШКІДЛИВІ ВИРОБНИЧІ ФАКТОРИ
Правила ТБ при роботі з відеотермінальних пристроїв
Нові методи організації науково-дослідницької роботи для підвищення конкурентоспроможності при працевлаштуванні
Завдання та методичні рекомендації до Вивчення тими
Екзаменаційний білет № 26
Шкідливі Речовини Повітря РОБОЧОЇ зони.
Прилади та обладнання
ФОРМУВАННЯ КОШТІВ НА ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
Фрезерні верстати. Охорона праці при роботі на фрезерних верстатах.
Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці.
Заземлювачі.
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ лабораторних робіт
Вимоги до працівників, які допускаються до виконання робіт в електроустановках.
Вступний інструктаж з охорони праці
АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ
Лекція 3. Організація служби охорони праці
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Витрати на поточний ремонт будівлі
Екзаменаційний білет № 23
Проведення навчання, контроль знань, інструктажі, оформлення нарядів-допусків.
Основні положення законодавства з охорони праці
Реферативне повідомлення оцінюється за чотирибальною системою.
Вступ
Деякі рекомендації з підготовки резюме
Звітність та Форми проміжної атестації за підсумками навчальної практики.
Структура навчальної практики
ВСТУП
Приклад виконан завдання
варіант 5
Форми та принципи контролю за охороною праці на підприємстві
варіант 82
Вибухонебезпечні й пожежонебезпечні зони
ЦІЛЬОВОЇ ІНСТРУКТАЖ
Рівні системи державного управління принципи охороною навколишнього середовища в РФ
Технологічна регламентація процесів управлінської праці
Соціального забезпечення та соціального захисту в РФ
Обсяг дисципліни і види навчальної роботи
Вимоги безпеки при обслуговуванні, налагодженні і ремонті устаткування зв'язку.
Атестація робочих місць за умовами праці.
ВИБІР СИСТЕМ ТА СПОСОБІВ вентиляції
Поняття і правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.
Соціальні гарантії і компенсації безробітним.
Мета і завдання охорони праці в організації
Особи, які мають право на розслідування сталися з ними професійних захворювань
Види відповідальності, передбачені за порушення вимог трудового права, охорони праці та промислової безпеки. Федеральні закони, що встановлюють відповідальність
Порядок зняття дисциплінарного стягнення
Стаття 28. Створення сприятливих для здоров'я умов праці, навчання, побуту та відпочинку
Стаття 21. Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю
Управління безпекою підрядних робіт
Охорона праці при використанні машин
Порядок забезпечення безпеки при проведенні робіт з підвищеною небезпекою
Класифікація нещасних випадків.
Судини із стисненими та зрідженими газами, які призначені для забезпечення паливом двигунів транспортних засобів, на які вони встановлені; деякі інші судини.
Поняття і види нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства.
Трудові правовідносини. Підстави виникнення і припинення трудових правовідносин.
Види дисциплінарних стягнень.
За яких погодних і дорожніх умовах повинно бути припинено рух тролейбуса.
Навчання працівників підприємства охорони праці.
Пристрій і принцип роботи
Припинення трудового договору за обставинами, не залежних від волі сторін
Поняття трудового договору. Відмінності від суміжних цивільно-правових договорів.
Компенсаційні виплати.
Особливості строкових трудових договорів.
Тимчасові переклади з ініціативи роботодавця.
Кінематична схема приводу
Зварювальні роботи
організаційний
Нормативно-правові акти з охорони праці
Орієнтовна структура Положення про систему управління охороною праці
склеювання
Економічне стимулювання охорони праці.
Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом
Права Фонду соціального страхування від нещасних випадків
Порядок розгляду справ про страхові виплати
І угода з охорони праці
СПЕЦІАЛЬНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ важких ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
ВИДИ І УМОВИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЛЮДИНИ
форми самозахисту
Види часу відпочинку
Поняття і види суб'єктів права.
ВИДАЧА молоко або інші рівноцінні харчових продуктів
ФЕДЕРАЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ ПРАЦІ
ТЯЖКІСТЬ ПРАЦІ
Розвантаження і зберігання сировини
Поєднання нульові захисні і нульові робочі провідники (PEN-провідники).
Вступний інструктаж
Створення психологічного настрою на безпеку
Причини небезпечних дій
Діяльність служби охорони праці
Умови та порядок надання трудових відпусток.
Умови праці як соціально-економічна категорія
Проблеми працевлаштування та охорони праці студентів і випускників в реальному секторі економіки і шляхи їх вирішення
Кращий світовий досвід підготовки молоді до успіху
ОСНОВНІ ВИМОГИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Розрахунок витрат на матеріали і запасні частини.
Побудова системи заохочень
Тема 17. Пожежна охорона. Профілактика.
ПРОВЕДЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ Посадові особи Департаменту
Державний нагляд та контроль за станом охорони праці в Україні
опалення
Роль і завдання служб підприємства при проведенні АРМ.
Типи забудови і поверховості. Фактори що впливають на їх вибір.
Підвищення знань з охорони праці.
Маркування для перевірки
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ
Г) Захист від вібрації
актуалізація знань
Перша допомога при отруєннях
Схема аналізу уроку читання
Схема аналізу уроку історії
Розслідування та аналіз нещасних випадків на виробництві.
На які електропроводки поширюється дія гл.2.1
Протипожежні тренування.
Оплата часу відпустки. Компенсація за невикористану відпустку.
Виконання відключень при підготовці робочого місця.
Вимоги безпеки перед допуском до робіт на електродвигунах.
Побудова фронтальної перспективи інтер'єру.
Управління страхуванням від нещасного віпадків
Перелік дозволених заходів
Вимог пожежної безпеки
Захист від статичної електрики
Правові основи навчання і інструктування працівників з охорони праці
Нормативна база атестації робочих місць
Правові, економічні та організаційні засади загальнообов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Охорона праці неповнолітніх
структура РСЧС
ЧАС ТВОЇХ МОЖЛИВОСТЕЙ
документація
Структурна схема електронного практикуму
Відповідальність за порушення вимог охорони праці.
Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
Локальні нормативні акти, що встановлюють порядок прийому на роботу і трудовий розпорядок
Порядок видачі засобів індивідуального захисту
лекція 1


перша | Попередня | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати